„PŘIJÍMAJÍCÍ“ FREKVENCE ZE-MĚ

Jak se nyní individuálně každému děje, PLANETA ZE-MĚ OŽÍVÁ V NOVÉ FREKVENCI A S TÍM JE TŘEBA BUĎ SJEDNOTIT SE ČI ODEJÍT Z BLUDNÉHO KRUHU BOJE. Nepřijetí polarit v nás způsobuje boj. Navzájem se všichni potřebujeme pro zachování rovnováhy zde na planetě Zemi.

Matka ZEMĚ k nám tolik promlouvá a cítí se ve velkém nepřijetí z jisté úrovně lidského nevědomí, protože byla dlouhou dobu VYKOŘISŤOVÁNA, PONIŽOVÁNA, DRANCOVÁNA A NEPŘIJÍMÁNA VE SVÉ PŘIROZENOSTI, VE SVÉ BEZPODMÍNEČNÉ KRÁSE, RŮZNORODNOSTI A PESTROSTI SVÉHO ŽIVÉHO ČASO-PROSTORU.

Jsou to nyní hlavně ŽENY-MATKY, které POCIŤUJÍ NEJVĚTŠÍ LÁSKU K MATCE PŘÍRODĚ, která BEZPODMÍNEČNĚ NÁM DAROVALA SVOU PLODNOST, SVÉ DARY, které mnozí nedokážou sdílet pro výživu nás všech, pro výživu každé žijící bytosti a TÍM NECTÍ TUTO PLANETU JAKO ŽIVOU BYTOST, JAKO VĚDOMÍ ŽENSKÉHO PRINCIPU MAKRO-VESMÍRU.

Ať se to mnohým líbí či ne, MNOHO SLZ SE PROLIJE na mnohých místech Matky Země, aby lidé pokřiveného vědomí naučili se ZÁKLADNÍM PRINCIPŮM VESMÍRNÉHO KODEXU a tím nastolila se ROVNOVÁHA PLANETY ZEMĚ V JEJÍ PŘIROZENOSTI.

NESUĎTE Matku Zemi za to, že její vesmírný cyklus „PŘIJÍMAJÍCÍ FREKVENCE“ jí nastal a tím i BOŽÍ – VESMÍRNÝ SOUD POVSTAL.

ŽIVOT MATKY ZEMĚ NEKONČÍ.

MNOZÍ JEŠTĚ STÁLE ROZHODNOUT SE MOHOU, ZDA ZDE NA ZEMI ZŮSTANOU.

OTŘESE SE MATKA ZEMĚ VŠUDE TAM, KDE NENÍ V ÚCTĚ A V PŘIJETÍ.

OTŘESE SE V MALÉM, TAK VE VELKÉM. Otřesy mohou mít různé projevy.

Jste-li JEDNO S MATKOU ZEMÍ, cítit lásku a radost budete i přesto, že strach kolem vás bude znatelný.

HLAS MATKY ZEMĚ TŘIKRÁT PROMLUVÍ, ABY UPOZORNIL NA SVÉ ZCELA NOVÉ ZAČÁTKY…

V přijetí ……….LEMIANA

editasantiago.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *