Když vám Bůh něco odebírá, nechte Ho brát…

Když vám Bůh něco odebírá, nechte Ho brát. To, co Jím bude odebráno, bude nahrazeno Božskou Láskou. Pocítíte tuto kosmickou Lásku uvnitř vás. Pocítíte tuto obrovskou Lásku Boha uvnitř vás a v této Lásce budete plakat, budete se smát, dokonce tomu, co se s vámi děje, ani svou myslí neporozumíte. Nechte to, ať se to stane, nemějte otázky, protože musíte nechat Lásku Boha, aby se vás úplně zmocnila. Do té doby, do kdy tu bude mysl, nikdy neporozumíte Jeho Lásce. Pouze, když se zřeknete mysli, budete moci Jeho Lásce porozumět. Nemůžete analyzovat, nemůžete Ho pochopit, protože chápání se děje myslí a pochopit Ho myslí nemá žádný smysl. Musíte se toho zřeknout, musíte se Mu odevzdat. Když se odevzdáte, nekladete Mu otázky. Neptáte se, proč je to tak, proč je to onak. Prostě to přijímáte, protože víte, že On je s vámi.
Zatímco procházíte tímto očišťováním, vězte, že Pán je vám nablízku v jakékoliv formě Ho zavoláte. Pokud se vám líbí ve formě Narsinghadeva, přijde v této formě. Pokud se vám líbí ve formě Ježíše, přijde ve formě Jěžíše. Víte, Bůh není omezen do jedné podoby. On je neomezený. A to je, proč je On Bohem. Pokud by byl Bůh limitovaný, nebyl by Bohem. Byl by výtvorem něčí mysli, ale Bůh takový není. Dokonce, i když Mu dáte podobu, on takový není. Je daleko za naší tvořivostí. Je daleko za výtvory naší mysli.

Jak je řečeno v bibli „Dejte Bohu, co je božské.“ Takže, to, co Mu patří, je všechno. V naší mysli se domníváme, že nám něco patří. Včera jsem říkal, že jsme přišli s ničím, že s ničím také odejdeme. Vše, co nám patří, je od Něj. On tvoří vše a On i v Sobě všechno zničí.

Vše je zrozeno z Něj a vše v Něm zpětně splyne. Je zbytečné Mu odporovat. Můžete se velice snažit, můžete to zkoušet život za životem, ale na konci je to jenom On, kdo zvítězí. Pouze vaše skutečné Já zvítězí. A vy jste součástí Jeho. Vy jste kapičkou v oceánu, ale ještě nejste oceánem a nikdy se jím nestanete, protože zůstanete vždy touto kapkou. Když kapka splyne s oceánem, není k rozpoznání. Kde je ta kapka a kde je ten oceán? Dokud nedosáhnete tohoto bodu splynutí s oceánem, milujte Ho, služte Mu a radujte se z Něj. Toto učinit je ve vašich možnostech.

Vše co děláme, děláme, abychom vyjádřili naší Lásku k Němu, abychom vyjádřili, jak moc Ho chceme, jak moc Ho chceme realizovat.
Paramahamsa Vishwananda

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *