Aktuálně na nebi…

Slunce v Panně – 22. 8. – 22. 9. 2020 – Čistota myšlení, čistota jednání, kritický duch i praktičnost, racionalita, šetrnost a uzemnění.

V sobotu v podvečer přešlo Slunce do zemské Panny, které z astrologického pohledu vládne planeta Merkur a ze všech znamení zemského živlu je tak nejvíc zanořena v myšlenkách a v analytické sféře.Mysl Panny je neustále zaneprázdněna, na rozdíl od Blíženců se zde ale připojuje také smysl pro načasování, svědomitost, zodpovědnost a potřeba užitečnosti nebo zasazení dat do reality a jejich následného zužitkování/aplikace.

Slunce v Panně v sobě spojuje realismus zemských znamení s bystrostí a mentální svěžestí Merkura, dává nesmírnou činorodost, pracovitost a poctivost. Typická Panna je kritická k sobě i k druhým a její mentální pochody jsou založeny na kritickém rozlišování. Zatímco v Rybách se syntetizuje, sjednocuje a vstřebává, Panna rozsekává realitu na malé kousky a všímá si sebemenšího detailu. Zpravidla má v oblibě tabulky, seznamy a jinak organizovaná data, mezi nimiž lze hledat souvislosti.
Z výše zmíněného vyplývá mimo jiné to, že se znamením Panny souvisí také smysl pro pořádek a vysoké nároky kladené na poctivost a morálku.

Jedním s klíčových slov, která jsou Panně připisována, jsou analýza, práce, čistota, kritičnost, svědomitost a obětavost.
Panny rozhodně mají vysoce rozvinutý smysl pro kritiku, stejně jako pro osobní skromnost, nezřídka bývají lehce plaché, ostýchavé nebo neurotické, protože jejich nároky na sebe i druhé jsou často lehce pedantické. Řada Pannen nezapře určitou přísnost a nesnese šlendrián, přetvářku nebo nedej bože lež.

Znamení Panny ale také překypuje obětavostí a ochotou odedřít i tu nejhorší práci téměř bez nároku na odměnu – dalším z klíčových slov se stává služba (platí především pro oblast 6. domu) a toto znamení je natolik pokorné, že dokud nedojde k přímému poškození jeho osoby, často dře doslova jako mezek tam, kde by jiní dávno odpadli.

Hlavní sférou realizace je zde práce a pomoc bližním a Panna bývá často spojována také se zdravotnictvím, léčbou nebo charitou.
Úzký bývá také vztah k hygieně, analytické chemii nebo někdy zdravé výživě a mezi Pannami najdeme i vegetariány, askety a zastánce půstů nebo různých druhů očisty.
Panna dále zpravidla nebývá vulgární, ve vztahu k penězům je spíše šetrná a někdy až škudlivá a v pozitivním směru bývá přiměřeně starostlivá, v negativním ustaraná, neurotická a úzkostlivá.
Toto znamení má podobně jako lidé se silným vlivem Raka nebo Ryb rozvinuté sociální cítění, připojuje se zde ale kritičnost a zasazenost do reality, takže Panna na místo vzdychání většinou nabízí hmatatelnou pomoc.

Podobně jako Ryby je pak jedním ze znamení, která bývají snadno zneužitelná, ne snad z vlastní hlouposti, ale z obětavosti vůči druhým, a poctivost Panny je v tomto ohledu pověstná. V rámci zvěrokruhu reprezentuje období zralosti a přerozdělování zásob/sklizně, kdy případná hloupost přináší nedozírné následky v čase a archetyp Panny rozhodně není z těch, které by byly spojeny s plýtváním, povrchní okázalostí nebo lehkomyslným nerozumem.

Pěkné období se Sluncem v Panně všem.

Zdroj: Reflexivní astrologie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *