Inspirace

Duchovní cesta znamená trénink, během něhož se učíme, jak dosáhnout bodu rovnováhy ve svém nitru, tak abychom dokázali nechat věci plynout podle vůle samotného Boha. Skutečného pokroku můžeme dosáhnout jedině v přítomnosti. Když potřebujeme přeplout řeku, použijeme třeba loďku, ale mělo by smysl ji táhnout za sebou dál po zbytek života, jakmile jsme jednou na druhém břehu?

Stejné je to s našimi minulými životy a činy. Jsou to jen kroky, kterými jsme postoupili na žebříku do nebe. Musíme jít dál. Všechno, čeho chceme dosáhnout, musí být dosaženo v přítomnosti, teď a tady.

Stav, který hledáte, je skutečnost sama. Musíme ji zažít, ochutnat. Není to vzpomínka, ani nějaká hypotéza nebo teorie. Musíme v sobě objevit krásu a blaženost svého vnitřního Já, dostat se nad nepokojné vření myšlenek, které náš mozek udržuje v trvalé roztěkanosti a neklidu.

A jak?

Navrácením k jednoduchosti, vědomým prožíváním spontánního bytí, stavu, v němž obnovujeme svůj vztah se Stvořitelem; znovunavázáním spojení s přírodou a obnovením vnitřní sounáležitosti s ostatními.

 Gregoire de Kalbermatten


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *