Překonání strachu – 1. část

.již starší příspěvek, ale nyní hodně aktuální.

Během rozdělování časových os se každý musí rozhodnout, zda chce existovat v duchovním otroctví nebo svobodě a tak se tímto tématem budeme zabývat a studovat více do hloubky, abychom více porozuměli frekvenci strachu.

Toto rozhodnutí začíná získáním kontroly nad myslí, odstraněním bloku ochoty čelit temnotě a překonat strach. Toto rozhodnutí vede k zavázání se procesu uspořádání životního stylu, abychom upřednostnili náš vývoj směrem k rozvoji hlubšího spojení s Bohem, v modlitbách žádat o pomoc při překonávání temnoty za účelem dosažení duchovní svobody.

Všechny strachy a rozsudky musí být pozastaveny. Jakmile se vyskytnou jsou pozorovány a poté určeny k propuštění. To přichází s nutností přeprogramovat mysl, dělat správné úsilí a správné rozhodnutí, správně myslet a odstranit vše, co brání vztahu spojit se s vnitřním Duchem. Správné myšlení nám dává osobní moc a sílu odstranit stav utrpení.

Je doporučeno pitvat strach ve všech směrech, které ovlivňují podvědomě chování a postoje tím, že věnujeme pozornost, jak myslíme, jak interpretujeme náš okolní svět prostřednictvím vnitřního dialogu. Strachové programy musí být z našeho těla vytrženy a vyloučeny z Vědomí, tím, že věnujeme pozornost tomu, že se musíme poučit z poučení, které přichází ze strachu. STRACH NÁM UKAZUJE DUCHOVNÍ POUČENÍ, KTERÉ MUSÍME ZVLÁDNOUT UVNITŘ SEBE SAMÝCH, PROTOŽE NÁM UKAZUJE, KDE V NÁS JE ZABLOKOVANÁ TEMNOTA A HLEDAT HARMONII V PŘÍMÉM VZTAHU S BOHEM.

Kolik úsilí jste ochotni vynaložit na to, abyste se učili čelit strachům, a tak jim zabránily, aby ovládaly vaši mysl a život, abyste byli svobodní?

Jakmile mysl začne přemýšlet způsobem přežívání a ohrožení, je snadné nechat se ovládat nechat se manipulovat prostřednictvím obav. Toto je definice duševního otroctví a utrpení. Prostřednictvím věčného stavu strachu a úzkosti je kritické myšlení, zaměření na výkonnost a zacyklení v nízkých emocích, tedy to, co nám „pomáhá“ řešit problémy v životě, odstraněno.

Nedokážeme čelit výzvám a řešit problémy efektivně, dokud strach žije v naší mysli. PŘEKONÁNÍ STRACHU JE HLAVNÍ LEKCE k tomu, abychom opět získali kontrolu nad myslí a být schopni přesně posoudit sebe ve všech souvislostech. Překonání strachu je klíčem, abychom se stali svrchovaných vládcem vlastního života a dosáhli tak emocionální, duševní a duchovní svobody.

Jakmile překonáme strach, jsme schopní zbavit se impulzivních reakcí, které jsou založeny na taktice nadvlády, používané běžně v každodenním životě lidmi manipulátory, kteří používají agresi a zastrašování, aby převzali kontrolu nad našimi mentálními vjemy a emocionálními reakcemi. Žijeme ve světě řízeném myslí, který využívá strach pro sociálně inženýrské otroctví. Musíme se učit vidět tyto lekce a interakce jako lekce pro zvládnutí osobního růstu, díky němuž získáváme neuvěřitelnou duchovní sílu.

Jaké kroky můžeme podniknout k tomu, abychom se osvobodili ze vzorců duševního otroctví a osobního utrpení, vytvářeli silné duševní schopnosti pro rekontextualizaci strachu a zlepšili tak schopnost emocionální samoobnovy? Jaké duchovní ponaučení ze strachu vyplývá?

Frekvence strachu je to, že se lidé cítí ohroženi a v nebezpečí, stejně jako se cítí odpojeni a odděleni od ostatních lidí, což ve světě vyvolává rozpor. Současný manipulativní svět je záměrně zaměřen na vyvolávání sebeklamu, falešného vnímání a mnoho vad, které generují relativně nebezpeční lidé. Všimněte si, že lidé s nedostatkem empatie nebo etického chování, mají tendenci silně kritizovat, vinit nebo soudit druhé. Když nás řídí strach, temnota nás ovládá, řídí naše vztahy, čímž zaniká možnost vytvářet empatické vztahy a sdílet hluboké lidské srdce.

Vezměte prosím na vědomí, jak strach a zakořeněná temnota může snadno ničit etické chování respekt a empatii. Strach ničí naději na jednotnou spolupráci mezi lidmi, a rozbíjí soucitnou komunikaci, která by mohla směřovat k řešení problémů, což má vliv na celkový vývoj lidské civilizace. Stačí jedna jediná osoba, která používá strach k manipulaci síly ostatních, aby byla ničena jednota, pozitivita a důvěra získaná v organizaci nebo komunitě. Tím pádem je strach hlavním manipulačním nástrojem řídícího archetypu, který generuje vnímání nebezpečí, pocit ohrožení.

Nebezpečné osoby mají charakteristické vlastnosti: šíří nesoulad a strach, což činí, že lidé v jejich přítomnosti mají pocit nebezpečí. Mnoho nebezpečných lidí vytváří zdi, aby se oddělovali kvůli svým strachům, které pocházejí ze zahořklého vnitřního trauma. Když jste ve společnosti nebezpečného člověka, všimněte si, jak nepohodlně a v napětí se cítíte. Máte pocit, že nemůžete být autentičtí a pravdiví v přítomnosti takového člověka, protože existuje strach, že vás bude soudit, pronásledovat nebo útočit, protože byl odhalen.

Mnoho nebezpečných lidí je ovládáno strachy a mnoho jejich reakci je nevědomých a podvědomých, a to prostřednictvím jejich nezahojených duševních a emocionálních spouštěčů. Nebezpeční lidé soudí, manipulují, obviňují, jsou nečestní, narcističtí, emočně nestabilní, vytvářejí pomluvy, jsou nezodpovědní, kontrolují, vytvářejí intriky za zády s nadřízeným postojem. Zdá se, že v těchto postojích je spoustu temnoty, že?

Musíme se naučit vytvářet silné hranice a stanovit jasné podmínky pro interakci s nimi. V některých případech zcela odpojit. Není nic pozitivního v tom, když budeme udržovat destruktivní, hrubé a škodlivé vztahy s těmi, kteří se odmítají léčit nebo vyvíjet. Musíme zasadit semena tam, kde je úrodná půda, pokud chceme mít krásnou zahradu, a abychom se vyhnuli negativní polaritě strachu, vytrhávat plevel jako akt Lásky a sebepozorování.

Pokud se necítíme v bezpečí, je naší duchovní povinností budovat bezpečnost pro sebe tím, že rozvíjíme vnitřní sílu založenou na vyšších kvalitách. Silný duchovní základ je založen na rozvoji morálního charakteru a budování vnitřní síly vně i uvnitř sebe. Sebedůvěra a důvěra je založena na silném důsledném etickém chování, rovnosti a úctě k sobě a k lidem. Mnohokrát to, čeho se bojíme u druhých lidí, je skryté nevědomé chování, které jsme nevyčistili v našem nejhlubším Já. Dokud nejsme ochotni podívat se na tyto skryté obavy, můžeme snadno promítat tyto strachy na druhé.

Vodítkem je každodenní monitorování vlastních myšlenek, chování a reakcí a nahrazovat je pozitivními vlastnostmi. Zlaté pravidlo: Zacházejte s druhými tak, jak byste chtěli být léčeni a budovat sebevědomí prostřednictvím uctivého jednání.

Pokud máme v životě rozpoznávat nebezpečné vztahy, musíme pochopit nebezpečnou osobu a pochopit proč potřebujeme takové bezpečí, abychom překonali strachy. V našem životě chceme lidi, kteří k nám budou upřímní: kde vytváříme bloky, kde udělat změny, abychom se zlepšili. Potřebujeme přátele, kteří se řídí pravdou, přijímají naše slabosti, aniž by nás soudili. Vztahy, kde lidé používají vinu a odsuzování, jsou destruktivní a nevedou k růstu. Tito lidé jsou nebezpeční, protože vyžadují, abychom byli jiní, než kdo jsme a milováni podmíněně. Podmíněná Láska je založena na egu. Pokud nemáme takového člověka kolem sebe, můžeme se jím stát sami pro sebe a pro druhé. Protože se chceme zbavit strachů a vyjasnit naše obavy, přitahujeme podobné lidi.

Abychom uzdravili duševní a emocionální tělo, abychom překonali hluboké strachy, musíme vědět a rozpoznat, co nás nutí cítit se v nebezpečí. Dobrá péče o tělo, důsledná meditace nebo duchovní praxe nám pomohou, abychom více řídili sami sebe, vyhýbat se sebezničujícímu chování a učit se, jak zvládat strach nebo traumatické reakce. Hlavní zásada je, abychom si uvědomili, že máme uvnitř sebe pocit bezpečí.

Je důležité si uvědomit, že nebezpečné lidi i situace můžeme z našeho života odstranit. Jakmile se staneme kompetentnější v uvědomování si všech emocí, naše pocity vnitřní bezpečnosti jsou posíleny, aby se mohla vytvořit sebedůvěra, protože si uvědomíme, že máme uvnitř sebe pocity pohody a bezpečí.

Strach je manipulativní nástroj. Dokud lidé vidí skutečnost skrze objektiv strachu, většinou se jejich kompetence zakládá na falešných důkazech, které se jeví jako skutečné. Když objevíme schopnost sebekontroly, uvědomíme si, že obavy vyvolávají nechtěné emoce. Všichni se můžeme naučit osvobozovat od myšlenek a emocí strachu, jako je hněv, odpor, odveta, hořkost a další destruktivní emoce, které způsobují zranění a bolest.

Všichni podvodníci a temné síly, lidské nebo nefyzické, mají primární zájem na uplatňování moci a kontroly nebo převzít nadřazenou pozici a vládnout nad ostatními, manipulovat s našimi nejtemnějšími strachy, které jsou skryté v naší mysli. Takto funguje 3D systém, který touží udržet lidstvo v otroctví. Dokud dovolíme strachu, aby nás ovládal, temné síly viditelné nebo neviditelné, budou dál používat taktiku strachu při každé příležitosti a manipulovat.

Strach zasahuje mozek a nervovou soustavu. Je nezbytně nutné začít proces sebeobjevování, začít zkoumat vnitřní obavy, pozorovat je, pozorovat myšlenky a chování, protože uvnitř nás je skryté to, čeho se nejvíce bojíme. Moje osobní zkušenost je bohatá. Pracovala jsem intenzivně na zbavování velkého množství různých strachů včetně strachu z odpojení ze 3D systému. Spousta práce sebepozorování se zaměřením na reakce, naučit se jít vědomě do strachů, rozvíjet odvahu, než jsem porazila strachy, strach ze smrti, strach z přežití, strach ve všech oblastech života, než jsem objevila ducha svobody a sebelásky.

Možná jste jedním z těch, kteří mají inspirativní příběhy pro druhé, jak čelit temnotě, takže můžete sdílet svůj příběh, protože lidé jsou obecně plní strachů. Zbavit se tohoto otroctví je jedna z hlavních pasáží Vzestupu. Mnoho milující Lásky.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

11/4/2018 ©Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *