Překonání strachu 2. část

Milovaní, buďte srdečně vítáni.
Mnoho čtyřdimenzionálních prostorů se hroutí, stejně jako mnoho paralelních skutečností bylo uzavřeno. Vědomí umístěné v čase a prostoru je přemístěno do jiného kontinua. Někteří z nás byli zaneprázdněni tím, že otevírali nové portálové dveře, abychom podpořili tento pohyb. Vědomí, které je vázáno na planetární mřížku, je používáno jako zdroj, napájí vytváření nové reality. Mnoho lidí hovoří o tzv. Události a je jen málo z nich, kteří žijí svůj život v plném rozsahu jako by to byl největší Boží dar. Mysl je často zaměřena na informace, které ani nepotřebujeme.Osobně se soustřeďuji na vytváření vlastní reality, která je největší událostí mého života. I když jsem si nevybrala lehký život, protože jsem neustále zaměřena na lidskou Evoluci. Život je tak drahocenný. Vždy, když na planetu přichází vysoké Světlo, objevují se zprávy tohoto typu. Jsem velmi uzemněná, co se týká informací o kontaktní práci. Pokud se to stane, budiž. A když ne, tak co? Všechno je tak jako tak na nás. Budeme dál pokračovat v otevírání srdce. Abychom mohli začít spoluvytvářet na úrovni nové fyziky Nové Země jako nikdy před tím, musíme se naučit zvládat život v přítomném okamžiku a být ochotni následovat magisterskou moudrost. Oddaná bytost je ta, která následuje cestu autenticity, integrity, integrace a Světla v souladu s oddaností nejvyššímu duchovnímu účelu.
Vzhledem k tomu, že sociální a ekonomický systém se rozpadá, chaos je stále více vidět a muži se mohou cítit zmateni. Většina z nich žije ve víře, která posiluje jejich identitu. Tato identita je nyní vytahována na povrch a testována. Není lehké pozorovat, jak ztrácejí své bohatství, peníze, rodiny, sexuální vztahy nebo jakoukoli identitu. Je to Božský Ženský Princip, co pomáhá mužům obnovit rovnováhu a otevřít srdce, které je zavřené. Je čas držet soucit a Lásku, aby se muži dostali na potřebnou úroveň vyvíjejícího Vědomí. Budou se muset naučit naslouchat inteligenci srdce a pocitům. Muži bez ochoty otevřít srdce budou mít srdeční problémy.
Dochází k silnému uvolňování emocí v Nižším Já. Všichni se probouzí ke srozumitelnosti Světelné inteligence a galaktickému chápání. Vzestupující lidé budou procházet tím, čím jsme prošli my. Cestu mnoho z nás vyčistilo a zametlo a naším zbožným a hlubokým přáním je, aby cesta byla hladká pro všechny, mnohem více komfortní než ta, kterou jsme šli my. Tito lidé jsou vysoce specializovaní s genetickým kódem potřebným k překonfigurováni nových časových linií. Jsou to ochránci a správci kódu lidské civilizace s velmi specifickou hvězdnou genetikou jako rehabilitace historie DNA. Skupina těchto lidí otevírá cestu, vede lidskou rodinu a rehabilituje hromadné lidské Vědomí. Boří neviditelné skleněné stropy a frekvenční ploty. Většinou se nachází na tzv. Ley Lines nebo energeticky důležitých nebo zablokovaných místech, aby opět tekla krev v žilách Země.
Existují ještě nějaké doplňující informace k minulé zprávě na téma strach. Abychom pochopili strach, musíme pochopit skutečné důvody čeho se bojíme. Lidé se většinou oddávají kódům přesvědčení založeným na strachu, negativním myšlenkám, nevázaným emocím, což přitahuje ducha temnoty a démony. Každý prolomený strach prolomí barieru amnézie, kdy se postupně otevírá paměť. Je tedy důležité vědomě pracovat se strachy. Když chápeme, jak je strach vytvářen v těle, můžeme uvolnit spoustu strachových a úzkostných vzorců. Jakmile je fyziologie těla zasažena strachem využívají toho síly temna. Naše biologie má procesory s energiemi a s informacemi. Možná jste si vědomi myšlenek a emocí, ale nejste si vědomi, co prožívá mozek. Když jsme klidní, srdeční tep a dech je klidný a pomalý. Můžeme spát, trávit dobře jídlo, bavit se s blízkými a spojit se s nimi srdcem. Jakmile se objeví nebezpečí, nemůžeme spát, dobře trávit jídlo a nemáme chuť trávit čas s někým. Obvykle se vyskytnou dva důvody, proč se bojíme. Žijeme v nebezpečné situaci, takže mozek ji vyhodnotí jako ohrožení. Nebo se objeví nevyřešené trauma z minulosti.
Lidská rodina žije ve stavu manipulátor-oběť, nachází se ve stavu neklidu a podrážděnosti, úzkosti a hněvu, paniky a vzteku. Chceme-li se dostat ze stavu strachu, musíme se umět uvolnit. Obrovský vliv na strachy a emoce má životní styl. Byla jsem překvapena, když jsem se začala věnovat silovému cvičení a běhání: „Mám cvičit a běhat? Myslíte to vážně? ….a bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, protože jsem mohla pozorovat, jak se uzdravovalo emocionální tělo, imunitní systém, fyzické tělo, orgány, sebedůvěra, sebevědomí, sílila disciplína, nervová soustava a rovnováha. Je těžké ne-li nemožné, překonat obavy a překážky, když tělo nemá fyzickou a psychickou sílu.
S lidmi, kteří žijí ve strachu, je snadné manipulovat, reakce nejsou často odpovídající. Nevidíme krásu, jsme mimo pohodlí a nemáme sílu dělat změny. Skvělou pomůckou je nahlas ve své samotě rozebírat situace, své myšlenky, psát nebo o nich meditovat. To je první krok k demystifikaci a zmenšení emocionálního náboje. Temnota a strach se skrývají v mysli a těle. Jakmile posuneme příčku sebelásky a sebe-soucitu, tato alchymie má silné léčivé schopnosti. Stíny a strach musí vyjít na světlo světa, být přijaty. Většina takových břemen se rozpustí rychle nebo pomaleji a tělo se uzdravuje.
Nebojte se čelit duchu strachu, to vás posílí a stále více bude posilovat. Všechny obavy jsou nakonec iluze a vzhledem ke svobodné vůli, která je nedotknutelná, můžete tuto víru stále vnitřně posilovat. Všichni jsme přišli tvořit Novou Zemi a máme před sebou spoustu práce a spoustu radosti. Je také potřeba zbavit se strachových paměťových paketů na osobním disku, kde se může nacházet Lemurský holokaust nebo Atlantská katastrofa.
Zapište si všechny obavy a strachy, všechno, co vás manipuluje, ovládá, omezuje, co vám brání přesunout se do vysokých vibrací Lásky a do pocitu bezpečí. Jakmile uvidíte, co vytváří strach, okamžitě si uvědomíte, co se skrývá za oponou. Najděte si prostor pro každodenní meditaci a hluboké vnitřní rozhovory odkud obavy pochází, pokuste se najít výchozí bod, okamžik, kdy se strach spustil a tento zážitek rozpusťte se světle Lásky. Častokrát strach vychází z podvodů, nesprávných interpretací toho, co lidé říkají.
Vraťte se do časové osy zážitku, pokud to bylo v dětství, obejměte sami sebe ve věku, kdy trauma nastalo. Pohlaďte sami sebe. Vezměte sami sebe do náruče. Bylo-li to v dospělosti, meditujte o strachu jako o lekci. Strachy mají na duchovní cestě všichni a strach obsahuje nejdůležitější lekce pro růst a osvobození, pokud jste ochotni.

Strach ze smrti. Existuje mnoho přesvědčení, jak vnímat průchod smrtí skrze různé systémy víry. Důležité je prozkoumat osobní přesvědčení na základě zkušeností, poznatků o smrti a uzavřít mír se smrtí. Jeden z nejvíce paralyzujících strachů je přesvědčení, které lidstvo získalo a má původ v negativní mimozemské rase, a to je strach z neznámého a toho, co se děje po smrti. Děje se to proto, že naše skutečná duchovní identita byla odebrána. Lidé, kteří utrpěli trauma nebo těžké rány, mají mnohem intenzivnější krizi, co se týče procesu smrti. Je dobré věnovat čas strachu ze smrti.

Během procesu Vzestupu jsme připravováni na smrt ega v mysli, a to je důležitá část duchovní cesty. Většina lidí vůbec nepřemýšlí během svého života, co se stane, až přejdou do jiné dimenze. Když opustí tělo a odejdou ze Země, cítí po svém životě lítost, že neudělali se svým životem více. Lítost, že nemilovali více. Lítost, že jim strach bránil udělat více pro druhé a rodinu. Lítost, že jim strach bránil udělat více, aby zlepšili něco pro budoucí generace. Život po životě existuje stejně jako bychom nikdy neopustili fyzické tělo. Je mnohem více skutečný než tento. Je mnohem více reálný než ten, který žijeme na Zemi. Moji Průvodci byli se mnou, když jsem procházela zážitky blízké smrti a pamatuji si, s jakým postupným klidem a důvěrou jsem přijala skutečnost, že nastal možná výstupní bod čili okamžik, kdy dostáváme na výběr, jestli opustit tělo nebo pokračovat v misi. Moje práce zde ještě neskončila, tělo se vždy zregenerovalo. Osobní zkušenost je, že tělo má geniální samoléčebné samoobnovovací samoomlazovací systémy, když mu dáme výživu a péči a prostor.

Všichni jsme se setkali v životě s fází, která je podobná procesu smrti. Jsou to hluboce transformující cykly, jsou to důležité životní milníky. Všichni z nás prošli přechodovou fází smrti. Je to nezbytná etapa na cestě rozšiřování Vědomí.

Vyhodnoťte, čím vším jste v životě prošli a zjistíte, že to všechno z vás udělalo jedinečnou osobu, kterou jste. Ve vašich očích se stanete hrdinou, který našel odvahu čelit strachu. Váš příběh, jak čelit strachům a jak je překonat, je hluboce inspirativní pro všechny a všechny podporuje. Mnozí se budou těšit z toho, co jste dokázali, že jste našli odvahu překonat velké překážky a velké problémy ve svém životě.

Velký obdiv všem kteří velebí sebe a Zemi na cestě ke svobodě, všem kteří čelí překážkám a svým strachům. Jsme jeden tým na vzestupné cestě. S milujícím srdcem.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
13/4/2018 ©Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *