Cesta odpuštění

Člověk, který vás zradil a opustil, člověk, který vás okradl a zmizel, člověk, který vás bodl do zad, a pak se choval, jako by se nic nestalo – odpusťte jim.

Ne kvůli nim, ale kvůli sobě – skutečně, zcela, pro sebe. Ne proto, že si zaslouží vaše odpuštění; ne proto, že jsou to jen lidé.

Odpusťte jim.

Abyste mohli být volní. Abyste mohli být šťastní.

Abyste mohli dál žít svůj život.

Nebude to snadné a bude se vám to zdát nespravedlivé. Možná pocítíte, jak vámi prochází náhlá vlna vzteku. Možná se vám budou po tvářích koulet hořké slzy.

Dovolte těm pocitům vyjít na povrch a nechte je být. Přistupujte k nim laskavě, se soucitným srdcem.

Až projevíte uznání svým slzám, zeptejte se tiše sami sebe: „Chci si všechnu tuhle zášť dál nosit v srdci? Chci navěky žít jako oběť?“

Až se budete cítit připravení, seberte odvahu a rozhodněte se. Ačkoli vaše srdce nebude chtít rozhodnutí vaší mysli naslouchat, rozhodněte se odpustit a vysvobodit se z pout emocí.

A pak se na své pocity hněvu a hořkosti podívejte znovu. Dejte jim plné svolení, aby se projevily. Jak se tyto pocity projevují ve vašem těle? Proměňují se v napjaté svaly, rychlý srdeční tep a zarudlou pokožkou? Pociťujeme je pak jako mělký dech, jako tlak na hrudi?

Nechte vlny pocitů, ať se vynoří na povrch a zase ustoupí. věnujte pozornost pocitům, které procházejí vaším tělem. Až se jejich vlny trochu zklidní, podívejte se hlouběji a zjistěte, co je pod nimi.

Skrývají se pod strachem a hořkostí nějaké emoce?

Vidíte strach, hanbu nebo zármutek? Je tam osamělost a nejistota? Než abyste se v nich utápěli, pozorujte je.

Až bude vaše srdce citlivější a otevřenější, obraťte pozornost na útočníka. Dokážete nahlédnout pod masku tohoto člověka a vycítit, co se skrývá pod takovým chováním, pod jeho nečestností, zradou či násilím?

Vnímáte jeho strach, nejistotu a pocit bezcennosti? Cítíte pod povrchem jeho osamělost nebo hanbu?

Místo abyste se mu vzdali, soucitně ho pozorujte.

V našem nitru je strmá hora strachu a hluboká řeka zármutku. Je tam však také soucitné oko, které je svědkem dění v naší vnitřní krajině. Kéž najdete svého vnitřního svědka, který je zdrojem svobody a léčení.

Haemin Sunim

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *