Dynamické změny ve vztazích

Napadlo mě krátké zamyšlení nad partnerskými vztahy současnosti a dynamikou, kterou jsem vypozorovala u svých klientů, zejména za poslední rok.
Dynamika, se kterou se pravidelně setkávám u 90% párů nebo žen, které chodí do mé poradny, samozřejmě nemusí platit obecně u všech lidí, ale tento fenomén pozoruji jako velmi výrazný prvek u většiny lidí ve svém okolí.
Když dva lidé vstupují do karmického vztahu, nesou si spoustu programů a očekávání, která jsou daná rodovým systémem.
Velice často je to tak, že nevědomá dohoda zní: budeme si vzájemně sloužit, abychom jeden od druhého získali pocit vlastní hodnoty.
A tak nedospělé ženy pečují, vaří, starají se o děti, nabízejí své unavené tělo mužům k dispozici, a kolikrát si ani nevšimnou, že jaksi ve vztahu ztrácejí samy sebe, aby vyhověly všemožným přáním a podmínkám jejich muže.
Muži-chlapci zase pracují a dřou, aby nemuseli poslouchat stížnosti svých žen, utíkají od svých pocitů a vyžadují ocenění za jejich všemožné výkony.
Mohou být vůči svým ženám necitliví, mají velké a zraněné ego, mají strach nebo přehnané citové pouto ke svým matkám a nejvíc ze všeho je děsí ženiny emoce.
Ženy zase na mužskou tvrdost a egoismus reagují přehnanými emocemi, až hysterií, protože vyjadřují potlačené emoce svého protějšku a pak se za tyto projevy trestají pocity viny.
A pak jsou zde páry nebo jednotlivci, kteří se rozhodnou, že tyto stereotypy překonají a tak začnou narovnávat své pokřivené vnímání světa i sebe sama, navštěvují různé kurzy, terapie, meditují, stávají se bdělými a pozornými, mají dobrou sebereflexi a postupem času se ze svých návyků vymaní.
Odmítnou pak hrát své původní role v podobě matek, pečovatelek, poslušných holek a kluků, stávají se víc a víc osobnostmi a potřebují nutně k životu být sami sebou, naplňují své potřeby a pečují zejména o svou vlastní energii. Tím jejich vibrace vzrůstá a v druhém partnerovi, který zůstává ve starém způsobu myšlení, se čím dál víc aktivuje jeho potlačený nevědomý stín.
Jestliže se jeden z partnerů odmítá vzdát svých programů, pak vyžaduje stále mít k dispozici původní energii, kterou získával od svého protějšku v manipulačních hrách.
Pokud mu však partner tuto energii odmítá poskytnout, cítí se podvedený a využitý, protože se aktivuje jeho program pocitu méněcennosti a oběti.
Tento program bývá tak potlačený a hluboký, že může nastartovat silný očistný proces, že vyvolá konflikt, boj, dokonce dochází často k rozpadu vztahu.
Vše je dáno tím, že v nejbližší době bude na Zemi stále docházet k navyšování vibrací a pro některé lidi to bude velice náročný proces buď smrti nebo znovuzrození.
Vše, co nás připoutává ke hmotě, ke starým způsobům zneužívání energie a zdrojů, bude rozmetáno a pohřbeno jednou provždy.
Proto je velmi důležité, aby alespoň část lidí během tohoto náročného procesu, který je teprve na samém počátku, drželo energetické pole vysokých vibrací, které bude mírnit následky katastrof a rozpadu matrixu.
Proto lidé, kteří otevřeli svá srdce, budou čím dál častěji potkávat své partnery duše a tyto vztahy budou založeny na lásce a nezávislosti, avšak v hluboké důvěře a kompatibilitě.
Proto je zapotřebí, aby nejen jednotlivci, ale především páry a skupiny lidí, se přeskupili do kompatibilních jednotek, které nebudou ztrácet energii díky své rozdílné frekvenci, ale naopak, budou navyšovat vibrace celé planety a budou tak poskytovat zázemí pro transformaci ostatních lidí a ukazovat směr, kterým se bude ubírat nové společenství, ustanovené v božím řádu v lásce a synergickém propojení.
Tara Svobodová

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *