Aktuálně…

Svědci covidovi
Už skoro rok můžeme všichni sledovat denně v přímém přenosu, jak sekta – říkejme jí třeba Svědci covidovi – se snaží ovládnout celý svět a přinutit lidi bez rozdílu vyznání, barvy pleti či vzdělání, aby konvertovali k jejich víře. Sekta šířící víru strachu z existence něčeho, co není vidět pouhým okem, víru, že je tu něco, co opravňuje zakladatele této sekty k tomu, aby připravili všechny lidi na celé planetě o jejich základní lidská práva jako je právo na svobodu pohybu, myšlení, ochranu soukromého a rodinného života, právo na ochranu před krutým, nelidským či ponižujícím zacházením.
Typickými znaky sekty a sektářského jednání je izolace členů, přísná pravidla, jak se kdo smí či nesmí chovat, příkazy a zákazy, jejichž porušení je tvrdě trestáno.
Svědci covidovi ovládli média, přinutili ke spolupráci vlády mnoha států a dnes a denně šíří s jejich prostřednictvím svoji propagandu strachu jako jedinou správnou ideologii, přestože něco takového zakazuje Listina základních práv a svobod, kterou přijalo mnoho států, a která je rovněž součástí Ústavy ČR.
Svědci covidovi mučí lidi násilnou izolací, zákazem setkávání se, zákazy provozování živností, kulturních a sportovních aktivit a veřejných akcí a mnoha dalšími příkazy a zákazy, které berou lidem radost ze života anebo dokonce smysl jejich života.
Umělci se nesmějí osobně stýkat se svým publikem, sportovci se svými fanoušky. Živnostníci museli zavřít svoje živnosti. Senioři v domovech majících jim poskytovat péči, jsou brutálně psychicky týráni vynucenou izolací od svých dětí, vnuků a dalších členů rodiny.
Izolace, ponižování (třeba nošením něčeho, co zakrývá většinu obličeje a na první pohled ukazuje dobrovolnou nebo vnucenou příslušnost k sektě Svědků covidových), neustále se měnící nesmyslné příkazy (např. kávu do kelímku ano, ale svařák ne, odnést domu ano, ale vypít na ulici ne, na ulici spolu mohou jít dva lidé ale tři už ne, a pod.), neustálé zahlcování mysli jedním jediným tématem (nyní covidem) a omezení spektra ostatních informací na minimum, to jsou principy, které se používaly už v minulém století při mučení válečných zajatců s cílem zlomit jejich psychiku, osobnost, zničit individualitu.
Jak dokázali Svědci covidovi přinutit vlády mnoha států k tomu, aby bezvýhradně sloužily jejich zájmu zotročit celé lidstvo a proměnit nádherné, tvořivé, lidské bytosti ve zlomené, poslušné a nemyslící trosky? Korupcí nebo vydíráním nebo čím? To ukáže až čas. Možná. Momentálně je asi jedno, jak k tomu došlo, protože mnohem důležitější je nyní vzít vládu věcí svých znovu do svých rukou a přestat sloužit zájmům sekty Svědků covidových.
Svědci covidovi jsou nebezpeční. Využívají všech možností, jak násilím přinutit lidi vzdát se jejich dosavadní víry v to, jak dobře může fungovat tento svět. Lidem věřícím v boha zakázala sekta Svědků covidových účastnit se velkých náboženských shromáždění, poutí, společných rituálů. Tím extrémně omezila věřícím možnost praktikovat a šířit jejich víru, přestože takovéto omezení zakazuje Ústava ČR. Lidem věřícím ve vědu, Svědci covidovi zase brání mluvit o jiných než jimi povolených způsobech prevence či léčby. Cenzura výslovně zakázaná Ústavou ČR je na denním pořádku v hlavních médiích i na sociálních sítích. Zákazem společných kulturních, sportovních a dalších společenských a kolektivních aktivit je systematicky ničeno psychické zdraví všech lidí. Deprese, zoufalství, pocity bezmoci pak zákonitě vedou k oslabení fyzického zdraví, fyzického těla.
Škoda, že se každý den nezveřejňují také statistiky, kolik lidí zemřelo s depresí, zoufalstvím, ztrátou smyslu života způsobenou každodenní masivní reklamou strachu z covidu 19, vynucenou izolací, blokádou možnosti naplno se věnovat svojí práci nebo studiu, zájmovým aktivitám, relaxovat pobytem v lyžařských střediscích, wellness zařízeních, ve sportovních zařízeních, bazénech, v divadlech, na koncertech, v gastro provozovnách a pod. To bychom se divili! Proč se záměrně zatajuje, kolik lidí zemřelo se strachem z budoucnosti, se zoufalstvím, že už navždy budou nuceni žít jako zvířata zavřená v klecích všemožných omezení, jako psychicky zlomení, poslušní otroci? A hlavně – proč se nikdo nezabývá skutečností, že neustále stoupá víc a víc počet lidí nakažených beznadějí a trpících neutišitelnou psychickou bolestí?
Odmítněme snahy připravit nás o zdravý rozum. Odmítněme nechat se ovládat sektou Svědků covidových, která se snaží zotročit celé lidstvo. A v neposlední řadě odpusťme členům vlády, že podlehli nátlaku této sekty, ať už z jakéhokoliv důvodu. I oni jsou jen lidé a stejně jako my, dělají chyby. Pomozme jim najít dobrá řešení vedoucí k obnově naší svobody. Bez hněvu, bez násilí.
Spojme se ve svých myslích a vytvořme šťastnými představami svoji novou, krásnou budoucnost. Co zasejeme ve svých představách, za čas může vykvést v realitě našeho života. Dodržujme důsledně myšlenkovou hygienu a všechny těžké myšlenky posílejme pryč z naší hlavy a rozvíjejme ve svých představách jen hezké a radostné myšlenky. Čistá a klidná mysl podporuje a udržuje schopnost těla ubránit se jakékoliv nemoci. Každá nemoc začíná v hlavě, říká se. Tam, kde je čisto v myšlenkách a ticho v pocitech, tam je i pevné zdraví, tj. přirozená a dokonalá imunita, chránící tělo před jakoukoliv infekcí. Kde je dobrá imunita, nemá infekce žádnou šanci, natož pak příležitost expandovat do nějaké epidemie.
Naše šťastné vzpomínky společně tvoří ráj, ze kterého nás nikdo nemůže vyhnat. Cizí příkazy nám mohou svázat ruce, nohy, slova, ale nemohou nikdy svázat naše myšlenky, sny ani uhasit zář srdce, která nás hřeje i uprostřed mrazů, a vždy bude svítit na cestu k lepší budoucnosti nám i ostatním. Rozehřejme svoje srdce šťastnými vzpomínkami nebo sněním o tom, co krásného teprve přijde, a tuto vřelost srdce spolu sdílejme. Zahřívejme se navzájem sdílením všeho, co nám způsobuje radost. Nezapomínejme na talent našeho srdce chránit nás před těžkými myšlenkami a pocity, na talent lidského srdce vytvářet stálou, tichou radost, která není závislá na momentálních hmotných kulisách našeho života. Niternou radost, která dokáže vytvářet novou, lepší budoucnost. Radost je smyslem života, ne strach nebo smutek.
Žádná vnucená omezení nemohou spoutat naši představivost a vnitřní radost. Usmívejme se. Upřeme svoji pozornost ne na strach, bolest a smutek, ale naopak jen na všechno krásné a radost probouzející. Sdílejme spolu tuto radost tak, jak to dokážou už malé děti. Otočme svoji pozornost na to, čím můžeme udělat radost druhým lidem, i kdyby to bylo třeba jen drobné pousmání nebo vlídné slovo. Obdarujme každý den někoho milým úsměvem, slovem, hezkým činem. Zahřeje to u srdce vás i obdarované. A když naše srdce budou hřát a svítit hezkými pocity, laskavostí, přátelstvím, toto vnitřní teplo změní chlad strachu a smutku ve vřelost naděje. Naděje ve všemohoucnost podstaty Života je vírou, kterou vám nikdo nemůže vzít, pokud to sami nedovolíte. Nikdo vás nemůže přinutit myslet na něco, na co myslet nechcete.
Naděje je zdrojem radosti, ze kterého můžete čerpat vnitřní sílu i ve zdánlivě zcela bezvýchodných situacích. Naděje dokáže změnit zlé v dobré i bez násilí a třesku zbraní či ran pěstí. Násilí plodí jen další násilí. Naděje naopak rozpouští mračna těžkostí bez hněvu či agrese a otevírá cestu slunci radosti, v jehož životadárných paprscích roste nová, šťastná budoucnost.
Věřím, že ať jsou mračna strachu a beznaděje vytvářená Svědky covidovými kolem nás jakkoliv hustá, že nad nimi stále svítí živé a životadárné slunce šťastné budoucnosti náš všech. A že je jen na nás, jestli to slunce dokážeme vnímat a rozhřát jeho odraz ve svém srdci a spojit toto světlo všech zářících srdcí v jeden společný proud světla, které rozpustí všechny mraky a obloha naší budoucnosti bude zase azurově modrá a zlatem se třpytící.
S přáním všeho dobrého a ještě lepšího pro všechny dny
Daore Dagmar Světlovská

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *