Aktuálně na nebi…

Novolunie v Kozorožcovi – 13. január 2021
Dnes ráno, približne o 6:00 sa Slnko a Luna stretli v kráľovstve Kozorožca. Obvykle o Novoluní hovorím ako o bozku, či objatí Slnka a Luny (keď sa stretnú v Škorpiónovi alebo Býkovi, neváhala by som použiť aj slovo milovanie), v prípade Kozorožca to však vidím skôr na zdvorilú poklonu, maximálne podanie rúk. Ich vzájomný vzťah je postavený viac na úctivej zdvorilosti, vzájomnom rešpekte a pochopení spoločnej úlohy, než na sympatiách. Prišli, aby spoločne vykonali, čo majú vykonať, aby spísali revíznu správu o predchádzajúcom roku, poukázali na štruktúry nášho života (aj spoločnosti), ktoré už nedovoľujú ďalší vývoj a preto musia byť zrútené, a postavili základy nového vývoja. Nestretávajú sa len sami dvaja, majú veľmi silného spoločníka, ktorý určuje tón tohto Novolunia – jeho veličenstvo Pluto.
Pred rokom, o takomto čase, sa na nebi odohrala významná a prevratná konštalácia, keď Saturn a Pluto spojili svoje sily v kráľovstve Kozorožca. Astrológovia už vopred avizovali, že takéto spojenie prináša úplnú zmenu paradigmy, že svet po nej už nikdy nebude taký, aký bol. Spomínam si, ako mi o pár dní po tejto konjunkcii písala priateľka, celá nadšená, že: „Vidíš, koľko ste strašili a nič sa nestalo…“ Usmiala som sa a nechala som ju v jej nadšení, pretože vplyv Pluta poznám dôverne, je to môj celoživotný spoločník – a ak je niekde zainteresované Pluto, je jasné, že dôjde k hlbokým zmenám, ktoré sa ale prejavia neskôr. Veličenstvo Pluto nie je vodca na barikádach,je to šedá eminencia, ktorá ovplyvňuje dianie zo svojho podzemného kráľovstva, ale jeho vplyv je silnejší, než čokoľvek, čo môžeme vidieť navonok.
Pluto – to je posun tektonických platní hlboko pod úrovňou, ktorú sme schopní zachytiť ľudským vnímaním. Dá sa to prirovnať k tomu, keď si ľudia spokojne žijú svoj každodenný život, ráno odídu do zamestnania, popoludní sa vrátia domov, zapnú telku, aby zistili, či sa Juan rozíde s Manuelou, uvaria večeru, skontrolujú deťom úlohy, nasleduje obligátne frfľanie nad správami… Život beží vo vyjazdených koľajach, vlastne sa nič nedeje… Ale hlboko, veľmi hlboko pod domom, sa začínajú hýbať časti zemskej kôry. Na povrchu ešte nič nevidieť, nikto nič necíti, kým ľudia v domoch začnú cítiť chvenie, môže to trvať niekoľko dní, možno aj týždňov… Keď sa však prejaví na povrchu, ich domy, ich starý život, už nebude existovať v podobe, aký ho poznali. Keď sa pohyb, odohrávajúci sa hlboko vo vnútri Zeme, začne prejavovať na povrchu, už sa to nedá ovplyvniť, zastaviť, zmeniť – zmena, ktorá prebehla vo vnútri, je nezvratná a úplne premení celý život tých, ktorých sa to týka. Pre lepšie pochopenie pôsobenia Pluta pripomínam príspevok https://www.facebook.com/Carovnedaryzeme/posts/1171125819900071/
Dnes už snáď nikto nepochybuje o tom, že minuloročná konjunkcia Pluta a Saturna v Kozorožcovi hlboko otriasla svetom a narušila všetky vybudované štruktúry. Keďže boli budované po celé stáročia, ich rozpad bude nejaký čas trvať, ale snaha, zabrániť tomu, je podobná snahe obyvateľov domu, zachrániť svoj dom a majetok, ktorý sa rúca pri poriadnom zemetrasení. V takom prípade zachraňujeme len to, čo je pre nás najvyššou hodnotou. Pluto nás vždy vedie k tomu, aby sme uvideli a pochopili, čo je na najvyšších priečkach nášho hodnotového rebríčka a ak to nie je ŽIVOT, tak s nami poriadne zatrasie, aby nám pomohol, usporiadať si rebríček nanovo, tak, aby boli v súlade s najhlbšími potrebami Duše. Pluto v Kozorožcovi pozná našu Dušu zo všetkých najlepšie – vládne v podsvetí, do ktorého sa Duše vracajú po smrti a preto ich vidí úplne nahé, vie o ich plánoch, zámeroch, bol súčasťou procesu, keď si volili pozemský život a po návrate do podsvetia sa s nimi opäť stretne, aby im ho pomohol z-HODNOTIŤ, teda určiť hodnotu života, ktorý prežili.
Stretnutie Pluta so Saturnom pred rokom sa odohralo v spojení so Slnkom v Kozorožcovi, ale Luna stála oproti nim, v kráľovstve Raka. Toto postavenie predpovedalo absolútnu a hlbokú transformáciu na ose Kozorožec-Rak, teda na kolektívnej úrovni pracovné ambície a výkony verzus rodina. Po celý rok nás táto energia,ktorú pred rokom rozbehli planéty, vytiahla z pracovných aktivít, obmedzila osobné aj pracovné ambície, hľadanie svojej hodnoty vo výkone a viedla nás k pochopeniu dôležitosti a hodnoty rodiny, spoločnosti našich milovaných, súdržnosti a spolupatričnosti. Zároveň sa z hlbokých úrovní podvedomia, osobného aj kolektívneho, vyplavovali na povrch konštrukcie programov prežitia, odovzdávaných cez naše rody a čistili sa cez nás, aby umožnili vznik celkom nových rodových, aj kolektívnych paradigiem.
Tentokrát Pluto asistuje pri spojení Slnka a Luny v Kozorožcovi a zabezpečuje transformáciu, posun tektonických platní, hlboko pod povrchom. Vedie nás k hlbokému pochopeniu osobnej mapy našej Duše a cez ňu, k súladu medzi naším vedomím a podvedomím, vedomou vôľou a vnútornými potrebami, tým, čo ukazujeme navonok s tým, čo cítime vo vnútri. U každého jednotlivca v oblasti, nad ktorou sa odohráva Novolunie v jeho osobnej hviezdnej mape, na kolektívnej úrovni rovnako zjednocujeme potreby s vedomou vôľou, aby sa zjednotenie konalo v záujme vývoja, v záujme tvorenia života, ktorý vyjadruje skutočné, v spojení s Duchom stanovené hodnoty.
Okamih Novolunia je vlastne okamihom absolútnej tmy, ponorom do podsvetia, v ktorom Duše hľadajú hlboké spojenie s Duchom – Vedomím, aby si vytvorili plán života, v ktorom sa Duch bude cez ne prejavovať v hmote. Pluto je ideálnym sprievodcom pri Novoluní, pretože v tom čase Luna – archetyp našich podvedomých a citových potrieb – zostupuje do temnoty,zdanlivo umiera, aby sa mohla o niekoľko dní znovuzrodiť. Energia každého Novolunia v sebe nesie kúsok plutonickej esencie – pripomína nám múdrosť Pluta, že aby sa mohlo niečo znovuzrodiť, musí to predtým umrieť, vzkriesenie je podmienené smrťou, úsvitu predchádza tma, aj semienka môžeme sadiť len do pôdy, z ktorej sme odstránili staré a uschnuté rastliny. Novolunie v Kozorožcovi je akousi prípravou našej vnútornej pôdy, vyčistením priestoru, aby sme mohli postaviť pevné základy nového tvorenia. Podpora Pluta zabezpečuje, aby sme boli ochotní, úplne sa pustiť starého, aby sme s úctou pochovali, čo už neslúži životu, aby to mohlo poslúžiť ako výživa pre semienka nového, ktoré však zasejeme do pôdy s prvými lúčmi jarného slnka.
Aké staré ambície, sľuby, predstavy a zámery potrebujeme pustiť, lebo už nie sú v súlade s našimi hlbokými vnútornými potrebami? Čo ešte stále konáme len preto, aby sme sa cítili dôležití, potrební, aby sme vyhoveli programu „podávania výkonu“, hoci v tom vnútorne necítime radosť a nadšenie? Čo konáme len preto, aby sme sa vyhli strachu z odmietnutia, strachu z nedostatku, strachu, že nebudeme niekam patriť, alebo preto, aby sme sa nemuseli konfrontovať s pocitom neschopnosti, nedostatočnosti či zbytočnosti? Je možné,že nás tento čas Novolunia konfrontuje s emóciami, ktorým sa snažíme vyhnúť práve tým, že podávame výkony, snažíme sa, byť dôležití a nepostrádateľní (to je jeden z tieňov Kozorožca), alebo sa pokúšame, kŕčovito držať spôsobu života, ktorý už neslúži nám, nášmu vývoju a vlastne, ani životu samotnému. Už niekoľko dní vnímam, ako sa mi cez mimoriadne živé a transformačné sny, čistia nielen moje, ale aj kolektívne emócie a programy, vyplavené pod tlakom aktuálneho diania…
Na pozadí Novolunia prebiehajú rôzne „vedľajšie línie“, ktoré rozohrávajú, napríklad, planéty vo Vodnárovi a Býkovi, zapojí sa aj Venuša z krajiny Kozorožca a Cheiron z krajiny Barana. Práve túžby Venuše, ktoré zobrazujú práve naše ambície, to, čo túžime dosiahnuť vo vonkajšom svete, môžu odhaliť skryté zranenia – ktoré ambície túžime naplniť preto, že sa vo vnútri necítime dosť dobrí? K akému konaniu v hmote nás tieto zranenia, tento pocit neschopnosti, nedostatočnosti, nedôležitosti v živote motivoval a ako by sme konali, keby sme sa nesnažili vyhnúť týmto pocitom? Výkony, ktoré podávame preto, aby sme sa „cítili dosť dobrí“, alebo, aby sme sa „necítili neschopní a nedostatoční“, alebo preto, aby sme si udržali ilúziu „osobnej dôležitosti“ ostanú pravdepodobne neocenené, aby nás cez frustráciu a pocit márnosti priviedli k pochopeniu našich hlbokých zranení v oblasti sebaúcty. Zároveň je Cheiron podporovaný Jupiterom z kráľovstva Vodnára, ktorý nám dodá vieru a potrebný nadhľad, aby sme cheirónske zranenia objavili, odhalili a našli cesty k ich uzdraveniu.
V inej línii sa budú dohadovať Mars, Uran a Lilith z krajiny Býka so Saturnom, Jupiterom a Merkúrom z vodnárskej vzducholode. Každý z nich sa bude snažiť dokázať druhej strane, že má pravdu, a vzájomne sa preťahovať, kto je silnejší. Možno to budeme cítiť na osobnej, ale predpokladám, že najmä na kolektívnej úrovni – čo je viac, sloboda, alebo hmotné istoty? Potreby kolektívu, alebo zabezpečenie jednotlivca? Ideály, alebo hospodárske výsledky? Vedomie alebo hmota? Na osobnej úrovni odporúčam, nenechať sa strhnúť k takýmto súbojom a vzájomnému dokazovaniu, kto má pravdu, a tým prehlbovaniu polarizácie. Ľudia sa môžu navzájom dohadovať, tvrdiť, že je potrebné, aby sa zmenila vláda, spoločnosť, systém, ekonomika… Veličenstvo Pluto sa bude celý čas usmievať, lebo vie, že zmena, ktorá je potrebná a nevyhnutná, sa musí udiať veľmi hlboko v každom z nás a on nám v tom rád pomôže… samozrejme, svojím spôsobom, zabezpečí otrasy a bublajúcu magmu hlboko vo vnútri každého z nás, aby nás postupne viedlo cestou vnútorných zmien, ktoré sa navonok prejavia možno až o pár týždňov, mesiacov… Žijem so spojením Slnka a Pluta celý život, o pohyboch tektonických platní a premenách, ktoré sa dejú hlboko vo vnútri, kým sa prejavia vo vonkajšom svete, viem svoje … 🙂
Novolunie nás vždy vedie k ponoru do vnútra, a aktuálna prítomnosť Pluta ešte viac – pripomína nám, že hlbokú a skutočnú pravdu nájdeme máme zapísanú v sebe, že to, čo je skutočne hodnotné a na čom stojí za to, postaviť základy ďalšieho života, nenájdeme ani vo vonkajších ideáloch, ani v hmotnom zabezpečení, ale len v mape, ktorú nám ponúka naša Duša. A ak sa nenecháme zatiahnuť do hlučného prekárania sa a dokazovania si, kto „má pravdu“ a ostaneme v tichu, určite jemný hlások Duše začujeme…
Prepustiť minulosť a urobiť hĺbkovú revíziu a rekonštrukciu, nám pomáha praslička roľná, ktorá nám poskytne potrebnú podporu múdrosti a schopnosti, rozlíšiť, čo z našej minulosti si potrebujeme ešte ponechať a čo už môžeme prepustiť. Zároveň poskytuje potrebnú pevnosť a oporu našim kostiam a pokožke, ktoré zobrazujú základ a obvodové múry v našom fyzickom tele. Spojenie so silou rodu nám poskytne kostihoj (ten odporúčam len na vonkajšie použitie).Víziu nových zámerov ponúkne veľký majster ľubovník bodkovaný, pochybnosti a neistotu rozpustí kručinka farbiarska, pripútanosť k túžbam minulosti uvoľní túžobník brestový, ktorý zároveň podporí otvorenie srdca hlbokej a bezpodmienečnej božskej láske. Na postavenie nových základov potrebujeme mnoho energie a Novolunie je príležitosťou, „opraviť diery“ v našom energetickom systéme, cez ktorý by nám mohla životná sila unikať. Ak vieme, že nám uniká cez vzťahy s inými ľuďmi, napríklad cez potrebu „vyhovieť“, aby sme sa cítili prijatí, alebo „urobiť dojem“, či ukázať „dôležitosť a nepostrádateľnosť“, prospeje kúpeľ v odvare zo zlatobyle a betoniky lekárskej, ktoré pomôžu, uvoľniť energetické putá medzi nami a inými ľuďmi, aby sme vzťahy tvorili v súlade s potrebami Duše.
Kozorožec ovplyvňuje kostru, našu vnútornú oporu, stabilitu, pevnosť a pružnosť, preto je vhodné, dopriať v týchto dňoch starostlivosť kostiam, svalom a kĺbom. Prospeje cvičenie, zamerané na pevnosť a pružnosť, kĺby a kosti poteší masáž alebo obklady z nahriateho ľubovníkového oleja, odvar z prasličky sa zas postará o pružnosť a pevnosť.
Som si plne vedomá toho, že v energeticky silnom a náročnom období potrebujeme pozbierať všetku svoju unikajúcu energiu a vytvoriť si stabilné zásoby. Budujeme predsa základy budúceho života a to nie je niečo, čo by sme zvládli „za noc“, je to dlhodobý projekt, ktorý si zaslúži plnú pozornosť a vedomú investíciu našej energie – aby bol pevný, stabilný a hodný našej autentickej, božskej podstaty. Na začiatku som spomenula podanie rúk – skutočne vnímam v tomto Novoluní akúsi symbolickú vnútornú dohodu, v ktorej potvrdzujeme sami sebe zámer, prevziať plnú zodpovednosť za tvorbu nášho života. Veličenstvo Pluto zabezpečí, aby sa zmeny udiali v najhlbších hĺbkach nášho podvedomia,aby ostalo len to, čo je trvalou a nemennou hodnotou. Nech nás v tomto silnom a dôležitom zámere sprevádzajú hviezdy, aj láskavá podpora Mamičky Zeme! Nech sa stane!

Jeden komentářna “Aktuálně na nebi…”

  1. Anna Maraková napsal:

    Srdečne ďakujem za tento článok v ktorom som sa úúplne našla.Ja Kozorožec,manžel Rak.Moje planéty Saturn a Luna,životné číslo 9z36
    Celý minulý rok som pracovala s tektonickými doskami a celý december som chodila na večerné prechádzky sama na náš chotár mimo dediny a v tej tme som sa cítila veľmi dobre.Precítila a uvedomila som si viac svoje vlastné svetlo.A videla ten rozdiel ako sa díva zo svetla do tmy a z tmy do svetla.Pri konjunkcii Saturna s Jupiterom som to nevidela,bola zamračená obloha,ale moja duša mi povedala,nevadí že to nevidíš,zarovnanie sa udialo aj v Tebe.A tak prešli Vianoce a po novom roku,presne 04.01.mnou prešla obrovská RADOSŤ ktorá sa na zemi ukotvila,a ja ju teraz prežívam každý deň.11.01.nastal absolútny mier medzi mnou a mojim manželom,neviem to slovami opísať,ale už sa nemám potrebu pred ním mať na pozore,byť v obrannej pozícii,ako keby nastala absolútna harmónia,mier,pokoj,dôvera,aká medzi partnermi má byť.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *