Aktuálně…

Máte podobné pocity, že už toho máte dost? Možná máte dost nějakého vztahu, práce, opakující se situace a podobně.
Není divu.
Ale ve skutečnosti je tento pocit „je toho na mě moc“, „mám toho dost“ nebo „s tím končím“ jen UMĚLĚ VYTVOŘENÝ a NA NÁS PŘENESENÝ, abychom se vzdali a odešli.
Tyto pocity můžeme znát z minulosti, ale nyní se mohou zmocnit i těch, kteří je nikdy neměli. Může to vypadat i tak, že si užíváme západu slunce a najednou se přiženou nepříjemné myšlenky a někdy až pomyšlení na odchod ze světa, na sebevraždu.

Chtěla bych vás požádat, abyste těmto myšlenkám nedávali žádnou důležitost ani energii. Chtěla bych vás požádat, abyste je propustili hned v okamžiku, kdy k vám přijdou. Teď, když víte, že je nejste jediní, kdo takové myšlenky má, a že to není vaše přirozené smýšlení, je mnohem snazší je odmítnout.
Také bych vás požádala, abyste místo krmení těchto myšlenek svou energií začali aktivně zkoumat, co zde na Zemi můžete spoluvytvářet, co má pro vás smysl, jaký je váš „krásný sen“.
Také vám chci říci, že se blíží něco, co se již realizuje, co na planetě vytvoří masivní negativní vlnu emocí a že nemáte za žádných okolností této vlně podlehnout.
Pokud čtete tato slova, znamená to, že se nacházíte na planetě Zemi a že jste se rozhodli ztělesnit vysokofrekvenční nové paradigma pro nás všechny. Proto si nemůžete dovolit propadnout negativní vlně, která přichází.
Můžete se ptát „Další negativní vlna?“. Ano. Pocit „mám toho dost“ a jemu podobné pocity jsou toho prvním náznakem.
Každý člověk na Zemi si jednou uvědomí, co se skutečně děje a jaká agenda je skrytá za pandemií. Zdá se, že bez ohledu na to, co si dotyčný člověk v souvislosti s rozdělením planety vybral, a na jaké úrovni vědomí se nachází, mu dojde, že pandemie byla navržena tak, aby nás záměrně oslabila nebo dokonce ničila. Toto odhalení nepřijde ve formě „pravda vychází na světlo“, ale spíše jako druhé dějství filmu, kde pravda bolí a to velmi. To na Zemi vytvoří silnou vlnu odporu a negativních emocí, což ovlivní samotnou realitu.
Naším úkolem je stát ve svém středu, ve svém světle, přes všechno, co se děje. Nenechat se vtáhnout do této vlny, ale pokračovat v budování našich společenských struktur, projektů, rozvíjet schopnosti opětovného propojení a soustředit se na to, co tu máme dělat: ztělesňovat nové paradigma. A právě pocit „je toho na mě moc“, „mám toho dost“ nebo „s tím končím“ je to první, s čím se musíme umět vypořádat a nenechat se tím stáhnout. Berte to jako praxi. Buďte v tom velmi dobří.
Tyto pocity, tato energie, je jednou z mnoha nízkofrekvenčních indikátorů rozdělení naší reality. Jediné, co musíte udělat, abyste zůstali na vysoké frekvenci (pozn. překladu: zůstat ve svém středu, v klidu, sami sebou), je vědomě odpovídat (pozn. překladu: v klidu tyto myšlenky odmítnout, nedávat jim pozornost, uvědomit si že to není vaše přirozené jednání), nikoli reagovat na tyto negativní emoce. Nenechte se těmito nízkofrekvenčními emocemi přivést do stresu, strachu či paniky. Místo toho se věnujte myšlenkám kreativním, které splní vaše krásné sny.
To, co se děje, pocítí každý z nás, to je jisté. A s tím nic nenaděláme. Ale to, jak se k tomu postavíme, bude zásadní pro dlouhodobý výsledek reality na Zemi. Toto je fyzický projev rozchodu – rozdělení reality. Zůstaňte zakořeněni, uzemněni, zaměřte se jako laser na poklidné frekvence přírody a celého organismu Gaii, nikoli na frekvenci, která se projevuje na povrchu a cloumá s lidstvem.
Neizolujte se, ani si nemyslete, že jste jediní, kdo tyto věci cítí, nebo jediný, kdo má za úkol vytvářet naši novou zkušenost na Zemi. Jsme vysokofrekvenční lidský kolektiv. Naším úkolem již není „zlepšovat svůj vlastní život“ nebo „svůj duchovní růst“, ale je to tak, že „společně zlepšujeme život“ a „duchovně rosteme společně“. Jeden izolovaný osvícený člověk sám nemůže udělat nic, aby přesměroval celou realitu. Musíme to udělat společně.
Inelia Benz
volný překlad Markéta Doubravská

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *