Aktuálně na nebi…

Slnko vo Váhach
22. 9. – 23. 10. 2021
Hoci už Slnko končí svoje tohtoročné putovanie pestrofarebným kráľovstvom Váh, akosi som sa nevedela dostať k jeho opísaniu a priblíženiu, hoci ma práve tento archetyp sprevádza mojím súčasným životom. A teda, narodiť sa so Slnkom vo Váhach, je rozhodne zaujímavá skúsenosť, pretože sa jedná o Slnko, ktoré nemôže byť Slnkom – teda, nemôže prejavovať typické slnečné kvality. Viem, že v tejto skupinke je nás, slnečných Váh, viac, tak verím, že poteší malé priblíženie tohto veľmi netypického slnečného archetypu.

Slnko je totiž vo Váhach vo svojom najnáročnejšom postavení – úlohou a základným princípom archetypu Slnka je žiariť, hriať, vyživovať, byť videné a vnímané každou bunkou. Slnko na oblohe to robí úplne prirodzene a veľmi sa nezaoberá tým, či niekomu vyhovuje to, ako silno alebo slabo v danej chvíli žiari, netrápi sa, či pre niekoho nie je príliš horúce, či je vhodné, aby práve teraz svietilo. Svieti, hreje a vyživuje… keď je jeho čas, aj poriadne páli… alebo zalezie za mraky a neukáže sa pár dní… a názor ostatných, ani ich pocity, ho veľmi nezaujíma. Preto je Slnko doma v kráľovstve Leva a vo svojej najsilnejšej pozícii je v krajine Barana.
Keď však Slnko – prapôvodný archetyp Ega – vkročí do kráľovstva Váh, dostane hneď pri vstupnej bráne zoznam pravidiel a zákonov a najdôležitejším z nich je: „Môžeš žiariť len tak, aby si svojím svetlom nezatienilo niekoho iného a nesmieš svojou žiarou nikomu spôsobiť nepríjemný pocit, musíš zabezpečiť, aby sa všetci cítili dobre…“ Uffff, ťažká úloha pre Slnko… Ale presne také Slnko v období Váh je – keď sa ukáže na oblohe, všetci sú šťastní. Jeho sila nie je taká prenikavá, ako v auguste, už nemá silu na to, aby ubližovalo prílišnou horúčavou, len príjemne hreje a vytvára dobrú náladu. Svieti oveľa kratší čas a je vzácnejšie, preto ho všetci vítajú, milujú a užívajú si ho, naviac, všetci si uvedomujú, že v nasledujúcich mesiacoch ho bude čoraz menej, takže si radi vychutnajú každý slnečný lúč.
Slnečné obdobie Váh je poslednou príležitosťou, vidieť svet vo svojej pestrosti, privoňať si k posledným kvetom, kochať sa všetkými farbami, vôňami a chuťami, ktoré nám Matka Zem v slnečnom období Váh poskytuje… Slnko zažíva prazvláštnu skúsenosť, keď nie svojou silou, ale práve svojou slabosťou a nedostatočnosťou zabezpečuje, že všetci sú šťastní, že ho všetci milujú… A máme tu jednu zo základných výziev Slnka vo Váhach – neustále regulovať svoju silu a svoje svetlo, aby zabezpečilo spokojnosť všetkých ostatných. Z tohto dôvodu slnečná Váha nemôže a nedokáže presadzovať svoje názory a požiadavky, nemôže vydávať priame rozkazy, dokonca ani predkladať jasné žiadosti, dokonca si obvykle ani nemôže vytvoriť vlastný názor na situáciu, pokiaľ nepozná všetky okolnosti, ktoré k nej viedli a nevypočuje si pohľad všetkých zúčastnených strán. Keby toto všetko nebrala do úvahy, riskovala by, že jej názor nebude spravodlivý – a porušila by jeden zo svojich základných zákonov.
Slnko vo Váhach zastupuje archetyp mýtickej Diké, jednej z troch hór, ktorých úlohou bolo, udržiavať vo svete ľudí mier, poriadok a spravodlivosť. Diké, ktorej esencia je achetypálnou kvalitou Slnka vo Váhach, zastupuje práve Spravodlivosť. Mýtický príbeh o hórach hovorí, že Diké bola unavená z toho, ako málo si ľudstvo váži spravodlivosť, nedokázala zvládnuť, akí sú k sebe ľudia navzájom krutí a neznášanliví, že opustila svoje sestry aj svet ľudí a utiahla sa na vrchol najvyššej hory. Bez Diké jej sestry – Eunomia a Eirena, chradnú a strácajú silu … a s ich silou sa zo sveta vytráca aj to, čo predstavujú – mier a právo, bez spravodlivosti je však mier len apatiou a právo len impotentnými zákonmi . Spoločne volajú svoju sestru Diké, aby zišla z vysokej hory, aby priniesla späť do sveta spravodlivosť, bez ktorej niet mieru, a poriadok a zákon sú prázdne, labilné schránky. Mýtická Diké však podľa legiend čaká, kým si ľudia vedome a dobrovoľne zvolia, že je pre nich spravodlivosť dôležitejšia, než súťaženie a dokazovanie si „pravdy“, spolupráca dôležitejšia, než boj … a rozhodnú sa, žiť vo vzájomnej úcte a porozumení. Potom sa s radosťou vráti a bude opäť vládnuť spoločne so svojimi sestrami – a vo svete zavládnu Spravodlivosť, Mier a Právo.
Diké, ako bohyňa Spravodlivosti, vždy vyvažuje energiu a ukazuje nám, že božská spravodlivosť je postavená na celkom iných princípoch, ako to, čo za spravodlivosť považujú ľudia. Božská spravodlivosť – to je vyváženosť energie. Mimochodom, to je tiež dôvod, prečo si toľkokrát ľudia povzdychnú: „Svet je nespravodlivý, konám dobro a nie som odmenený. A ako sa môžem tamten mať dobre, keď je taký a taký…?“ Spravodlivosť Diké nemá nič spoločné s naším konaním, jej úlohou je, udržiavať vyváženosť v energetickom poli – takže, ak k niekomu vysielame hnev a pohŕdanie, ona vyváži spravodlivo energiu tým, že mu dopraje úspech a hojnosť. Ak niekto jedná z pozície „ja som ten dobrý, súcitný, láskavý a teda si zaslúžim odmenu“ – veľmi často mu Diké pošle vyrovnanie v podobe skúšok a výziev.
Môžeme sa opýtať, prečo to robí, veď sa to zdá také „nespravodlivé“ od strážkyne Spravodlivosti… Diké nás týmto učí, že skutočná Spravodlivosť nie je o „vine a treste“, či „zásluhách a odmene“, ale o neutralite, o našej schopnosti, vnímať svet a život z pozície stredu a zároveň vidieť všetky okolnosti zo všetkých uhlov pohľadu, zo všetkých úrovní vedomia. Božská Spravodlivosť vychádza z plného prijatia skutočnosti, že všetci spoločne tvoríme život, svet, vesmír a ten musí byť vždy vyvážený, v rovnováhe, v krehkom bode, keď kyvadielko váh v rukách Diké dosiahne stred. A dokým naše myšlienky, naše emócie, naše slová a skutky nebudú vychádzať z tohto bodu, Diké bude vyvažovať každé naše vychýlenie. Čím viac sa vychýlime k jednej polarite, tým viac práce bude mať, aby ju vyvážila opačnou polaritou. Preto Diké v mýtoch opustila svet ľudí – nechce plytvať svojou vzácnou energiou na riešenie žabomyších vojen a súbojov o energiu a učí nás, aby sme si krehkú rovnováhu, ktorá je ukrytá len v srdci plnom súcitu a úcty, začali vážiť natoľko, že nebudeme svoju vzácnu energiu používať na vytváranie stále väčšej a väčšej polarizácie.
Toto veľmi často robia aj Váhy, hoci si to možno ani neuvedomujú – ja som tým svoje okolie vedela odmalička poriadne „vytočiť“… V okamihu, ako mi niekto predostrel jasný názor a presvedčenie o svojej pravde, som mu prirodzene ponúkala celkom opačný pohľad. Ale, keď niekto hájil názor, ktorý som predtým obhajovala, vyvažovala som to zas opačným názorom. Odmalička som doma často počúvala, že „nemám vlastný názor“ a považovala som to za nejaký môj nedostatok, ktorý by som mala zmeniť, ale stále sa mi to nedarilo. Vyvažovať, vyrovnávať hladinu a zabezpečovať objektívnosť pre mňa vždy bolo dôležitejšie, než zaujať k niečomu jednoznačné stanovisko. Až po mnohých rokoch, vďaka astrológii som si uvedomila, že tým, čo som považovala (lebo mi to vštepovali) za svoju slabosť a nedostatok, som v skutočnosti napĺňala zadanie svojho slnečného znamenia.
Konieckoncov, všetky Váhy vedia, že „názor“ pochádza od slova „nazerať“ – a teda , ak má byť objektívny, musíme na situáciu „nazerať“ zo všetkých dostupných uhlov. Kým ju nevidím zo všetkých uhlov, nemôžem si vytvoriť dostatočne spravodlivý „názor“ 🙂 S týmto pochopením som si svoje slnečné Váhy začala užívať, a zažila som s nimi mnoho vtipných situácií, v ktorých teda občas išlo aj „o život“ 😃 Len si predstavte, keď takému silnému Baranovi, alebo Kozorožcovi, ktorí sú skalopevne presvedčení, že existuje len jeden „správny názor“, len jedna „pravda“ (samozrejme, tá ich) poviete „Hmmmm, to je zaujímavý uhol pohľadu, čo mi tu hovoríš… Ale dá sa na to pozrieť aj takto…“ 😃
Samozrejme, tu sa dostávame k tieňu, ktorý vzniká, keď na nás svieti neintegrované a nepochopené Slnko vo Váhach – keď namiesto snahy o objektívnosť a spravodlivosť sa Váha snaží, nikoho neuraziť a každému vyhovieť, preto „kývne“ na názor každého človeka. Len, aby bol „pokoj v rodine“, aby nikomu nespôsobila nepríjemný pocit, aby vyhovela, aby bola milovaná všetkými…Ojooooj, že som si touto tienistou krajinou mnohokrát prešla 😃 Potrebovala som zažiť všetky jej zákutia, preskúmať každú cestičku, každú skrýšu, do ktorej sa Váha môže ukryť, aby sa vyhla riziku neprijatia a odmietnutia. Zároveň mi to umožnilo pochopiť, že snaha, vyhovieť svojmu okoliu, aby som sa „vyhla konfliktom“ ma vždy priviedla k tomu najhlbšiemu a najťažšiemu konfliktu – so sebou samou. A naučilo ma to, že ak má byť „harmónia“ s okolím vykúpená rozporom v sebe samej, tak sa o žiadnej harmónii nemôžeme baviť…
Harmónia je totiž ďalším zo základných zákonov Váh – a úlohou slnečných Váh je, aby ju vždy a za každých okolností vytvárali. Harmónia – súlad, rovnováha, vyváženosť… Všetky znamenia majú určitú mieru vyváženosti, rovnováhy a súladu v sebe uložené, ale Váhy veru nedostali ani štipku. Ich úlohou totiž je, neustále ju vytvárať v sebe a cez seba v kolektívnom vedomí, vytvárať ju vedome a vlastnou vôľou, neustálym a systematickým vyvažovaním každej myšlienky a každého pocitu. Je to častým dôvodom, prečo je Váham vyčítané, že namiesto toho, aby konali, išli „do akcie“, pasívne čakajú – z vonkajšieho pohľadu to tak môže vyzerať, ale v skutočnosti len napĺňajú svoju úlohu.
Konať, byť aktívny, je úlohou iných znamení, Váhy majú za úlohu, v každej situácii vytvoriť a udržať vnútorný mier. Bodka. Preto si tak rady a často priťahujú do svojej blízkosti akčných Baranov, proaktívnych Kozorožcov alebo živých a rozhodných Levov či Vodnárov… potrebujú ich, aby niekto konal, kým oni tvoria a udržiavajú krehkú rovnováhu vo svojom i kolektívnom vedomí. Ak si toto všetci zúčastnení uvedomujú – a teda vedome každý plní svoju úlohu – zabezpečujú novú úroveň tvorby reality na najvyššej, kolektívnej úrovni.
Najdôležitejšie je, aby to chápali samotné Váhy, aby si uvedomovali svoju úlohu, ktorú prišli na tento svet naplniť. Váhy sú totiž prvým „kolektívnym“ znamením – od Barana po Leva napĺňame individuálne túžby, potreby, ambície, rozvíjame svoje individuálne JA… Panna už odovzdáva individuálne JA do služby celku a Váhy sú tým archetypom, ktorý vidí a vníma úlohu každej bytosti v kolektívnej rovine. Keď si Váha uvedomí, že svoj život nežije pre seba, ale pre svet, že je nástrojom života, ktorý cez ňu napĺňa sám seba, napĺňa svoje poslanie a je korunovaná múdrosťou, ktorú jej dáva jej kardinálne/kráľovské znamenie.
To, s čím Váhy potrebujú počítať, je určitá úroveň fyzickej slabosti a nedostatočnosti, ktorá je zároveň nástrojom, akým ich duša učí neustálemu stráženiu a vytváraniu rovnováhy. Váhy, práve pre svoju potrebu, byť neustále v službe kolektívu, veľmi ľahko narúšajú rovnováhu svojej fyzickej schránky, vyčerpávajú sa a je nevyhnutné, aby vždy vyrovnávali aktivitu odpočinkom. Každé narušenie rovnováhy aktivity a regenerácie sa prejavuje dlhodobým vyčerpaním a – ak neposlúchnu – aj chorobou. Týka sa to aj snahy, neustále vyrovnávať a harmonizovať vzťahy v ich okolí – čo je, mimochodom, PRÁCA a pre Váhy jedna z hlavných úloh. Keďže sme ovplyvnení postojmi starého sveta, ktorý za „prácu“ považoval len to, čo má hmotný a viditeľný výsledok, Váhy si často neuvedomujú, akú ťažkú a vyčerpávajúcu prácu robia tým, že udržiavajú harmóniu v sebe, aj v okolí a je veľmi dôležité, aby si to pripomínali a brali to do úvahy.
Vytvárať a udržiavať trvalý mier s chaosom, pri každom vychýlení dostávať jazýček mentálnych a emocionálnych váh do bohu rovnováhy, neustále sa udržiavať v neutralite – a tým udržiavať mier a neutralitu v kolektívnom vedomí – vo svete, ktorý sa čoraz viac polarizuje, to je úlohou Slnka vo Váhach. Vyvážiť každý extrém opačným extrémom, a urobiť to na miligram presne… Vytvárať polarity, aby bola rovnováha zachovaná a zároveň sám rozpustiť akékoľvek polarity v sebe a v každej sekunde tvoriť neutralitu… Žiariť tak, aby každého vyživila, zahriala, uspokojila a zároveň napĺňať svoju slnečnú úlohu… Vybrali sme si mocnú a náročnú úlohu, drahé slnečné Váhy – samozrejme, rovnako, ako je mocná a náročná úloha každého iného znamenia – a tak nám všetkým žehnám, aby sme v nej našli plnú podporu v sebe, vo Vesmíre i našich ľudských spoluTvorcoch 🙂

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *