Žijeme/ Ztělesňujeme nebe na Zemi

Nebe je dokonalý život, který všichni hledáme a tvoříme. Klidný život, harmonické vztahy, zdravé tělo, hojnost bohatství, žádná negativita, nenásilí, žádné zabíjení zvířat, žádné lovy, žádné války, žádná chudoba, čisté jídlo, čistá voda, zdravé klima a životní prostředí, tělo bez nemocí, volná energie, pokročilé technologie, energetická med-lůžka, průzkum mezihvězdného vesmíru, světelná města a ostrovy a 100% totální svoboda.

Žádná lidská bytost se nenarodila, aby žila život v chudobě, bolesti a utrpení. Když jsme však začali zažívat dualitu/temnotu a takzvanou kvantovou primární anomálii na Zemi, naše životní situace začaly kompromitovat naši vlastní schopnost vytvořit to, co jsme skutečně chtěli vytvářet. V mnoha ohledech se to zpomalilo v procesu manifestace a vzestupu. Zároveň jsme bohužel zapomněli, že pouhým posunem vlastních myšlenek, myšlenkových vzorců, vědomí a tím i vibrací můžeme získat vše, po čem toužíme prostřednictvím přirozených vesmírných zákonů. Jsme duchovní bytosti s lidskou zkušeností.
Vše je energie a má svoji vlastní specifikovanou vibrační frekvenci, která vysílá do vesmíru naše myšlenky, slova, emoce, činy atd. Jsme multidimenzionální bytosti. Světlo a Láska je Energie. Všechno spolu souvisí. Všichni jsme Jedno. Podle univerzálního zákona příčiny a následku (karma) se vám energie, kterou vydáte, vrátí zpět. Takže cokoli ve vaší 3D realitě je odrazem vašeho nitra. Jak uvnitř, tak vně. Co je uvnitř, musí se projevit navenek.
Když se stanete pozitivnějším myslitelem a budete pozitivněji vibrovat, budete obklopeni pozitivnějšími životními zkušenostmi, pozitivními lidmi, pozitivními okolnostmi. Toto jsou fyzické projevy. Vy je vytváříte. Přistupujete k nim. Ztělesněte svoji královskou říši a zajistěte, aby se splnil každý váš záměr na Zemi, stejně jako se naplní v Nebi.
Všechno je to o světle – přijmout se jako maják dokonalého Božského světla, takže je třeba se ukotvit ve světle a stáhnout jej shora dolů. Ukotvěte světlo do středu Země a představte si to nejkrásnější vyjádření Nebe na Zemi, jaké si dokážete představit. Vibrace Země se posouvají, všichni si stále více uvědomujeme, že planeta i my všichni vzestupujeme na vyšší vibrační frekvenci.
Je to všechno o návratu k lásce, návratu do srdečního centra, návratu k moudrosti srdce, protože moudrost srdce je jednou z nejvyšších moudrostí, které existují.
Pravdou je, že můžete vytvořit Nebe na Zemi nebo Peklo na Zemi jednoduše tím, na co se rozhodnete zaměřit, a akcemi, které děláte. Když například vidíte keř růže, zaměřujete se na květiny nebo trny? Můžeme se osvobodit ze své pasti, našeho uvěznění. Učiněním zplnomocněných rozhodnutí, můžeme tyto zdi rozpustit a spatřit Nebe, které ve skutečnosti existuje všude kolem nás. Postupný posun vědomí již začal a ve skutečnosti vidíme, jak se kvalita našich individuálních životů zlepšuje. Víme, že ve starověku to byly vysoce duchovní a technologicky vyspělé civilizace, které existovaly v tomto světě a jsou zde přítomné i dnes, jen zůstávají skryté. Víme také, že povstání nového lidství se vrátí do tohoto světa. Nebe je skutečné a je to něco, co není jen ve hvězdách. Jsme zde, abychom se ukotvili ve vyšších vibračních frekvencích, abychom mohli vytvořit Nebe na Zemi. Můžeme udělat něco, co se nikdy předtím v dějinách planety Země a lidstva nestalo.
Nebe a Peklo byste si také mohli představit jako dva různé stavy vědomí. Oboje může ovlivnit vaše vnímání reality. Jde o vědomou volbu myšlenek, emocí a přesvědčení, v tomto TEĎ. Mnoho z nás umožňuje „vnějším silám“, autoritám a náboženskému přesvědčení, aby formovaly naše vnímání sebe sama – a definovaly, kdo jsme a proč jsme zde – na všech úrovních existence. Jak to vidím já, Nebe je stvořeno na Zemi, když jste v souladu se svým Zdrojem: plníte své touhy a sny, žijete svůj plný potenciál a tvoříte vědomě tím, že víte, co chcete a kdo jste. Nebe je, když pochopíte, že jste záměrným, vědomým tvůrcem své vlastní reality: projevujete se pro radost z ní, žijete z perspektivy založené na lásce. Nebe na Zemi je v podstatě tento stav blaženosti, kde každý pracuje na této vyšší vibrační frekvenci, kde je normou láska, svoboda a harmonie.
Peklo je opak. Je to tehdy, když nejste v souladu se svým Zdrojem: ignorujete své sny a vášně, nežijete svůj plný potenciál a nevíte, co chcete nebo kdo jste. ‚Peklo‘ na Zemi je udržováno negativním stavem mysli, který živí omezující přesvědčení, která vám ‚říkají‘, že jste bezvýznamní a že realita ‚tam venku‘ určuje způsob, jakým se váš život odvíjí. Peklo se žije v nepřetržitém stavu strachu. Pokud dokážeme jednoduše přistoupit ke svému životu a věřit, že je MOŽNÉ, vytvořit si život, po kterém toužíme, jsme již na půli cesty.
Využití energie, která existuje v kvantovém poli, je kvantová mechanika ve fyzice, která dokazuje, že naše myšlenky skutečně vytvářejí naši realitu. Pokud si to dokážete představit, můžete toho dosáhnout, pokud o tom dokážete snít, můžete se tím stát.
Nacházíme se uprostřed bezprecedentní doby v historii planety i lidstva – na pokraji úsvitu Nového Zlatého Věku, kdy máme schopnost vytvořit Nebe na Zemi, Rajskou Zahradu, dříve nazývanou Utopii. Matka Gaia a naši galaktičtí bratři a sestry trpělivě očekávali tento okamžik, okamžik, kdy se lidstvo probudí a vzpomene si, že jsme Děti Boha a Bohyně. Prostřednictvím našich myšlenek, slov, pocitů a činů spoluvytváříme naše pozemské zkušenosti.
Matka Gaia toužila po době, kdy se lidstvo přesune do vyššího stavu vědomí jednoty (vyčkávala s trpělivostí, láskou, soucitem a odpuštěním pro lidstvo) a pracovníci světla budou schopni znovu aktivovat a udržovat vzory posvátného otisku Nebes na Zemi, nové krystalické mřížky a nové Atlantidy. . Toto je ten okamžik & nyní je fyzická a duchovní manifestace Nebe na Zemi na nás všech. Vytváříme naši realitu, ať už je vědomá nebo nevědomá.
Když si tuto pravdu uvědomíme, můžeme se stát vědomými spolupracovníky – vědomými spolutvůrci – světa, ve kterém si přejeme žít – reality, kterou si přejeme zažít. Osobně volím Nebe na Zemi. Volím lásku, světlo, radost, hojnost, svobodu, blaženost, harmonii, prosperitu a mír. Volím Nový Zlatý Věk lidstva. Vybírám si věk moudrosti stvořitele, která se vlévá skrze vody Vodnáře a věřím, že můžeme manifestovat Nebe na Zemi.
ZDROJ: Order of the Star
Sdíleno ve chvále dynamického toku života, který vždy přispívá k rozvoji našeho vědomí,
Mikai.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *