Aktuálně…

Nacházíme se ve stěžejním bodě mezi stáváním se a návratem. To je symbolem velké expanze a kontrakce. Je to Zákon Jednoho, puls vesmíru, vzestup a pokles energie, vytvářející zrcadlový efekt a simulaci hnutí a pohybu.
Dosahujeme konečného cíle tohoto časoprostorového kontinua. Přesný Nulový Bod, Zdroj a Galaktický Střed Velkého Centrálního Slunce. Střed Posvátné Obruče. Toto je Ticho, Klid a Neutrální Bod, Prázdnota, kde se zastavil čas a my vstupujeme do Pravého Bezčasí. Věčný a Dokonalý přítomný okamžik, spočívá v tomto tichu singularity, nekonečné hustoty. Toto je oko bouře, kolem kterého se všechny věci točí. Nehybné a čisté uvědomění Buddhova vědomí; mimo všechny pojmy a nepoznatelné v přírodě, které nazýváme Velkou Záhadou.
Od včerejška přijímáme masivní energii proudící z Velkého Centrálního Slunce, která se jeví jako několik pilířů bílého světla na grafu Schumannovy rezonance, přicházející s amplitudami 19 Hz, 23 Hz, 18 Hz a velkým výbuchem při 37 Hz. Tento jev je synchronní s kódy 37 do 73 Nebe na Zemi nebo vzestup a sloučení Země s Nebeskou říší. Tyto gama plazmové vlny nás připravují na energii nulového bodu prázdnoty, do které vstupujeme dnes, když se spojujeme s klidným centrem Hunab Ku, Galaktickým Motýlem (Mayský Kalendář Tzolkin). Udržujte ukotvení ve Světle, Klíčích, Kódech a Frekvencích hluboko v Mřížkách, Dračích Liniích a Krystalickém Jádru Pachamamy. V souladu s touto událostí, bylo včera lidstvo vůbec poprvé svědkem toho, že Hvězda Rudého Veleobra (Red Supergiant Star), ve své Hvězdné Smrti, přešla do Supernovy. Tato říše bude v nadcházejících dnech a letech absorbovat mnoho gama plazmových vln a kódů vyšších dimenzí z této exploze a expanze, to vše na podporu tohoto velkého probuzení a transformace. Oheň uprostřed je zcela zapálen a aktivován, pro závěrečné očištění a vyčištění našeho slunečního světelného těla, nezničitelné duhové-diamantové nádoby. Vnitřní Slunce je aktivováno pro sloučení a přemostění všech časových linií pro tento konečný kvantový skok, vědomí bytostí Věčného Života.
Toto je symbolika v alchymii transmutace olova ve zlato, která symbolizuje přeměnu fyzické hrubé hmoty zpět na světlo, které sestoupilo z „nebe“ a vytvořilo fyzické tělo. Vzestup znamená přechod do páté dimenze bytí, při zachování 3D fyzického těla, zahaleného v duhovém těle věčného světla. (Plně Funkční Merkaba).
Měníme se z Homo Sapiens na Homo Luminous, Homo Immortalis, Homo Galacticus.
Povstaňte do slávy a milosti Nového Nebe na Nové Zemi…A’Ho!
ZDROJ: Paul White Gold Eagle, http://eaglelovecondor.com
Sdíleno v ukotvení v dokonalém středu, centru ze kterého vše vychází a které operuje mimo hru polarity,
Mikai.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *