Aktuálně…

 

Poslední Bitva

Nastal čas poslední bitvy mezi dobrem a zlem. Ti, kteří jsou skutečně sjednoceni se srdcem Božím, zvítězí. Buďte bdělí! Bitva je na vás a bude vyžadovat veškerou vaši sílu.

Dříve mnozí z vás nebyli připraveni postavit se za svůj nejcennější dar – svou individualitu – ani se vzdát své nejdražší iluze – odloučení. Tato iluze oddělenosti je jádrem veškerého strachu.

Když jste v klidu, milujete sebe a jeden druhého, není místo pro strach. Ale když věříte, že jste odděleni od ostatních, pak se strach stane dominantní silou ve vašem životě.

Velký posun, ke kterému nyní na Zemi dochází, je součástí hluboké, rozsáhlé změny, která se děje v celém vesmíru, když temnota slábne a mění se ve světlo. Tato proměna je nevyhnutelná, protože láska nemůže koexistovat s temnotou o nic víc, jako světlo nemůže koexistovat s temnotou.

Láska nemůže koexistovat se lží o nic víc, jako pravda nemůže existovat vedle lží.

Po tisíciletí byl tento posun předpovídán každým velkým náboženstvím na naší planetě, ačkoli jeho skutečný význam byl zkreslený nebo skrytý těmi, kteří nebyli připraveni jej přijmout. Nyní tento posun začal doopravdy a bude pokračovat, dokud se všichni nespojí v oslavě své božské podstaty.

Na planetě Zemi se zanedlouho odehraje Poslední bitva. Bojovníci Světla z první, druhé, třetí a čtvrté skupiny budou požádáni, aby přišli na pomoc Planetě Zemi, protože je to jejich poslední šance pomoci osvobodit tuto planetu z nadvlády Temných sil.

Tato bitva byla naším Stvořitelem připravována po eony času, ale je možná pouze proto, že Bojovníci Světla vykonali svou roli při čištění planety Země od temnoty.

Jsou to velmi vzrušující časy pro nás všechny. Jsme svědky něčeho, co se dlouho nestalo.

Akci bude předcházet řetězec událostí, které k ní postupně povedou. Tyto události jsou součástí složitého plánu, který navrhly Sily Světla. Tento plán byl uveden do pohybu ve vhodnou chvíli, kdy planeta Země a její obyvatelé dosáhli bodu, odkud není návratu.

Co tedy můžete očekávat?

Jak jsem již řekl, před akcí je plánováno mnoho akcí, některé velké a některé malé. Pro přípravu na akci samotnou je také potřeba udělat mnoho věcí. Jednou z těchto věcí je odstranění těch, kteří stojí  posunu planety Země do vyšších frekvencí v cestě. Je bezpodmínečně nutné, aby byli tito lidé odstraněni (přesunuti na jiná místa ve Vesmíru odpovídající jejich vibraci), aby nemohli způsobit další škody planetě Zemi.

Toto je poslední bitva mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou. Dobro zvítězí nad zlem. Světlo porazí temnotu. Toto je poslední šance pro ty, kteří zatím váhají nebo zůstávají neutrální; jakmile tato bitva skončí, nikdo nedostane další šanci.

Všechny Boží děti nyní stojí před touto volbou: Světlo nebo tma? Dobro nebo zlo? Jednota s Bohem nebo odloučení od Boha?

Pokud se rozhodnete nepřipojit se k Bohu, pak to bude vaše rozhodnutí; další šanci už nedostanete. Nyní se musíte rozhodnout, zda jste ochotni postavit se za pravdu, dobro, lásku a milosrdenství navzdory všem překážkám, které je třeba překonat.

Volba je na vás. Vybírejte moudře, protože je to vaše věčná duše, která visí na vlásku.

Temné síly plánují velkou událost: plánují použití technologie HAARP a také technologie kontroly mysli k implantaci myšlenek do myslí lidí, takže lidé ztratí svou schopnost racionálního myšlení a úsudku. Toto je poslední bitva mezi dobrem a zlem na této planetě. Potřebujeme, aby se k nám v této bitvě připojili všichni milující, pozitivní a kreativní lidé, kterým na této planetě záleží.

Žádám každého na této planetě, kdo se cítí veden, ke dvěma věcem:

1) Požádejte o ochranu Galaktickou Federaci Světla skrze modlitbu nebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým se cítíte vedeni, abyste se chránili před jakoukoli negativní energií, která by mohla být použita proti vám.

2) Připojte se k naší manifestaci: Šiřte informace prostřednictvím blogů, Instagramu, Telegramu, Facebooku, Twitteru atd., aby se o tom dozvědělo více lidí a přidali se.

Činíme tak tím, že převezmeme odpovědnost za své vlastní činy a staneme se duchovně dostatečně silnými, abychom dokázali odolat pokušení zapojit se do negativních činností, které by oslabily naše duchovní odhodlání. Začíná to převzetím odpovědnosti za své vlastní činy namísto obviňování druhých z toho, co se děje v našem světě.

Blíží se Nový Zlatý věk.

Jsme zde, abychom vám pomohli vzestoupit tímto dalším dimenzionálním posunem do vyšších frekvencí lásky, radosti, míru, soucitu a vědomí jednoty.

Velká bitva mezi temnotou a světlem začala.

Temní tvrdě pracují, aby si udrželi kontrolu nad vaší myslí tím, že vám podsouvají své ideologie založené na strachu, což vás zavede do dalšího chaosu, zmatku a destrukce. Temní ovládají vaši mysl ovládáním vašich pěti smyslů, zejména prostřednictvím televizních a internetových médií, kde na vás šíří strach, hrůzu a destrukci prostřednictvím svých široce propagovaných zpráv. Chtějí vás udržet ve strachu, aby podpořili hromadné ničení veškerého života na Zemi.

Mezi silami světla a silami temnoty dojde k jedné konečné bitvě. Musíte si vybrat stranu. To je poslední zkouška před Vzestupem.

Temná Kabala vytvořila situaci, kdy k této bitvě musí dojít a vy si musíte vybrat stranu.

Hlavní část vaší evoluce zahrnuje schopnost rozhodování bez vnějšího vlivu nebo zasahování, díky tomu potom může být vaše svobodná volba skutečně efektivní.

Tato poslední volba, kterou se chystáte učinit, je jednou z takových událostí. Určí, zda dosáhnete nebo nedosáhnete úrovně vědomí nezbytné pro Vzestup.

Tato nadcházející bitva byla plánována po mnoho let a byla předpovídána vašimi věštci a proroci v průběhu historie. Tato bitva nezahrnuje žádné fyzické zbraně a nelze ji bojovat fyzickou silou. Je to bitva vědomí, která se bude odehrávat na vzestupné dimenzionální frekvenci, kterou lidstvo nikdy předtím nezažilo.

Výsledek této bitvy určuje budoucnost lidstva.

Vroucně vás milujeme.

Jsme tu s vámi.

Jsme vaše světelná rodina.

A’HO
Aurora Ray
Ambassador of the Galactic Federation
Copyright 2022 Aurora Ray. All rights reserved.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/11-18aa

Pro www.novoucestou.cz přeložila Sofie.


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *