Vesak

V pondělí 16.5. 2022 v 06:13 SELČ nastane úplněk, který je ve světě znám jako svátek Vesak, oslava dne narození Buddhy. V tento den se schází v jednom z himalájských údolí pod posvátnou horou Kailás (v jemněhmotných rovinách) celá Planetární a Kosmická Duchovní hierarchie v čele s Maitreyou Kristem a spojuje své síly k tomu, aby požehnala Zemi a jejím obyvatelům. Buddha se na krátký čas vrací na fyzickou rovinu s duchovním povzbuzením, kterým sytí a oživuje veškeré lidstvo.
Tisíce poutníků se každoročně schází v odlehlém údolí Himalájí, aby ztvárnili dávný duchovní obřad. Tento úplněk je vyvrcholením duchovního roku a každý z nás se může napojit na mohutný transformační proud a přijmout do svého srdce příliv pozitivní energie prodchnutý Kristovou láskou a Buddhovou moudrostí a soucitem.
„Členové hierarchie se v údolí shromáždí ve fyzických i nefyzických tělech. Maitreya Kristus a další dva čelní představitelé dvou dalších oddělení – Manu a Maha Čohan (Pán civilizace) stojí v trojúhelníkovém uspořádání před obrovským plochým kamenem. Na něm je umístěna velká křišťálová mísa naplněna čistou vodou. Když se měsíc vynoří na horizontu v okamžiku Úplňku v Býku přichází Buddha (Gautama Buddha). Přichází ze Shambhally, vznáší se nad kamenem a křišťálovou mísou a předává Kristovi energii, které se říká „Síla Shambally“- první paprsek Vůle a Síly. Bude ji předávat Kristovi každý rok ve stále zvyšující se síle přinejmenším do roku 2050.
Kristem je tato energie rozváděna k Manuovi a Pánu Civilizace a Kristu. Je kumulována hierarchií a posléze postupně uvolňována do světa až do úplňku ve Vahách, kdy je stažena až do příštího Vesaku. Na slavnost přicházejí místní lidé, poutníci, Tibeťané, lidé ze severní Indie.
Voda z křišťálové mísy je požehnána Buddhou a rozdána mezi všechny zúčastněné. Je to esoterická událost velkého významu.“

(Z knihy Opětovný příchod Krista a Mistrů Moudrosti od Benjamina Creme)

Tento svátek není  jen vzpomínkovou oslavou na Buddhu, ale současnou živou událostí, posvátným obřadem, který každoročně vykonává Buddha, Kosmický Kristus a shromážděná duchovní hierarchie.

V době přesného úplňku je na planetu Zemi vyléváno mocné požehnání. Meditujete-li v tuto dobu, budete zaplaceni obrovským množstvím Lásky, Světla a Síly. Tím se očistí vaše aura a rozpadnou se mnohé negativní myšlenkové formy. Navíc můžete i kontemplovat o svých projektech a nechat je požehnat!

Meditace při úplňku je prý ekvivalentní meditaci po několik týdnů. Meditovat během Wesakova úplňku je jako meditovat nepřetržitě několik měsíců! 

Přesný úplněk vychází, jak bylo již zmíněno, na pondělí 16.5.2022.(Záreveň dojde k úplnému zatmění měsíce, které u nás ale nebude viditelné). S tím, že přípravné období, kdy lze čerpat příliv duchovní energie, je již 2 dny předem, pak je den úplňku a následně po další 2 dny je energie rozváděna do světa.

V okamžiku skutečného úplňku je doporučeno ponořit se do meditace na cca 8 nejintenzívnějších minut. Před meditací můžete vyslovit VELKOU INVOKACI.

Sofie

www.novoucestou.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *