Osobní roční vibrace

Všechno ve Vesmíru se pohybuje, vše je v trvalém stavu proudění a vývoje. Každý z nás je součástí kosmické „energetické sítě“, a proto nás v okamžiku, kdy se narodíme, začíná ovlivňovat vesmírná energie, která k nám proudí v takové kvalitě, jaká vyplývá z našeho data narození. Vlastnosti energie se rok od roku mění a tak, víme-li přesně, co nás v tom, kterém roce čeká nebo jinými slovy – jaká síla k nám z Vesmíru proudí, můžeme tím směrem napnout všechny své síly, aniž bychom zbytečně usilovali o cíle, které jsou pro nás v Té době nedosažitelné. Ušetříme si tak spoustu času i zklamání.
Čísla vyzařují vibrace, které mají pro každý rok svůj specifický význam. Říká se jim Osobní roční vibrace (ORV). Účinky každé vibrace trvají dvanáct měsíců, vždy od jedněch narozenin k druhým. Roční vibrace vyvolané čísly v datu narození vám povědí mnoho o schopnostech, které můžete ten daný rok využívat. Tyto vibrace probíhají v devítiletých cyklech; každý rok přináší změnu vibrace od jedničky do devítky a pak se vrací zpět k jedničce. Na začátku každého dalšího devítiletého cyklu máte nastřádáno už dost zkušeností a vaše vědomí je rozvinuto natolik, abyste mohli započít nový cyklus na vyšší rovině.

Osobní roční vibrace vám naznačí např.
Jaké aktivity jsou v tomto období obzvlášť vhodné a příznivé
Kdy je nejlepší chvíle pro nový začátek.
Kdy byste měli uzavřít projekt.
Kdy je nejpříznivější doba k odcestování
Kdy je ideální doba uspořádat velkou rodinnou oslavu.
Kdy byste se měli koncentrovat na své finanční záležitosti.

Život je otáčející se kolo. Události, které prožíváte, jsou výsledkem toho, co jste učinili v minulosti. Budoucnost je potenciální stav, který závisí na vašem minulém a nynějším chování a na tom, jak používáte svobodnou volbu. Je lepší vyvinout co nejvíce úsilí na začátku cyklu (tzn. v orv 1,2,3) a v jeho konečných letech sklízet, to, co jste zaseli.

Luise Hayová říká: “Věřím, že všichni jsme zodpovědní za každou zkušenost ve svém životě – za tu nejlepší i za tu nejhorší. Každá naše myšlenka vytváří budoucnost.“

Znalost Osobní roční vibrace vám může pomoci přijímat taková rozhodnutí, která povedou k využití těch nejlepších aspektů roku a pomohou vám vyvarovat se chyb.

Váš současný osud předurčila vaše minulost a vaši budoucnost předurčí to, jak zvládnete svou současnou situaci.

Jak můžete lépe zvládnout stávající okolnosti, abyste si zajistili lepší budoucnost? Zásadní je vědět a porozumět tomu, jaká vibrace k vám právě teď přichází…

Nejsou to předpovědi, neboť jak tyto vědomosti využijete, záleží jen na vás. Každý rok, měsíc nebo den je příhodný pro nějakou činnost. Stačí to vědět a usnadníte si život!

A jak zjistíte, v jaké jste Osobní roční vibraci?

Je to jednoduché – sečtete svůj Den narození s měsícem narození a s číslem aktuálního roku. Ukáži vám to na svém datu narození.

Narodila jsem se 19.7.1961, jaká je tedy má osobní roční vibrace pro rok 2022?

1+9+7+2+0+2+2= 23 = 5    nebo

2022

19

7


2048 = 14

Od narozenin v roce 2022 do 19.7.2023 jsem pod vlivem Osobní roční vibrace 5 pod vlivem tarotového archetypu 14 – Mírnost a v den příštích narozenin se posunu do Osobní roční vibrace 6, neboť:

1+9+7+2+0+2+3 = 24 = 6 čili

2023

19

7


2049 = 15   – v roce 2023 budu v Osobní roční vibraci čísla 6 pod vlivem tarotového archetypu 15 – Ďábel (Světlonoš)

A o čem jednotlivé Osobní roční vibrace jsou?

Rok 1 – nové začátky, iniciativa, rozhodnutí. Vůle tvořit. Toto je začátek nového cyklu a je na vás, abyste se rozhodli, kterým směrem se chcete vydat, kam namíříte své síly, odhodlání, vůli, do čeho vložíte své srdce. Buďte bdělí, čiňte uvážlivá rozhodnutí, zaměřte nejprve svou pozornost do nitra, ujasněte si, co chcete a potom učiňte první kroky k tomu, abyste toho dosáhli. Rok s vibrací 1 dává punc všem osmi následujícím rokům cyklu, chopte se tedy iniciativy a ukažte, co umíte! Číslo 1 si lze představit jako páteř, skrze niž proudí životní energie – kundalini. Geometricky je 1 bod. Oba tyto významy zahrnují a požadují obrovskou koncentraci vůle jako nezbytný začátek pro to, aby se životní síla vzedmula a vydala požadovaným směrem. V roce pod vládou 1 očekávejte probuzení své kreativní síly, je to jako když se probudí spící had – tuto sílu je třeba zcela vědomě napřít správným směrem, aby vám byla ku prospěchu.

Rok 2- spolupráce, vztahy, schopnost poskytovat oporu. V roce pod vládou 2 budete vedeni k tomu, abyste si definovali své hranice, důvěřovali své intuici, přiznali si své pocity a dobrali se vnitřního i vnějšího klidu. Dejte na svůj vnitřní hlas, který vás povede v pravý čas na pravá místa a k lidem, kteří jsou teď pro vás důležití. V roce 2 můžete potkat někoho, kdo zásadním způsobem ovlivní váš život.

Jestliže 1 symbolizuje vůli tvořit, potom 2 je síla tvořit. V roce pod vládou 2 můžete zažít okamžiky velké inspirace. Vaše nevědomí k vám více než kdy jindy promlouvá prostřednictvím snů a vizí. Vyvarujte se nyní závažných rozhodnutí, je to doba čekání – semena, která jste zasadili v roce pod vládou vibrace 1, potřebují čas k tomu, aby se v zemi řádně uchytila. Je čas akce a čas reakce. Již jste zaseli, nyní čekejte na výsledek. Do akce se pouštějte, jen když je to absolutně nezbytné. Jestli je pro vás nezvyklé aktivně nerozhodovat a chovat se spíše pasivně a přijímat, co život přináší, může být pro vás tento rok – než si zvyknete – nečitelný.  Není to ale o tom, abyste nic nedělali, spíš následujte své vnitřní podněty.

Rok 3 – aktivita, expanze, sebevyjádření, zábava, živost, zrození nového, přírůstek. V roce 3 můžete být postaveni do situace, budete vedeni k tomu, abyste se vyrovnali s minulostí, zejména pokud máte doposud nevyřešené nějaké vztahy. Nelze vyloučit setkání s bývalými partnery nebo přáteli, s příbuznými, se kterými je se dlouho neviděli.

Tento rok se výborně hodí k tomu, abyste 1) skoncovali s přílišným dáváním se druhým 2) aby se zahojila bolavá místa, která povstala z vašeho vztahu k matce nebo k osobám, která ve vašem životě hrály podobnou roli 3) abyste popustili uzdu své tvořivosti a vnesli do světa radost a konečně 4) aby váš život byl bohatší na krásu a přirozenost. Všechny zkušenosti, které vstoupí do vašeho života v roce s vibrací 3, mají jeden účel – pomoci vám růst a rozšířit obzory. Očekávejte pozvánky do společnosti, na různé semináře, přednášky, oslavy.

3 je obdobím expanze a plodnosti ve všech životních oblastech. Pokud jste ve věku, kdy je už čas počít dítě, nyní je k tomu ta nejvhodnější doba. Stvořit můžete ale třeba nějaký umělecký projekt. Kreativní síla je v tomto roce aktivní, možné je cokoliv. Vstupte na plodnou půdu a buďte přístupní růstu a změnám.  Otevřete se obohacujícím obrodným podnětům, jež vám zkrášlí život. Něco, co v sobě nosíte už delší dobu, teď může získat konkrétnější podobu a naplnit vás novým uspokojením.

Rok 4 – spojení s kořeny, možnost vybudovat si stabilní základy nebo je posílit. Pořádek a řád. Nalezení nových zdrojů výdělku a finanční stability; Možnost změny bydliště. Tento rok je příznivý pro koupi, získání nového bytu nebo domu, nebo jejich prodej, nákupy, zařízení i vybavení domova.

Jedná se o období, které po vás vyžaduje disciplínu, trpělivost a vytrvalost. Je potřeba, abyste se naladili na kosmický řád, který má svůj vlastní rytmus.  Je to období vhodné k přeorganizování a uspořádání všeho, v čem vládne chaos. V roce vlády čtyřky by vám mělo začít přinášet ovoce úsilí z prvních tří uplynulých roků devítiletého cyklu.

Rok s vibrací 4 není vhodný pro odpočinek. Je to rok pilné a vytrvalé práce, během kterého musíte bedlivě sledovat vše, co souvisí s vaší profesí a finančním zajištěním. Vytvářejte si pevné základy ve všech oblastech života. Tento rok od vás vyžaduje, abyste postupovali krok za krokem a žádný z nich nevynechali. Postupujte cílevědomě, avšak trpělivě. Zůstaňte na své cestě!  Vytyčte si znovu cíle a napište si je! Uvědomte si, po čem toužíte, kam chcete nasměrovat svoji energii a potom jděte a konejte!

Rok 4 je vhodný k větším finančním investicím zejména do nemovitostí, nicméně je třeba investovat své peníze moudře a s rozmyslem. Take care of your money and it will také care of you. Starejte se o své peníze a ony se postarají o vás.

Udržujte své zdraví v optimálním stavu. Pocity fyzického těla byste měli s láskou a opravdovým procítěním respektovat. Skrze tyto pocity se vás totiž vaše duše snaží upozornit na bezmyšlenkovité opakování stále stejných chyb. Po expanzivním roce 3 možná shledáte, že je třeba, abyste do svého života zařadily pravidelný fyzický pohyb.

Rok 4 mnohdy přináší mužům otcovství. Pro všechny je potom rok 4 obdobím, kdy si můžeme podívat na to, jak to máme ve svém životě s autoritami, zda příliš nevzhlížíme k nějaké vnější autoritě a neopomíjíme svou vnitřní. Rok 4 je obdobím vhodným pro vyřešení vztahu s otcem nebo s tím, kdo pro nás tuto roli sehrál.

Rok 5 – změna, svoboda, dobrodružství. Hledat a nacházet smysl života. Rok 5 může ve vašem životě představovat obrat a osvobození ode všech omezení, kterým jste nějakým způsobem podléhali v průběhu předchozích čtyř vibrací. Během tohoto roku dojde k pohybu a k nezbytným změnám, jak uvnitř vás, tak ve vnějších okolnostech.

V tomto roce vzniká něco nového – nový životní pocit, nové pochopení nebo nový vztah – k sobě nebo k druhému člověku. Odehrává se to jakoby samo o sobě, jediné, co je zapotřebí – je vaše otevřenost. Položte si otázku: Jaké pocity a zkušenosti mohu nyní obejmout a přijmout?

Vibrace 5 je hodně o svobodě. Je to období, které lidi často nutí cestovat, pohybovat se, měnit prostředí. Může se ale také jednat o velký pohyb uvnitř vás samotných. O přeskládání myšlenek, hodnot, názorů. O otevření se novému. O přijetí nových idejí. Jedná se o jakýsi osobní, vnitřní zasvěcovací proces. Pomoc byste měli hledat uvnitř sebe, ne venku. Mám na mysli neustále se snažit poznávat a odhalovat neznámé a neviditelné části sama sebe. Jinými slovy jde o to přijímat svou sílu i slabosti, prožívat a ztělesňovat vlastní kvintesenci.

5 je rokem stvořeným pro cestování, takže se nebojte a pokud vám to situace dovolí, „sbalte kufry“ a někam vyrazte. Kamkoli kde můžete potkat zajímavé lidi a prožít něco nového. Změňte na chvíli prostředí.

Abyste se dokázali vyrovnat se změnami a abyste měli z čeho čerpat při budování nových světů, měli byste naslouchat a vnímat hlas svého srdce. Řídit se jeho radou a důvěřovat tomuto vedení. Vaše srdce je jediný partner, se kterým se můžete domluvit podle svých představ, snů a přání. Jen ono je schopné vám porozumět a poskytnout vám pocit spokojenosti a radosti a také dobrou radu.

Rok 6 – Sebe přijetí. Vztahy. Láska. Domov. Rodina. Naučit se žít s nedokonalostmi. Pochopit, že láska má mnoho podob. Stát na rozcestí. Přitakání z celého srdce.

Pomáhejte, kde je potřeba. Je to rok tvého dávání se. Rok hlubokého uspokojení. Po neklidném a aktivním pětkovém roce by se mělo dostavit zklidnění. Nicméně mějte na paměti, že jste v roce důležité životní volby. Budete si muset vybrat priority nebo přijmete nový druh odpovědnosti ve svém životě.

Láska a city budou v tomto období hrát důležitou roli. Kdekoli jste si mysleli, že vaše štěstí závisí na vnějších okolnostech nebo na někom jiném, teď budete moci rozpoznat, že cesta k hlubokému naplnění začíná překonáním vnitřního odporu a protikladů uvnitř sama sebe.

V tomto roce si vaši pozornost vyžádají vztahy s přáteli, členy rodiny a všemi, koho máte rádi. 6 je číslo lásky, a tak ve vašem vztahu vystoupí na povrch záležitosti, které už nějakým časem kvasí a které bude zapotřebí řešit.  V roce pod vládou 6 se obvykle páry dávají dohromady nebo se rozcházejí. A tak je tento rok pro vás příležitostí začít ve vztahu chápat svůj závazek na hlubší úrovni, nebo se vydat každý svou cestou.

Rok 7 – uvnitřnění. Odpočinek. Změna.

V roce 7 se můžete cítit unaveni víc než obvykle a mít tendenci stahovat se do ústraní. Potřebujete být sami, přemýšlet, rozjímat, meditovat a spočívat v sobě samých. 7 je dobou odpočinku. Traduje se, že Bůh stvořil svět v šesti dnech, sedmého dne pak odpočíval. Naše vnější aktivity by v tomto roce měly být omezeny na minimum, pozornost bychom měli směřovat do svého nitra.  Je třeba se zklidnit a naladit na tóny své duše.

Sedmičková vibrace vás povede k tomu, abyste si uvědomili zdroje svých vlastních sil a spoléhali se co nejvíc především sami na sebe. 7 je duchovní číslo a lekce tohoto roku vás povedou především tímto směrem – vše, co se v jeho průběhu přihodí, vás bude nutit, abyste se zabývali hlubším smyslem svého života. Zjistíte, že vám samy „skáčou“ do rukou duchovní knihy nebo potkáte člověka, který vám předá důležité poselství.

7 to je rok, v němž se člověk mění – ani vy nebudete asi výjimkou. Sedmička je rokem, kdy k nám všem promlouvá Vesmír; takže se v tomto roce můžete setkávat s nejrůznějšími změnami, které se dotýkají vašich citů a duše; může docházet ke změnám ve vašich vztazích, z vašeho života může někdo nečekaně odejít. Ztráta někoho blízkého se týká většinou lidí, kteří doposud žili jen materialisticky a o duchovním světě nemají ani potuchy. Takováto událost je potom má „probudit“ a většinou se tak i děje.

Využijte tohoto období k tomu, abyste se dále vzdělávali nebo zdokonalovali v tom, co vás zajímá a přitahuje. Je k tomu vhodná doba, protože sedmá fáze cyklu přeje právě intelektuální a psychické aktivitě.

7 je rok změn, očekávejte „čerstvý vítr“. Využijte příležitost k „vykopání pokladu“ uvnitř sebe samých. Vydejte se na cestu. V tomto roce se určitě dá něco do pohybu.

Rok 8 – karma. Zodpovědnost. Byznys. Rovnováha.

Osmička je číslem rovnováhy a karmy; úspěch tohoto období tedy závisí na tom, jak jste si vedli v celém svém dosavadním životě. Pokud jste do něj vložili velkou dávku usilovné práce a dobré vůle, dočkáte se teď určitě náležité odměny. Osmá fáze se totiž řídí heslem: „Co kdo zasel, to také sklidí“. Pokud jste, kdy pochybovali o tom, jak moc efektivní jste, pokud jde o materiální záležitosti, nyní pod vlivem 8, budete mít jasno. 8 vládne karma – zákon příčiny a následku a vy obdržíte přesně to, co si zasloužíte. Někteří se dočkají velké odměny, ocenění, veřejného vyznamenání, slávy, zatímco druzí budou konfrontováni s nějakou ztrátou, finančním krachem či nezaměstnaností. To ale neznamená, že jste nezbytně „špatní“, ukazuje to prostě na to, že jste se svou energií nezacházeli moudře, vybrali jste si nesprávný cíl nebo jste nepodnikli všechny potřebné kroky k tomu, abyste byli úspěšní.

V citovém životě je třeba v roce 8 dát pozor na krizi, která by mohla vzniknout z nezvládnutí emocí, respektive z příliš impulzivního jednání.

8 je výborný rok pro to, abyste všechno, co je ve vašem životě mimo rovnováhu, dali do pořádku. Je dobré vyřešit v tomto smyslu finanční a právní záležitosti, věnovat se svému zdraví a prakticky uskutečňovat své záměry. Možná budete mít v tomto období nějaké řízení před soudem.

Přehlednost, pořádek a rovnováha budou pro vás v tomto roce hrát velmi důležitou roli.

Rok 9 – jít do sebe, vypnout. Bilancování. Ukončování.

Devátý rok je rokem završení a jakéhosi tichého usebrání, které vede k probuzení vnitřní moudrosti – je to čas poohlédnout se zpátky a pochopit, že všechny cykly končí… a potom znovu začínají. V roce vlády devítky je vždy potřeba něco rozhodnout, vybrat si nějakou novou cestu a k ní napřít všechny své síly. Ale nejprve je důležité s láskou dokončit a uzavřít minulost.

V roce 9 je vhodné udělat si jakousi soukromou inventuru a zvážit koho a co si s sebou chceme vzít do dalšího cyklu a co naopak s sebou již vláčet nepotřebujeme. Vše přezkoumejte a odhoďte vše, co už ve svém životě nepotřebujete. Jestliže něco skončilo, nechte to běžet. Přestaňte se toho držet. Rok pod vlivem 9 je rokem odpovědnosti k sobě samým i druhým.

V tomto roce možná podniknete nějakou zajímavou zahraniční cestu nebo se seznámíte s někým z ciziny. Rok 9 je obdobím vhodným pro charitativní činnost. Můžete se například zapojit do dobrovolné pomoci potřebným lidem nebo se zúčastnit nějakých sociálních projektů. Doporučuji vám, abyste tento rok nezačínali nic nového, pokud se nejedná o krátkodobou záležitost anebo o logický vývoj předchozích let. Spíše dokončete a uzavřete vše, co máte „rozdělané“. Možná zjistíte, že vás dosavadní koníčky už tolik nebaví a také ti, se kterými jste doposud trávili svůj volný čas, vás začnou nudit nebo štvát. Pokud tomu tak je, nebojte se je s láskou propustit ze svého života – je to právě síla devítky, která „odděluje zrno od plev“ a Vesmír nám nikdy nevezme nic, aniž by pro nás měl již připraveno něco nového.

Načasování je vším. Znalost nejlepšího momentu ke konání nebo vyčkávání je stejně tak důležitá, jako je dýchání. Dejte si čas a naučte se vidět, jakým směrem proudí mocné síly vesmíru – to vám spolu s osobní zodpovědností přinese možnost výběru pro vaše jednání. A pamatujte na to, že člověk, který neví, co má dělat a kdy to má dělat, je vydán na milost tomu, co mu život přinese do cesty!

Poznámka: Chcete-li vědět, jak nejlépe využít aktuální rok svého života nabízím vám písemné zpracování Osobní roční vibrace v rozsahu cca 10–15 stran A4 textu. Cena 1490 Kč nebo 70 EUR. Objednávky prosím na mail numerologie@ovoucestou.cz. Děkuji.

Sofie

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

Autor článku: Zdeňka Sofie Mimrová –www.novoucestou.cz


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *