Svátek sv. Marie Magdaleny

„Jsem Marie Magdalena. Jak si mě představuješ ze svého pozemského pohledu? Vidíš mě jako jednoho z Nanebevzatých mistrů? Kdo skutečně jsem? Není to dobrá otázka? Jsem součástí kosmické Jednoty stejně jako i ty, avšak já jsme si toho plně vědoma a tím víc jsem spojena se svými vyššími částmi. Pozemský šat mi již nepadne, zvolila jsem si jiný, který je mnohem světelnější, transparentnější a objemnější. Nerozplynula jsem se v Jednotě, protože to je proces, ve kterém se teprve nacházím, stejně jako ty. Já jsem si však víc vědoma toho, kým skutečně jsem a dosáhla jsem již úrovně stvořitelské síly. Mohu si manifestovat vše, co potřebuji a čím chci být. Mohu se přesunout kamkoli, kde chci být a spojovat se s mnoha lidmi zároveň, tak jako právě teď. Mám však své hranice, které nemohu překročit. Mám Vyšší části a učitele, kteří mi předávají informace a kteří mi darují své ještě vyšší světlo, abych mohla růst. Proto jsem nyní přišla sem, abych ti na tvé cestě k mistrovství byla velkým světlem, abych ti pomohla si uvědomit, kým skutečně jsi.

Chceš-li, ponoř se do mého světla, které tě nyní celého zahaluje. Mohu tě pozvat na malou cestu pocitového vnímání? Nejlépe si mě totiž uvědomíš, když mě budeš pociťovat.  Polož si ruku na srdce a vnímej mě v něm. Zaznamenáš silný tlukot nebo pocit rozsáhlosti či jemný pocit blaha, podle toho, jak široce ses mi otevřel. Mohu k tobě přistoupit blíž a dotýkat se tě? Nyní tento pocit ještě prohloubíme. Nemyslím tím ve tvých emocích, které tě tak často ovládají na základě starých nashromážděných zkušeností, řízených tvým egem. Mám na mysli pocit sounáležitosti, soucitu, lásky ke všemu, co existuje.

Jsem jedním z vůdců této doby probouzení. Je mi velkou ctí, že tě smím povznést na úroveň Božské matky. Je to ženská síla, která se nyní silně dotýká Země a vede lidstvo do nové fáze života.“

(úryvek z poselství, které přijala Barbara Bessen v červnu 2011. Celé poselství najdete zde)

„Mnoho lidí se zabývá klamnými věcmi. Vy se zabývejte tím, co je skutečné. Co je skutečné, je ve vašem srdci, tak to poznáte. Co je na povrchu, není skutečné, skutečné je pouze to, co je uvnitř. Když spojíte to, co je uvnitř a venku, a to, co je nahoře a dole, pak bude skutečné vše.“

„Pokud po něčem toužíte, požádejte Matku, protože ona svým dětem dává vše, co si přejí.“

„Jiskra se musí stát plamenem, plamen se musí stát planoucím ohněm. Až budete zářit jako Slunce, potom budete celiství.“

MM

Přátelé milí, zkusme si dnes najít chvíli a rozjímejme o životě Marie Magdaleny; pozvěme její svatou Přítomnost do svého srdce, do svého života a do tohoto světa.

Její lásky a soucitu je tolik zapotřebí!

Sofie

P.S.

Pokud vás fascinuje život Mary Magdaleny natolik, že o ní chcete vědět víc a víc, zde jsou tipy na zajímavé knihy:

v ČJ:

Marie Magdalena, svatá nevěsta, Tau Malachi

V AJ:

Anna, The Voice of the Magdalenes

The Magdalen Manuscript

The secret teaching of Mary Magdalene

Obraz: The paint of Saint Mary Magdalen in st. Stephens church from year 1900 by Joseph Aubert.

 


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *