Aktuálně na nebi…

Spln vo Vodnárovi – 12. august 2022
V piatok nad ránom, o 3:35 aristokratické Slnko v Levovi – archetyp kráľa – zasadne k spoločnému stolu s Lunou vo Vodnárovi, dámou značne excentrickou, ktorá miluje porušovanie pravidiel (pokiaľ tie pravidlá nestanovuje ona) … Splny na ose pevných znamení bývajú vždy výnimočné, pretože ovplyvňujú štyri základné piliere ľudskej bytosti. Býk predstavuje Telo, Lev zosobńuje Ego, Škorpión je predstaviteľom Duše (nevedomia) a Vodnár predstavuje Vedomie (Ducha). V harmonickej ľudskej bytosti sú všetky štyri aspekty rovnako vysoké a pevné, vytvárajú stabilný podstavec, na ktorom sa odohráva náš život. Ak je ktorýkoľvek pilier oslabený, alebo príliš silný, ak je niektorý kratší alebo dlhší ako iné, človek sa cíti „vychýlený“ z rovnováhy… Veď zo stola, ktorý nemá rovnaké nohy, aj tá najlákavejšia hostina ľahko skĺzne a ak ste niekedy riadili auto, ktoré má nerovnomerne nafúkané kolesá, určite viete, aká je to „pohodová jazda“.
Aktuálny Spln vo Vodnárovi môže testovať stabilitu nášho vozidla v poriadnej rýchlosti a náročnom teréne. Jeho najvyšším arbitrom je totiž Saturn – veľký kozmický učiteľ, mentor, kontrolór kvality a kompetencií… a tento pán nič nedaruje len tak, pre pekné oči. Skúsme si predstaviť zajtrajšiu konštaláciu – Slnko v Levovi, to je aristokrat zverokruhu, jeho kráľovská výsosť. Svojím obľúbeným, domácim kráľovstvom Leva prešlo Slnko už dosť dlhý kus cesty. Je za jeho polovicou, už teda prešlo fázou pojašeného dieťaťa, ktoré každému ukazuje, aké je úžasné, len, aby mu zatlieskali alebo ho odmenili lentilkami a lízatkom… Prešlo aj obdobím pubertálneho kráľa večierkov, ktorý ohuruje mladé slečny tanečnými kreáciami v značkových teniskách… Dokonca aj „dospelácke“ predvádzanie svojich kvalít len preto, aby ukázal, aký je úžasný, aký podá výkon, koľko peňazí dokáže zarobiť, aké auto mu stojí v garáži už má nasýtené.
Sadá si k splnovému okrúhlemu stolu a oproti nemu sedí Saturn, pozoruje levie Slnko a hodnotí, či si kráľovskú korunu zaslúži, či je dostatočne zrelé a múdre, aby neplytvalo svojou, ani cudzou energiou, ani prírodnými či ľudskými zdrojmi, aby si dokázalo vážiť a ceniť každý dar, schopnosť a každú kvapku svojej sily a moci, aby ich nezneužívalo na kompenzáciu svojich „nedostatkov“… Ako Merlin, keď Artuša podrobil mnohým skúškam, kým mu dovolil, otvoriť dvere Camelotu a nárokovať si trón svojho múdreho otca. Slnko v Levovi musí ukázať, že je skutočným a zdravým archetypom EGA – v prvotnom význame tohto mocného slova, ktoré je jedným z pôvodných atlantských kódov. Už som to tu zmieňovala mnohokrát, slovo „Ego“ nepoužívam ako označenie „smetného koša“, do ktorého sme si zvykli hádzať všetko, čo považujeme za nechcené a nežiaduce, ale v jeho prvotnom význame – JA, moja osobná jedinečnosť.
Levie EGO, to je plné a intenzívne vedomie toho, kým som, aké sú moje dary, schopnosti, akou silou disponujeme… pretože práve to je sila a schopnosť, ktorými sme prišli slúžiť tomuto svetu. Nemôžeme však vložiť do služby niečo, čo si neuvedomujeme, čo nevidíme, či dokonca, čo ukrývame a bojíme sa to ukázať, aby sme neboli považovaní za „pyšných“… áno, pýcha je jedným z levích atribútov, ale paradoxne, prejavuje sa práve vtedy, keď si dostatočne nedôverujeme, keď si svoje dary neuvedomujeme a nekultivujeme ich, keď nevidíme svoju hodnotu, pretože pýcha je kompenzačným mechanizmom pre pocit menejcennosti a nedostatočnosti. Saturn svojím prísnym okom pozoruje, či naše „levie“ Slnko niekde nepredvádza silu, aby zakrylo svoju slabosť, či nepredvádza sebadôveru, aby zamaskovalo pochybnosti, a ak takéto „divadlo“ uvidí, bez milosti nastaví Slnku zrkadlo… Saturnovou úlohou je, dohliadnuť, aby sme na kráľovský trón svojho života zasadli ako múdri, silní a zrelí jedinci s mocným a definovaným JA-Egom. Aby naše JA/Ego bolo skutočným a silným prejavením našej jedinečnosti, UNI-kátnosti… aby bolo veľkou a silnou nádobou, do ktorého sa môže vliať Vedomie.
Ego, ako archetyp Leva, zobrazuje našu individualitu, našu schopnosť, uvedomiť si, že sme tu ako samostatná ľudská bytosť, s naším individuálnym a celkom jedinečným poslaním. Ego nám umožňuje, uvedomovať si, čo je pre nás dôležité, a tým nás inšpiruje ku konaniu konkrétnych činov. A práve preto, Vedomie, ako archetyp Vodnára, potrebuje Ego – pretože pre Vedomie nie je nič dôležité, všetko je v Jednote a všetko má rovnakú hodnotu. Vedomie bez Ega by preto nekonalo, pretože by existovalo v jednote so všetkým.
Vedomie samotné by nemalo potrebu vytvárať vízie, pretože v jeho vnímaní už všetko existuje. Na Zem sme však prišli, ako ľudské bytosti, práve preto, aby sme tvorili hmotu – Duša a Vedomie potrebujú Telo a Ego, aby dokázali zhmotňovať víziu. Aby sme to mohli urobiť, potrebujeme vrátiť Telu a Egu úctu, ktorá im prináleží. Pamätáme si, ako mnohé stáročia vývoja ľudstva rôzne náboženstvá potláčali telo, zneuctili ho a vyhlásili za hriešne? Teraz sa učíme, prejaviť svojmu telu úctu, vnímať jeho potreby a starať sa oň s láskou… Verím, že pri archetype Ega budeme múdrejší a nevyberieme sa rovnakou, kľukatou cestou a prejavíme mu úctu, akú si zaslúži – aby bolo pevnou oporou a zdravým spolutvorcom Vedomia.
Saturn, ktorý dohliada na aktuálny Spln práve z krajiny Vodnára, musí preveriť, či je naše Ego dostatočne silou a veľkou nádobou, ale aj, či je dostatočne „prázdne“, či v ňom nie sú pozostatky minulých strachov, pochybností a presvedčení o našej nedostatočnosti… Pretože, k okrúhlemu splnovému stolu, oproti Slnku v Levovi, nášmu JA, zasadne v piatok nad ránom Luna vo Vodnárovi. Tiež si prešla svojím vývojom, zažila si obdobie nepochopenej „outsiderky“, provokatívnej rebelky bez príčiny, ale aj „s príčinou“, revolucionárky, ktorá poukazuje na nevyhnutnosť zmeny zatuhnutých starých poriadkov a v okamihu Splnu dozrieva do úlohy „predsedkyne parlamentu“, ktorá kráľovi-Levovi ukazuje, ako môže silu a moc svojho JA postaviť do služby vyššieho celku, ako sa môže stať nástrojom Vedomia, ktoré prostredníctvom neho prispieva k vývoju sveta.
Spln vo Vodnárovi, so všetkým pochopením a uvedomením, ktoré prináša, je dôležitým ukazovateľom smeru – osvetľuje nám cestu Vedomia, prejavujúceho sa práve v našej osobnej jedinečnosti. Dnes a zajtra dostaneme indície práve cez uvedomenie si svetlých aj odvrátených aspektov Leva a Vodnára v nás, cez pochopenie, ako sme na tom s úctou k sebe samým, k svojej jedinečnosti a individualite, ako rešpektujeme svoje hranice, a zároveň, ako si uvedomujeme dôležitosť všetkých ostatných, našu Jednotu so všetkými bytosťami, s celým Vesmírom a rešpektujeme individuálny prínos a prácu ostatných. Doslova – ako máme prijaté a integrované, že sme súčasne „malí a nedôležití ako jednotlivec, ale zároveň nesmierne dôležití ako individuálny prejav Vedomia v Jednote so všetkým“.
To, že je tento Spln ukazovateľom smeru, nám jasne ukazuje jeho dynamická väzba k ose lunárnych uzlov, ktorá ako strelka kompasu ukazuje smer vývoja. Osa uzlov je akýmsi kozmickým drakom, ktorý nám ukazuje, akým smerom sa potrebujeme vydať, kam smeruje vývoj jednotlivcov i celého ľudstva. V tomto prípade smerujeme do kráľovstva Býka, tam, kde sa žije život v hmote, kde žijeme a tvoríme hmatateľnú realitu. Uran, ktorý si dáva dlhé a veľmi výbušné rande so severným uzlom, nám pripomína, že ako ľudstvo sedíme na bedničke s trinitrotoluénom a naša úroveň vedomia rozhoduje, či túto explozívnu zmes použijeme na vedomé a zámerné búranie štruktúr, ktoré už doslúžili, aby sme vytvorili priestor pre nové, alebo ju necháme nekontrolovane vybuchnúť priamo pod našimi zadočkami… Uranská energia nám nedáva veľmi na výber, zmeny sa dejú a diať budú … O tom, akú budú mať podobu a aký budú mať vplyv na tvorenú realitu, rozhodne úroveň nášho individuálneho, aj kolektívneho Vedomia.
Vodnár nás spája s „centrálnym kozmickým mozgom“, s mysľou veľkého „Inžiniera“, kreátora, Stvoriteľa, ktorá je taká nekonečne kreatívna, že dokázala stvoriť celý Vesmír… možno milióny Vesmírov, o ktorých zatiaľ netušíme. A každý z nás, ľudí, je odrazom tohto veľkého Stvoriteľa, každý z nás je spojený s nekonečne tvorivou centrálnou kozmickou mysľou so všetkou jej kreatívnou mocou. Sme drahocenné bytosti s nástrojom, ktorý má nesmiernu cenu a hodnotu – s mysľou, ktorá dokáže stvoriť celý svet – a zaobchádzame so sebou, ako s lacnou bižutériou…
A tak si skúsme položiť otázku… ako by vyzeral svet, keby sme každý videli a uznali svoju silu, svoju tvorivú moc, svoje schopnosti a dary? Počas dní Luny v Levovi sme v skupinke mali úlohu, predstaviť si, ako by vyzeral náš život, keby sme boli jeho neobmedzenými vládcami a pánmi… Pretože nimi sme, respektíve môžeme byť, keď prijmeme svoju moc a silu, keď si uvedomíme a začneme žiť svoju jedinečnosť. Bolo úžasné vidieť, aké jasné sú predstavy žien v skupinke o tom, aký život by stvorili z pozície kráľovnej svojho života, ako by tvorili svoj príbeh, svoj Vesmír, keby každý deň žili v istote, že je všetko v ich rukách, že svoj život tvoria a aj mu môžu vládnuť samy.
Luna vo Vodnárovi nám ukazuje ďalší level – predstavme si, ako by vyzeral svet, ktorý by tvorili vládcovia a páni, neobmedzení tvorcovia svojich životov. Keď všetci uznáme svoju jedinečnosť, svoju silu a moc, keď naplno uznáme, v čom sme práve my jedineční a úžasní, v čom môžeme byť obohatením pre komunitu, dovolíme si byť diamantom, namiesto toho, aby sme so sebou zaobchádzali ako s „lacnou bižutériou“, ktorá nevidí svoju hodnotu… A keď všetci vyleštíme svoje diamanty, keď svetu ukážeme 360stupňovú žiaru, vstúpime do komunity s vedomím kráľa – a môžeme vytvoriť celú komunitu kráľov, či dokonca bohov, ktorí tvoria Vesmír…
Aké by to bolo, keby sme začali tvoriť komunity kráľov? Keby sme nečakali, že niekto nám bude vládnuť a teda za nás preberať zodpovednosť? Aké by to bolo, keby sme naplno uchopili svoju moc, tvorili svoj Vesmír a vládli mu s plným prijatím zodpovednosti za všetko, čo tvoríme – vedome aj nevedome? Aké naše obmedzenia nám ešte nedovoľujú uvidieť a prijať svoju jedinečnosť a predstaviť ju svetu, aby sme ho ňou mohli obohatiť? Kde a prečo sa ešte sústredíme na nedostatky, nedostatočnosť, na to, čo považujeme za slabosť? Uvedomujeme si, že slabosť je vždy len zranená sila? Že tam, kde sme si nedovolili (alebo nám nebolo dovolené) prejaviť svoju silu, stvorili sme slabosť, aby sme svojou silou neprovokovali, nikoho neohrozovali, neubližovali? Aké by to bolo, keby sme namiesto zraňovania svojej sily sa ju jednoducho naučili používať?
Práve Saturn, ktorý dohliada na Lunu a nastavuje zrkadlo Slnku, nám ukazuje všetky naše obmedzenia, všetky pocity nedostatočnosti, všetky naše pochybnosti, ktoré spôsobujú, že odovzdávame svoju silu a moc von, niekomu, koho necháme vládnuť nášmu životu, pretože sa bojíme vládnuť mu sami, tvoriť ho a prijať svoj podiel na spoluTvorení sveta. Ukazuje nám ich preto, aby sme ich uvideli – nie, aby sme im uverili… Ukazuje nám ich, aby sme uvideli absurdnosť toho, že nevidíme svoju drahocennú silu a tvorivú moc, že sa pred ňou ukrývame, a tým odovzdávame zodpovednosť za seba a svoj život niekomu inému… aby sme uvideli absurdnosť toho, že sa považujeme za malých a nedostatočných…
Skúsme využiť tieto vodnárske splnové na to, aby sme UVIDELI … aby sme uvideli, kde a prečo si nedovoľujeme uznať svoju jedinečnosť, koľko času a energie venujeme svojim „nedostatkom“ a „nedostatočnosti“… aby sme uvideli, kde ešte nežijeme silu svojho Leva, svoju 360stupňovú žiaru… a s plným VEDOMÍM Vodnára venujme svoje myšlienky, svoju plnú pozornosť, aspoň tieto dva dni, svojej SILE, tomu, v čom sme úžasní, skvelí, čím môžeme obohatiť svet… Keď sme sa narodili, svet sa zmenil zo sveta bez nás na svet s nami – a Boh by si nedal tú námahu, aby sa zrodil v našej podobe, keby nemal zámer, obohatiť tým svet…
„Kde je moja sila? Aká je moja superschopnosť, ktorou som prišiel obohatiť svet? Kde je moje miesto v dokonalom obraze Stvoriteľa? Ako by vyzeral svet, keby sme všetci boli Avengers, ktorí spoluTvoria svet vďaka tomu, že si uvedomujú svoju silu a prispievajú ňou do spoločného celku? Aký silný a mocný by bol celok, keby sme sa všetci postavili do svojej sily?“
Ak sa považujem za slabého, ak sa sústreďujem na svoje slabosti a nedostatky a nerozvíjam svoju silu, oslabujem svet… Ak sa vzdávam svojej sily, svet je vďaka mne slabším – a Saturn nás upozorňuje, že za nepoužívanie svojej sily musíme prevziať rovnakú zodpovednosť, ako za jej používanie… A následky za vzdanie sa sily môžu byť oveľa tvrdšie, než následky, ktoré môže mať, keď to so svojou silou „preženieme“ …
Stačí sa rozhodnúť, zvoliť si, že práve teraz sme ochotní, prijať svoju silu a tvorivú moc, že sme ochotní sa ju naučiť používať – pretože po toľkých rokoch, čo sme ju nepoužívali, s ňou možno nevieme ešte úplne konštruktívne a efektívne zaobchádzať… Saturn, ako múdry učiteľ, čaká len na naše rozhodnutie, s plným košom múdrosti, stability a zodpovednosti, o ktorú sa s nami rád podelí, pošle nám učiteľov, sprievodcov, skúsenosti, ktoré nás naučia, ako uchopiť svoju moc a vložiť ju do spoluTvorenia komunít, ako vytvoriť komunity kráľov a vládcov… Lebo Saturn je aj pánom času a vie, že sme sem prišli spoluTvoriť svojou silou práve teraz, v pozemskom živote, a že nemôžeme plytvať vzácnym časom, rovnako, ako nemôžeme plytvať vzácnou energiou…
Preto nás tento Spln vedie k uvedomeniu si dôležitosti rešpektujúcich komunít, postavených na rešpekte a uznaní inakosti ako prejavu unikátnosti každej bytosti… Doterajšia spoločnosť preferovala UNI-verzalnost jednotlivca, aby bola každá súčiastka celku ľahko nahraditeľbá, preto nás odmalička učili, svoju UNI-kátnosť skrývať alebo potláčať.
Podľa vzťahu k UNI – jednotlivcovi sa formuje – alebo deformuje – charakter Kom-UNI-ty… Pretože už v slove Kom-UNI-ta je ukryté to UNI – jednotlivec. Múdre kom-UNI-ty vždy vedeli, že sú spojením (Kom) jednotlivcov (UNI), a každé spoločenstvo môže byť len také silné, ako jeho najslabší jedinec…
A tak môžeme tento večer stráviť predstavami o svete, v ktorom by každý žil svoju jedinečnosť a autenticitu… Tí z nás, ktorí zažili obdiv, úctu a uznanie za to, kým sú… Tí, ktorí si obdiv a úctu k svojej jedinečnosti /UNIkátnosti vybudovali z uvedomenia si vlastnej sily… Aj tí z nás, ktorí zažili poníženie a výsmech od okolia, rodiny, spoločnosti, za svoju inakosť, UNI-kátnosť a vďaka tomu sme v našej UNI-kátnosti rozpoznali svoju silu… Niekedy ju dokážeme uchopiť a použiť, niekedy ona použije nás, niekedy ju ešte zo strachu potláčame a zatvárame do pivníc… Sme stále na ceste k SEBE, aj keď občas tri kroky vpred, dva dozadu… Ale tak nejako sa tancuje na parketě zvanom Život. A Splnová energia nám hrá do tanca svoju prenádhernú symfóniu, pretože veľký Dirigent vie, že každý tanečník má svoje jedinečné miesto a úlohu 🙂
Mamička Zem nás cez svoje dary s láskou podporuje aj počas tohto Splnu – typickými bylinkami pre Spln vo Vodnárovi sú mäta pieporná aj mäta vodná, ktoré nám dodávajú nadhľad a schopnosť, uvidieť zmysel skúseností zo širšej perspektívy, čím nám pomáhajú „stráviť“ zážitky a skúsenosti. Rovnako v týchto dňoch prospieva pamajorán, ktorý upokojí nervový systém a učí našu myseľ, generovať myšlienky pokoja, dobra a láskavosti. Nesmierne dôležitou bylinkou, ktorá nás sprevádza procesom vzostupu a rozšírenia Vedomia, je očianka Rostkova, ktorá nás učí, objavovať nové uhly pohľadu, opúšťať staré presvedčenia a spôsoby vnímania skutočnosti, a stúpať po úrovniach vedomia a uvedomovania si seba samých a nášho jedinečného miesta v obraze Stvoriteľa. Odporúčam ich nazbierať, budú nám láskavými sprievodcami nielen týmto Splnom, ale aj budúcim rokom, ktorý bude presiaknutý vodnárskou energiou.
Želám všetkým požehnaný a láskyplný Splnový čas, nech nám Slnko a Luna svietia na našu jedinečnú cestu k naplneniu majstrovskej vízie Stvoriteľa, nech nás vedú s láskou a úctou k našej úlohe a k vedomiu, že všetci ako jednotlivci sme súčasťou dokonalého vyššieho Celku.
Světlana, Čarovné dary Země

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *