Aktuálně…

HOME SWEET HOME – DOMOV
Jsou to tři dny po silném únorovém Novoluní. Transformační Pluto z nás v minulém týdnu tahalo vzorce víry z podvědomí, které jsme měli ještě změnit. Hodně se mi to spojovalo se slovy Máří Magdaleny, která jsou zanesená v Magdalenině Manuscriptu, že skutečný posun nastává ve chvíli, kdy už v těle nemáme aktivní stud, vinu a lítost. To si žádá vysokou míru sebelásky. Bez ní se jedná o víceméně naučené reakce na projevy bezpráví, když o něco přicházíme nebo ztrácíme půdu pod nohama.

Představit si, že za stejných okolností zůstávám ve svém středu a přijímám to, co se na první pohled jeví jako selhání nebo krizová situace, to pravděpodobně bez předchozí vnitřní práce nejde.
Zmínila jsem Magdalenu, tak ještě něco víc k ženské energetice. Dříve to býval svět sdílený v ženských kruzích, mezi ženami. Pokud se o ženskou energetiku začnou více zajímat muži a samozřejmě i naopak, otevřou se nám dveře k jinému vnímání okolního světa.
Budeme vědět, jak se uzdravit.
Rozpomeneme se, jak vytvořit svobodný prostor. Bezpečný prostor. Asi poprvé v tomto životě mám takové energie v těle. A tady přichází podrobnější popis, co se děje s ženskými orgány, který může být nápomocen nejen ženám, jenž se energetikou zabývají, ale i všem mužům, protože bez vnímání skryté moudrosti v tělech žen, chybí k poznání půlka obsahu.
Ženská energetika je spjatá s návratem ženské esence, která byla po mnohá staletí v ústraní. Během zimního Slunovratu v roce 2012 se pootevřela dvířka. Tehdy začala jemně proudit, navracet se zpátky. Volání vyslyšelo mnoho žen, začali se přidávat i muži. Její, tehdy ještě skrytý a neviditelný projev, mohl být patrný z uvědomění, že v podstatě žádnou válku nelze skutečně vyhrát. Použití větší síly, někdy intrik, vede vždy jen ke krátkodobé, optické převaze. To stejné se ukazovalo v léčení. Působení na oslabené místo skrze silný chemický koncentrát na nějaký čas vymýtilo neduhy, ale tím, že všechno je spolu propojené, tak ono lokální působení oslabilo svým způsobem celý systém. Je to stejné, jako když na trávníku místně použijete chemii proti pýrům, chřadnout začne celá plocha.
Deset let si ženská esence nacházela cesty na „hlavní scénu“ a tvořila nové. Dělo se tak převážně pod povrchem. Kdo následoval intuici, cítil se být vedený úžasnou sílou, která však prozatím nebyla manifestovaná ve hmotě. V rámci Matrixu jen okrajově.
Během zimního Slunovratu 2022 se dveře otevřely naplno. Do zdejší reality začala proudit tzv. ancient-future (starodávná-budoucí) energie. Její tok zesílil s přítomností zelené komety. Řada zemětřesení uvolnila lemuriánské kódy, které v sobě nesou záznamy k Hieros Gamos.
Abychom si je mohli stáhnout do svých tělesných systémů, bylo a je zapotřebí se pročistit. Navýšit frekvenci. V tom hraje velevýznamnou roli naše Slunce, ale i okolní planety. Téměř celý únor byl díky zvýšené solární aktivitě a mnoha dalším aspektům náročný, někoho bolela hlava, dostavovala se velká únava, byli jsme konfrontování s rodovými zátěžemi.
Spolu s tím se vytvořil zárodek nového. V ženském lůně se změnily energie. Ženské orgány byly dříve často oslabené jakoby „napadené“. Roli v tom sehrálo působení nízkofrekvenčních energií. Taková tu byla celá 3D realita. Nebylo tu bezpečně, nežili jsme jako celek v harmonii, bez válek, v přirozené hojnosti.
To se však nyní mění. Jakoby zázrakem se ženské lůno stává totálně bezpečným prostorem, kterým proudí ženská a mužská síla ve vyrovnaných poměrech. Dříve byly vaječníky díky vychýlení, patriarchátu, energeticky oddělené. Přirozený elektromagnetismus byl narušený. To, že se nyní děje přepólování má ohromný vliv na zdravou přitažlivou sílu mezi polaritami. Mezi muži a ženami.
Ženské lůno je v této chvíli prostor, kde je naplno přítomná bezpodmínečná láska, původní kódy stvoření, matrice spojené s Hieros Gamos.
Možná se budete v této chvíli ptát, a co srdce? Být v energiích soucitného srdce předcházelo tomu, co popisuji a týká se lůna. Zkrátka mít otevřené srdce pro jakékoliv projevy nízkých frekvencí, být bez studu, sebeobviňování nebo jiných a bez sebe-litování nebo jiných.
Nacházíme se na počátku nové éry. S velkou pravděpodobností se zcela změní vztahy k vlastnímu tělu, k sobě navzájem, mezi muži a ženami. Dovedu si představit, a tak trochu se mi to ukazuje, že muži vnímají a ctí návrat ženské esence. Pokud už je taková skutečnost, tedy, že v této chvíli existuje na světě několik, mnoho prostorů, které jsou vyjádřením super síly pojmenované jako láska, je jen otázkou času, kdy se bezpečí, domov, svobodný prostor manifestuje směrem ven.
Ženy, které v sobě aktivují lůno, dovolí si jej vnímat nejen jako orgán, kudy přicházejí na svět děti, ale že mohou skrze sebe nechat zrodit nový příběh, jiné uspořádání, svobodný, kreativní prostor, díky tomu, že tyto energie v sobě opět mají, znovuzrodily se, zamilují si též do hloubky mužskou čistou esenci. Uvidí ji, rozpoznají, znovu obejmou, přijmou do sebe.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *