Podzimní sleva na Hluboký písemný numerologický rozbor

Numerologie jako GPS pro váš život

„Když člověk nalezne a dá průchod poslání své duše, všechno ostatní je k němu magneticky přitahováno, včetně lásky, dobrého zdraví, sebe naplnění, vnitřního pokoje, skutečné prosperity a radosti.“

Naše planeta prochází obrovskými změnami a přesouvá se z 3D planety k planetě 5dimenzionální. Je třeba opravdu každého člověka, aby se svým vlastním způsobem podílel na ukotvování Světla na Zemi a tím jí pomáhal k vzestupu. Abychom toho ale byli schopni, potřebujeme se sladit se svými energiemi a probudit se do svého Já.

Přesouvání ze stavu tří-dimenzionálního vědomí, kdy člověk žije v iluzi oddělenosti a osamocenosti a neuvědomuje si svou neomezenou schopnost tvořit, do pěti-dimenzionálního, který představuje posun do bezpodmínečné lásky a napojení se na svůj neomezený tvůrčí potenciál, je intenzivní a vzrušující zkušenost.

Je to cesta zasvěcení do nových úrovní sebe sama. A jistě mi dáte za pravdu, že aby člověk zbytečně nebloudil či dokonce nesešel z cesty, je lepší mít průvodce nebo aspoň mapu.

Jedním z největších navigačních systémů, jaký kdy byl vytvořen, aby nám lidem pomohl rozpomenout se na své místo v rámci Universálního vědomí, je Numerologie. Na základě svého víc než dvacetiletého hlubokého studia tohoto systému a nepočítaného množství rozborů data narození, které jsem poskytla, si troufám říci, že se jedná o GPS našeho života.

Numerologický rozbor je něco jako autobiografie vaší duše a jejího záměru pro tento život. Váš osobní numerologický rozbor může být jak klíčem k lepšímu pochopení sebe sama, tak vysvětlením nejpodstatnějších zkušeností a událostí ve vašem životě.

Věřte, že je to velmi obohacující zkušenost dovolit číslům v datu narození, aby vám odhalily vaši skutečnou identitu!

Dá se říci, že Numerologie je nástroj, který vám může pomoci ověřit, nebo dokonce re-definovat, kdo jste a navrátit se tak do vaší nejčistší esence.

Když víte, KDO jste, začnete si uvědomovat, že je pro vás nemožné být někým jiným, než JSTE.

Numerologie není ovlivněna vnějšími silami. Tato prastará věda, jejíž kořeny sahají až do doby, kdy na Zemi žil Pythagoras, se snaží skrze čísla, která vnímá jako kvalitu nikoliv kvantitu, podívat na energii, která vás definuje. A není to jen jeden druh energie, je to nádherný barevný paprsek energií, skrze nějž jste se inkarnovali na tuto planetu a jehož kvality v sobě nesete. Datum narození spolu se jménem, které jste dostali, v sobě skrývá číselný kód, jehož dešifrováním získáte tu nejoriginálnější definicí vás samotných.

Datum narození je váš kosmický kód, jakási číselná DNA. Prozkoumáním svého osobního kosmického kódu, získáte přístup k hlubšímu pochopení významu a smyslu svého života. Pochopíte, že jste naprosto jedinečná bytost a že zde na planetě máte své místo, které nikdo jiný nemůže plně nahradit. A to už je první krok k tomu, abyste se naučili sami sebe nejen akceptovat, ale i milovat a uznávat.

Numerologický rozbor vám poskytne nejen hluboký vhled do vaší osobnosti a duše, ale také vyčerpávající informace o nejpodstatnějších energiích, které ovlivňují váš život. Dá vám jasný směr k tomu, jak postupovat, aby váš život plynul v souladu s nimi.

Porozumění vaší číselné DNA vám umožní podívat se na svůj život z úrovně duše, což vám může poskytnout zcela jinou perspektivu. To, jak se na věci díváme, jak je vnímáme, je velmi důležité, neboť podle toho na ně potom reagujeme. Tím, že se podíváte na své zkušenosti v jiném světle, tzv. z vyšší varty, můžete potom na ně – ovlivněni vyšší moudrostí – začít i jinak reagovat a tím si vytvářet pro sebe příznivější realitu.

Až naleznete smysl svého života a začnete ho uskutečňovat, budete se cítit v jednotě s Vesmírem, protože jste nalezli zvláštní místo určené vám a jenom vám. Vesmír vám potom dá, co si zasloužíte – lásku, lepší zdraví a hojnost na všech úrovních.

Umění numerologie považuji za požehnání, díky kterému mohu překládat řeč čísel do srozumitelné podoby a předat ji jako GPS i dalším lidem.

Bude mi ctí a potěšením zpracovat pro Vás numerologický rozbor.

A protože je teď pro mnohé náročná doba, rozhodla jsem se vám nabídnout tento rozbor za sníženou cenu.

Běžná cena 6900 Kč nebo 300 Eurnyní Kč 5900 nebo 250Eur.

Sleva se vztahuje na zakázky objednané do konce září 2023.

Termín pro zpracování tohoto rozboru jsou 2–3 měsíce od obdržení platby na účet, dle aktuálního množství zakázek.

V případě zájmu mě, prosím, kontaktujte.

Zde si můžete přečíst Reference klientů, kteří si u mne numerologický rozbor již objednali.

S láskou a úctou k vám všem,

Sofie


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *