Diwali – Svátek Božského Světla

DIWALI 10.11. – 12.11.2023
UCTÍVÁNÍ BOŽSKÉ MATKY
Svátek světel (Diwali) připomíná duchovní vítězství světla nad temnotou, dobra nad zlem a poznání nad nevědomostí. Během této doby zveme Maha-Lakshmi do svých domovů a srdcí. Modlíme se za Její požehnání, aby v našich srdcích probudila světlo Lásky a my mohli ve světě zářit jasněji.

Až budete dnes rozsvěcovat své domovy, věnujte trochu času rozsvícení několika lampiček uvnitř sebe a posaďte se v tichu se zavřenýma očima. Rozsviťte 1. lampičku uvnitř vašeho srdce a nechte ji, ať spálí váš hněv a žárlivost, kterou jste až dodnes vůči komukoliv cítili a sledujte, jak odchází. Rozsviťte 2. lampičku a nechte ji, až spálí nechtěnou chamtivost a touhy… prociťte své štěstí a spojení s tím, čím jste byli požehnáni. Rozsviťte 3. lampičku a nechte zvolna mizet všechny nejistoty, které můžete mít ve své mysli, ať už jsou jakékoliv nebo se týkají jen financí; jen důvěřujte, že Bůh vám dal život a určitě vám dá i dost k tomu, abyste přežili. Pak rozsviťte 4. lampičku a přineste ji do každé části vašeho těla a nechte ji, ať spálí všechny nemocné buňky nebo jakoukoli vznikající nemoc. Prociťujte své zdraví, přitom jak lampička cestuje do každé části vašeho těla a osvěcuje všechny orgány. 5. lampička je malým Sluncem, není ničím jiným než Božským světlem; rozsviťte ji uprostřed vašeho srdce a nechte ji ať prozáří celé vaše tělo teplem a láskou, prociťte si jednotu s Božstvím. Nechte lásku a teplo, kterým jste naplněni, zvolna vytékat ven skrze váš úsměv, oči a slova a tělo ať nese tuto lásku s vámi po celý den. Uvidíte, že každý, kdo vás potká, bude šťastný a v povznesené náladě. To je to největší požehnání, že kdokoli vás potká, bude po setkání s vámi šťastnější, a to zase na oplátku udělá šťastnější vás. Rozsviťte těchto pět lampiček každé ráno a noste pozitivní energii s sebou kamkoli půjdete.

Přeji vám velmi šťastné Diwali a prosím zůstaňte napojeni na lásku, mír a harmonii, protože vztahy jsou tím největším bohatstvím, které může člověk získat, nechť Maha Lakšmí a Giridhari žehná vám všem.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

 

Dhanteras, taktéž známý jako Diwali (Svátek světel), je časem, kdy zveme Mahálakšmí, aby vstoupila do našich srdcí a také do našich domovů. Modlíme se k Ní, aby nám pomohla očistit naši mysl plnou posuzování a ukázala nám, jak se odevzdat Lotosovým Nohám Pána. Zúčastněte se tohoto krásného podzimního rituálu, tří nocí modliteb zasvěcených Mahálakšmí, dárkyni veškerého duchovního a materiálního bohatství.
Věděli jste?
S požehnáním Mahálakšmí může být v našich srdcích zažehnuto světlo Lásky a zářit tak jasněji ve světě. Diwali je skvělý čas na důkladný úklid vašeho domu, aby byl připravený pro Její návštěvu. Mnozí lidé zdobí vchody do domů lucernami, drobnými otisky nohou a rangoli (barevné vzory vyrobené z rýže) jako pozvání pro Božskou Matku, aby vstoupila a udělila Své hmotné i duchovní dary.
Více o významu Diwali vysvětluje Guruji v následujícím videu:


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *