Inspirace

1. „Na každou tragédii, která se nám přihodí, můžeme reagovat dvěma způsoby. Buď ztratíme veškerou naději a upadneme do sebezničujících návyků. Anebo ji začneme vnímat jako výzvu a nalezneme svou vnitřní sílu.“
2. „Co mě na světě nejvíce překvapuje, je člověk. Protože obětuje své zdraví, aby vydělal peníze. Pak obětuje své peníze, aby obnovil své zdraví. Tolik se bojí o svou budoucnost, že si neužívá přítomnost. Ve výsledku nežije život v přítomnosti ani v budoucnosti. Žije, jako kdyby nikdy neměl zemřít, a nakonec umírá, aniž by ve skutečnosti vůbec žil.“ (Pokračování textu…)

Cesta k autentičnosti

„Život je proces, v němž se neustále někým stáváme; a existuje několik fází, jimiž musíme projít. Jestliže si lidé některé stadium zvolí a rozhodnou se v něm zůstat, znamená to, že selhali. Jako by zemřeli.“

Ana´s Nin

Někdy je dobré položit sám sobě otázku: Co bych změnil, kdybych si myslel, že mi zbývá poslední rok života? Jak chci prožít každý zbývající okamžik? (Pokračování textu…)

Náš vnitřní chrám

Opravdovým smyslem kostela je poskytnout nám vnější chrám, jenž je odrazem chrámu v našem nitru.

Krása života spočívá v tom, že všechny bytosti mají ve svém nitru chrám. Svůj vnitřní chrám si můžete představit jako hmotnou stavbu, která je vytvořena ze světla,které vzniklo samo o sobě.Každý chrám je unikátní a vyjímečný. (Pokračování textu…)

Zamyšlení

„Zapomenutí na své pravé Já je smrt. Jeho uvědomění je život věčný. Toužíte po věčném životě, protože váš nynější život v relativním světě je nesnesitelným. Proč tomu tak je? Protože nežijete ve své pravé podstatě, která je ryzím Duchem, ale ztotožňujete se s tělem, které je výtvorem mysli, zpředmětněnou myšlenkou. Mysl vzniká opět z ryzího ducha. Pouhá změna těla nepřináší dobro, protože pouze přenáší ego z jednoho těla do druhého,nového těla. Co je však život? Je Vědomim a Bytím a to jsi ty sám. Vědomí je pravý a také věčný život nad časem i prostorem. Život v těle je podmíněný a relativní. Ty jsi však absolutní a nepodmíněný život. Svou pravou podstatu získáš zpět jako absolutní a nepodmíněný život, když rozpustíš svou totožnost s tělem.“

Šri Ramana Maháriši

My sami jsme zdrojem naplnění svých potřeb …

women in the sun

Jádrem duchovní transformace je uvědomění, že skutečné poklady leží v našem nitru. Naše vědomí, naše duše v sobě obsahují všechny ty úžasné věci, které chceme zažívat. Je jen potřeba se otevřít Bytí a vyzvat ho, aby se představilo i se všemi svými klenoty. To znamená, že naše pravá podstata v celé své kráse a ve všech zážitcích, po kterých člověk touží, není ničím, co bychom museli vytvořit nebo čeho bychom museli dosáhnout. Tyto krásné prožitky již existují. My se jen potřebujeme uvolnit, uvolnit se uvnitř sebe. Pak začne naše pravá přirozenost proudit a vyvěrat ven. Uvidíme, že vše, co jsme tak úpěnlivě hledali venku, pramení z našeho nitra.“

Bhagat

Otevřené srdce k sobě přitahuje mnohé zázraky…

Otevři své srdce Lásce Všeho-co-existuje, kvůli které jsi se sem inkarnovala. Otevři své srdce Zemi, s níž jsi úzce spojena, otevři své srdce lidem na této nádherné planetě. Nejprve však otevři srdce sama sobě, abys mohla milovat sebe samu.To je začátek dokonalého otevírání tvé schopnosti milovat, přijetí vlastního bytí, života tady a teď na této nádherné planetě Zemi. S tím je též spojeno přijímání všeho, co se děje nebo událo ve tvém životě. Neboť vše si tvoříš ty sama,  nikdo jiný.

Sofie