Spirituální a léčivý význam mantry „I Am That I Am“ – Jsem, který Jsem

jsem-ktery-jsemDr. Joseph Michael Levry

I Am That I Am – Jsem, který Jsem

I Am, také známé jako I Am That I Am je mantrou, která je silným spirituálním vzorce, který nastavuje spojení mezi tím, kdo ji zpívá a Bohem, Svatým Otcem, který je milostivý a plný slitování, který vše stvořil, který vše zná a vše dokáže. Jinými slovy, toto je bytost, které nemůže nic zůstávat skryto a pro kterou není nic nemožné. On je Tím, kdo vám dovoluje proniknout do vědomosti věcí skrytých a porozumět jejich tajné podstatě. Skrze I Am přijímáme pomoc od nejposvátnějšího ADONAI, jehož království a moc a síla trvají až na Věky Věků. (Pokračování textu…)

Přestaň zpracovávat svou minulost

4f7272a97efa16c85565cf409fe4be3e

„Radím Ti, abys přestal zpracovávat svou minulost.Existují nesčetné druhy terapií,které můžeš absolvovat léta, abys zvládl minulost. Minulost je však již za tebou, nech ji tedy ležet tam, kde leží. V minulosti. Už nikdy se s ní nesetkáš. Když se díváš dopředu, je veškerá minulost – všechno, co se kdy odehrálo – za tebou. (Pokračování textu…)

Spontánní modlitba vyžaduje tvořivost a bezbrannost

otviramse

…přivede vás z vaší mysli do vašeho srdce a přenese do přítomného okamžiku. Koneckonců, o co jiného jde?

Otevřete se možnosti, že obdržíte vše, za co se modlíte. Nenechte se vtáhnout do nějakých unáhlených představ o tom, jak se to stane. Vše, co vyjde z vašich úst, bude dokonalé, pokud to vyjde z vašeho citlivého, otevřeného srdce.

Milovaný jediný,

Stvořiteli všeho.

Otvírám se nyní Tvé lásce, abych získal požehnání.

Pronáším svou modlitbu otevřenosti, čestnosti a ochotné vůle.

(Pokračování textu…)

Dejte život sami sobě

dejtezivotsamisobe

Dát život sobě samým vyžaduje, abychom si nejdříve položili těchto pár otázek, na něž neodpovídá právě snadno:

Kdo jsem ?

Žiji jako člověk, jakým chci být?

Co se svým životem ve skutečnosti dělám?

Jsem šťastný?

(Pokračování textu…)

7 jednoduchých praktik, jak získat bohatství a udržet si ho

Ripe pomegranates on wicker cradle on wooden table on autum background

1) Mějte své myšlenky a mentální nastavení vždy v souladu s hojností. Pokud budete přistiženi při myšlence, že dosud nejste bohatí, vaším centrem pozornosti bude bída, nikoliv bohatství. A pamatujte si – myšlenky, do kterých budete investovat nejvíce energie, jsou ty, které se projeví jako skutečnost!

2) Neváhejte a velmi podrobně se zahleďte do vaše minulého vztahu k bohatství. Uvědomte si své bloky, které máte v postojích k bohatství. Uvědomit si problém, je prvním krokem k jeho řešení.

Cvičení zaměřené na opětovné získání srdce

opetovneziskanisrdce

Pohodlně se usaďte a rytmický dýchejte – přirozeně, volně. Na okamžik se na zaměřte na svůj dech. Při nadechnutí vdechujte pocit klidu. Při vydechnutí nechte odplynout jakékoli napětí, které pociťujete. S každým dechem se stále víc a víc uvolňujte. Za chvíli bude vaše tělo příjemně uvolněné. Od temene hlavy až dolů ke konečkům prstů na nohou se šíří příjemně teplý pocit míru. Zhluboka vdechněte mírumilovnou radost.

Nyní soustřeďte pozornost na srdce. Vnímejte, jak tluče, poslouchejte jeho zvuk. Během naslouchání rytmu svého srdce a vnímání jeho pulzujícího rytmu relaxujte ještě hlouběji. Pomalu nechte své srdce přenést do jiného vesmíru.

Uvidíte se, jak stojíte v chrámu svého vnitřního srdce. Jeho barva a rozměry jsou pro vás jedinečné. Prozkoumejte tento chrám, všimněte si, zda není někde popraskaný. Všimněte si, zda nepotkáte někoho jiného (pokud ano, nezapomeňte se mu na okamžik věnovat.) Zjistěte, zda od srdce nevedou nitky, které by vás tahaly určitým směrem. Pokud ano, použijte zlaté nůžky k přestřihnutí tohoto spojení a potom poraněné místo zhojte a vyčistěte zlatým světlem. (Pokračování textu…)