Najděte svou cestu

Duchovní učitel je jako loď. Jste-li v jedné lodi, jste v bezpečí. Máte-li ale jednu nohu v jedné lodi a druhou v jiné, pak prostě spadnete do moře nevědomosti. Pokud bezpečně sedíte v lodi, kormidelník vás může zavést na druhý břeh. Jakmile pak dosáhnete svého cíle, uvidíte, že každá loď přijela jinou cestou. Cíl je jeden, ale cest je mnoho. Nemůžete cesty neustále střídat a doufat, že si udržíte stejnou rychlost. (Pokračování textu…)

Klíč ke štěstí

Toto je starý a už hodně známý příběh, ale třeba se najdou tací, kteří si jej nyní přečtou poprvé…

Před stvořením světa existoval jenom Bůh. Samota ho začala nudit, a tak stvořil svět ze Sebe, aby si s ním mohl hrát a bavit se. Bytosti, které stvořil, však věděly, kdo jsou a jak se mají navrátit do svého zdroje. Svět je nezajímal a všechny se vrátily k Bohu na nebi, který tak pozbyl možnosti užívat si Své hry. Nakonec svolal ostatní bohy, jež stvořil, aby mu pomáhali jeho dílo řídit. Ti mu doporučili, aby uzamkl nebeské brány a klíč ukryl. Nápad to byl vynikající, ale nevěděli, kam klíč schovat. Padlo mnoho návrhů, ale žádný nebyl ten pravý, protože lidské bytosti byly velice bystré a klíč by bezpochyby našly. Někdo navrhl dno Tichého oceánu, jiný nejvyšší vrchol Himaláje a další Měsíc, který byl tak daleko, že by se tam lidi nemohli dostat. (Pokračování textu…)

Zlato v bahněPostupte od já k Já – a naleznete zlatý důl.

Rúmi

Asi se mezi vámi nenajde nikdo, kdo by v průběhu svého života neudělal nějaké  „to nejhorší rozhodnutí svého života.“ Mně se to stalo mnohokrát, a vždy když jsem se tím dostatečně protrápila (a věřte, že v tom jsem dokázala opravdu být mistr :-)), nakonec vždy z mého nitra vyplulo to samé uvědomění a sice: „Ze špatných rozhodnutí se naučíš víc než z dobrých.“ (Pokračování textu…)

Odevzdání se lásce

„Řada lidí má se slovem láska problém. Láska, jak ji zná většina z nás, dovede být sentimentální, dost možná i drásající a zcela spolehlivě mimo naši kontrolu. A přesto je láska tím, po čem toužíme. K představě lásky se často pojí princip láska-nenávist, což má pravděpodobně kořeny v dětství, kdy jsme milovali bezmocně. Lásku jsme si projektovali do svých blízkých – matek, otců, bratrů či sester – a pak jsme v jedné chvíli zjistili, že naši milovaní jsou nespolehliví. Jejich chování jsme si pletli s láskou a usoudili jsme, že se lásce nedá věřit. (Pokračování textu…)

Inspirace

Depositphotos_2464308_s

Přátelé,

k dnešnímu Svatovalentinskému zamyšlení vám předkládám slova z Proroka od Chalíla Džibrána:

„Nechť je ve vašem společném bytí prostor. A nechť mezi vámi tančí nebeský vítr.

Milujte se navzájem,nevytvářejte však z lásky pouto. Ať je spíše vlnícím se mořem mezi břehy vašich duší.“

„Nechť je ve vašem společném bytí prostor.“ (Pokračování textu…)

Truchlení nad tím,co mohlo být

Zpočátku pláčete. Startovní čárou je pro mnohé žal, na místě, kde se konce zdají být absolutní. Člověk by si mohl myslet, že je to jinak, ale bolest nad koncem něčeho předchází každému novému začátku.

Belden C.Lane

Truchlení nad životem, který jste si mysleli, že budete žít, není jenom žal, jenž se týká minulosti. Roztahuje se i do budoucnosti. Nejenže musíte opustit to, co jste ztratili, ale musíte i obnovit cestu, která se vine před vámi, jelikož stará už neexistuje.

Nikdy netruchlíme nad tím, co jsme ztratili, ale nad sny a nadějemi, jež se nikdy nenaplnily. Neteskníme nad tím, co bylo, ale nad tím, co mohlo nebo mělo být.

Dočasné pocity lítosti jsou normální součástí truchlení. To nám pomůže obnovit naše ztracené sny. Jestliže však na lítosti lpíme, riskujeme uvěznění sebe sama v pasti neuskutečněných snů, z níž je velmi těžké uniknout.

„Nejtěžší věc v životě je opustit to, co jsme považovali za skutečné.“

Neznámý autor

Z knihy Tajemství harmonie, Barbara de Angelis