O nepřipoutanosti k věcem světským

„Můj Mistr mi dal všechno a já mu nemohl dát nic. Jeho stoupenci mu dávali tolik peněz, že nevěděl, co si s nimi počít. Rozdával jsem tyto peníze jeho jménem druhým lidem, ale jinak jsem s nimi mohl nakládat, jak se mi zlíbilo. Jednou jsem mu řekl: „Chci jet do Bombaje.“

„Vezmi si peněz kolik chceš.“ řekl mistr. Vzal jsem si tedy 5000 rupií, za něž jsem si nakoupil mnoho rozličných věcí, mezi jinými i  tři gramofony. Mistr jen řekl: „Výborně chlapče. Zkus je pustit všechny najednou.“ Když jsem je pustil všechny najednou, neslyšel jsem jediný souvislý tón. (Pokračování textu…)

Modlitba

„Pane, dovol mi být ryzím odrazem Tvého Světla,

aby kdykoliv, když na mě lidé spočinou svým zrakem,

aby spatřili Tebe a pocítili Tvou Lásku.

Nechť se v naprosto každém okamžiku a navždy stávám nástrojem Tvé Lásky.“

Paramahamsa Sri SwamiVishwananda

Inspirace

„Pokud jste plní pokoje, je ve světě alespoň nějaký pokoj. Podělte se tedy o něj se všemi a všichni budou naplněni pokojem.
Thomas Merton

… a pokoj v sobě najdete, pokud budete ve vědomém spojení s Bohem. (Pokračování textu…)

Najděte svou cestu

Duchovní učitel je jako loď. Jste-li v jedné lodi, jste v bezpečí. Máte-li ale jednu nohu v jedné lodi a druhou v jiné, pak prostě spadnete do moře nevědomosti. Pokud bezpečně sedíte v lodi, kormidelník vás může zavést na druhý břeh. Jakmile pak dosáhnete svého cíle, uvidíte, že každá loď přijela jinou cestou. Cíl je jeden, ale cest je mnoho. Nemůžete cesty neustále střídat a doufat, že si udržíte stejnou rychlost. (Pokračování textu…)

Klíč ke štěstí

Toto je starý a už hodně známý příběh, ale třeba se najdou tací, kteří si jej nyní přečtou poprvé…

Před stvořením světa existoval jenom Bůh. Samota ho začala nudit, a tak stvořil svět ze Sebe, aby si s ním mohl hrát a bavit se. Bytosti, které stvořil, však věděly, kdo jsou a jak se mají navrátit do svého zdroje. Svět je nezajímal a všechny se vrátily k Bohu na nebi, který tak pozbyl možnosti užívat si Své hry. Nakonec svolal ostatní bohy, jež stvořil, aby mu pomáhali jeho dílo řídit. Ti mu doporučili, aby uzamkl nebeské brány a klíč ukryl. Nápad to byl vynikající, ale nevěděli, kam klíč schovat. Padlo mnoho návrhů, ale žádný nebyl ten pravý, protože lidské bytosti byly velice bystré a klíč by bezpochyby našly. Někdo navrhl dno Tichého oceánu, jiný nejvyšší vrchol Himaláje a další Měsíc, který byl tak daleko, že by se tam lidi nemohli dostat. (Pokračování textu…)

Zlato v bahněPostupte od já k Já – a naleznete zlatý důl.

Rúmi

Asi se mezi vámi nenajde nikdo, kdo by v průběhu svého života neudělal nějaké  „to nejhorší rozhodnutí svého života.“ Mně se to stalo mnohokrát, a vždy když jsem se tím dostatečně protrápila (a věřte, že v tom jsem dokázala opravdu být mistr :-)), nakonec vždy z mého nitra vyplulo to samé uvědomění a sice: „Ze špatných rozhodnutí se naučíš víc než z dobrých.“ (Pokračování textu…)