Inspirace

Depositphotos_2464308_s

Přátelé,

k dnešnímu Svatovalentinskému zamyšlení vám předkládám slova z Proroka od Chalíla Džibrána:

„Nechť je ve vašem společném bytí prostor. A nechť mezi vámi tančí nebeský vítr.

Milujte se navzájem,nevytvářejte však z lásky pouto. Ať je spíše vlnícím se mořem mezi břehy vašich duší.“

„Nechť je ve vašem společném bytí prostor.“ (Pokračování textu…)

Truchlení nad tím,co mohlo být

Zpočátku pláčete. Startovní čárou je pro mnohé žal, na místě, kde se konce zdají být absolutní. Člověk by si mohl myslet, že je to jinak, ale bolest nad koncem něčeho předchází každému novému začátku.

Belden C.Lane

Truchlení nad životem, který jste si mysleli, že budete žít, není jenom žal, jenž se týká minulosti. Roztahuje se i do budoucnosti. Nejenže musíte opustit to, co jste ztratili, ale musíte i obnovit cestu, která se vine před vámi, jelikož stará už neexistuje.

Nikdy netruchlíme nad tím, co jsme ztratili, ale nad sny a nadějemi, jež se nikdy nenaplnily. Neteskníme nad tím, co bylo, ale nad tím, co mohlo nebo mělo být.

Dočasné pocity lítosti jsou normální součástí truchlení. To nám pomůže obnovit naše ztracené sny. Jestliže však na lítosti lpíme, riskujeme uvěznění sebe sama v pasti neuskutečněných snů, z níž je velmi těžké uniknout.

„Nejtěžší věc v životě je opustit to, co jsme považovali za skutečné.“

Neznámý autor

Z knihy Tajemství harmonie, Barbara de Angelis

Spirituální a léčivý význam mantry „I Am That I Am“ – Jsem, který Jsem

jsem-ktery-jsemDr. Joseph Michael Levry

I Am That I Am – Jsem, který Jsem

I Am, také známé jako I Am That I Am je mantrou, která je silným spirituálním vzorce, který nastavuje spojení mezi tím, kdo ji zpívá a Bohem, Svatým Otcem, který je milostivý a plný slitování, který vše stvořil, který vše zná a vše dokáže. Jinými slovy, toto je bytost, které nemůže nic zůstávat skryto a pro kterou není nic nemožné. On je Tím, kdo vám dovoluje proniknout do vědomosti věcí skrytých a porozumět jejich tajné podstatě. Skrze I Am přijímáme pomoc od nejposvátnějšího ADONAI, jehož království a moc a síla trvají až na Věky Věků. (Pokračování textu…)

Přestaň zpracovávat svou minulost

4f7272a97efa16c85565cf409fe4be3e

„Radím Ti, abys přestal zpracovávat svou minulost.Existují nesčetné druhy terapií,které můžeš absolvovat léta, abys zvládl minulost. Minulost je však již za tebou, nech ji tedy ležet tam, kde leží. V minulosti. Už nikdy se s ní nesetkáš. Když se díváš dopředu, je veškerá minulost – všechno, co se kdy odehrálo – za tebou. (Pokračování textu…)

Spontánní modlitba vyžaduje tvořivost a bezbrannost

otviramse

…přivede vás z vaší mysli do vašeho srdce a přenese do přítomného okamžiku. Koneckonců, o co jiného jde?

Otevřete se možnosti, že obdržíte vše, za co se modlíte. Nenechte se vtáhnout do nějakých unáhlených představ o tom, jak se to stane. Vše, co vyjde z vašich úst, bude dokonalé, pokud to vyjde z vašeho citlivého, otevřeného srdce.

Milovaný jediný,

Stvořiteli všeho.

Otvírám se nyní Tvé lásce, abych získal požehnání.

Pronáším svou modlitbu otevřenosti, čestnosti a ochotné vůle.

(Pokračování textu…)

Dejte život sami sobě

dejtezivotsamisobe

Dát život sobě samým vyžaduje, abychom si nejdříve položili těchto pár otázek, na něž neodpovídá právě snadno:

Kdo jsem ?

Žiji jako člověk, jakým chci být?

Co se svým životem ve skutečnosti dělám?

Jsem šťastný?

(Pokračování textu…)