Inspirace

„Pokud jste plní pokoje, je ve světě alespoň nějaký pokoj. Podělte se tedy o něj se všemi a všichni budou naplněni pokojem.
Thomas Merton

… a pokoj v sobě najdete, pokud budete ve vědomém spojení s Bohem. (Pokračování textu…)

Najděte svou cestu

Duchovní učitel je jako loď. Jste-li v jedné lodi, jste v bezpečí. Máte-li ale jednu nohu v jedné lodi a druhou v jiné, pak prostě spadnete do moře nevědomosti. Pokud bezpečně sedíte v lodi, kormidelník vás může zavést na druhý břeh. Jakmile pak dosáhnete svého cíle, uvidíte, že každá loď přijela jinou cestou. Cíl je jeden, ale cest je mnoho. Nemůžete cesty neustále střídat a doufat, že si udržíte stejnou rychlost. (Pokračování textu…)

Klíč ke štěstí

Toto je starý a už hodně známý příběh, ale třeba se najdou tací, kteří si jej nyní přečtou poprvé…

Před stvořením světa existoval jenom Bůh. Samota ho začala nudit, a tak stvořil svět ze Sebe, aby si s ním mohl hrát a bavit se. Bytosti, které stvořil, však věděly, kdo jsou a jak se mají navrátit do svého zdroje. Svět je nezajímal a všechny se vrátily k Bohu na nebi, který tak pozbyl možnosti užívat si Své hry. Nakonec svolal ostatní bohy, jež stvořil, aby mu pomáhali jeho dílo řídit. Ti mu doporučili, aby uzamkl nebeské brány a klíč ukryl. Nápad to byl vynikající, ale nevěděli, kam klíč schovat. Padlo mnoho návrhů, ale žádný nebyl ten pravý, protože lidské bytosti byly velice bystré a klíč by bezpochyby našly. Někdo navrhl dno Tichého oceánu, jiný nejvyšší vrchol Himaláje a další Měsíc, který byl tak daleko, že by se tam lidi nemohli dostat. (Pokračování textu…)

Zlato v bahněPostupte od já k Já – a naleznete zlatý důl.

Rúmi

Asi se mezi vámi nenajde nikdo, kdo by v průběhu svého života neudělal nějaké  „to nejhorší rozhodnutí svého života.“ Mně se to stalo mnohokrát, a vždy když jsem se tím dostatečně protrápila (a věřte, že v tom jsem dokázala opravdu být mistr :-)), nakonec vždy z mého nitra vyplulo to samé uvědomění a sice: „Ze špatných rozhodnutí se naučíš víc než z dobrých.“ (Pokračování textu…)

Odevzdání se lásce

„Řada lidí má se slovem láska problém. Láska, jak ji zná většina z nás, dovede být sentimentální, dost možná i drásající a zcela spolehlivě mimo naši kontrolu. A přesto je láska tím, po čem toužíme. K představě lásky se často pojí princip láska-nenávist, což má pravděpodobně kořeny v dětství, kdy jsme milovali bezmocně. Lásku jsme si projektovali do svých blízkých – matek, otců, bratrů či sester – a pak jsme v jedné chvíli zjistili, že naši milovaní jsou nespolehliví. Jejich chování jsme si pletli s láskou a usoudili jsme, že se lásce nedá věřit. (Pokračování textu…)

Inspirace

Depositphotos_2464308_s

Přátelé,

k dnešnímu Svatovalentinskému zamyšlení vám předkládám slova z Proroka od Chalíla Džibrána:

„Nechť je ve vašem společném bytí prostor. A nechť mezi vámi tančí nebeský vítr.

Milujte se navzájem,nevytvářejte však z lásky pouto. Ať je spíše vlnícím se mořem mezi břehy vašich duší.“

„Nechť je ve vašem společném bytí prostor.“ (Pokračování textu…)