Čaromocná slova na podporu míru

Milí přátelé, jednou z možností, jak pomoci planetě Zemi, je práce s Čaromocnými slovy. Inspirace na níže uvedená Čaromocná slova  přišla dnes ráno mé kamarádce Světlušce, společně jsme je potom doladily. Čaromocná slova opakujte (nejlépe nahlas) 3x za sebou několikrát za den. Děkujeme !


Je jediná Síla,

která je dokonalou Láskou, Světlem, Hojností,

Nadějí, Porozuměním, Jistotou, Klidem a Mírem.

A Já (vaše jméno) jsem dokonalým projevem této Síly.

Proto je dokonalá Láska, Světlo, Hojnost, Naděje,

Porozumění, Jistota, Klid a Mír i mou láskou, světlem,

hojností, nadějí, porozuměním, jistotou, klidem a mírem,

právě Tady a Teď. (Pokračování textu…)

Čaromocná slova – jak získat požehnání sobě i druhým

 

V podstatě stačí, vyřkneme-li svá Slova pouze jedenkrát, aby se vytvořila nová příčina a následek (manifestace) u každé situace, kterou chceme vyřešit. Pro většinu lidí je jednodušší to dělat, takže vysloví svou formuli jednou denně nebo několikrát v týdnu. To lze opakovat, dokud se neprojeví výsledky. Častější opakování však může naznačovat pochybnosti, a manifestace se tak může zpomalit.
Čaromocná slova můžeme odříkávat nahlas i v duchu.
Někdy je třeba formulaci během času pozměnit. V takovém případě následujte svůj vnitřní Hlas.
Někdy se může hodit, když získáte podporu jiné osoby, která může pronést Slova „pro vás“, i když si můžete být jisti, že takové pomoci jiného člověka nebo lidí nemáte zapotřebí. Musíte pochopit, že i kdybyste byli na opuštěném ostrově a věnovali se svému magickému dílu úplně sami, budou vaše výsledky právě tak efektivní, jako kdyby pro vaši spásu pracovala celá armáda odborníků.
V ideálním případě je duchovní práce se Slovy utěšená a posilující. A tak, jakmile pocítíte při práci s Čaromocnými slovy nepříjemné pocity. (Pokračování textu…)

Ma Kheru aneb Slova Pravdy

“ UŠLECHTILÝ ČLOVĚK PŘEBÝVÁ VE SVÉM PŘÍBYTKU A VYPRÁVÍ.JSOU-LI JEHO SLOVA DOBRÁ,NAJDOU ODEZVU I ZA TISÍCEM MIL,TÍM SPÍŠE V JEHO NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ.PŘEBÝVÁ VE SVÉM PŘÍBYTKU A PROMLOUVÁ.JSOU-LI JEHO SLOVA ŠPATNÁ,Z VÍCE NEŽ TISÍCE MIL SE PROTI NIM POSTAVÍ,TÍM SPÍŠE Z JEHO NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ.SLOVA Z NĚKOHO VYCHÁZEJÍ,ALE PŮSOBÍ NA DRUHÉ,PŮSOBÍ NA LID.ĆINY U BLÍZKÉHO ZAČÍNAJÍ,ALE VIDĚT JSOU DALEKO…MŮŽE BÝT ČLOVĚK VŮČI NIM NEPOZORNÝ?“

i-ŤING 15

Princip Ma Kheru, Maat, Světa Pravdy či Slova Pravdy byl přijímán jako nesmírně uznávaný stav Bytí ve starém Egyptě.Do svého života jej začleňovali především zasvěcenci a adepti kněžství.Tehdy se věřilo,že Bůh sídlí na rtech a že slova,která vyslovujeme jsou dokonána každým dnem,jinými slovy – že se stávají pravdou.
Jakmile někdo dospěje do stádia Ma Kheru, každé vyřčené slovo se stane doslova skutečností. Tohoto stavu lze dosáhnout vyslovením pouze těch slov, která jsou pravdivá. Velcí Bohové a Bohyně tohoto stavu dosahovali. I my o něj můžeme usilovat.

Stavu Ma Khera je možné dosáhnout tak, že si budeme dávat veliký pozor na to,abychom říkali jen přesně to, co myslíme. Neboť jalové řeči vedou jedině k rozmělňování pravdy a k oslabení Síly.V našem životě to znamená:„Dávej si pozor na to, co říkáš! Říkej jen to, co myslíš a mysli to, co říkáš!“ (Pokračování textu…)

Čaromocná slova a peníze

„Skutečné bohatství vyplývá z toho, čím jsme, nikoli z toho, co máme.

Bůh je vším včetně peněz. Peníze jsou jednou z forem energie, kterou nazýváme Bohem.“
Největší ironií života je fakt, že všichni máme to, co chceme. Všichni máme dostatek toho, čeho si přejeme mít dostatek. Možná se vám zdá, že o vás to neplatí, nicméně tomu tak je; zdá se vám,že tomu tak není, jen proto, že tomu nevěříte.
Většina z nás si plete bohatství s penězi. Nicméně, když vezmeme v úvahu všechno, v čem jsme opravdu bohatí, a když se rozhodneme nezištně to sdílet s ostatními, brzy zjistíme, že získáme to, co jsme považovali za bohatství – peníze. Ve vesmíru neexistuje nic, co by nebylo součástí Boha. Jakmile si to uvědomíme, že i peníze jsou součástí Boha, náš postoj k penězům se změní. Začneme se na ně dívat jako na rozšíření slávy Boží, nikoli jak na kořen všeho zla. Zbavme se názoru, že peníze jsou špatné. (Pokračování textu…)

Čaromocná slova a zaměstnání

Pojďme se nyní společně podívat na to, jak si s pomocí Slov Síly přivolat do života co nejideálnější práci.

Já osobně bych Čaromocná slova nikdy nepoužila s cílem získat nějaké konkrétní místo, i kdybych o nějakém takovém uvažovala. Svoji duchovní práci bych zaměřila spíše na podstatu, jíž by bylo ideální místo. Vesmírná energie sama vybere formu (tedy specifické pracovní místo).

Přemýšlejte, co byste od ideálního zaměstnání čekali, tedy nikoliv „co by to mělo být za práci?“, ale „jaké jsou to pocity, kterých chci dosáhnout?“ To bude podstata, na kterou se zaměříme. Já osobně bych si vybrala uspokojení, hojnost a jistotu… (Pokračování textu…)

Čaromocná slova a milostné vztahy

„V okamžiku, kdy jsem uslyšel svůj první milostný příběh, začal jsem tě hledat a nevěděl jsem, jak to bylo pošetilé. Milenci se nakonec jen tak někde nesejdou. Jsou jeden v druhém po celou dobu“.

Rúmi

MIlí přátelé,dnes se podíváme na to,jak můžeme s pomocí Čaromocných slov neboli Slov síly ovlivnit v pozitivním slova smyslu naše vztahy.Oblast citů byla odjakživa zájmem magie,my však nechceme čarovat,nechceme s nikým manipulovat a už vůbec ne někomu uškodit.Víme totiž,že když vyslovujeme svá Slova,“zaděláváme“ tím na příčinu.Pokud byste ustavili příčinu,která někomu ublíží (například vaší sokyni nebo sokovi),bezpečně se takové ublížení vrátí zpět k vám.A Vesmír si sám zvolí formu,v jaké se vám to vrátí.Může to přijít odkudkoliv.Stejné je to při manipulaci s milovanou osobou:Manipulace se pak stává příčinou,a podle starého dobrého zákona příčiny a následku se nám vrátí přesně to samé – manipulace.A znovu,Vesmír sám si zvolí formu,jakou se vám to vrátí,ve chvíli,kdy to budete nejméně očekávat. (Pokračování textu…)