Jednejte v souladu s Čaromocnými slovy

Používání Čaromocných slov není pasivní technikou. To, co uvádí Slova do pohybu je Vaše bytostné Já, a k dokonání je důležitá vaše odpovědnost. To neznamená, že si budete s něčím stále lámat hlavu a znovu a znovu na to myslet. Znamená to jednat v souladu,doslova počínat si tak, aby to bylo v harmonické shodě se Slovy, která jste vyslovili.

Jednání v souladu funguje tímto způsobem:Čaromocná slova pro nás spustí „alchymický“ proces.Naše individuální energetická síla se spojí a splyne s energetickými silami Universa.Tím se vytváří nový vitální tok energie,jenž se teď stává i vaší energií.Jiný způsob vysvětlení je,že naše individuální energie se „připojí“ k Nekonečné síle a transformuje se tak něco zcela nového a jedinečného.Když k tomuto dojde,je nutno tuto Sílu,tuto novou energii „zaktivizovat“.V této chvíli je velmi důležité nechat ji působit ve Světě forem-a vy nji budete následovat.

Jednání v souladu někdy také prostě znamená otevření se tomu dobrému v nás.Také to znamená jednat tvůrčím způsobem a rozbít staré zvyky.Pamatujte,že tato forma duchovní práce funguje v naprosté shodě s přírodními zákony.Následkem toho i výsledky často vypadají „přirozeně“ – tak přirozeně,že ve skutečnosti někteří lidé dokonce ani nezaznamenají,jak jeden krok vede ke druhému.
Někdy jednání v souladu předpokládá určitou aktivní účast z naší strany (hledání toho pravého bytu,toho pravého partnera atd.). Někdy jednání v souladu znamená pouze být přístupný k dobru,jež k nám přichází.Někdy to znamená uvědomovat si příznaky,projevy a manifestace.Jednání v souladu neznamená,že budeme o problému neustále přemýšlet a lámat si hlavu nebo že budeme pochybovat,zda jsou Ćaromocná slova účinná.Jednání v souladu znamená naučit se věřit ve vlastní schopnost řídit svůj vlastní život.

Zdroj: Pozitivní magie, Marion Weinstein

Jak dále používat Čaromocná slova

Milí přátelé, než se pustíte do komponování Čaromocných slov, je důležité si vše důkladně promyslet. Je užitečné nejprve si všechno napsat. Doporučuji vám udělat si seznam prvořadých problémů (kterých se zbavíte) a primárních cílů (které uvedete do pohybu). Udělejte si dva sloupečky vedle sebe:“Zrušit“ a „cíle“.Teď vidíte naprosto jasně,čeho se chcete zbavit a čeho chcete dosáhnout.
Pokud jde o cíle,začněte vyjmenováním hodnot či kvalit,kterých chcete v životě dosáhnout,jako je zdraví,štěstí,láska či prosperita.To jsou podstaty. Formy,ve kterých přijdou,dosud nejsou specifikovány.

Nyní jmenujte specificky vše,co chcete nebo potřebujete,aby váš život byl příjemnější nebo alespoň snesitelnější.Nepopírejte žádnou potřebu,ať je jakkoli přízemní.Zapište si všechny:opékač topinek,auto,myčku nádobí,nové šaty,cokoliv.To jsou formy.Nebojte se,je naprosto správné pomáhat si Čaromocnými slovy,abychom do svého života vnesli takovéto formy – praktické předměty. (Pokračování textu…)

Zrušení negativního pomocí Čaromocných slov

„Prvním krokem k odstranění bolesti, je uznat ji za vlastní.“

K zrušení negativního pomocí Čaromocných slov přistupujeme,pokud konkrétně víme o něčem,o nějaké negativní kvalitě nebo myšlence,které se chceme „zbavit“.
Často jsme v mysli atakováni nepřijemnými myšlenkami či představami,které nelze nijak vymazat.Toto je celkem účinný způsob,jak se s nImi vypořádat.
Řekněme tedy,že přesně víme,v čem je problém a že jej chceme odstranit.Je to dejme tomu nějaká obava,úzkost,pak tedy prohlásíme,že tuto úzkost rušíme.Nezapomeňte,že když něco rušíme,rušíme jak příčinu tohoto negativního problému,tak i následek.Nemusíme vědět vědomě,co bylo prvotní příčinou naší úzkosti.Ale musíme si uvědomit,že něco v Neviděné říši muselo tuto úzkost vyvolat (vzpomeňte princip příčin a následků).Nechceme se zbavit úzkosti,aby nám pak místo ní zůstala bolest hlavy nebo žaludku,nebo nějaký jiný negativní následek.Proto vyslovíme prohlášení,které nás zprostí jak příčiny,tak i následku onoho problému.Pak znovu potvrdíme původní cíl (prohlášení musí vždy končit pozitivní myšlenkou.) (Pokračování textu…)

Čaromocná slova ve prospěch jiného

„Nejsou-li slova a skutky ve vzájemném souladu, pak nebudou mít žádného účinku.“
I-ťing,Kniha první,hexagram 37

Milí přátelé,slíbila jsem Vám prozradit,jak můžete prospět Čaromocnými slovy svým blízkým i vzdáleným.Tak tady to je…

Když chceme Čaromocnými slovy prospět druhému,je naprosto nutné dokonale pochopit principy nemanipulace a svobodné vůle jedince,a také musíme mít svolení této osoby.Nejlépe je otevřeně a upřímně  o toto dovolení požádat.Pokud s tím bude dotyčný souhlasit,nebo vás sám o tuto službu požádá,mějte na paměti následující: Všichni bez rozdílu jsme dědici Jediné Síly.Vy nemáte o nic více z této Síly než kdokoliv jiný a ani nikdo jiný z ní nemá méně než vy.A proto i když Slova pronášíte vy,nejste to vy,kdo uskutečňuje dílo;vy to jen umožňujete této osobě.Vy navážete kontakt s jeho podvědomím,abyste vytyčili cestu;je to jeho podvědomí,které začíná ono dílo a nechává je,aby se projevilo.Jak říká Mel Brooks:“zpíváme všichni;ústa jsou má.“ Musíte pochopit,že i když Slova vyslovují vaše ústa,je to ten druhý,kdo „zpívá“.(Ve skutečnosti zpívá celý vesmír.) A nikdy to nebude fungovat,pokud tomu nebude chtít ten druhý.Nemůžete tedy rozhodovat vy,co „potřebuje“ nebo „co by měl“ ten druhý. (Pokračování textu…)

Čaromocná slova – kouzlo sebetransformace

„Teplo vytváří energii; toho příznakem je vítr vířící nad ohněm. Představuje to vliv vycházející z nitra.
…Abychom byli schopni vyvinout takový vliv,musí mít naše slova moc, a to se stane jedině, budou-li vycházet z něčeho podstatného, stejně jako pro plamen je podstatou jeho palivo.“

I-ting – Kniha první,hexagram 37

Milí přátelé,tuto rubriku bych chtěla věnovat specifické technice,která je tisíce let stará,ale stále funkční.Její praktikování vás dovede k tomu,že vás přestane ovládat vnější realita  – budete to vy,kdo si vědomě začne tvořit svůj život.
Na svět,ve kterém žijeme můžeme nazírat jako na manifestaci neviditelných idejí (myšlenek).Pozemská pláň,(v Kabale zvaná Malkuth),je místo,kde se ideje projevují ve formách,a my jsme si právě toto místo zvolili k životu.
Když se rozhlédneme kolem sebe,tak veškerá příroda – zvířata,stromy,květiny,hvězdy,oceány – to vše jsou příznaky idejí projevujících se formami.Každá forma je dokonalou živoucí ideou. (Pokračování textu…)