Různé vnější vlivy a jejich moc


vzestoupena

Poselství Marie Magdaleny prostřednictvím Barbary Bessen, prosinec 2016

 

Milí přátelé,

Mnoho událostí ve světě nás stále víc provokuje. Vnímáme, co je teď momentálně hodně zjevné – neporozumění kolem prezidentských voleb, výsledky politických a ekonomických rozhovorů a rozhodnutí těch, kteří reprezentují moc. K vývoji událostí ve vnějším světě se během všech těch let duchovní přátelé většinou nevyjadřovali. Jen někdy při seminářích přišel nějaký komentář nebo vysvětlení k nějaké politické nebo hospodářské situaci, k zemětřesení a podobným událostem. Zdá se tedy, že to není „tak důležité“. Mnozí z nás si ještě skutečně neuvědomili, že své individuální životy prožíváme na základě svých myšlenek a činů. O určitých úhlech pohledu jsme se s ostatními lidmi globálně shodli. Všichni vědí, co je to dům nebo strom. Všechno ostatní je individuální. (Pokračování textu…)

Temná noc duše

 Temná noc duše

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan. 

Stále aktuální channeling…

Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako vaše blízká přítelkyně. Nejsem nad vámi vyvýšena, ale jsem tou, kterou znáte zevnitř. Pociťte na chvíli naše hluboké spojení – jsme jedním, jsme částí jedné rodiny.

Taktéž jsem na Zemi prošla cestu lidského bytí. Poznala jsem a prozkoumala jeho hloubky a byla dotčena jasným a svěžím Světlem, které mě inspirovalo, zmocnilo se mne a připomnělo mi snění a touhu po krásnějším a lepším světě na Zemi. Poznala jsem oba extrémy, Světlo stejně jako temnotu. Tyto extrémy jsou póly patřící k sobě. Dalo by se říci, že jsou vzájemnou hnací silou. Život se zdá být o protikladech: Světlo a temnota. Pocity, které vyvolávají se zdají být protiklady, a přesto je mezi nimi skryto spojení. Nemohou jeden bez druhého fungovat. Zkušenost Světla je možná pouze zažitím nedostatku Světla a v kontrastu s jeho protikladem, temnotou. (Pokračování textu…)

Dva hluboké strachy

ta-ktera-je

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Já jsem Marie Magdaléna. Poklekám před vámi s obdivem a respektem pro to, co na Zemi děláte. Odkrýváte nové cesty vědomí a děláte to, zatímco ještě stále nesete uvnitř sebe břemena minulosti. Právě tak se objevuje i stará bolest a úzkost, neboť nové cesty uvědomění vstupují do vašeho vědomí, do vašeho těla a do vašich emocí.

V současném tvoření nových cest vědomí, hojíte starou bolest. Zdá se, že se tak mělo stát v minulosti – byli jste na Zemi již mnohokrát – tehdy však nebylo možné vytvořit nové cesty. Stále příliš vědomí bylo lapeno ve starých institucích moci a autority a lidé byli uvězněni ve strachu o přežití – v úzkosti na fyzické rovině – nebo ve strachu, že budou sociálně vyloučeni. (Pokračování textu…)

Proces učení duše

Máří

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Já jsem Marie Magdaléna. Všechny vás s radostí a pocitem spojení zdravím.

Vy všichni jste oddáni vnitřní cestě s velkým odhodláním. Jediná věc, která vám přináší opravdové naplnění, je, když začínáte naslouchat a chápat hlasu vlastního srdce a duše. Pro vás všechny je to stejně důležité jako kyslík, který dýcháte, tak základní jako chleba a voda, které sytí vaše tělo, aby zůstalo naživu. Tato oddanost znamená posun vědomí, který již ve vás nastal, což pro mnohé z vás bylo důvodem vašeho narození do tohoto života. Vaše duše se ocitla v jisté fázi svého vývoje, své evoluce. Cítila, že je nyní čas pro pozemské vtělení, v němž by mohla být skutečně spatřena. Že je čas pro život, ve kterém by mohla opravdu plout pozemskou realitou každodenního života. (Pokračování textu…)

Marie Magdalena – Prožívání energie Buddhy


Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, drahé sestry a bratři, já jsem Marie Magdaléna, vaše sestra-přítelkyně. Je mi potěšením být tu dnes s vámi. Jste nádherné bytosti, každý jeden z vás. Přála bych si, abyste dokázali vidět svou vlastní krásu mýma očima. Měli byste se méně zajímat o to, co si o vás myslí druzí, cítili byste se mnohem svobodnější . Stále se o sebe strachujete. Zajímáte se o to, zda děláte dobrou věc, zda máte ty správné znalosti, ale vše, co skutečně potřebujete, abyste nalezli svoji cestu v životě, je uvnitř vás. Uvnitř vlastní bytosti máte radar a tento radar, tento vnitřní průvodce, je uvnitř vašeho břicha.
Dnes bych ráda hovořila o důležitosti sestoupení do vašeho břicha, abyste se na této úrovni stali opravdu přítomnými. Je tragickým faktem, že mnoho žen se necítí být ve svém břiše doma.V tělesných termínech je břicho sídlem emocí. Břicho je také sídlem intimity a sexuality a místo, kde jsou počaty děti a kde se vyvíjejí. Proto je oblast břicha hluboce spojována a protkána s životem na Zemi.

(Pokračování textu…)

Marie Magdalena – Prostota lásky

Depositphotos_52894081_s
Poselství Marie Magdaleny přijala Natalie Glasson, 11.9. 2015         
Protože se láska stává klíčovým smyslem v tomto období vzestupu na Zemi, je výborné dopřát si chvíli a dýchat, abychom prozkoumali a obeznámili se s energií lásky.
      Láska, kterou zažíváte, přijímáte a sdílíte se svými milovanými, se členy rodiny, s přáteli, se zvířaty a tak dále, je jen malou součástí Stvořitelovy široké lásky. Láska Stvořitele v mnoha ohledech nepotřebuje fyzické vyjádření, protože je zkrátka mocně a věčně přítomná, přesto jste jako lidé povzbuzováni k tomu, abyste lásku Stvořitele vyjadřovali a tuto energii plně prožívali a vtělovali. Představte si na chvíli, že láska, kterou sdílíte se sebou a se svými milovanými je jen malou částí lásky snadno přístupné ve vašem nitru a začněte rozjímat, jak mocná, hodnotná a rozšiřující láska je. Vaše schopnost vyjadřovat a přijímat lásku je stokrát větší, než kolik nyní zažíváte a dokonce ani pak byste nebyli schopni na fyzické úrovni nesmírnou lásku Stvořitele vtělit.

(Pokračování textu…)