Myšlenka na dnešní den

„Introspekce znamená dívat se do sebe a procházet si, co se ve vás během dne děje. Pozorujte, co tam je a vše to pusťte. Pustit vše je důležité k tomu, abychom byli neustále připraveni přijímat Boha a být jen s Ním, skrze vnitřní klid, spontánní radost a otevřené srdce. Ve všem jen a jen s Ním. Protože když se držíme čehokoli jiného, ať je to dobré nebo špatné, stane se z toho past, která nás od Něj či od našeho pravého Já bude vzdalovat. Čistá služba je služba pro službu, čistá láska je láska pro lásku. Každý den, když pomine, je jako sen.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Myšlenka na dnešní den

„Pravou podstatou člověka je Boží láska.

To je to, co zůstane, rozpustí-li se identita ega.

Vždy vám budu připomínat, že jste Božští.“

Paramahamsa Sri SwamiVishwananda

Modlitba

„Pane, dovol mi být ryzím odrazem Tvého Světla,

aby kdykoliv, když na mě lidé spočinou svým zrakem,

aby spatřili Tebe a pocítili Tvou Lásku.

Nechť se v naprosto každém okamžiku a navždy stávám nástrojem Tvé Lásky.“

Paramahamsa Sri SwamiVishwananda

Narozeniny Mistra

Můj milovaný Mistr Paramahamsa Sri Swami Vishwananda slaví dnes své 39. narozeniny. Vše nejlepší Guruji a vřelé díky za nás všechny, kterým Jsi Světlem na cestě.

Natarani

Myšlenka na dnešní den

„Až se naučíte přijímat sami sebe takové, jací jste a být se sebou v míru, uvědomíte si, že se světem není nic v nepořádku.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Inspirace

vzkříšení

 

„Kristus ožívá uvnitř každého z nás a volá nás,

abychom se vzkřísili spolu s Ním!

Nechte tu starou osobu uvnitř vás zemřít a dovolte té nové,

aby se vzkřísila spolu s Ním.

Toto je vzkříšení Krista.“

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda: