BŮH JE VE VŠEM

Pokud jsme dostatečně vědomí, abychom pozorovali svět kolem nás, zvláště přírodu, Prakriti, můžeme se učit ze všeho. Na duchovní cestě je velmi důležitá víra a důvěra. Víra nejen v Boha, ale i v nás samé, v následování vlastní intuice.

Víře se například můžeme učit od čmeláka. Z fyziky dnes víme, že čmelák má příliš malá a slabá křídla na to, aby unesla jeho vlastní váhu, natož aby mohl létat! Ještě, že čmelák o tom nepřemýšlí tak jako člověk, to by z toho měl velký problém, možná dokonce depresi! Samozřejmě, že v přírodě žádná deprese není, vše plyne bez námahy a hladce, protože vše následuje svou vlastní přirozenost. (Pokračování textu…)

Chybějící láska

Proč lidé postrádají ponětí o tom, co je láska? Protože láska je světlo. Láska nic nepožaduje, ačkoli je rozhodující. Láska nežádá, ale dává. Láska je pochopení a odpuštění. Láska je taková, že může vycházet s lidským egem, ale lidské ego s láskou ne! A to je zásadní fakt! Lidské ego bude lásku využívat, bude samo sebe odívat jako lásku, bude lásku oslavovat, psát básně a romány a natáčet filmy, ale nikdy do lásky nevstoupí, neobětuje sebe pro lásku, protože lidské ego je ve svém základu nevědomé, ale láska, pravá láska, je po celý čas bdělá a vědomá. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Nebezpečí toho, když se vše bere jako samozřejmost.

Nezáleží na tom, jestli se jedná o něco dobrého nebo špatného, nic by se nemělo brát za samozřejmé. Pokud někdo bere jako samozřejmost to dobré, pak to z povahy věci vlastně zahodí. Když někdo bere to dobré jako samozřejmost, po nějakém čase se ocitne bez toho. Pokud někdo bere za samozřejmost to špatné, pak se po nějakém čase ocitne ve velkém nepořádku, protože z povahy věci to, co je špatné, se samo rozrůstá a jestliže se s tím nic nedělá, po čase může být už příliš pozdě a může z toho vzejít strašný výsledek. Díváme-li se na to z duchovního hlediska, pak vidíme, že jestliže se duše bere za samozřejmost, těžko ji vůbec poznáme, vlastně je to nemožné. (Pokračování textu…)

Miluj a nikdy nebudeš sám

Přestaňte se dívat na špatné a dívejte se na dobré. Jen když se začnete soustředit na dobré a začnete o sobě smýšlet pozitivně, budete schopni ponořit se do oceánu Lásky. Pak se vaše srdce otevře. Uvědomte si, že když se stanete milencem, bude ten, koho milujete, vždy s vámi. Po celý čas. Ale musíte se stát milencem. (Pokračování textu…)

Inspirace

I když (jen) sedíš a mluvíš, nechť je to modlitba. Dokonce i když žertuješ, nechť je to modlitba. Tančíš – nechť je to modlitba. Jíš – nechť je to modlitba!

💓Paramahamsa Sri Swami Vishwananda 💓

Myšlenka na dnešní den

„Introspekce znamená dívat se do sebe a procházet si, co se ve vás během dne děje. Pozorujte, co tam je a vše to pusťte. Pustit vše je důležité k tomu, abychom byli neustále připraveni přijímat Boha a být jen s Ním, skrze vnitřní klid, spontánní radost a otevřené srdce. Ve všem jen a jen s Ním. Protože když se držíme čehokoli jiného, ať je to dobré nebo špatné, stane se z toho past, která nás od Něj či od našeho pravého Já bude vzdalovat. Čistá služba je služba pro službu, čistá láska je láska pro lásku. Každý den, když pomine, je jako sen.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda