Myšlenka na dnešní den

„Pravou podstatou člověka je Boží láska.

To je to, co zůstane, rozpustí-li se identita ega.

Vždy vám budu připomínat, že jste Božští.“

Paramahamsa Sri SwamiVishwananda

Modlitba

„Pane, dovol mi být ryzím odrazem Tvého Světla,

aby kdykoliv, když na mě lidé spočinou svým zrakem,

aby spatřili Tebe a pocítili Tvou Lásku.

Nechť se v naprosto každém okamžiku a navždy stávám nástrojem Tvé Lásky.“

Paramahamsa Sri SwamiVishwananda

Narozeniny Mistra

Můj milovaný Mistr Paramahamsa Sri Swami Vishwananda slaví dnes své 39. narozeniny. Vše nejlepší Guruji a vřelé díky za nás všechny, kterým Jsi Světlem na cestě.

Natarani

Myšlenka na dnešní den

„Až se naučíte přijímat sami sebe takové, jací jste a být se sebou v míru, uvědomíte si, že se světem není nic v nepořádku.“

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Inspirace

vzkříšení

 

„Kristus ožívá uvnitř každého z nás a volá nás,

abychom se vzkřísili spolu s Ním!

Nechte tu starou osobu uvnitř vás zemřít a dovolte té nové,

aby se vzkřísila spolu s Ním.

Toto je vzkříšení Krista.“

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda:

 

Myšlenka na dnešní den

„Mnoho lidí hledá Boha venku,ale ne v sobě,

ve svých srdcích.

On dlí v srdci člověka a klepajíc, říká:

„Otevři dveře. Pusť mě ven.“

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda