Inspirace

12990866_883808241747378_6004371015397433623_n

„Otevřete své srdce! Milujte, milujte bezpodmínečně! Milujte bez hranic! Milujte bez očekávání čehokoliv! Uvědomte si, že tato láska neustále plyne a čím víc dáváte, tím vice dostáváte. Dávejte jen pro samotné dávání. To je, proč jste zde. Ne proto, abyste cokoliv obdrželi, ne proto, abyste od někoho něco brali. Protože jaký je rozdíl mezi vámi a mnou? Žádný. Avšak jeden rozdíl tu je: já si to uvědomuji a vy ne. Můžete také dosáhnout stejné úrovně. Potřebujete jen být nepřetržitě v lásce. Víte, jak je to krásné?“

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda 

K zamyšlení

Stained glass window created by F. Zettler (1878-1911) at the German Church (St. Gertrude's church) in Gamla Stan in Stockholm, depicting the Nativity Scene

„To, co Kristus přinesl lidstvu, je Mír.

On přinesl Lásku a Odevzdání.

To je to, co Vánoce představují: Mír, Lásku a Odevzdání.“

Paramahamsa Sri Svami Vishwananda

Vhledy Mistra

Inspirace

15235485_1026019094190901_3412329794698914501_o

Ponechte si vaši jedinou touhu,

být zaměřen na Boha,

protože jedinou touhou lidstva,20

jedinou touhou ducha, je Bůh.

Všechny ostatní touhy mají své limity.

Když budete po něčem toužit a chcete to dostat,

v okamžiku, kdy dostanete tu věc,

kterou jste žádali,20

všechny vaše pocity jsou pryč. (Pokračování textu…)

Vhledy Mistra

K zamyšlení

422116095_19645_9091198924983558624

„Zapomínáme, že kdyby naše mysl byla v Bohu, nebyli bychom jejími otroky. A stejně dál dovolujeme a umožňujeme naší mysli, aby nás ovládala. Nemáme ji pod kontrolou. Nikdy nejsme svobodní, a přesto si vytváříme iluzi svobody. Myslíme si o sobě, že my jsme nejlepší. Jak pak ale máme naleznout Boha? Jak můžeme dosáhout lotosových nohou Pána, když jsme uvnitř naplněni pýchou? Jen s pokorou Ho můžeme najít, nikoli ale s pokorou v mysli. Říkáte si:“Jsem pokorný, jsem pokorný.“ Musí to ale vycházet zevnitř. Jen pokud si budete myslet, že každý je větší než vy, pak se toho můžete mnoho naučit. Můžete se naučit tolika věcem. Ale kolik z vás se chce učit? “

Paramahansa Sri Swami Vishwananda