Muž a žena v nás – naše Celistvost

Článek od Denisy

Už několik let chci poslat do světa mé vhledy ohledně mužské a ženské energie. Je to téma, které hýbe světem odjakživa. Víc než kdy dřív jsme neustále konfrontováni s mužskou nebo ženskou energií. Boj, který mezi těmito energiemi vznikl, je podle mého prapůvodem veškeré disharmonie ve světě, která jen odráží disharmonii v nás samých – konflikt těchto energií v každém jednom člověku.

Víc než kdy jindy máme tendence pojmenovávat, určovat, vytvářet stále nová přesvědčení a těch se držet jak klíšťata. Všimněte si to zvláště na tomto tématu, které je plné propastí, do kterých dřív nebo později nahlédne každý z nás.
(Pokračování textu…)

Muži milují silné ženy, do doby, než z nich vytáhnou raněné chlapce

Většinu mužů přitahují silné ženy.  Někdo si na ni troufne jiný jen tak z zpovzdálí kouká a představuje si, jaká je asi v posteli, ale všichni jsou nějakým způsobem vzrušeni. Silná žena jim nedá spát. Když je ještě navíc krásná, způsobí v mužských hlavách úplnou paniku. Buď probudí odpor, nebo nekontrolovatelný chtíč.

Obklopuji se silnými ženami a všechny mají nebo měly stejný problém. Mít spokojený vztah. Protože se samy sebe nebojí, začínají s nápravou nejprve u sebe. Hloubají se v tom, co dělají ve vztahu špatně, jak se mohou zlepšit, kde se zapomněly, kde mohou vylepšit svůj charakter. Prostě a jednoduše, jak udělat partnera šťastnějšího. (Pokračování textu…)

Nové paradigma vztahů

Channelováno: Edita Lemiana Santiago
Abyste dokázali rozpustit ve vašem mentálním, emočním těle a na všech úrovních veškeré kódy starého paradigma, je třeba procítit celou svou bytostí, co je to VNITŘNÍ SVOBODA A PROZKOUMAT všechna PODVĚDOMÁ A VĚDOMÁ PŘESVĚDČENÍ, většinou z rodové linie, která vám brání tuto vnitřní svobodu si dovolit.
Vnitřní svobodou je myšleno – projevit si svobodně všechny své myšlenky, pocity, emoce…… psychické a fyzické projevy. (Pokračování textu…)

O pravé lásce

 

Věříte v lásku? Mluvím o hluboké, život měnící, zemí otřásající, vždy-a-navždy lásce – o předmětu mnoha básní a legend.
Mnozí lidé jsou vůči ní skeptičtí, a to z dobrých důvodů. Dnešní kultura neposkytuje romanci příliš úrodnou půdu. Sociálními médii, textovými zprávami a online schůzkami jsme rozvinuli komunikaci, ale zároveň ztratili schopnost umění vztahů. Pár úspěšných příběhů existuje. (Někdy se zdá, jako by pouze několik lidí vedlo skutečné konverzace tváří v tvář!)
Ale já věřím. Ne, škrtám to. VÍM.

(Pokračování textu…)

Sexualita a Spiritualita

 

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé, raduji se, že jsem opět s vámi. Když vás vidím, nevidím vás tolik jako fyzická těla, která vidíte v zrcadle. Je to nitro, které cítím a vidím, vnitřní chody vašich myšlenek, pocitů a emocí. Jsem zde, abych vás podpořil na vaší cestě.

Je téma, o kterém bych dnes rád hovořil, které má na vás velký vliv po celou dobu vaší historie na Zemi. Je to téma sexuality a to, jak je prožívána muži a ženami.

Není to jednoduché téma. Sexualita se zatížila mnoha soudy, mnohými strachy a emocemi. Stěží je ještě nějaký její aspekt spontánní a samozřejmý. Je to stejné jako říci, že se ztratila dětská stránka sexuality, stránka svobodně zkoumajícího nevinného dítěte. Jste plni strachu a napětí, když přijde na vaše sexuální vyjádření. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

poslouchej

Jaký je člověk doopravdy nepoznáš z toho,

co ti o sobě vypráví, ale z toho, co ti o sobě sdělit nedovede.

Chceš-li mu tedy porozumět, neposlouchej pouze, co Ti říká,

ale především naslouchej tomu, co Ti zamlčuje.

Chálíl Džibrán, Písek a pěna