Učení o lásce

Vztah je jedno z mystérií. Protože existuje mezi dvěma lidmi, záleží to na obou. Každý člověk je světem sám pro sebe. Je komplexem mystérií s dlouhou minulostí a nekonečnou budoucností. Na začátku se setkáváte pouze okrajově. Ale když vztah roste, stává se intimní, bližší, stává se hlubší, potom velmi pomalu se setkáváte ve svých centrech. (Pokračování textu…)

Umění pouštět

Proč většina rozchodů vypadá tak ošklivě, občas až jako groteska z nepovedeného představení?

Jak je možné, že ten “milovaný“ a nejlepší na světě, se tak rychle promění v sadistickou postavu z psycho-trilleru?

Je těžké pustit “milovaného“, úžasného… Výrazně snazší je nasadit si kritické brýle a rekvalifikovat nepovedeného milovaného v “hajzla“.

Pouštět něco “špatného“ je lehké. Pokud je to “strašný hajzl“ – tak jistě nebude takový problém se přesvědčit o tom že bych ho měla pustit k vodě. (Pokračování textu…)

Zázrak lásky

Přišla jsem si pro tebe, přišla jsem si pro tebe, ale ty jsi mě nemohl vidět. Přeplavala jsem moře, přešla po žhavém uhlí, tisíckrát pro tebe zemřela. Našla jsem svou cestu, našla jsem ji, našla. Ale když jsem dorazila k cíli, spal jsi. Vypil jsi jejich letkvary a já tě nemohla probudit. Přišla jsem včas, ale ty jsi měl zavřené oči.

Častokrát se za něco modlíme, a když se to pak skutečně stane, celý ten zázrak propásneme. Mnozí říkali: „Kéž bych našel velkou lásku,“ aniž by zaznamenali, že stojí přímo před nimi. Velmi často je důležité naučit se, jak lásku rozpoznat, než jak ji získat. Zvláště pokud jsme čekali dlouho, může se naše mysl zákeřně postarat o to, abychom lásku neviděli ani tehdy, když se konečně objeví.
(Pokračování textu…)

Máme vztahy, jaké si zasloužíme

Horoskop narození nám krásně ukazuje, jakým vztahovým vzorcem se řídíme při výběru partnerů. A pochopitelně i jaké šance nebo problémy z toho plynou. A teď to důležité, co mí klienti na začátku konzultace nechtějí pochopit a stále se brání. To, co hluboko v nitru skutečně chceme, se často liší od toho, oč vědomě usilujeme.

Scénář našich vztahů lze vypozorovat už při volbě partnera. Ta je určována jak tím, co vědomě očekáváme od vztahu, tak právě i tím, jaké nevyřešené duševní konflikty v nás existují. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Umění žít ve vztahu je nejvyšší mistrovství,

a jediný způsob jak jej dosáhnout, spočívá v jeho praktikování.

Naučit se fungovat ve vztahu proto vyžaduje činy,

nikoli vstřebávání znalostí.

Abyste se naučili lásce, musíte milovat!

Miguel Ruiz

Navazovat vztahy a milovat mohou jen individuality – osobnosti mohou hrát pouze hry.

Od chvíle, kdy dítě opustí matčinu dělohu, není nikdy samo – je s matkou, s rodinou, s přáteli, s ostatními lidmi. Okruh známostí, přátelství a vztahů se čím dál více rozrůstá a okolo člověka se shromáždí celý dav lidí. To je to, co nazýváme život. A čím více je ve vašem životě lidí, tím více si myslíte, že žijete bohatý život. Jakmile se však začnete přesouvat do nitra, všechny tyto tváře se vytratí, celý tento dav se rozplyne. Musíte se rozloučit naprosto se všemi, musíte  říct sbohem dokonce i svému nejbližšímu příteli. Přijde chvíle, kdy vás nebude moci doprovázet ani váš milenec. (Pokračování textu…)