Myšlenka na dnešní den

uzas

„Lidé putují, aby žasli nad výškou hor,

nad ohromnými mořskými vlnami,

nad dlouhými toky řek,

širokou rozlohou oceánu,

kruhovým pohybem hvězd;

sami sebe přitom míjejí bez úžasu.“

Svatý Augustin

K zamyšlení

Bůh říká: „Důvodem toho, proč se od vás někteří lidé odvrátili a šli bez důvodu pryč, nemá nic společného s vámi. Je to proto, že jsem je odebral z vašeho života, protože oni nemohou jít tam, kam vás beru dál. Jen by vám bránili v dosažení další úrovně; ve vašem životě již splnili svůj účel. Nechte je jít a jděte dál. Přichází něco lepšího…

Co je Pravda?

 

Pravda nejsou naše myšlenky o ní, měnící se city a pocity, ani naše názory. Pravda je TO, co je naší podstatou, co nás nese a udržuje. Pravda je To, že JSME… Je to Přítomnost sama, v níž JSME a z níž zachycujeme a uvědomujeme si pouze prchavé okamžiky.

Pravda je osvobozující síla.

V Pravdě jsme svobodni.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Jsem čisté vnímání. Jsem boží láska a to je vše, co je.“

Aiša Raja Adonay

Myšlenka na dnešní den

Prosím, nelituj

všech těch chvil, které tě dovedly

sem.

Pokud čteš tyto řádky,

pak jsi přetrval všechno

a milost přichází.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„V životě  není důležitá vůle, ale odevzdání.

Tam, kde je odevzdání, tam je  i láska,

a tam, kde je láska, je Bůh.“

Francois Garagnon