Inspirace

free

Jsem věrný jen přítomné chvíli. Nesvazuji se s minulostí. Jsem jako řeka: nikdo neví, kde budu zítra, ani já sám. Cokoliv dnes řeknu, nemusí zítra platit – neboť jsem věrný jen této chvíli.

Osho

Posloucháte své bytí, nebo posloucháte rady druhých?

„Člověk má být přirozený, má nechat přírodu jednat a nebránit jí, nevytvářet překážky, nezasahovat a nesnažit se směřovat jinam, než kam sama chce. Má se přírodě podvolit, splývat s ní, nechtít měnit její proud, ale být všude tam, kam ho zavede.

Když jste spontánní, do ničeho nezasahujete a necháváte věcem volný průběh. Ať se děje cokoli, vy to jen sledujete, jste pozorovatel. Víte, že se to děje, ale nezasahujete a nesnažíte se měnit průběh. Spontánnost znamená, že nemáte směr. Jste-li spontánní, nemáte cíl, kterého chcete dosáhnout. Pokud se snažíte dosáhnout určitého cíle, spontánní nejste. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Život si nedělá starosti se životem.
To dělá jen mysl.
Mooji

21 znamení naznačujících, že ztrácíte duši

V současné společnosti se mezi lidmi všech věkových kategorií, pohlaví, ras a prostředí objevuje tajemný fenomén známý jako „ztráta duše“. Domorodci tento fenomén znají už tisíce let a chápou jej jako důsledek vnitřního roztříštění způsobeného neznalostí, traumatickými zážitky či intenzivním šokem, který postihl tělo i duši.

Ztráta znamená, že se část naší duše, či živoucí esence, „schová“ nebo uzavře, čímž nám brání vyjádřit a prožít skutečný potenciál a celistvost naší bytosti. Často se stává, že veškeré stránky naší psychiky jsou zcela blokovány nebo potlačovány.

Mnohým z nás může ztráta duše připadat až nepříjemně povědomá, jedná se však o dočasnou zkušenost a při troše úsilí lze ztracené části našeho já opět začlenit do našich životů. (Pokračování textu…)

Inspirace

Používejte mysl jen střídmě,

protože snadno okoření život

a přebije jeho skutečnou chuť.

Mooji

K zamyšlení

Osvícení nebo probuzení nevytváří stav věcí,

jen rozpoznává to, co už je.

Alan Waits