Myšlenka na dnešní den

„Celý život ve vás žijí dva lidé. Jedním je ego, žvanivé, náročné, hysterické, vypočítavé; tím druhým je skrytá duchovní bytost, jejíž tichý hlas moudrosti jste jen zřídkakdy zaslechli nebo mu věnovali pozornost…“

Sogjal Rinpočhe

Vyzývám vás, abyste znovu nastolili rovnováhu tím, že budete všude hledat nebe, naslouchat a věnovat pozornost skryté duchovní bytosti, která je po celou dobu uvnitř vás a prosí o to, abyste jí věnovali pozornost.

Dr. Wayne W. Dyer – Život v harmonii

Myšlenka na dnešní den

Duše vždy ví, co má dělat, aby se uzdravila.

Úkolem je umlčet mysl.

Carolyn Myss

Uzavřít sňatek se svou duší

Být pravdivý k tomu, kým jsme,

znamená nést svou duši jako svíci

uprostřed naší tmy.

Máme-li žít bez toho, aniž bychom umlčeli či otupili základní součásti toho, kým jsme, musíme dát sami sobě slib. Stejné sliby a závazky, které pronášíme, když uzavíráme sňatek, můžeme vnitřně chápat jako oddanost pečovat o lidskou duši: zůstat a být oporou… v dobrém i zlém… v nemoci i ve zdraví… milovat a ctít, dokud nás smrt nerozdělí. (Pokračování textu…)

Inspirace

Přijměte se – to je modlitba. Přijměte se – to je vděk. Uvolněte se do svého bytí – takové vás Bůh chtěl. Nepřál si, abyste byli jiní v sebemenším detailu, poněvadž jinak by vás stvořil někým jiným. Stvořil vás a nikoho jiného. Jestliže se snažíte zdokonalit, je to v podstatě totéž, jako byste se snažili zdokonalit Boha, což je naprostá hloupost. Budete-li se o to snažit, budete šílenější a šílenější. Nikam se nedostanete, jen promeškáte obrovskou příležitost. (Pokračování textu…)

Naše vnitřní dary

Channel: Edita Santiago, Channelováno: 20.3. na veřejném channelingu ve Food of Love.

Spousta z vás v tomto období opouští zaměstnanecké poměry a práci, kde již nadále nemůže přetrvávat, kde cítí, že se již nikam nevyvíjí a kde se již vůbec necítí sami sebou…

Je to moment ve vašem životě, kde se můžete zeptat sami sebe, jakým směrem se dále můžete ubírat. Je důležité, abyste každý sami v sobě již dokázali objevit a dokázali ucítit své vnitřní dary, které jsou jedinečné a dané, nejen růstem a evolucí skrze minulé životy, ale svou božskou esencí, kterou každý z vás ukrývá ve svém nitru. Tato božská esence je malé semínko velkého časoprostoru vesmíru, kosmu, vědomí, jakkoliv to chcete nazývat. V každém z vás bylo zaseto bohatství a jedinečnost, kterou jste se buď rozhodli či nerozhodli v minulých životech rozvíjet. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Život bez lásky je jako země,

kterou můžeš kultivovat jak chceš,

ale nikdy nebude plodná.“

– Paramahamsa Sri SwamiVishwananda