Jste Světlo světa.

 

……Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.
Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.
Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny
v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století……..
Přikázání štěstí
Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl : (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Sám před sebou neutečeš.

Než abys utíkal od sebe, utíkej do sebe,

přibliž se sám sobě a lépe se na sebe podívej.

Je čas se vzbudit.

Promrhal jsi příliš mnoho cenného času,

energie, možností, už tak jako tak.

Ale ještě je čas, a chvíle, kdy se probudíš

bude pro tebe chvílí, kdy skončí noc a začne svítat.

Osho

Myšlenka na dnešní den

„Rozpomenutí se na Božství se může dít pouze

v tiché mysli.

Nemůže se dít tam, kde je konflikt;

jelikož mysl,která bojuje sama se sebou,

se nemůže rozpomenout

na něhu věčnosti…

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Tvůj osobní příspěvek velkému plánu vývoje lidstva

je nepřetržité přebývání v Boží lásce s pohledem

namířeným ke světlu. Trénuj sám sebe tak,

abys byl schopen rozpoznat dobro Boha projevující

se v každém člověku.“

Úsloví Bílého orla

Myšlenka na dnešní den

„Chcete-li být milováni, začněte tím,

že budete milovat toho, komu je vaší lásky třeba.

Očekáváte-li od druhých soucit,

projevte ho napřed vy vůči nim.

Mají-li vás druzí respektovat,

naučte se nejprve ctít ostatní lidi, mladé či staré.

Nikdy nezapomínejte, že napřed vy sami musíte mít vlastnosti,

které očekáváte od druhých.

Potom seznáte,

že druzí se k vám chovají právě tak.

Jógánanda

K zamyšlení

„Povídá se, že hasiči vnikli do hořícího domu, kde tvrdě spal nějaký muž. Pokusili se ho vynést oknem. Nešlo to, a tak ho chtěli pronést dveřmi. Opět ho neprotáhli; byl příliš velký a těžký. Byli z toho celí zoufalí, až někoho napadlo: „Vzbuďte ho, vyleze sám.“

Jen spáči a děti potřebují, aby se o ně někdo staral.

Probuď se!

Nebo dospěj!

Anthony de Mello,SJ