Myšlenka na dnešní den

Láska je most mezi tebou a Vším.

Rúmí

K zamyšlení

V každé zdánlivě nenahraditelné ztrátě se nakonec ukáže léčivá síla.

I-Ging

Myšlenka na dnešní den

„Skutečně důležité je radovat se ze života, milovat, být v přítomnosti a být šťastný. Šťastnými vás samozřejmě někdo neudělá, jen vy sami se můžete udělat šťastnými. A stejně tak nemůžete učinit šťastným nikoho jiného.

Pravá láska je stav, když nic nepotřebujeme a nic nemusíme, vychází to prostě z nás, protože jsme Láska. Světlo a Láska jsou jedna a tatáž věc a odhalí se nám na místě, kde přestávají všechna slova. V tichu, když skutečně nasloucháme, uslyšíme Její volání.“

Don Miguel Ruiz

K zamyšlení

12938349_1690777354524186_7327821920289002753_n

„Co lidé často těžko chápou, je ODEVZDÁNÍ SE LÁSCE. I když je to tak jasné, je to nějak nepochopené. Milenci jsou ti, kteří se odevzdávají lásce, ne sobě navzájem, protože to je zbytečné. Láska je již oba obklopuje a díky lásce jsou spolu. Láska je od přírody všezahrnující, takže odevzdat se lásce není něco, co se děje jen ve vztazích, ale také jednoduše prostřednictvím napojení, napojení se na lásku. Lidé si často myslí, že dávají lásku tím, že jsou upřímní, loajální, starostliví, jsou spolu, ale za touto láskou je vždy očekávání být milován stejně jako miluji já… Na první pohled se to zdá být pro mysl logické, ale výsledkem tohoto přístupu je zklamání pro ego (nastavené myslí) a emoční utrpení.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Nalezení Boha

začíná u sebe – nalezení.

K tomu je třeba odvahy

osvobodit se od všeho,

co předstírá, že ví něco o Bohu.

Marielu Lörlerová

K zamyšlení