Buďte světlem pro sebe samé


Když se Buddha chystal opustit své tělo, odhalil to nejposvátnější tajemství: „Atma deep bhava“. Buďte světlem pro sebe samé! Toto je tajemství, se kterým žijí všichni mistři. Pozvedněte sebe samé. Nepodceňujte sebe samé. Pokud vás pozvedá někdo jiný, ten vás může vždy stáhnout dolů. Jste to vy, kdo se potřebuje pozvednout do osvícení. Vidím tolik tisíců lidí, kteří nejsou schopni pozvednout sebe samé. To neznamená, že nemají tu schopnost nebo způsobilost. Oni to nechtějí. Myslí si, že stačí, když je pozvedá někdo jiný. Bože! (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Opravdové štěstí je stav mysli – jste-li opravdu šťastní, nedokážete vlastně vysvětlit proč. Prostě to tak je. Když jste vyrůstali, naučili vás, že „potřebujete“ určité věci v životě, abyste byli šťastní. Pravdou však je, že šťastní už jste. Jen to ještě nevíte. Věřte tomu nebo ne, být nešťastní je ve skutečnosti „námaha“, protože je to stav mysli, který vytváříte. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Milovat je vyšší stupeň než chtít mít pravdu.

Myšlenka na dnešní den

Láska nepřichází do vašeho života zvenčí.

Vychází zevnitř ven.

Jste zdrojem lásky.

Rozhodujete o tom, kdy máte svolení cítit ji a kdy nikoli.

Láska, kterou pociťujete, je ale vždy vaše.

Nikdo vám nemůže dát lásku, kterou již máte.

Barbara De Angelis

Myšlenka na dnešní den

Vím, že jsi unavený, ale pojď,

toto je cesta.

Rumi

K zamyšlení

Semeno, které není s to snést chlad a bouře zimy,

nemá ani sílu prolomit zemi a těšit se z divů a půvabů jara.

Chálíl Džibrán