Chybějící láska

Proč lidé postrádají ponětí o tom, co je láska? Protože láska je světlo. Láska nic nepožaduje, ačkoli je rozhodující. Láska nežádá, ale dává. Láska je pochopení a odpuštění. Láska je taková, že může vycházet s lidským egem, ale lidské ego s láskou ne! A to je zásadní fakt! Lidské ego bude lásku využívat, bude samo sebe odívat jako lásku, bude lásku oslavovat, psát básně a romány a natáčet filmy, ale nikdy do lásky nevstoupí, neobětuje sebe pro lásku, protože lidské ego je ve svém základu nevědomé, ale láska, pravá láska, je po celý čas bdělá a vědomá. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Mysl vytváří propast, srdce ji překročí.“

~Sri Nisargadatta Mahara

Podzimní rovnodennost

22. září 2016 v 22:02 hod  vstoupí Slunce do znamení Vah a nastane Podzimní rovnodennost. Jarní a podzimní rovnodennost je známá tím, že Zemi a všem jejím stvořením poskytuje prastarý kód rovnováhy – na severní i jižní polokouli nastává stejný díl světla a tmy. Tato rovnováha je jako vesmírné tlačítko „reset“, které přeskupuje a updatuje řád přírody i lidí.  Naše tělo na slunci vzkvétá; je známo, že celý přírodní systém funguje na pulsujících světelných vibracích. Informace jsou přenášeny pomocí světelných frekvencí, tudíž naše vědomí hluboce ovlivňuje to, jak se den krátí nebo naopak přibývá.  Na podzim a v zimě spolu s ubývajícím světlem přirozeně směřujeme více do nitra, abychom si připomenuli a přehodnotili své místo ve hře Existence. Když je světla víc, samozřejmě jsme více přitahováni ke svému vnějšímu okolí jako k místu, kde lze tvořit a jednat.  My ale máme nyní před sebou období vyzývající nás k ponoření se do hloubi našeho nitra, abychom s konečnou platností převzali odpovědnost za odstranění všech energeticky negativních sutin, které nám brání v zahojení naší bolesti z pocitu separace a v poznání sebe sama jako Lásky, kterou Jsme. (Pokračování textu…)

22. září – oslava Podzimní rovnodennosti

Milí přátelé,  dnes nastává na zemi Podzimní rovnodennost. Tento příspěvek jsem na svých stránkách publikovala v roce 2010, takže je to článek archívní, ale třeba se najdou ti, kteří na tento web přišli nedávno a tak pro ně bude povídání o Podzimní rovnodennosti nové.

V den Podzimní rovnodennosti je na celé naší planetě den a noc stejně dlouhý. Světlo a tma je naprosto vyvážené, vnější svět je v harmonii se světem vnitřním.  Dny Rovnodennosti vždy předznamenávají změny období – Jarní rovnodennost je příslibem nadcházejícího léta a Podzimní rovnodennost ukazuje na blížící se zimu. Nové přicházející období svým způsobem ovlivní celý náš život – způsobí jednak změny uvnitř nás samotných i venku, jakož i uvolnění nových energetických vzorců. Je to doba, kdy máme transformovat a uvolňovat minulost, posunout se dopředu. A tak neváhejme, milí přátelé, a využijme vyvážené a silné energie tohoto dne k tomu, abychom si ujasnili nový směr, kterým chceme jít. (Pokračování textu…)

Brána Podzimní Rovnodennosti. Rok 2017 – rok důsledného Vzestupu.

Milovaní,
nacházíme se v čase Podzimní Rovnodennosti. Vstupujeme do dalšího multidimenzionálního sloučení. Zesílení galaktické iniciativy urychluje cestu. Evoluční plán lidských bytostí je založen na vzrůstání Světla, aby lidé vyvíjeli svou multidimenzionalitu a mnohotalentovanost. Držíme srdce dokořán vždycky, kdykoliv vstupujeme do neznámých území. Energie v tomto roce dělají skvělou práci. Podzimní Rovnodennost přináší velké uvolnění z temnoty, Milost, osvobození, znovuzískání právoplatnosti důstojného lidského života, Světla a spojení s čistými úrovněmi Krista.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

inspirace

Nepotřebuješ být perfektní
k tomu, abys inspirovala ostatní.
Nechť se lidé inspirují spíše tím,
jak jsi schopna vypořádat se
se svou nedokonalostí.

Pět vyladění

Tento živý channeling byl přijat v Ženevě ve Švýcarsku

17. května 2017

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Ženevě ve Švýcarsku.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Přišel jsem do tohoto prostoru mnohokrát, proto jsou mnozí z vás na channeling zvyklí. Ostatní jej tolerují a další ohledně celé této myšlenky tápou. Moji drazí, toto je doba zrcadlení. Je to čas soucitu, pochopení a tolerance. Je to vlastně jakési vědecké setkání naplněné duchovností a ezoterikou. Vskutku, jdou ruku v ruce. (Pokračování textu…)

Požehnání nejen pro dnešní den…

Kéž jste vždy obdařeni dobrými přáteli!
Kéž se naučíte být dobrým přítelem hlavně sami sobě!
Kéž jste schopni dosáhnout místa ve svém srdci, kde je velká láska, vřelost a absolutní přijetí! Kéž vás to změní!
Kéž to přetransformuje vše ve vás, co je negativní, oddělené či chladné!
Kéž se spojíte se svou skutečnou vášní a pocitem sounáležitosti se vším! (Pokračování textu…)