Myšlenka na dnešní den


Když srdce lká pro to, co ztratilo,

duch se raduje z toho, co nalezl.

Súfijský aforismus

Mahá Shivaratri

Shiva statue in Rishikesh, India

Přátelé milí,

odjíždím dnes do ašrámu ve Springenu, abych se občerstvila v přítomnosti svého duchovního Mistra. V ašrámu se v noci z pátku na sobotu zúčastním oslav Shivaratri. Mahá Šivarátri znamená „Velká noc Šivy“. 24 hodinová oslava je zaměřená na Šivovu schopnost zničit uchopení naší mysli egem. Celonoční bdění je věnované Pánovi Šivovi a zahrnuje obětiny pro Šiva lingam, abhišekámy, půdži a zpívání kirtanu až do úsvitu.

(Říká se, že Šivův lingam symbolem všech symbolů, nebo’t v sobě zahrnuje všechny zjevené symboly světa. Neznázorňuje, jak bychom se na první pohled domnívali, mužskou tvořivou sílu a nemá sexuální podtext. Šivův lingam doslovně znamená „božství, které ještě není vyjádřeno“. Toto božství totiž vlastně nejde jinak vyjádřit, je nepopsatelné. Šivův lingam je pak vědění něčeho, co je za hranicemi symbolu.) (Pokračování textu…)

Pro potěchu duše

Rada pro současné ukotvování vysokých vibrací a zmírnění symptomů (ne vždy příjemných pro tělo a psychiku)

Kristal (Křišťál)
Vyšší vědomí a spojení vibrací s tělem, průzračnost krystalických struktur v těle, stabilní struktura, stálost.

Popis energie
Energie zemského anděla Kristalu je jasná, čirá, vyrovnávající, klidná, solidní, lze ji srovnat s diamantem nebo horským křišťálem. Integruje, pročišťuje a vytváří jiný vztah k času.

Všeobecné úkoly
Archanděl Kristal má schopnost spojovat vysoké duchovní vibrace s hmotou a vnášet do ní Božího ducha. Proto působí vždy, když je hmota oduševnělá. Spojuje krystaly a drahé kameny s duchovními bytostmi, které působí skrze ně. Spojuje planety s jejich duchovní bytostností, spojuje stromy s jejich podstatou, pomáhá najít správnou formu, stabilní strukturu, kterou je možno uchovat působením malé síly. Archanděl Krystal též ujasňuje struktury.
(Pokračování textu…)

Jdi dál a nezastavuj, ničeho se neboj …

Začíná nám intenzivní období! Kdo měl strach, že v Rybách si nudou ohryžeme nehty do masa, zešílíme pasivitou, nicneděláním a čekáním, může si zamnout ruce. Máme tu velmi vydatnou konstelaci, tak mnohočetnou, že ani nevím, odkud začít. Prostě vyjmenuju sestavu:

 Dlouhodobé (několikaleté a nyní už poměrně rozvolněné) nastavení kvadratury Pluto v Kozorohu – Uran v Beranu, které opakovaně kulminovalo v letech 2011–2015, aby nás tlakem a postupně dávkovanými ranami přimělo ke změně nedotknutelného, silného a do země vrostlého modelu chování, jež představoval jistotu tak jistou jako hrob. Ale v hrobě se nedá žít, a proto tahle hutná transformační terapie. (Pokračování textu…)

Muži milují silné ženy, do doby, než z nich vytáhnou raněné chlapce

Většinu mužů přitahují silné ženy.  Někdo si na ni troufne jiný jen tak z zpovzdálí kouká a představuje si, jaká je asi v posteli, ale všichni jsou nějakým způsobem vzrušeni. Silná žena jim nedá spát. Když je ještě navíc krásná, způsobí v mužských hlavách úplnou paniku. Buď probudí odpor, nebo nekontrolovatelný chtíč.

Obklopuji se silnými ženami a všechny mají nebo měly stejný problém. Mít spokojený vztah. Protože se samy sebe nebojí, začínají s nápravou nejprve u sebe. Hloubají se v tom, co dělají ve vztahu špatně, jak se mohou zlepšit, kde se zapomněly, kde mohou vylepšit svůj charakter. Prostě a jednoduše, jak udělat partnera šťastnějšího. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

shift

„Toto je ta velká proměna – od ega zpět k jednotě Ducha,

přitom být naživu, ale mrtvý ve svém falešném já.“

Dr. Wayne W. Dyer

K zamyšlení

sea

Když přemýšlíte, vytváříte svými myšlenkami vlastní realitu – tuto základní pravdu je třeba pochopit. Vše,co prožíváte, je vaším výtvorem. Nejprve to stvoříte, pak prožíváte a nakonec ve svých prožitcích uvíznete, protože nevíte, že zdroj všeho se nachází ve vás. (Pokračování textu…)