Inspirace


„Než začnete jednat, naslouchejte.
Než zareagujte, přemýšlejte.
Než začnete utrácet, vydělávejte.
Než začnete kritizovat, vyčkejte.
Než se začnete modlit, odpusťte.
Než se vzdáte, alespoň to zkuste.“

Ernst Hemingway

K zamyšlení

„Tak tomu jest: nedostává se nám života krátkého a nestrádáme nedostatkem, nýbrž jsme marnotratnými. Roky tvoje ti nikdo nenahradí, nikdo tě tobě samému nevrátí, věk tvůj, jak započal, tak půjde a běhu svého neobrátí ani nezastaví. Nebude hřmotiti, nebude ti rychlost svou připomínati – tiše poplyne. A neprodlouží se ani na rozkaz krále. Jako první den, kdy v dráhu svoji vstoupil, tak proběhne a nikdy spěchu svého nepozmění. Jak to dopadne? Ty jsi příliš zaměstnán – život utíká – smrt přichází – a pro tu – chtě nechtě čas si udělat musíš.“

L. A. Seneca, z knihy O krátkosti života (Pokračování textu…)

Kráčejte životem nepřipravení…

Život se neustále mění, nic není statické a nic z toho, co víte vám příliš nepomůže. Musíte vycházet ze situace, z celkové situace. Pokud na ni odpovíte s dokonalým uvědoměním, nikdy se nezmýlíte, nikdy nebudete litovat. Pak porostete, pak budete stále bdělejší a vědomější.

Uvědomění nemá minulost, uvědomění nemá budoucnost, uvědomění má jen přítomnost, tady a teď. Vědomý člověk se k minulosti nikdy nevrací, minulost je uzavřená. Udělal, co se dalo udělat. Nikdy nelituje, nechová v sobě zášť. Nemyslí na to, co mohlo nebo mělo být jinak. Člověk, který se řídí mrtvými zákony, si vždycky bude říkat „měl jsem udělat to či ono, takhle to mělo být, takhle to nemělo být.“ Vždy bude litovat, bude se kát, protože jedná podle mrtvých předpisů. Předpisy jsou se životem neslučitelné. nezapadají do něj, protože v životě je každá situace nová. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

uzas

„Lidé putují, aby žasli nad výškou hor,

nad ohromnými mořskými vlnami,

nad dlouhými toky řek,

širokou rozlohou oceánu,

kruhovým pohybem hvězd;

sami sebe přitom míjejí bez úžasu.“

Svatý Augustin

K zamyšlení

Bůh říká: „Důvodem toho, proč se od vás někteří lidé odvrátili a šli bez důvodu pryč, nemá nic společného s vámi. Je to proto, že jsem je odebral z vašeho života, protože oni nemohou jít tam, kam vás beru dál. Jen by vám bránili v dosažení další úrovně; ve vašem životě již splnili svůj účel. Nechte je jít a jděte dál. Přichází něco lepšího…

Co je Pravda?

 

Pravda nejsou naše myšlenky o ní, měnící se city a pocity, ani naše názory. Pravda je TO, co je naší podstatou, co nás nese a udržuje. Pravda je To, že JSME… Je to Přítomnost sama, v níž JSME a z níž zachycujeme a uvědomujeme si pouze prchavé okamžiky.

Pravda je osvobozující síla.

V Pravdě jsme svobodni.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Jsem čisté vnímání. Jsem boží láska a to je vše, co je.“

Aiša Raja Adonay

Myšlenka na dnešní den

Prosím, nelituj

všech těch chvil, které tě dovedly

sem.

Pokud čteš tyto řádky,

pak jsi přetrval všechno

a milost přichází.

(Pokračování textu…)