Inspirace

4DIYV1484466266

Uzavřít sňatek se svou duší

silavule

Být pravdivý k tomu, kým jsme,

znamená nést svou duši jako svíci uprostřed naší tmy.

Máme-li žít bez toho, aniž bychom umlčeli nebo otupili základní součásti toho, kým jsme, musíme sami sobě dát slib. Stejné sliby a závazky, které pronášíme, když uzavíráme sňatek, můžeme vnitřně chápat jako oddanost pečovat o lidskou duši: zůstat a být oporou… v dobrém a zlém… v nemoci i ve zdraví…milovat a ctít, dokud nás smrt nerozdělí.

(Pokračování textu…)

Vhledy Mistra

Osobní transformace z pohledu Smaragdové desky

deska

V pravdě, bez klamu, jistě a naprosto důvěryhodně.
To, co je Dole, odpovídá tomu, co je nahoře, a
to, co je nahoře, odpovídá tomu ,co je Dole, aby byl
završen zázrak Jediné věci.
A právě tak, jako všechny věci pocházejí z této Jediné velké věci,
prostřednictvím meditace jediné mysli,
tak i všechny stvořené věci mají svůj původ v této Jediné věci,
prostřednictvím transformace. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Odvaha růst

Všeobjímající tanec mezi duchem a tělem

d789b03d974103ff5efe28271bff5a43

Z archívu…

Drazí přátelé,

Já Jsem Jeshua. Všechny Vás zdravím. Vy všichni jste bytostmi světla. Přišli jste na Zemi, abyste šířili své světlo. Když tak konáte, setkáváte se s překážkami. Jste konfrontováni s temnotou. O čem ve skutečnosti tato hra mezi světlem a temnotou je? Jaký je účel překážek a temnoty, jenž zakoušíte?

Být ve Světle znamená být ve stádiu vědomí, ve kterém si uvědomujete svoji jednotu se vším, co jest. Když jste ve Světle, když jste oním Světlem, cítíte se zcela bezmezní a svobodní. Víte, že jste součást většího celku a cítíte, že jste hluboce schraňováni uvnitř této nekonečné sítě žijícího vědomí. Světlo je vaše spojení s Jedním. (Pokračování textu…)

Vhledy Mistra

Afirmace na dnešní den

afirmace

„Vážím si své schopnosti stát při sobě v těžkých situacích“.