Inspirace

stare hračky

Seberte odvahu – cesta už začala. I kdybyste se vrátili zpátky, stejně nebude pobřeží stejné jako dřív. I kdybyste se vrátili, vaše staré hračky vám budou k ničemu, protože jste s nimi skončili a víte, že to jsou pouhé hračky. Teď musíte najít a prozkoumat něco opravdového. A není to ani moc daleko – vše se nachází ve vašem vlastním nitru.

Osho

Kryon – Léčení Akášických zranění

Kryon prostřednictvím Lee Carolla, Montreal, Kanada 11. října 2016

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je to taková čest – větší než můžete uvěřit – pro toho, kterého nazýváte Duchem, Stvořitelem všech věcí – je to taková čest. Když se díváme na vás ve vás a na vaše životy, na to, čím jste prošli – je to taková čest, právě teď – cítíme k vám obrovskou úctu. Říkáte si staré duše a těmi také jste. Vy všichni, kteří posloucháte, a vy v této místnosti, máte něco společného a o tom chceme dnes večer mluvit. A chceme o tom mluvit způsobem, který je trochu odlišný. Je těžké vůbec vědět, kde začít. (Pokračování textu…)

AA Michael – Sjednocené duchovní vědomí

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, únor 2017

Milovaní mistři, větry změny v našich vnitřních a vnějších světech silně vanou a vy často cítíte, že vám větry osudu přinášejí problémy.Jste bombardováni tolika novými informacemi, že vaše těla i váš mozek jsou přetížené. Všechno ve vašem světě se mění tak rychle, že už se nedá spoléhat na to, co bylo považováno za normu, je takové množství nových informací, že je těžké vědět, čemu věřit. Jak se lidstvo snaží duchovně dospět a dojít k mistrovství svého osudu a jak jsou vám představovány vyšší rozšířené pravdy, abyste se učili, staré koncepty se povyšují na nové verze a východní a západní filozofie se míchají. (Pokračování textu…)

Rady, co nikam neveou

S psychologickými radami se to má jako se zdravou výživou – sestavit jednotný jídelníček, prospěšný všem a za všech okolností, nebude nikdy možné. Stejně jako sklenice vína obecně prospívá, ale alkoholikovi naopak přitíží, tak i některé jednostranné rady týkající se seberozvoje nás mohou zavést do slepé uličky.

Existuje mnoho moudrých knih a internetových stránek nabízejících návody k duševní a duchovní osvětě. Mnoho lidí šíří citáty z nich jako spásné mantry, kterým se rozhodli plně důvěřovat.

Je v pořádku nechat se inspirovat novými myšlenkami, objevit svá klíčová témata: co bychom měli řešit, čemu bychom se měli věnovat. Všechny teorie ale skrývají jedno úskalí. Mohou se zrovna v našem případě a v naší momentální situaci mýlit. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Láska léčí ty, kteří dostávají lásku,

a také ty, kteří lásku dávají.“

Karl Menninger

Myšlenka na dnešní den

„Ten, kdo má v úctě sebe sama, je v bezpečí před ostatními.

Má na sobě brnění, které nemůže nikdo prorazit.“

Henry E. Longfellow

Pád Atlantské karmy, starých vztahů. Božské Manželství.

Milovaní,

Trecena Etznab nás doslova odřízla od pozůstatků Atlantské karmy. Kolaps starých časových os je docela rachot. Jemnější snímání energetických polí je klíčem k uvědomování si portálů a kolapsu staré energetiky. Mnoho věcí mě překvapí, až když vyskočí. Změny mohou být šokující. Všechno, co odolává změně, nemůže být součástí Nového, protože je zde inherentní frekvenční nesoulad. Toto čištění je přirozené. Ne každý, kdo nyní neudrží tempo, odejde z fyzického těla, ačkoliv existují disharmonické vibrace. K dispozici jsou paralelní reality, které spolu koexistují. V těchto realitách jsou lidé na různých úrovních, někteří spí. Provádí se přeuspořádání. Každý má svobodnou vůli být součástí cesty do 5D či nikoliv. Láska je milující, laskavá, soucitná a také velmi zodpovědná a nekompromisní. Zdroj i Gaia dávají každému dostatek času. Tento rok je obrovskou příležitostí plně integrovat na planetě 5D.

(Pokračování textu…)

Inspirace

Neexistuje nic, co se má dělat. Jenom buď.

Nedělej nic. Jenom buď.

Žádné šplhání do hor a sezení v jeskyních.

Dokonce ani neříkám:“Buď sám sebou“,

protože sám sebe neznáš.

Jenom buď.

Nisargadatta Maharaj