Kryon – Lidská duše odhalená – Andělská energie na Zemi

Milí přátelé,

rádi vám představujeme třetí a poslední ukázku z knihy Lidská duše odhalená, kapitolu, která se již do knihy nevešla.  Jde o část zabývající se anděly, tím, kým jsou a nejsou, jejich úkoly, způsobem komunikace s člověkem, jak se člověku jeví a jak je člověk polidštil, tak jako Boha. Dozvíme se skutečnou multidimenzionální pravdu o existenci a realitě andělů. Nikoliv tu,které podávají různé lidské mytologie. A současně si opět dotvoříte obraz o hloubce knihy Lidská duše odhalená, o tom v jak zevrubně popisuje souvislosti  reality lidské duše v době její inkarnace v lidském těle i mimo ni. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Když se z lidských bytostí naplno vyvineme v bytosti duchovní,

budeme bolest těch druhých konejšit a léčit,

a ne ji působit.“

Brian L. Weiss

Kryon – Lidská duše odhalená – Kdo je Bůh?

Milí přátelé,
před nedávnem jsme vám nabídli zajímavou, tématickou knihu Kryona „Lidská duše iodhalená“. V informaci o knize jsme uvedli, že ne vše se do knihy vešlo. Monika Muranyi nashromáždila a zpracovala opravdu hodně materiálu z Kryonových channelingů. Jednu z těch kapitol, které se do knihy nevešly vám nyní nabízíme.
Kdo je Bůh? Tuto otázku je dost těžké zodpovědět. Je Bůh definovatelný? Nejběžnějším popisem Boha, bez ohledu na systém víry, je ten, že Bůh je energie, která představuje lásku. Takže nejlepší způsob, jak popsat Boha, je s použitím slov jako láska, soucit, péče, zalíbení a laskavost. Nicméně všechna tato slova popisují emoce a Bůh není člověk. Bůh nemá lidské emoce. Bůh je stav bytí. Většina z nás si realitu Boha ani nedokáže představit, jelikož je mimo naši schopnost pochopení. Nejjednodušším způsobem je pro nás polidštění Boha. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Život je dar.

Sám sebe dostane člověk darem.“

Josef Čapek

Myšlenka na dnešní den

 „Žít plně znamená:dokázat si něco odříct,

zjednodušovat,

osvobozovat se od zátěže, abychom vystoupili výš.“

Jack Thommen

Myšlenka na dnešní den

„Smích je okamžitá dovolená.“

Milton Berle

Myšlenka na dnešní den

Naše celá cesta životem k domovu je hrdinskou cestou. Kdy se vrátíme k pravému Já, zjišťujeme, že předmět našeho hledání byl přítomen po celou dobu. U konce dobrodružství se možná navracíme tam, odkud jsem vyšli. T. S. Eliot píše ve Čtyřech kvartetech:

Nikdy nepřestaneme hledat

a konec našeho hledání

bude návratem tam, odkud jsme vyšli

a  konečně to místo poznáme.

Z knihy Žízeň po celistvosti, Christina Grofová

 

 

Cheirón a Neptun: dvě možnosti uvnitř Matrixu

Navážu na svůj předchozí článek O třešničce na dortu, kde jsem se letmo zmínil o moudrém učiteli Cheirónovi. Chtěl bych nyní o něm říci něco více a konfrontovat tento archetyp s archetypem Neptuna, který je mu něčím společný: taktéž se vztahuje k jednotě a propojenosti všeho bytí – na druhé straně s ním však stojí v ostrém kontrastu. Na tento kontrast bych se chtěl zaměřit, protože na něm lze ilustrovat cosi zásadního, co nyní probíhá v naší psýché a v celém světě. Budu vycházet ze své zkušenosti s konstelacemi na tyto astrologické archetypy za posledních několik let.

(Pokračování textu…)