Myšlenka na dnešní den

Abyste se probudili do věčné a dokonalé Pravdy,

nepřikládejte tak velkou důležitost studiu.

Vyhýbejte se tendenci shromažďovat spoustu informací

o spiritualitě. Raději se ponořte dovnitř a z celého srdce

řekněte:“Ano, jsem tady jen pro tohle. Utop mě v Sobě.“

Informace a myslí stvořené vědění ve vyšší sféře nemají význam.

(Pokračování textu…)

Připojte se dnes ke skupinové globální meditaci

Ticho a prázdnota jsou slova, která v lineárním pojetí nejblíže vystihují aktuální okno Vzestupu. Nacházíme se na energetickém prahu ZnovuZrození, Jarní Rovnodennosti, nabytí vyšších úrovní Mistrovství, odhalování pravdy a v sázce je letos opravdu hodně. Připojte se dnes k nám ve skupinové globální meditaci. (Pokračování textu…)

Inspirace

Neztrácejte čas pozorováním myslí „druhých“

a reakcí na ně.

Vaše vlastní mysl způsobuje víc problémů

než mysli všech ostatních dohromady.

Mooji

Energetický update: Extrémní vlny energie

Současná energetická situace na Zemi vypadá následovně: Aktuálně se setkáváme s vlnami energie, které kolísají z extrémních výšek po nejnižší úrovně.

Tím si umožňujete se naposledy podívat a zažít opravdu extrémní polarity. Pokud máte pocit, že to s vámi doslova cvičí, nebo se v jeden moment cítíte na vrcholu a za minutu jste na dně – je to výsledek potkávání se právě s těmito vlnami, jež sem přichází podle plánu.

(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Život není lakomý, existence vždy dává v hojnosti. My však nedokážeme její dary přijímat, poněvadž nemáme pocit, že bychom toho byli hodni. Milujte se, přijměte se! Potom s překvapením zjistíte, že život je neustále připraven, aby vás zahrnul svými dary.

Osho

Dnes je dobrý den prosit a děkovat za hojnost všeho

TZOLKIN 18.3.2017  5 LAMAT kin 148 Galaktický portál

 Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora

Dnešek je obdařen dvojnásobným balíčkem plodnosti a hojnosti. Lamat schoulený v teplém pečujícím objetí Kan, korunovaný tendencemi Ho (5) vás zalije prosluněným vodopádem tvůrčích energií. Ať už žádáte nebo toužíte po duchovní, emocionální, psychické, fyzické, biologické či materiální hojnosti, buďte připraveni ji dnes přijmout. A především si to užijte bez strachu, viny a studu.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Každodenní praxe znamená pouze rozvíjet úplné přijetí všech situací, emocí, lidí a otevřenost vůči nim, a všechno prožívat bez jakékoli mentální rezervovanosti a bloků, tak abychom se nikdy nestahovali nebo nesoustřeďovali jen do sebe.

Dilgo Khyentse Rinpočhe

K zamyšlení

Klidu nedosáhnete změnou okolností svého života.

Klid naleznete pouze v uvědomění

čím jste na nejhlubší úrovni.

Eckhart Toole