Myšlenka na dnešní den


Buďte vděční za vše, co přichází,

neboť vše bylo shůry sesláno, aby vás vedlo.

Rúmí

Inspirace

Není potřeba nic měnit,

není potřeba nic dělat,

stačí jen akceptovat skutečnost.

 

Poznej, kým jsi v jádru svého bytí…


„Poznej, kým jsi v jádru svého bytí, a tím se pak staň.“, řekl Pindarus, starořecký básník a já dodávám: Poznáte-li, kým v srdci pod všemi svými osobnostními vrstvami jste, a pokusíte-li se co nejlépe realizovat touhy svého srdce, nakonec se tím, kým Jste, stanete!

Vše, čím jste kdysi byli, čím jste a budete, pochází z vnitřního pramene ve vás samých. Nepřicházíte na svět jako nepopsaný list. Máte v sobě jedinečný matrix tvořící základní složku vašeho individuálního života. Jednou z cest, jak odhalit vzor a předivo svého matrixu je Numerologie. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Podle Evangelia svatého Tomáše prý Ježíš řekl: „Když víte, jak trpět, netrpíte.“ V souvislosti s utrpením znamená ono „jak“ trpět skrz naskrz. Znamená to trpět s plným vědomím. A vědomě trpět znamená podchytit včas nutkání utéct a namísto toho čelit tomu, co se blíží -ať je to smutek, hrůza, bolestná ztráta nebo neštěstí. Přezkoumejte, jestli nevynakládáte nějaké duševní, fyzické či emocionální úsilí na vzdorování utrpení. Doberete-li se zde pravdy, aniž byste ji jakkoli analyzovali, rázem si uvědomíte, že se bez obav můžete přestat utrpení bránit, že se mu můžete poddat.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„Miluj člověka, se kterým jsi teď,

a ne toho, jehož teprve potkáš.“

Julian Tuwin