Inspirace

„Musíte ve svém nitru nalézt místo, kde nic není nemožné.“

Deepak Chopra

Myšlenka na dnešní den

„Prožitek není to, co se člověku děje; prožitek je to,

co člověk s tím, co se mu děje, udělá.“

Aldous Huxley

Poznej, kým v hloubi sama sebe jsi

„Je možné, ptala jsem se sama sebe, že mě z nějakého hlubokého a posvátného vnitřního místa cosi volá? Chce se po mně, abych se vydala na cestu duchovního života – na cestu od falešného já k pravému? Chce se po mně, abych odložila staré masky a vzorce a odkryla hlubší, opravdovější Já – to, kým je mi Bohem dáno být? Mám zničit svůj dosavadní vesmír a pátrat po dosud pouze tušené bytosti, která vyzařuje odkudsi zevnitř?“

Sue Monk Kiddová, Když srdce čeká

A já se teď ptám vás, milovaní… (Pokračování textu…)

Důvěřuj…sám sobě!

Spolehni se vždy……na sebe, na své pocity, svou intuici.
Při svém rozhodování neber hned do hry rozum, ten je pod nadvládou společnosti, systému, programů, které tě nevědomky po celý den udržují v umělém spánku. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Na život se nečeká. To my lidé ho máme tvořit v každém okamžiku s maximálním úsilím a jasným úmyslem být Existenci zdrojem. Z vlažného a polovičatého přístupu, který vždy žádá o nápovědu jak žít, jak se rozhodnout a co udělat, přichází jen zmatek a bolestivé zklamání. Nerozhodnost a odevzdanost v sobě ukrývá strach a dluh vůči životu, který budeme muset v budoucnosti draze splácet.“

Vladimír Kafka