Obejměte božství ve svém nitru

 Atma Kriya Yoga je nejjednodušší cestou k realizaci jednoty s celkem,

neboť sjednocuje tělo, mysl a ducha za účelem realizace Boha.

Atma Kriya Yoga znamená připomínat si,

že vše je Bohem – v každém čase a prostoru.

PARAMAHAMSA SRI SWAMI VISHWANANDA

Atma Kriya Yoga je duchovní praxe, která vám pomáhá uvědomit si svůj osobní vztah s Božstvím tím, že vnáší uvědomění duše do všeho, co děláte. Díky milosti iniciace šaktipátu (sestoupení energie) vám tato praxe přinese vice lásky, radosti a spojení se životem. Pomáhá také spalovat karmu z mnoha životů a očistit mysl a tělo, abyste mohli postoupit na vaší duchovní cestě.

Atma Kriya Yoga je jednou z nejpokročilejších duchovních praktik. Každá z jejích technik rozvíjí jiný druh bhakti – lásky k Bohu – a otvírá srdce transformační síle lásky. Techniky jsou natolik jednoduché, že se je snadno naučí i začátečníci. Zároveň jsou však natolik mocné, aby i ty nejzkušenější meditující dovedly do nových sfér vědomí a spojení s Bohem. (Pokračování textu…)

Atma Kriya Yoga

Atma Kriya Yoga je jednou z nejúčinnějších a nejrychlejších cest k dosažení Jednoty s Božstvím skrze pozvednutí omezeného lidského vědomí na úroveň vědomí kosmického.“

„V současné době Kali jugy předalo Božství Kriya meditaci jako nástroj schopný pozvednout vědomí na vyšší úroveň vibrací. Nyní nastal čas, kdy Kriya člověka povznese k božským výšinám. Tak, jak o tom hovoří spisy zanechané na této planetě Bohy, kteří přišli žít mezi lidi, aby v každé době asistovali při jejich probuzení.“

Mahávatár Bábadží

Stojíte na prahu největší cesty, na jakou se lze vydat …

Toto je pozvání k jedné z největších cest, jakou může lidská bytost vykonat: cesty do samého Středu vaší Bytosti, k vašemu Átma! Átma je sanskrtský název pro duši. Je tím, čím opravdu jste, co představujete, a je to zdroj vašeho nejvyššího potenciálu. (Pokračování textu…)

Podstata Atma Kriya jógy

 

Rishi Tulsidasananda krásně vysvětluje podstatu Atma Kriya jógy  a jak to odráží v našem životě, pokud se této duchovní praxi věnujeme.

Inspirace k rozhodnutí praktikovat Atma Kriya Jógu

Atma Kriya Logo

Na přímý popud Mahavatara Babajiho, sepsal jeden z učitelů Atma Kriya Jogy – Vamadév, knížečku pod příznačným názvem Mětský Jógin. Knížečka vychází v internetové podobě aby sloužila jako zdroj inspirace a propagace Atma Kriya Jogy. Můžete ji volně šířit, aby se dostala ke všem, kterým může pomoci k rozhodnutí vydat se na cestu prostřednictvím technik Atma Kriya Jogy.

Urban Yogi eBook Czech

 

Babaji 9

…a já sama za sebe dodávám, že vám tuto cestu ze srdce doporučuji.

Sofie