Inspirace

Sádhana vám pomáhá ovládat mysl. Když děláte sádhanu s láskou, nevyruší vás nic, co se děje kolem vás..

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Jednoduchý průvodce sebeanalýzy při práci na sobě

Cvičení Atma Kriya Yogy zintenzivňuje uvědomění si všech našich činů a vlastností, zvlášť těch nižších, které v sobě držíme a potlačujeme. Jakmile se snažíme během pravidelného cvičení sádhany nebo duchovního cvičení probudit v našem nitru čistou lásku, vyvstávají celkem pravidelně na povrch k řešení příjemné či nepříjemné úkoly (jak na ně chce člověk pohlížet), abychom je překonali. V několika promluvách a citátech zdůraznil Paramahamsa Vishwananda důležitost denní introspekce a sebeanalýzy. V jednom ze Svých citátů zmínil, že před tím, než jde člověk spát, měl by si projít svůj den, co udělal dobře a co nedobře a napravit to.
(Pokračování textu…)

Atma Kriya Yoga

ATMA KRIYA YOGA PROBOUZÍ ŠAKTI, TUTO KOSMICKOU ENERGII UVNITŘ VÁS, ABYSTE SE TAK NAVRÁTILI K UNIVERZÁLNÍMU ZDROJI, KTERÝ JE VAŠÍM PRAVÝM JÁ.

PARAMAHAMSA ŠRÍ SVÁMÍ VISHWANANDA

Pokud jste do Atma Kriya Yogy zasvěceni, můžete využít i společného cvičení na dálku. Rozpis cvičení a časy kdy se cvičí naleznete na stránce Bhakti Margy Česká republika, zde: http://www.bhaktimarga.cz/spolecne-cviceni-atma-kriya-yogy/

Atma Kriya Yoga

„Meditace Atma Kriya Yogy nejsou k tomu, abychom odložili některé části nás samých a udělali tak prostor pro něco lepšího. Slouží k tomu, abychom si vzpomněli na to, kým skutečně jsme – božskou Láskou, esencí všeho.“

Babaji

Poznámka: Babaji předal přímo Sváminí Vishwalakshmiananda skrze svou lásku a milost a lásku a požehnání jejího Satgurua, Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. www.bhaktimarga.orgwww.bhaktimarga.cz

Obraz: Mahávatár Babaji s Kristem a holubicemi míru kolem nich.

Obejměte božství ve svém nitru

 Atma Kriya Yoga je nejjednodušší cestou k realizaci jednoty s celkem,

neboť sjednocuje tělo, mysl a ducha za účelem realizace Boha.

Atma Kriya Yoga znamená připomínat si,

že vše je Bohem – v každém čase a prostoru.

PARAMAHAMSA SRI SWAMI VISHWANANDA

Atma Kriya Yoga je duchovní praxe, která vám pomáhá uvědomit si svůj osobní vztah s Božstvím tím, že vnáší uvědomění duše do všeho, co děláte. Díky milosti iniciace šaktipátu (sestoupení energie) vám tato praxe přinese vice lásky, radosti a spojení se životem. Pomáhá také spalovat karmu z mnoha životů a očistit mysl a tělo, abyste mohli postoupit na vaší duchovní cestě.

Atma Kriya Yoga je jednou z nejpokročilejších duchovních praktik. Každá z jejích technik rozvíjí jiný druh bhakti – lásky k Bohu – a otvírá srdce transformační síle lásky. Techniky jsou natolik jednoduché, že se je snadno naučí i začátečníci. Zároveň jsou však natolik mocné, aby i ty nejzkušenější meditující dovedly do nových sfér vědomí a spojení s Bohem. (Pokračování textu…)

Atma Kriya Yoga

Atma Kriya Yoga je jednou z nejúčinnějších a nejrychlejších cest k dosažení Jednoty s Božstvím skrze pozvednutí omezeného lidského vědomí na úroveň vědomí kosmického.“

„V současné době Kali jugy předalo Božství Kriya meditaci jako nástroj schopný pozvednout vědomí na vyšší úroveň vibrací. Nyní nastal čas, kdy Kriya člověka povznese k božským výšinám. Tak, jak o tom hovoří spisy zanechané na této planetě Bohy, kteří přišli žít mezi lidi, aby v každé době asistovali při jejich probuzení.“

Mahávatár Bábadží

Stojíte na prahu největší cesty, na jakou se lze vydat …

Toto je pozvání k jedné z největších cest, jakou může lidská bytost vykonat: cesty do samého Středu vaší Bytosti, k vašemu Átma! Átma je sanskrtský název pro duši. Je tím, čím opravdu jste, co představujete, a je to zdroj vašeho nejvyššího potenciálu. (Pokračování textu…)