Inspirace

Vy všichni jste vyzýváni k tomu, abyste ukotvili Jednotu do reality duality… Je načase, abyste společně spojili všechny vibrace – těch, kteří mají vibrace vysoké i těch, kteří mají vibrace nízké. Je to o Jednotě, nikoli o dualitě. Nejde o přinášení světla. Nejde o porážení temnoty. Je načase se soustředit na to, abyste přinesli energii Jednoty. To je energie soucitu.
– Alcazar

Myšlenka na dnešní den

Lisa [účastnice semináře] píše, že si uvědomuje, že soudí sebe i druhé a že má strach, že bude spatřena. To vychází z programu, který v sobě má mnoho z nás – že nejsme dost dobří. Když soudíte sebe samé, když jste přijali program „nejsem dost dobrý/á“, pak nechcete, aby vás lidé viděli, protože řeknou: „Ach, ty nejsi dost dobrý. Něco je s tebou špatně.“ A pak tedy věříte, že se chcete skrývat. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Milovaní, pochopte, že když sami sebe za něco soudíte, ve skutečnosti to posilujete. Soudíte se za něco, protože nechcete, aby to zde bylo, ale samotné toto souzení ono omezení posiluje. Pociťujte vděčnost za ten prožitek. Pociťujte hlubokou vděčnost sami za sebe. A dovolte tu možnost, že hluboká vděčnost může započít proces rozpouštění věcí, které jste na sobě soudili. Milovaní, pociťujte hlubokou vděčnost za sebe… pociťujte hlubokou vděčnost vůči sobě…
– Alcazar

Inspirace

Součástí vaší cesty zde, v průběhu mnoha životů, je naučit se tvořit vědomě ve fyzické dimenzi. A abyste to mohli udělat, potřebujete se osvobodit od omezení, která vám byla vnucena při vašem vyrůstání, a pak také od omezení, které jste si vytvořili coby dospělí na základě svých dřívějších omezení. A tak, milovaní, pochopte, jak funguje tvoření. (Pokračování textu…)

Inspirace

Nebuďte sami. Neizolujte se. Propojte se se svou komunitou – pokud můžete, tak fyzicky, a rozhodně energeticky. Používejte technologie, které jsou vám dostupné, protože když se díváte na obrazovku, na svého přítele, vaše energie se spojí způsobem, kdy máte téměř pocit, že se můžete natáhnout a dotknout se ho. Tohle víte. Vaše technologie expandovaly, aby se toto mohlo stát. Používejte je. Neizolujte se. Milovaní, nastal čas naučit se novému způsobu existence. Můžete se ho naučit pouze tak, že to zažijete a my jsme tu proto, abychom vás vedli. (Pokračování textu…)

Inspirace

Když se připojíte a požádáte o energii Morfického pole Hvězdné brány, velmi často můžete ucítit, že je téměř jako hřejivý proud energie, který jemně proudí přes vás. Tak to zažívám já. A tak si jen uvědomujte, že toto pole tu nyní je. Je to něco, co můžete povolat v jakémkoli okamžiku. (Pokračování textu…)