O Hvězdné bráně

Hvězdná brána je interdimenzionální vstup, svěřený Prageetovi Harrisovi*, jenž bránu vytvořil v roce 1989.

Je to vědomá geometrická forma obsahující několik vrstev posvátné geometrie, která vytváří silné, multidimenzionální energetické pole. Toto laskavé energetické pole funguje velmi jedinečným způsobem. Každý jednotlivec je v přítomnosti Hvězdné brány rozpoznán a je mu poskytnuta pomoc způsobem, který je v danou chvíli nejvhodnější. (Pokračování textu…)