Stín je opravdovým klíčem k životu

Přátelé, konstelace, které jsou nyní na nebi – Pluto v konjunkci s Marsem a Lilith, a zejména nedávný obrat Pluta do retrogradity nás, ať chceme nebo nechceme, nutí pohlédnout do tváře svým stínům. Podle učení C. G. Junga je stínem naše podvědomí. Je to ta osobnost, kterou bychom nejraději nebyli, ale kterou se nakonec stát musíme, když chceme být celiství. Náš stín, tedy naší „temnou stránku“, prociťujeme velmi ambivalentně: je nám odporná, ale zároveň nás fascinuje. Práce se stínem slouží tomu, abychom se stali vědomými a je tedy v pravém slova smyslu prací se světlem. Stín je vlastně naším pokladem, obohacuje nás tak, jako málo co jiného.
(Pokračování textu…)

Každý problém má své duchovní řešení.

„Problémy, které nastanou během dne se vyřeší,

když si lidé uvědomí svou Božskou podstatu.“

Hazrat Inayat Khan

Všechny problémy jsou jen iluze. Tyto iluze nejsou nic jiného než chyby v myšlení, a jako každá chyba mohou zmizet, jestliže budeme čelit pravdě.

Jestliže přeneseme vyšší duchovní frekvence do blízkosti nižších frekvencí, kde existují problémy, pak tyto problémy zmizí.

Toto jsou základní kroky, jak na to. (Pokračování textu…)

Velikonoční zamyšlení o odpuštění

Skutečné odpuštění může nastat jedině když si uvědomíme skutečnou podstatu zla. Když Ježíše křižovali, shlédl dolů na své mučitele a odpustil jim. Odpuštění je možné, když si uvědomíte, že lidé nejsou násilní, agresivní a netolerantní vůči vaší pozici proto, že jsou zlí, ale prostě jen proto, že hledají a nevidí jinou cestu, jak nalézt to, co chtějí. Nevidí celistvost, a proto se vydávají do světa a hledají ji a ničí všechno, co považují za hrozbu celistvosti, všechno, co podle nich nese odpovědnost za to, že věci nejsou celistvé. Když nevidí celistvost, vyjdou ven a ničí své obětní beránky. (Pokračování textu…)

Hledání duchovního osvícení

Z knihy nejhlubší přijetí, Jeff Foster

Naším nejhlubším strachem není strach ze smrti. Je to strach ze života. Je to strach ze žití – skutečného žití – stavu, kdy jsme skutečně naživu a probuzení tady a teď, kdy stojíme bez ochrany tváří v tvář syrové a nevázané energii, kterou je život sám. Život zahrnuje všechno – nejen to dobré nebo pozitivní nebo radostné – stejně jako v oceánu jsou obsaženy všechny možné vlny, takže abychom byli skutečně živoucí a probuzení, musíme se otevřít tomu všemu. ÚPLNĚ VŠEMU. (Pokračování textu…)

Výrazně si ulehčíte život, pokud…

Přestanete hledat příčiny – namísto toho se spojte s tím, co prožíváte právě teď v tuto chvíli a jděte jednoduše za tím, co vám přináší ten nejlepší pocit tady a teď.

Přestanete se zabývat tím, co se zrcadlí – zrcadlí se jen hra osobností, její zkoumání nás odvádí od vnitřního zdroje a nutí nás zkoumat jen konstrukty a stavy mysli – její nálepky a posuzování přes filtry přesvědčení. Tak dlouho ji pak zkoumáte z hlediska vnějšího světa – co se mi to asi tak zrcadlí, až ztratíte zcela kontakt s vnitřním světem. Namísto toho se jen ztište a zůstaňte s čímkoli, co přináší prožívání, zůstaňte v sobě a ve svém vnitřním prostoru a vše, co v prostoru probíhá nechte jen BÝT. Nezasahujte, neanalyzujte, nehledejte. Jen zůstaňte se vším, co se pohybuje v tom prostoru, dokud všechno neutichne a nezavládne klid. V takové chvíli často přichází inspirace, jaký je můj další krok a opět jdu tam, kde je můj nejlepší pocit – můj nejvyšší soulad. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Když někoho nenávidíme,

hodně na něj myslíme.

nedokážeme ho nechat být

a postupně se začneme chovat jako on.

Nedovolte mu, aby získal ve vašem srdci

dlouhodobý pronájem.

Hned ho vystěhujte a vyhlaste, že mu odpouštíte.

(Pokračování textu…)