Inspirace

Hledejte život pod povrchem životních situací…

Naše současná životní situace je sice důsledkem toho, co se stalo v minulosti, ale přesto je to naše současná situace a my často nevíme, jak si s ní poradit, jak se z ní dostat.
Eckhart Tolle ve své proslulé knize Moc přítomného okamžiku, (kterou  je opravdu dobré mít ve své knihovně) radí, abychom na chvíli zapomněli na svou životní situaci a soustředili se na svůj život. Jaký je v tom rozdíl? (Pokračování textu…)

Pozvání

Nezajímá mě,
z čeho žiješ.
Chci vědět,
po čem toužíš,
a zda máš odvahu
setkat se s touhou svého srdce.

Začněte tam, kde jste.


Život je hledání – nepřetržité hledání, zoufalé hledání, beznadějné hledání, hledání něčeho, co nevíte, co je. Zakoušíte hluboké nutkání hledat, avšak nevíte, co hledáte. Existuje jistý stav mysli, v němž vám nic z toho, čeho dosáhnete, nedodá uspokojení. Zdá se, že lidským osudem je pocit marnosti, protože vše, co získáte, ve chvíli, kdy to získáte, ztratí svůj význam. Začněte hledat znovu.
(Pokračování textu…)

Imperativ naděje

Na básničkách je mimo jiné zajímavé to, že můžete napsat tu sebeniternější, a stejně nikdy nebude jen o vás. Dokonce čím víc niterní bude, čím opravdověji a víc cele se do ní vložíte, tím pravděpodobněji bude mít obecnou platnost. Tím víc se mezi těmi, kdo vám prokáží tu náklonnost a přečtou si ji, najde těch, kdo se s ní ztotožní. Tak, jak tomu bylo například s mou básničkou o mé nedávné životní zkušenosti. O tom, že nikdy nemůžeme vědět, co nás čeká zítra. Že nikdy není dožito, že nikdy nejsme příliš staří na změny, že nás život může, že sami sebe můžeme překvapovat až do posledního výdechu. I krásnými věcmi. Třeba láskou. (Pokračování textu…)

Pozvat odpuštění do svého srdce

Všichni potřebujeme soucit. Odpuštění nás přenáší do jiné etapy života.

Jak můžeme pozvat odpuštění do svého srdce? Možná jsou vstupními dveřmi jak naše touha, tak naše zranění. Bývá to náročná mentální cesta a inspirace může přicházet víc skrze jednotlivé lidské příběhy než skrze psychologická zobecnění.

K zamyšlení

Clarissa Pinkola Estés v knize Probuďte silnou ženu mluví o Matce Marii od srdce, bez příkras a otevřeně…
❤️
„Bohorodička se zjevuje každému srdci bez ohledu na postavení, moc, zmatení či svatý potenciál vlastníka.
Ve skutečnosti se požehnaná Panna Maria zjevuje docela nápadně a mnohem častěji právě lidem, jako jsme my, tedy lidem, kteří nikdy nebudou svatými v onom úzkém slova smyslu, ale kteří jsou jejími milovanými dcerami a milovanými syny a budou navždy dlít uvnitř jejího velkého voňavého útěšného srdce.
(Pokračování textu…)