Inspirace

„Nenásleduj minulost.

Nepředbíhej budoucnost.

Setrvávej ve vnímajícím, nepojmovém stavu přítomného vědomí.“

Nenásleduj minulost znamená: Neoddávej se minulosti. Minulost se tu vztahuje na to, co jsme právě prožili – myšlenku, jež tu před chvílí byla, ale už není. Samozřejmě se jí míní také všechno, co jsme prožili, než jsme sem přišli.
(Pokračování textu…)

Keltské požehnání…

Ať Tě vede světlo Tvé duše.
Nechť světlo Tvé duše požehná práci kterou děláš
posvátnou láskou a vřelostí Tvého srdce.
Ať ve všem, co děláš, vidíš krásu své vlastní duše!
Nechť posvátnost Tvé práce přinese léčení, světlo
a regeneraci těm, kteří s Tebou pracují
a těm, kterých se Tvá práce dotýká.
Nechť Tě Tvá práce nikdy nepřestane bavit! (Pokračování textu…)

Cesty k zasvěcení

Všichni hledači Ducha se vyznačují jednou společnou vlastností – touhou po zasvěcení. Většina z nich očekává spásu od nějakého nadpřirozeného zásahu a to je příčinou jejich opětovného zklamání, když se očekávaný zázrak nedostavuje.

Jediný způsob duchovního vývoje je totiž pracovat sám na sobě. Místo, kde má každý jedinec začít se svým školením, je vždy to, na které ho osud postavil.

Proto bude první zkouškou žáka konat své denní povinnosti tak oddaně a vytrvale, jako kdyby měly být jeho prvními zasvěcovacími pracemi. Jedinec, který nemá dost pevné a dobré vůle, aby mohl správně zastávat svou denní práci, není dosud zralý, aby se podrobil zkouškám, které ho očekávají na cestě k moudrosti. (Pokračování textu…)

Inspirace

1. „Na každou tragédii, která se nám přihodí, můžeme reagovat dvěma způsoby. Buď ztratíme veškerou naději a upadneme do sebezničujících návyků. Anebo ji začneme vnímat jako výzvu a nalezneme svou vnitřní sílu.“
2. „Co mě na světě nejvíce překvapuje, je člověk. Protože obětuje své zdraví, aby vydělal peníze. Pak obětuje své peníze, aby obnovil své zdraví. Tolik se bojí o svou budoucnost, že si neužívá přítomnost. Ve výsledku nežije život v přítomnosti ani v budoucnosti. Žije, jako kdyby nikdy neměl zemřít, a nakonec umírá, aniž by ve skutečnosti vůbec žil.“ (Pokračování textu…)

Cesta k autentičnosti

„Život je proces, v němž se neustále někým stáváme; a existuje několik fází, jimiž musíme projít. Jestliže si lidé některé stadium zvolí a rozhodnou se v něm zůstat, znamená to, že selhali. Jako by zemřeli.“

Ana´s Nin

Někdy je dobré položit sám sobě otázku: Co bych změnil, kdybych si myslel, že mi zbývá poslední rok života? Jak chci prožít každý zbývající okamžik? (Pokračování textu…)

Náš vnitřní chrám

Opravdovým smyslem kostela je poskytnout nám vnější chrám, jenž je odrazem chrámu v našem nitru.

Krása života spočívá v tom, že všechny bytosti mají ve svém nitru chrám. Svůj vnitřní chrám si můžete představit jako hmotnou stavbu, která je vytvořena ze světla,které vzniklo samo o sobě.Každý chrám je unikátní a vyjímečný. (Pokračování textu…)