Výrazně si ulehčíte život, pokud…

Přestanete hledat příčiny – namísto toho se spojte s tím, co prožíváte právě teď v tuto chvíli a jděte jednoduše za tím, co vám přináší ten nejlepší pocit tady a teď.

Přestanete se zabývat tím, co se zrcadlí – zrcadlí se jen hra osobností, její zkoumání nás odvádí od vnitřního zdroje a nutí nás zkoumat jen konstrukty a stavy mysli – její nálepky a posuzování přes filtry přesvědčení. Tak dlouho ji pak zkoumáte z hlediska vnějšího světa – co se mi to asi tak zrcadlí, až ztratíte zcela kontakt s vnitřním světem. Namísto toho se jen ztište a zůstaňte s čímkoli, co přináší prožívání, zůstaňte v sobě a ve svém vnitřním prostoru a vše, co v prostoru probíhá nechte jen BÝT. Nezasahujte, neanalyzujte, nehledejte. Jen zůstaňte se vším, co se pohybuje v tom prostoru, dokud všechno neutichne a nezavládne klid. V takové chvíli často přichází inspirace, jaký je můj další krok a opět jdu tam, kde je můj nejlepší pocit – můj nejvyšší soulad. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Když někoho nenávidíme,

hodně na něj myslíme.

nedokážeme ho nechat být

a postupně se začneme chovat jako on.

Nedovolte mu, aby získal ve vašem srdci

dlouhodobý pronájem.

Hned ho vystěhujte a vyhlaste, že mu odpouštíte.

(Pokračování textu…)

Jen vytrvej a nevzdávej se

Tato planeta nás učí prostřednictvím kontrastů a svobodné volby.

Život, to je každodenní volba mezi osobou žijící ve světě příběhů, strachů, lpění a vědomím.

Každá volba v životě, učiněná v souladu s vědomím, namísto strachu osoby, obrousila její sílu, překročila její stíny, vzala důvěryhodnost jejímu osobnímu příběhu a osvobodila její myšlení od iluzorních přesvědčení i lpění.

Neexistuje žádné jednorázové řešení.

Osobnost umírá pomalu s každou jednotlivou volbou směřující k lásce, namísto strachu.
Každý den slábne její vliv, a i když se zdá zpočátku velmi reálná, jakmile ji odhalíš, zmizí jako pára nad hrncem. (Pokračování textu…)

Síla lásky

Ani v těch nejtemnějších momentech nejsme nikdy osamoceni…

Při sestupu do podsvětí naší vlastní psychiky můžeme mít pocit jako by nás někdo trestal nebo že nás všichni opustili, ale láska Božské Matky nám dává sílu, abychom mohli pokračovat v cestě. Stejně jako Matka truchlí, když my, její milované děti, zemřeme ve staré podobě, tak také oslavuje naše znovuzrození a návrat, protože ví, že její slzy urychlí proces naší očisty.

„Když je bolet už příliš nesnesitelná, odevzdej ji slzám Velké Matky, a věz, že Ona má dost velké srdce na to, aby přijala a přetransformovala všechno, co se nám stalo příliš těžkým břemenem.“

Christine R. Page, M.D.

Obraz: Adam Abram

Vyslyšte svou bolest

Každý z nás si v sobě nese bolest, která touží, abychom se s ní setkali. Není to tělesná bolest a není to ani duševní bolest. Je mnohem hlubší. S touto bolestí se již rodíme, a pokud jí nevěnujeme pozornost, bude v nás přebývat až do smrti. Určuje naše nejhlubší přání a touhy (i naše nejlepší a nejhorší rozhodnutí.) (Pokračování textu…)

Inspirace

Prohlášení JÁ JSEM TÍM, KÝM JSEM je jednou z nejmocnějších manter, kterou můžete použít jako afirmaci, neboť samo o sobě poskytuje plné rozpoznání Boha, kterým jste. Je to prohlášení úplného přijetí skutečnosti, že to, kým jste a jací jste, je naprosto dokonalé.

JÁ JSEM TÍM, KÝM JSEM. Proneste to láskou a pevným přesvědčením. JÁ JSEM je to, čím jste – zářící bytostí, radostnou bohatou bytostí, bytostí velké lásky a Světla. Přikažte to, a stane se tak. Tímto způsobem se můžete stát sami mistry, neboť všichni mistři tvoří prostřednictvím síly pouhé myšlenky.

Jasmuheen