Z Kurzu zázraků

Kde je válka? Válka je v mysli. Kde je vnitřní klid? Mír může být nalezen uvnitř, když si odpustíme myšlenky na válku. Nehledej cestu, kterou ti ukazují patrioti, vlády, kněží, a ti v bílých pláštích. Oni neví, kde je svoboda a zdraví. Všechny „problémy“ nebohou být vyřešeny tam, kde byly vymyšleny. Svět nezná odpověď, protože je cestou od Lásky ke strachu. Odpusť si myšlenky strachu a opusť svět uzdravením své mysli od všech konfliktů, které v ní nebyly stvořeny a nikdy v ní nenaleznou domov.

109. Lekce z Kurzu zázraků

Odpočívám v Bohu.
(Pokračování textu…)

O štěstí

„Štěstím není splňování touhy po nějaké věci. Štěstí existuje jen tehdy, když tato touha pomine. Oproštění se od tužeb vám dá štěstí. Kdykoli vznikne touha, podívejte se dovnitř, odkud pramení. Když touha zmizí, zažijete bezmezné štěstí. Jakmile však jednou předmět své touhy získáte, objeví se touha jiná. Jedna je splněna a jiná čeká. Ani králové nejsou šťastni. Absolutním blahem je „žádná touha“. A jste-li blažený, máte mír. Tam, kde je mír, je i ticho mysli. Kde je ticho mysli, tam je svoboda. Uspokojování tužeb nikdy nekončí. Těla pominou. Odešly miliony těl, a přece není žízeň po potěšení ukojena. Proto přecházíme z inkarnace do inkarnace. Čiňte tedy, jak myslíte. (Pokračování textu…)

Pohlédnout životu do tváře

V jednu chvíli, když přestaneme běhat za svými běžnými rozptýleními a závislostmi; zážitky a substancemi, které nám zlepšují náladu; a za lidmi, kteří dovedou přehlušit naše vlastní tělesné pocity; zjistíme, kolik je v našem nitru zatracené úzkosti. Zjistíme, že jsme celý život utíkali před úzkostí. Jenže nic z toho, co jsme udělali, nás jí nezbavilo.
Co teď?

Každý problém má své duchovní řešení.

„Problémy, které nastanou během dne se vyřeší,

když si lidé uvědomí svou Božskou podstatu.“

Hazrat Inayat Khan

Všechny problémy jsou jen iluze. Tyto iluze nejsou nic jiného než chyby v myšlení, a jako každá chyba mohou zmizet, jestliže budeme čelit pravdě.

Jestliže přeneseme vyšší duchovní frekvence do blízkosti nižších frekvencí, kde existují problémy, pak tyto problémy zmizí.

Toto jsou základní kroky, jak na to. (Pokračování textu…)

Přichází podzim

Dnes nastává Podzimní rovnodennost. Sluneční svit tento den ohlašuje počátek podzimu. Den a noc jsou v rovnováze.

Procházíme sklizenými poli a barevnou krajinou a ozdobeni plody roku jsme připraveni k dalšímu zasvěcení a přijetí pozvání na děkovnou hostinu.Všechno, co se tento rok stalo, se změnilo v plod, který vyrostl a uzrál, protože se živil neustálým střídáním světla a tmy. Ohlížíme se na sklizeň – na naše hmotné, psychické a duchovní dary, které jsme si letos osvojili. (Pokračování textu…)

Inspirace

Buďte sami sebou – tím jste povinnováni Bohu. Buďte sami sebou! Buďte sami sebou a poznáte, že jste výjimeční. Bůh vás velmi miluje, a proto existujete! To je primární důvod, proč existujete, jinak byste nebyli. To je známka jeho nezměrné lásky k vám. Jste výjimeční, prostě proto, že jste jedineční – Bůh nikdy nestvoří nic jiného než jedinečnost. Neexistuje nikdo jako vy. Nikdy předtím neexistoval takový člověk, jako jste vy, a nikdy už nebude nikdo takový existovat. Bůh použil tuto formu poprvé a naposledy, takže není třeba usilovat o výjimečnost, protože už výjimečný jste. Když to budete respektovat, když to pochopíte, snaha o výjimečnost se rozplyne. Jste dokonalí takoví, jací jste. To je to, čemu se říká respekt k sobě samému. Respekt k sobě samému nemá nic společného s egem. Respektovat vlastní Já znamená respektovat Boha! Jedná se o respekt vůči Stvořiteli, neboť jste jeho obrazem – Jeho obrazem. Pokud respektujete obraz, respektujete i Tvůrce. Respektujte, přijímejte, uznejte to a veškeré hloupé snahy o výjimečnost se samy vytratí.

Osho