7 jednoduchých praktik, jak získat bohatství a udržet si ho

1) Mějte své myšlenky a mentální nastavení vždy v souladu s hojností. Pokud budete přistiženi při myšlence, že dosud nejste bohatí, vaším centrem pozornosti bude bída, nikoliv bohatství. A pamatujte si – myšlenky, do kterých budete investovat nejvíce energie, jsou ty, které se projeví jako skutečnost!

2) Neváhejte a velmi podrobně se zahleďte do vaše minulého vztahu k bohatství. Uvědomte si své bloky, které máte v postojích k bohatství. Uvědomit si problém, je prvním krokem k jeho řešení.

Modlitba díkuvzdání

„Děkuji ti za všechno požehnání, kterým mě zahrnuješ, ó Bože,

ZA požehnání DARU DUŠE, té jiskry Tvého Světla,

ZA požehnání DARU ANDĚLA STRÁŽNÉHO,

kterého jsi mi navěky dal a který mě ani na okamžik neopouští,

ZA požehnání MÍRU a LÁSKY, které ve mně přebývají,

ZA požehnání RODINY, kterou jsi mě obdařil,

(Pokračování textu…)

Lásku nelze vytvořit

Psychologie se snaží vysvětlit, že myšlenky vznikají v mozku a emoce v srdci. Bez ohledu na to, kde vznikají, nelze od sebe myšlenky a emoce oddělit. Prastaré posvátné knihy praví, že lidské bytosti jsou tvořeny jak myšlenkami, tak emocemi. Jejich emoce je formují. Abyste mohli změnit svůj život, musíte napřed zvládnout své emoce. Pokaždé, když na něco nebo někoho pohlédnete, vždy nejprve odhadujete, co můžete získat. Nezáleží na tom, zda se jedná o osobu či nehmotnou věc. (Pokračování textu…)

Plejádská inspirace

Přátelé, nezapomeňte na sebe vždycky mrknout, když se díváte do zrcadla, a říct: „Miluji Tě.“ Pokud s tímto cvičením teprve začínáte a nevíte, jak mít sami sebe rádi, pak by bylo nejlepší pár dní před zrcadlem zůstat a spřátelit se se sebou. Musíte se zaměřit na rozvoj své fyzické existence. Mít rád sám sebe a starat se o své tělo je pro udržení  plného zdraví nezbytné. Zkoumejte život s nadšením a obdivem a naučte se mít dobrý pocit, když se dovídáte něco nového. Povolejte vlastní tvořivost, abyste svůj život pozvedli. Smích omlazuje, takže se bavte. Láska a dobrý smysl pro humor posilují celé tělo – nezapomínejte, že vaše buňky reagují na vaše vstupy. Vytváříte-li láskyplné pocity, aktivujete hlubší pravdy. (Pokračování textu…)

Role Gurua

Existuje krásný příběh o králi, který se jmenuje Kandhalsena. Jednoho dne odešel král do války. Zatímco probíhala válka, přišel nižší ministr a řekl hlavnímu ministrovi: „Víš, že král zemřel?“. To samozřejmě hlavního ministra znepokojilo…a poté, co se vrátil do paláce, oznámil, že král zemřel…Tři dny lidé truchlili nad smrtí svého krále. Plakali a plakali a třetí den se král vrátil. Vrátil se a viděl, že jsou všichni v bílém. (Bílá barva se v hindské tradici používá, když někdo zemře. Bílé oblečení se nenosí jen na duchovní cestě. Vy máte také bílé oblečení, protože vaše staré Já je mrtvé. Vy máte bílé oblečení, protože postupujete k Božství…) (Pokračování textu…)

Znovuzrození polomrtvé ženy

Uvnitř každé z vás existují aspekty vašeho vlastního bytí, které potřebují být zvědoměny, opečovány a soucitně léčeny. Jedním z těchto aspektů hlásící se o pozornost je aspekt ženy – zubožené, zbídačené, zneužité, slabé a beznadějně  “odevzdané“ svému osudu. Kde se vzala tato polomrtvá žena? Jak a co se stalo, že ženy nesoucí obrovskou tvořivou a plodnou sílu, ženy nesoucí v sobě vesmírnou pradávnou moudrost, zakusily a zakouší újmu ve všech sférách svého pozemského  bytí?