Cesta vaší duše


Taunia Atiriamin

Jsem tu, abych vám řekla, že můžete. Vždy se můžete zvednout a vylézt z té nejhlubší jámy, do které jste “upadli“. Ani tam nejste sami. Vaše Duše je s vámi. Je s vámi vždy a všude. To, čemu říkáte zázraky jsou jen zmanifestované možnosti vaší duše jako odpověď na vaše nejhlubší touhy a vaše pevná nezlomná rozhodnutí. To ona vás zavede do propasti, abyste se obrátili k ní. A ona z toho největšího a nejláskyplnějšího záměru přivést vás “zpět domů“ – do souladu s ní – vám dává pocítit jaké to je, pokud tento soulad opustíte nebo na něho zapomenete.

Velikonoční zamyšlení o odpuštění

Skutečné odpuštění může nastat jedině když si uvědomíme skutečnou podstatu zla. Když Ježíše křižovali, shlédl dolů na své mučitele a odpustil jim. Odpuštění je možné, když si uvědomíte, že lidé nejsou násilní, agresivní a netolerantní vůči vaší pozici proto, že jsou zlí, ale prostě jen proto, že hledají a nevidí jinou cestu, jak nalézt to, co chtějí. Nevidí celistvost, a proto se vydávají do světa a hledají ji a ničí všechno, co považují za hrozbu celistvosti, všechno, co podle nich nese odpovědnost za to, že věci nejsou celistvé. Když nevidí celistvost, vyjdou ven a ničí své obětní beránky. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Meditace by měla být jakýmsi vnitřním útočištěm, vnitřní svatyní. Kdykoliv máte pocit, že je toho na vás ve světě přespříliš, můžete vejít do své svatyně. Můžete si dát koupel ve své vnitřní bytosti. Můžete se omladit. Můžete vyjít vzkříšení; opět živí, svěží, mladí, obnovení …žít, být. Ale měli byste být také schopni milovat lidi a čelit problémům, protože ticho, které je neplodné a které se nedokáže postavit k problémům, není doopravdy tichem, nestojí za moc. Jedině ticho, které dokáže čelit problémům, a přitom zůstat tiché, je něčím, co je hodno touhy. Začněte s meditací, ale neuvázněte v ní. Meditace by se měla hýbat, kvést, rozvíjet se a stát se láskou.“

Osho

Milujte všechno takové, jaké to je

Způsob, jakým vidíte svět, závisí na vaší úrovni vibrace. Když se vaše vibrace změní, celý svět bude vypadat jinak. Když jste šťastní, zdá se vám, že se na vás všichni lidé usmívají. Zvýšit frekvenci vibrace můžete tím, že budete cítit víc lásky. Snažte se milovat své negativní pocity, svou nudu i zoufalství. Je to neuvěřitelné, ale změna obsahu vaší mysli vaši vibraci nezmění.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Už sme sa dokonale naučili ako ublížiť, zraniť a zničiť človeka.
Ako ho rozdrobiť na kúsky, fyzicky i psychicky, ponížiť ho tak, aby bol dokonca života odsúdený na posmech celému svetu bez možnosti návratu do spoločnosti.
Možno je preto načase začať sa učiť, ako liečiť srdcia zlomených, hriešnych, chybujúcich, tých, ktorí to proste pokašlali na plnej čiare.
Naučiť sa ako im odpúšťať.
A ak im už nevieme pomôcť, aspoň im ešte viac neubližovať.

Manifest plnosti

  1. Život je plnost. Samotné nic není nikdy prázdné, nýbrž představuje počátek plnosti.
  2. Bohatství je tvoje vrozené právo. Pokud vzniká dojem nedostatku, spočívá omyl na straně ducha. Jestliže je omyl napraven, vyjeví se absolutní
  3. Víra hory přenáší. Nedostatek, který zakoušíme ve světské dimenzi, nevypovídá nic o tom, do jaké míry jsme dosáhli pocitu naplnění, zato plně odhaluje míru zralosti osobního a kolektivního vědomí člověka. Viděné neobráží skutečnost, nýbrž to, v co věříme.
  4. (Pokračování textu…)