Dobrý Bože, dej mi

Slavný Bože, dej mi milost, ať napravím svůj život.

Ať mám na zřeteli svůj konec a neuzavírám

oči před smrtí, která je branou k bohatému

životu pro ty, kdo umírají v Tobě, dobrý Bože.

A dej mi pokornou, skromnou, tichou,

mírumilovnou, trpělivou, vlídnou, laskavou,

milou a soucitnou duši, dobrý Bože, aby všechny

mé skutky, všechna moje slova i všechny mé

myšlenky naplňoval Tvůj svatý požehnaný Duch. (Pokračování textu…)

Staň se kanálem – Propojení se Zemí a s Vesmírem

Mnoho lidí má velmi silné propojení se Zemí, s živly, předky, ale co se týče kosmické energie, tam se moc doma necítí. Další skupina lidí naopak cítí svůj původ a domov ve hvězdách, ve Vesmíru a ve svých vizích a představách plavou jako ryba ve vodě, avšak nejsou schopni být v plném propojení se Zemí. Nyní nastal čas, abychom vnímali sebe jako onen střed Vesmíru a byli v souladu propojení jak se Zemí, tak s Vesmírem.

Pravdou je každý krok na naší cestě…

Pravda je věčný okamžik vesmíru. Můžeme mít vysoce rozvinuté vědomí a praktikovat ty nejpokročilejší stupně jógy, avšak dokud nedospějeme do siddhické* sféry, nikdy si neuvědomíme ten nejvyšší paradox, kterým je Pravda. K tomuto stavu nelze dojít jinak než vnitřním odevzdáním. Pravda se nachází uvnitř nás. Jen čeká na odhalení jako perla v mušli. Není třeba ji dolovat ven, stačí když ji rozpoznáme.

(Pokračování textu…)

Inspirace

Dělejte i zcela běžné věci uvolněně a pozorně. Když jíte, jezte vědomě – vědomě žvýkejte, vnímejte chuť i vůni jídla. Dotýkejte se chleba, abyste cítili jeho strukturu. Uvědomujte si, jak voní a chutná. Žvýkejte ho tak, aby se rozplynul ve vašem bytí, a buďte bdělí a pozorní – a tím meditujete. Pak není meditace oddělena od života.

Není-li meditace součástí života, pak je něco špatně. Je proti životu. A člověk pak začne uvažovat o odchodu do kláštera nebo do himalájské jeskyně. Chce utéct před životem, protože má pocit, že ho rozptyluje a odvádí od meditace.

Život ničemu nebrání. Život je příležitostí k meditaci.

Osho

Vše co mi říkáš o mně, jsi ty..

Vše co mi říkáš o mně, jsi ty..
Vše co mi říkáš o ostatních, jsi ty..
Vše je jen tvá projekce osvěty..

Vidíš sebe sama v mnoha podobách..
Jsi spjat ve všech svých logických úvahách..
Mýlím-li se, zkus se vyčlenit při svém myšlení..
Odejmout sám sebe z bytí při tom svém šíření..
(Pokračování textu…)

O Pravdě

„Tao, které se dá vyjádřit slovy, není nejvyšší tao.“

Lao-c´
 

Poznejte to, co se nedá sdělit pomocí řeči, pomocí slov. Pravda se dá sdělit, ale to sdělení přechází od jednoho bytí k druhému. Dá se sdělit, když jste s Mistrem, jste jen s ním a nic neděláte, neprovádíte žádnou praxi. Sděluje vám ho přítomnost Mistra.

 

(Pokračování textu…)