Inspirace

Buďte sami sebou – tím jste povinnováni Bohu. Buďte sami sebou! Buďte sami sebou a poznáte, že jste výjimeční. Bůh vás velmi miluje, a proto existujete! To je primární důvod, proč existujete, jinak byste nebyli. To je známka jeho nezměrné lásky k vám. Jste výjimeční, prostě proto, že jste jedineční – Bůh nikdy nestvoří nic jiného než jedinečnost. Neexistuje nikdo jako vy. Nikdy předtím neexistoval takový člověk, jako jste vy, a nikdy už nebude nikdo takový existovat. Bůh použil tuto formu poprvé a naposledy, takže není třeba usilovat o výjimečnost, protože už výjimečný jste. Když to budete respektovat, když to pochopíte, snaha o výjimečnost se rozplyne. Jste dokonalí takoví, jací jste. To je to, čemu se říká respekt k sobě samému. Respekt k sobě samému nemá nic společného s egem. Respektovat vlastní Já znamená respektovat Boha! Jedná se o respekt vůči Stvořiteli, neboť jste jeho obrazem – Jeho obrazem. Pokud respektujete obraz, respektujete i Tvůrce. Respektujte, přijímejte, uznejte to a veškeré hloupé snahy o výjimečnost se samy vytratí.

Osho

K zamyšlení

Vším, čím jste, jste proto, že jste si vybrali tím být…

Jestliže se v daném momentě bojíte, pak proto,že jste si to vybrali. Pokud se rozčilujete, pak proto, že jste si to vybrali. Jestliže se trýzníte, pak proto, že jste si to vybrali. Jste-li milováni, pak proto, že jste si to vybrali. Jste-li ignorováni, pak proto, že jste i to vybrali. Pokud žijete pomáháním druhých, pak proto, že jste si to vybrali. Žijete-li zraňováním, pak proto, že jste si to vybrali. Žijete-li moudře, pak proto, že jste si to vybrali. Cítíte-li se špatně, pak proto, že jste si to vybrali. (Pokračování textu…)

Cesta k sobě

U opravdového ANO cítíme jeho sílu.

Posiluje Tě. Naplňuje Tě to energií.

U opravdového NE cítíme jeho sílu.

Posiluje Tě. Naplňuje tě energií.

Přezkoumej všechny věci, které máš ve svém okolí. Řekni nahlas Ano nebo Ne a vnímej, jak se při tom cítíš. Nauč se s tím zacházet.

Čím častěji si uděláš čas a budeš hledat svá opravdová ANO, a NE, tím rychleji se ve tvém životě objeví láska. Bude se zdát, že to přišlo zvenku, ale ve skutečnosti jsi jen odložil plášť minulosti. Staneš se autentickým a pravdivým. Každé ANO tě totiž přivede k tobě samému. A čím blíž budeš, tím silněji se spojíš se svou vlastní energií. Udobříš se sám se sebou. Začneš se mít rád. A najednou se dostaví ten všeobjímající pocit lásky. Vždy jsi s ním byl spojený. Jen ty spousty falešných NE a ANO skryly tvé pravé Já, takže tebou láska nemohla proudit.

Pierre Franckh

Dobrý Bože, dej mi

Slavný Bože, dej mi milost, ať napravím svůj život.

Ať mám na zřeteli svůj konec a neuzavírám

oči před smrtí, která je branou k bohatému

životu pro ty, kdo umírají v Tobě, dobrý Bože.

A dej mi pokornou, skromnou, tichou,

mírumilovnou, trpělivou, vlídnou, laskavou,

milou a soucitnou duši, dobrý Bože, aby všechny

mé skutky, všechna moje slova i všechny mé

myšlenky naplňoval Tvůj svatý požehnaný Duch. (Pokračování textu…)

Staň se kanálem – Propojení se Zemí a s Vesmírem

Mnoho lidí má velmi silné propojení se Zemí, s živly, předky, ale co se týče kosmické energie, tam se moc doma necítí. Další skupina lidí naopak cítí svůj původ a domov ve hvězdách, ve Vesmíru a ve svých vizích a představách plavou jako ryba ve vodě, avšak nejsou schopni být v plném propojení se Zemí. Nyní nastal čas, abychom vnímali sebe jako onen střed Vesmíru a byli v souladu propojení jak se Zemí, tak s Vesmírem.

Pravdou je každý krok na naší cestě…

Pravda je věčný okamžik vesmíru. Můžeme mít vysoce rozvinuté vědomí a praktikovat ty nejpokročilejší stupně jógy, avšak dokud nedospějeme do siddhické* sféry, nikdy si neuvědomíme ten nejvyšší paradox, kterým je Pravda. K tomuto stavu nelze dojít jinak než vnitřním odevzdáním. Pravda se nachází uvnitř nás. Jen čeká na odhalení jako perla v mušli. Není třeba ji dolovat ven, stačí když ji rozpoznáme.

(Pokračování textu…)