Vzdát se přítomnému okamžiku

„Vaše budoucnost závisí především na kvalitě vašeho vědomí v přítomnosti, takže vzdát se přítomnému okamžiku je nejdůležitější, co můžete udělat, chcete-li způsobit nějakou pozitivní změnu. Vaše činnost je druhořadá. Žádný skutečně pozitivní čin nemůže vzniknout ve stavu vědomí, které se nevzdalo realitě.

Pro některé lidi má „vzdání se“ negativní konotaci, neboť si pod tím pojmem představují lhostejnost nebo neschopnost řešit životní problémy, nebo dokonce porážku. Skutečné vzdání se je však něco jiného. Neznamená to, že nic neděláte a jen pasivně přijímáte jakoukoli situaci. A neznamená to, že jste si přestali dělat plány do budoucna.
(Pokračování textu…)

Modlitba

Neprosím o zázrak, Pane,
nýbrž o sílu pro všední den.

Nauč mě umění malých kroků.

Učiň mne důvtipným a vynalézavým,
učiň mne jistým,
abych si uměl správně rozdělit čas.
(Pokračování textu…)

Zázračné invokace Matky Marie k osobnímu růstu

Matka Marie pronesla tyto invokace/tato vzývání, jelikož si byla vědoma toho, že mnoho lidí má velmi rušný život. Jsou sepsána jako denní modlitby s ohledem na maximální osobní růst v nejkratším možném čase. Je to také dobrý způsob invokace pro lidi, kteří jsou nováčky v oblasti mluvených afirmací, protože vám dává rovnováhu mezi duchovní ochranou, transformací negativní energie a řešení nedokonalé víry. (Pokračování textu…)

Inspirace

Jen nabídněte svou existenci samotné Existenci.
Taková žádost zasahuje velmi hluboko
do srdce Pravdy.
Když jsou takové věci vyslovovány
s určitou opravdovostí,
sahají až do samotné její duše.
když dáte své srdce,
získáte své Já.
Mooji

7 jednoduchých praktik, jak získat bohatství a udržet si ho

1) Mějte své myšlenky a mentální nastavení vždy v souladu s hojností. Pokud budete přistiženi při myšlence, že dosud nejste bohatí, vaším centrem pozornosti bude bída, nikoliv bohatství. A pamatujte si – myšlenky, do kterých budete investovat nejvíce energie, jsou ty, které se projeví jako skutečnost!

2) Neváhejte a velmi podrobně se zahleďte do vaše minulého vztahu k bohatství. Uvědomte si své bloky, které máte v postojích k bohatství. Uvědomit si problém, je prvním krokem k jeho řešení.

Modlitba díkuvzdání

„Děkuji ti za všechno požehnání, kterým mě zahrnuješ, ó Bože,

ZA požehnání DARU DUŠE, té jiskry Tvého Světla,

ZA požehnání DARU ANDĚLA STRÁŽNÉHO,

kterého jsi mi navěky dal a který mě ani na okamžik neopouští,

ZA požehnání MÍRU a LÁSKY, které ve mně přebývají,

ZA požehnání RODINY, kterou jsi mě obdařil,

(Pokračování textu…)