Ticho

Hluboké ticho v lese mezi stromy není nic v porovnání s vnitřním tichem. Ať je vnější ticho jak chce hluboké, vždy zůstane povrchní, vždy bude postrádat intenzitu. Jedině až vejdete do nitra, poznáte nový druh ticha – ticho samotné. Ticho uvnitř není jen absencí hluku, je to něco dokonale mocného. Je téměř viditelné, hmatatelné – a právě v tom tkví ten rozdíl. Vnější ticho může být kdykoliv narušeno nějakým zvukem, ale vnitřní ticho narušit nelze. Nemůže do něj proniknout žádný hluk. Jakmile ho jednou poznáte, už v něm navždy zůstanete. Budete své vnitřní ticho cítit i na tržišti. Bude ve vás plynout jako spodní proud. Na povrchu se budete věnovat všelijakým činnostem, práci, ale hluboko uvnitř sebe budete mít ticho, které nikdo nevyruší, které vám nikdo nevezme. Budete v něm pevně zakořenění. Opravdové ticho lze nalézt pouze uvnitř, v samotném nitru. Tam má ticho nekonečnou hloubku a nekonečnou výšku. Je neměřitelné. Poznat toto ticho znamená poznat všechno.

Osho

Přesuňte se ze srdce do Bytí…

„Pokud si člověk musí zvolit mezi hlavou a srdcem, měl by si zvolit srdce, protože všechny krásné životní hodnoty patří srdci. Hlava je dobrý mechanik, technik, ale nemůžete svůj život prožít radostně jeen tím, že budete mechanikem, technikem nebo vědcem. Hlava nemá kapacitu pro radost, pro blaženost, ticho, nevinnost, krásu, lásku; pro to všechno, čím je život bohatý: to srdce má tuto schopnost. (Pokračování textu…)

Síla slov

Mluva neboli Slovo, je Světlem nekonečna, jež by mělo být neustále na vzestupu. Volte svou řeč způsobem, který je významný pro Nekonečno. Vždy si pamatujte, že váš jazyk je posvátný. Jste tím, co říkáte. Používejte slova, která jsou povzbuzující a léčivá, abyste jako světelné bytosti byli schopni pomáhat druhým a zároveň sami sebe posouvali směrem k naplnění svého úkolu.
(Pokračování textu…)

Stín je opravdovým klíčem k životu

Přátelé, konstelace, které jsou nyní na nebi – Pluto v konjunkci s Marsem a Lilith, a zejména nedávný obrat Pluta do retrogradity nás, ať chceme nebo nechceme, nutí pohlédnout do tváře svým stínům. Podle učení C. G. Junga je stínem naše podvědomí. Je to ta osobnost, kterou bychom nejraději nebyli, ale kterou se nakonec stát musíme, když chceme být celiství. Náš stín, tedy naší „temnou stránku“, prociťujeme velmi ambivalentně: je nám odporná, ale zároveň nás fascinuje. Práce se stínem slouží tomu, abychom se stali vědomými a je tedy v pravém slova smyslu prací se světlem. Stín je vlastně naším pokladem, obohacuje nás tak, jako málo co jiného.
(Pokračování textu…)

Každý problém má své duchovní řešení.

„Problémy, které nastanou během dne se vyřeší,

když si lidé uvědomí svou Božskou podstatu.“

Hazrat Inayat Khan

Všechny problémy jsou jen iluze. Tyto iluze nejsou nic jiného než chyby v myšlení, a jako každá chyba mohou zmizet, jestliže budeme čelit pravdě.

Jestliže přeneseme vyšší duchovní frekvence do blízkosti nižších frekvencí, kde existují problémy, pak tyto problémy zmizí.

Toto jsou základní kroky, jak na to. (Pokračování textu…)

Velikonoční zamyšlení o odpuštění

Skutečné odpuštění může nastat jedině když si uvědomíme skutečnou podstatu zla. Když Ježíše křižovali, shlédl dolů na své mučitele a odpustil jim. Odpuštění je možné, když si uvědomíte, že lidé nejsou násilní, agresivní a netolerantní vůči vaší pozici proto, že jsou zlí, ale prostě jen proto, že hledají a nevidí jinou cestu, jak nalézt to, co chtějí. Nevidí celistvost, a proto se vydávají do světa a hledají ji a ničí všechno, co považují za hrozbu celistvosti, všechno, co podle nich nese odpovědnost za to, že věci nejsou celistvé. Když nevidí celistvost, vyjdou ven a ničí své obětní beránky. (Pokračování textu…)