Inspirace

Mějte stále silnější pocit, že jste plní světla. Když zavřete oči, spatříte světlo ozařující celé vaše bytí. Zpočátku to bude jen vaše imaginace, ale imaginace je velmi kreativní.
Představujte si plamen poblíž srdce a vnímejte pocit, že jste plní světla. Světlo se tím umocňuje. Téměř vás oslepuje! A necítíte ho jenom vy, ale brzy ho začnou vnímat i ostatní. Jakmile se ocitnete v jejich blízkosti, ucítí ho, protože vibruje.

(Pokračování textu…)

Modlitbička

… některé rány jsou prostě jako strmá jáma. Je zapotřebí pomoc. Někdo musí přinést žebřík. Nějaký hlas nás musí povzbuzovat, že to dokážeme. Někdo nám musí podat ruku. Potřebujeme člověka, kterého se zbožnost dotkla natolik, že nám na cestě zpět k „pravému Já“ dokáže zpívat Haleluja.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Co bychom měli soucitně obejmout,

abychom v tomto okamžiku pocítili vnitřní mír?

Od čeho bychom se měli oprostit,

abychom v tomto okamžiku pocítili vnitřní mír?

Jack Kornfield

Inspirace

„Vzhůru k nebesům a létat s orly.“
Víte, že lidé, se kterými se třeba ze zvyku osobně setkáváte nebo lidé, s nimiž máte podobné názory, na vás mají nesmírný vliv? Proto by se výše uvedená slova měla stát vaším mottem nejen pro dnešek. Měli byste se snažit obklopovat převážně pozitivně naladěnými lidmi. Zkuste to aspoň jeden den. Stýkejte se s nejlepšími lidmi, které znáte. Obklopte se „vítězi“ a držte se zdaleka od lidí, kteří jen tak bezcílně bloudí životem. (Pokračování textu…)

Inspirace

Hledejte život pod povrchem životních situací…

Naše současná životní situace je sice důsledkem toho, co se stalo v minulosti, ale přesto je to naše současná situace a my často nevíme, jak si s ní poradit, jak se z ní dostat.
Eckhart Tolle ve své proslulé knize Moc přítomného okamžiku, (kterou  je opravdu dobré mít ve své knihovně) radí, abychom na chvíli zapomněli na svou životní situaci a soustředili se na svůj život. Jaký je v tom rozdíl? (Pokračování textu…)

Pozvání

Nezajímá mě,
z čeho žiješ.
Chci vědět,
po čem toužíš,
a zda máš odvahu
setkat se s touhou svého srdce.