K zamyšlení

Přátelé,

k dnešnímu svatovalentinskému zamyšlení vám předkládám slova z Proroka od Chalíla Džibrána:

„Nechť je ve vašem společném bytí prostor. A nechť mezi vámi tančí nebeský vítr.

Milujte se navzájem, nevytvářejte však z lásky pouto. Ať je spíše vlnícím se mořem mezi břehy vašich duší.“

„Nechť je ve vašem společném bytí prostor.“ (Pokračování textu…)

Čtyři druhu zármutku, o kterých vám nejspíš nikdo neřekl

…a proč je důležité o nich mluvit jako o zármutku

Zármutek je ve světě všeobecně považovaný výhradně za reakci na smrt. Jde však o velmi zúžený pohled, který nezahrnuje celé spektrum lidských zkušeností, které jsou doprovázeny zármutkem nebo jej spouštějí. Následují čtyři typy zármutku, které jako lidé můžeme prožívat, a přitom nesouvisí se smrtí:

  1. Ztráta identity: Ztráta role nebo sounáležitosti

(Pokračování textu…)

Cesta vaší duše


Taunia Atiriamin

Jsem tu, abych vám řekla, že můžete. Vždy se můžete zvednout a vylézt z té nejhlubší jámy, do které jste “upadli“. Ani tam nejste sami. Vaše Duše je s vámi. Je s vámi vždy a všude. To, čemu říkáte zázraky, jsou jen zmanifestované možnosti vaší duše jako odpověď na vaše nejhlubší touhy a vaše pevná nezlomná rozhodnutí. To ona vás zavede do propasti, abyste se obrátili k ní. A ona z toho největšího a nejláskyplnějšího záměru přivést vás “zpět domů“ – do souladu s ní – vám dává pocítit jaké to je, pokud tento soulad opustíte nebo na něho zapomenete.
(Pokračování textu…)

Inspirace

„Tvoje únava je vznešená!
Nepatologizuj ji, neodtlačuj ji od sebe.
Umí být velmi inteligentní, dokonce léčivá.
Jsi na nesmírně dlouhé cestě z hvězd, příteli.
Pokloň se své únavě, už s ní nebojuj.
Není žádná ostuda si přiznat, že už nemůžeš.
Dokonce i statečnost se potřebuje nadechnout. (Pokračování textu…)

Aramejský Otčenáš

 

Ty, jenž zrozuješ! Otče – Matko kosmu.

Soustřeď v nás své světlo – ať je k užitku.

Svou vládu jednoty stvoř teď.

Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak i ve všech formách.

Dopřej nám náš denní chléb a vhled – tolik, kolik potřebujeme každý den.

Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních. (Pokračování textu…)

Vyživující vnitřní světlo

„Bůh je ohněm, který zahřívá a rozněcuje srdce.“

– Svatý Serafim Sarovský

Čas Vánoc. Pro mnoho lidí je to pouze o nakupování, dárcích a tunách jídla. V našem „civilizovaném“ světě většina z nás ztratila pojem o pravé podstatě Vánoc jako oslavě Božství uvnitř nás.
(Pokračování textu…)