K zamyšlení

Už sme sa dokonale naučili ako ublížiť, zraniť a zničiť človeka.
Ako ho rozdrobiť na kúsky, fyzicky i psychicky, ponížiť ho tak, aby bol dokonca života odsúdený na posmech celému svetu bez možnosti návratu do spoločnosti.
Možno je preto načase začať sa učiť, ako liečiť srdcia zlomených, hriešnych, chybujúcich, tých, ktorí to proste pokašlali na plnej čiare.
Naučiť sa ako im odpúšťať.
A ak im už nevieme pomôcť, aspoň im ešte viac neubližovať.

Manifest plnosti

  1. Život je plnost. Samotné nic není nikdy prázdné, nýbrž představuje počátek plnosti.
  2. Bohatství je tvoje vrozené právo. Pokud vzniká dojem nedostatku, spočívá omyl na straně ducha. Jestliže je omyl napraven, vyjeví se absolutní
  3. Víra hory přenáší. Nedostatek, který zakoušíme ve světské dimenzi, nevypovídá nic o tom, do jaké míry jsme dosáhli pocitu naplnění, zato plně odhaluje míru zralosti osobního a kolektivního vědomí člověka. Viděné neobráží skutečnost, nýbrž to, v co věříme.
  4. (Pokračování textu…)

Vypni motor a jen dýchej

Nemysli na sebe.
Nemysli ani na ostatní.
Nevymýšlej jak dělat dobro.

Čím méně budeš myslet, tím více budeš cítit.
Cítit sebe a cítit ostatní.
Přestaneš se chovat promyšleně, začneš se chovat opravdově.
Začneš být sám sebou.
Objevíš lepší navigaci.
(Pokračování textu…)

Inspirace

Vše pramení v moři ticha. Vše začíná z ničeho. Vše v ničem také končí. A přece není ono nic prázdné. Je vším. Z oceánu ticha se na okamžik zvedne malá vlna. Toužíš, bojuješ, trpíš, poznáváš. jednou – univerzum přitom krátce mrkne – se malá vlna opět navrátí zpátky domů. Co se stane pak, kdo to dokáže s jistotou říci? (Pokračování textu…)

Inspirace

Rozjímejte hluboce o tom co vám teď řeknu.
Pochopte to a budete navždy venku z pasti mysli.

Říkáte, že vyvíjíte velké úsilí, abyste byli přítomností.
Ale to co pozoruje , usilování o bytí přítomností vyvíjí
nějaké úsilí, Druhou stranou mince ega je ryzí vědomí.
Otočte do pozice vědomí, v níž je úsilí o bytí přítomností nahlíženo velmi podobným způsobem, jako kdybyste se
dívali na film o sobě. Ten, kdo film sleduje, je oddělený od obrazu sebe samého, jež je neskutečný. Je zde přítomná
přirozená nezaujatost. (Pokračování textu…)

Veškeré problémy jsou důsledkem amnézie

Podstatou štěstí, uzdravení a odpuštění je fakt, že si pamatujeme, kým opravdu jsme a co jsme sem přišli vykonat. Amnézie znamená, že jsme zapomněli, kdo jakožto děti Boží jsme, což je právě to, co nás naplňuje a činí šťastnými – trpíme ztrátou paměti. Jsme duchovními princi a princeznami království, jež jsme před dávnými časy opustili. Zapomněli jsme, že máme bohatého Otce.
(Pokračování textu…)