Nejvyšší prosebná modlitba

Často se stane, že pociťujeme potřebu nějak příznivě ovlivnit náš život nebo dokonce pomoc ve zvládnutí obtíží naší cesty. Pro tento účel je určena prosebná modlitba. Když se již modlíme, nepochybně chceme být i vyslyšeni. Otázka proto zní: Jaká jsou pravidla prosebné modlitby, která zaručují její největší účinnost a vyslyšení?
Odpověď nám dává Ježíš: „Budete-li prosit o cokoliv v mém jménu, já to udělám.“ (Pokračování textu…)

Z moudrosti Eduarda Tomáše

Lidstvo jako celek má ještě daleko do vyciťování Jednoty, ačkoliv již nyní existují pokročilí jedinci, kteří se tomuto stavu přibližují.
Tato nesourodost je způsobena jednak tím, že lidstvo stojí na různých vývojových stupních – od úplného divocha až po mudrce , jednak tím, že i pokročilí a vyspělí jedinci narážejí dosud na příliš mnoho překážek, které jím brání v plynulé duchovní cestě. (Pokračování textu…)

Inspirace

Uctíváš Matičku Zem, sbíráš bylinky a říkáš, jak je Zem úchvatná?
Dokud neuctíš vlastní mámu, lžeš!

Myslíš si, jak jsi báječná máma, že děláš vše nejlepší pro své děti?
Dokud neuvidíš poselství vlastní mámy, lžeš!

Jediné, co je třeba, je naplno přijmout a milovat sám sebe…

Všechna náboženství světa vytvářejí rozpolcené bytosti. Vnucují vám, že něco je dobré, a špatné věci je třeba odmítat. Prohlašují, že máte odmítat ďábla a přijímat Boha. Vytvářejí ve vás konflikt. A vy se cítíte provinile, protože jak byste mohli zničit část, jež vám přirozeně náleží? Můžete tvrdit, že je špatná, můžete jí spílat, ale nic s tím nenaděláte. Jak byste ji mohli zničit?  Vy jste ji nevytvořili. Našli jste ji, dostali jste ji. Je tu zlost, je tu sex, je tu lačnost, ale nic z toho jste nestvořili. Jsou to dané fakty života, stejně jako vaše oči a ruce. Můžete je odmítat, říkat, že jsou ošklivé, nebo krásné, můžete je nazývat jakkoli, ale nemůžete je zabít. Žádnou část existence nemůžete zabít, nic nemůžete zničit. (Pokračování textu…)

Z Kurzu zázraků

Kde je válka? Válka je v mysli. Kde je vnitřní klid? Mír může být nalezen uvnitř, když si odpustíme myšlenky na válku. Nehledej cestu, kterou ti ukazují patrioti, vlády, kněží, a ti v bílých pláštích. Oni neví, kde je svoboda a zdraví. Všechny „problémy“ nebohou být vyřešeny tam, kde byly vymyšleny. Svět nezná odpověď, protože je cestou od Lásky ke strachu. Odpusť si myšlenky strachu a opusť svět uzdravením své mysli od všech konfliktů, které v ní nebyly stvořeny a nikdy v ní nenaleznou domov.

109. Lekce z Kurzu zázraků

Odpočívám v Bohu.
(Pokračování textu…)

O štěstí

„Štěstím není splňování touhy po nějaké věci. Štěstí existuje jen tehdy, když tato touha pomine. Oproštění se od tužeb vám dá štěstí. Kdykoli vznikne touha, podívejte se dovnitř, odkud pramení. Když touha zmizí, zažijete bezmezné štěstí. Jakmile však jednou předmět své touhy získáte, objeví se touha jiná. Jedna je splněna a jiná čeká. Ani králové nejsou šťastni. Absolutním blahem je „žádná touha“. A jste-li blažený, máte mír. Tam, kde je mír, je i ticho mysli. Kde je ticho mysli, tam je svoboda. Uspokojování tužeb nikdy nekončí. Těla pominou. Odešly miliony těl, a přece není žízeň po potěšení ukojena. Proto přecházíme z inkarnace do inkarnace. Čiňte tedy, jak myslíte. (Pokračování textu…)