Imperativ naděje

Na básničkách je mimo jiné zajímavé to, že můžete napsat tu sebeniternější, a stejně nikdy nebude jen o vás. Dokonce čím víc niterní bude, čím opravdověji a víc cele se do ní vložíte, tím pravděpodobněji bude mít obecnou platnost. Tím víc se mezi těmi, kdo vám prokáží tu náklonnost a přečtou si ji, najde těch, kdo se s ní ztotožní. Tak, jak tomu bylo například s mou básničkou o mé nedávné životní zkušenosti. O tom, že nikdy nemůžeme vědět, co nás čeká zítra. Že nikdy není dožito, že nikdy nejsme příliš staří na změny, že nás život může, že sami sebe můžeme překvapovat až do posledního výdechu. I krásnými věcmi. Třeba láskou. (Pokračování textu…)

Pozvat odpuštění do svého srdce

Všichni potřebujeme soucit. Odpuštění nás přenáší do jiné etapy života.

Jak můžeme pozvat odpuštění do svého srdce? Možná jsou vstupními dveřmi jak naše touha, tak naše zranění. Bývá to náročná mentální cesta a inspirace může přicházet víc skrze jednotlivé lidské příběhy než skrze psychologická zobecnění.

K zamyšlení

Clarissa Pinkola Estés v knize Probuďte silnou ženu mluví o Matce Marii od srdce, bez příkras a otevřeně…
❤️
„Bohorodička se zjevuje každému srdci bez ohledu na postavení, moc, zmatení či svatý potenciál vlastníka.
Ve skutečnosti se požehnaná Panna Maria zjevuje docela nápadně a mnohem častěji právě lidem, jako jsme my, tedy lidem, kteří nikdy nebudou svatými v onom úzkém slova smyslu, ale kteří jsou jejími milovanými dcerami a milovanými syny a budou navždy dlít uvnitř jejího velkého voňavého útěšného srdce.
(Pokračování textu…)

Inspirace

1. „Na každou tragédii, která se nám přihodí, můžeme reagovat dvěma způsoby. Buď ztratíme veškerou naději a upadneme do sebezničujících návyků. Anebo ji začneme vnímat jako výzvu a nalezneme svou vnitřní sílu.“
2. „Co mě na světě nejvíce překvapuje, je člověk. Protože obětuje své zdraví, aby vydělal peníze. Pak obětuje své peníze, aby obnovil své zdraví. Tolik se bojí o svou budoucnost, že si neužívá přítomnost. Ve výsledku nežije život v přítomnosti ani v budoucnosti. Žije, jako kdyby nikdy neměl zemřít, a nakonec umírá, aniž by ve skutečnosti vůbec žil.“ (Pokračování textu…)

Velikonoční modlitba

 

 

Kriste, buď se mnou, Kriste ve mně,

Kriste za mnou, Kriste přede mnou,

Kriste vedle mě, Kriste, který nade mnou zvítězíš,

Kriste, který mě utišíš a osvěžíš,

(Pokračování textu…)

Meditace na podporu časové linie pro vzestup

 

Dnešní ranní meditace pod nádherným vedením Karaimi. Meditaci začíná na 31:22 minutě a pokračuje až do konce. Kdo jste zaspal nebo meditoval po svém, udělejte si čas a nechte se vést hlasem Karaimi a prožijte si to také.  Stojí to za to. Čas neexistuje, je věčné TEĎ, takže je jedno, kdy meditací projdete.