K zamyšlení

Jak poznáte, jestli duchovně rostete?
Jak člověk pozná, jestli duchovně roste? Je to snadné. Nyní shrneme věci, které už jsme vám řekli. Stále se ptáte na stejné otázky a my vám dáváme stejné odpovědi. Nicméně nyní je zde interdimenzionální atmosféra. Mnoho bude odhaleno v tom, co se zdálo, že už víte.
Dovolte, abych se vás zeptal – jak vidíte svou minulost? Víte, my ji vidíme v teď. Jak zacházíte s minulou energií teď? (Pokračování textu…)

Atributy duše – 4

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 22. září 2021

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tématem tohoto měsíce jsou mimořádné atributy duše. Znovu zopakuji něco, co bylo nadneseno v dnešní diskusi. Existují duše na této planetě, které nazýváte ‚lidské duše‘. Ale duše je mnohem větší než cokoli jiného, co patří k člověku. Překvapilo by vás, kdybych vám řekl, že v celé této galaxii a možná i v celém vesmíru, jak jej znáte, existují duchovní bytosti, které mají duše, ale nejsou lidé? Duše je součástí Boha, nesmírně velkou částí. Dalo by se říct, že je skoro tak velká jako Bůh, kdybyste mohli kolem Boha nakreslit kruh, a to nemůžete. Probrali jsme to v prvním channelingu. (Pokračování textu…)

Atributy vaší duše – 3

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 15. září 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět k vám přicházíme na toto místo velkolepého léčení, protože jste tady. Drazí, už dříve jsme vám řekli, jak vás Duch vidí. Velkolepost člověka je naším výchozím bodem, z něhož vycházíme, když k vám mluvíme. Ironií je, že tolik lidí tuto velkolepost necítí. Drazí, chci vám říct víc o těchto věcech a některých pomocných prostředcích v minulosti, které mají co do činění s vaší duší. Tento měsíc mluvíme o duši a chceme v tom pokračovat. Dnešní poselství o mimořádných atributech vaší duše je poněkud jiné. O těchto vlastnostech jsme dříve tak přesně ještě nemluvili. Dnes chci promluvit o průvodcích a andělech. (Pokračování textu…)

Atributy duše – 2

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem

v rámci Healing Wednesday, 8. září 2021

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tohle je opravdu doba, kdy s vámi mluvíme osobně. Někteří vnímáte, že channelingy nejsou osobní, ale že jsou určeny pro celou planetu. Drazí, planeta byla vytvořena individuálně, tebou a tebou a tebou a tebou. Z mého pohledu a z toho všeho, čím jsem jako posel pro vás, z lásky k lidstvu, je to osobní, od člověka k člověku. Takto to cítím a takto jsou poselství strukturovaná. Celé ty roky jste mě slyšeli říkat „drahá, drahý“ nebo „drazí“ a jen zřídka jsem oslovil celé lidstvo. Tohle jsou osobní zprávy, určené jednotlivým lidem. (Pokračování textu…)

Atributy vaší duše – větší vy

živý stream Healing Wednesday, 1. září 2021

Poznámka: Toto poselství je pro čtenáře rozšířeno a obsahuje více informací a vysvětlení, než bylo původně uvedeno ve zvukové podobě, ze které bylo přepsáno.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Často jsme říkali, že toto poselství není globální, ale spíše osobní. Znovu to zopakujeme. Toto jsou skutečně pro mnohé těžké časy, a přesto vám stále připomínáme, že posun je tady. Tento posun, který předpověděli předci, byl také mnohokrát předpovězen v mém channelingu před rokem 2012–a je tady. Téměř po deseti letech nyní vidíte, o čem jsme mluvili. Není to nutně tak, že by vám tento posun přinesl války mezi zeměmi, o kterých jste si mysleli, že by se mohly v této době odehrát. Namísto toho jde o boj temnoty a světla a vy začínáte vidět jeho atributy a výsledky. (Pokračování textu…)

Přicházející objevy

            živé vysílání Healing Wednesday, 25. 8. 2021

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling tohoto měsíce týkající se změn. V uplynulých třech týdnech jsme diskutovali o několika atributech změn, které se na této planetě začínají dítTyto změny se týkají převážně vědomí a uvedli jsme vám několik příkladů, které ukazují, že mnohé z nich byly očekávané a koordinují se s poselstvími původních obyvatel. Točí se kolem cyklu našeho času, precese rovnodennosti a posunu v roce 2012. (Pokračování textu…)