Uvést do akce Akášu

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Sacramentu, Kalifornie

16. února 2020

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je poslední channeling víkendu. Bylo vám toho hodně předáno. A v tomto procesu předávání nových informací, a dokonce i informací, které mnozí z vás již slyšeli dříve a nyní znovu slyší, i v tomto procesu se něco může přihodit. Vy všechny lidské bytosti, staré duše, sem přicházíte s určitým vybavením ve svém vědomí, v jeho fyzickém charakteru, dokonce i vaší DNA; je to vybavení, které vám umožňuje vzpomínat. A podle některých, toto vybavení následně aktivuje to, co jsme nazvali Akášou. (Pokračování textu…)

Živé vysílání Kryonova týmu s překladem do češtiny. Již 20. září 2020!

Drazí přátelé,

mnozí jsme se velmi těšili, že u nás letos (již po druhé) budeme moci přivítat Lee Carrolla s Kryonem a jeho hosty (Monika Muranyi, Anders Holte a Cacina Meadu.)

Je však více než patrné, že letošní rok připravil všem mnohá překvapení a změny plánů, a tak není možné, aby za námi přijeli.

Naštěstí však v současné době máme i jiné možnosti. A tak v okamžiku, kdy již bylo zcela jasné, že letos nejsou okolnosti setkání nakloněny, rozhodl se Kryonův tým využít požehnání technologie a začal připravovat online setkání na internetu. (Pokračování textu…)

Nemožné zastavení se

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Berkeley Springs,

Západní Virginie, 2. května 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří se zeptají: „No, máš vědomí přicházející z druhé strany závoje. Kolik toho víš o tom, čím teď všichni procházíme, Kryone?Vždy existoval pocit, že Duch, Bůh, nebo jakkoli jinak chcete nazvat Tvořivý zdroj, je v jiné místnosti a vy se potýkáte sami s vaším vlastním bojem ve svém vlastním stvoření. Možná se u vás občas zjeví anděl, který doručí nějaké poselství a poté odejde. Dokonce jste vytvořili termín zvaný „závoj“, něco, skrz co je obtížné proniknout
(Pokračování textu…)

Práce s Duchem – Láska

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizoně

12. ledna 2020

 

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsem si dobře vědom, že toto je začátek roku 2020. Někteří by řekli začátek mini cyklu. Jako každý rok jste se rozhodli začít prvním kalendářním měsícem, částečně kvůli roční době, částečně kvůli astronomii. Toto je začátek. Proto je vhodná doba na to, abych mluvil o věcech, o kterých obzvlášť rád hovořím. Nazval bych to channelingem lásky. Rád bych, abyste si poslechli některé věci, které jsem již řekl, ale dnes je možná předám poněkud odlišným způsobem.
(Pokračování textu…)

Nový dar přenosu

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizona

12. ledna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je poslední channeling tohoto víkendu v prvních týdnech roku 2020. Tématem tohoto dne se zdá být sounáležitost (pospolitost) a koherence (soudržnost), téma, které pro vás pravděpodobně nebude úplně nové. Chci vám však říct, že v současné energii je třeba na toto téma pohlížet velmi odlišně.

Po mnoho let, ne-li století, existují lidé, kteří rozuměli Světlu. Shromažďovali se, někdy tajně, někdy veřejně, podle toho, ke které kultuře patřili nebo zda byli součástí systému. Byli to strážci bdělosti pro planetu, jak bych to chtěl nazvat. (Pokračování textu…)

 Směřování k budoucnosti

Tento živý channeling byl přijat ve Stamfordu v Connecticutu
28. července 2019

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté ve Stamfordu.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Nacházíme se na krásném místě, kde se srdce dotýkají způsobem, jakým to lze pouze ve skupině. Myšlenka skupinové dynamiky v duchovních věcech je známa již dlouhou dobu, ale celé téma tohoto víkendu se ponořilo do věcí, které ještě nejsou realizovány, a do zkoumání nových paradigmat, která tu ještě zcela nejsou. (Pokračování textu…)