Kryonova výprava do Egypta: Sebepoznání – 1

Channeling Kryona přijal Lee Carroll v Káhiře, Egypt, 7. března 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Je to země objevů. Vskutku, čím více vám o této zemi vyprávějí odborníci, kteří ji léta studovali, tím více na vás snad zapůsobí nejen to, co bylo objeveno, ale i to, co leží pod pískem pro budoucí objevy. (Pokračování textu…)

Kryonova výprava do Egypta: Jednodimenzionální historie

Channeling Kryona přijal Lee Carroll v Káhiře, 6. 3. 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní channeling bude kontroverzní. Věděl jsem, že byste si to přáli; a nazvu ho jednodimenzionální historie.

Chtěl bych vás teď na chvíli vzít zpátky v čase. Není to tak dávno, kdy se můj partner, ten muž na židli, nacházel na vzdáleném místě jménem Bolívie. Byl s podobnou skupinou jako je tahle, jen trochu menší, v architektonickém zázraku, na vršku, na místě s architekturou mimořádného významu zvaném Tiwanaku. (Pokračování textu…)

Kryonova výprava do Egypta: Vyšší vědomí

Channeling Kryona přijal Lee Carroll v Káhiře, 5. 3. 2022

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

To, co nazýváte Bohem, Tvořivý Zdroj, dobro, krása a vznešenost, která je Bohem, zná vaše jméno a ví, kde právě teď sedíte. Tolik lidí na planetě vás chce oddělit od krásy Stvořitele; říkají vám, že nemůžete dosáhnout toho nebo onoho. Stvořitel není ve vzduchoprázdnu; ví o vás, o této okružní cestě, o tom, co si myslíte na této planetě, co se děje, a o všech věcech kolem… protože je tady pro vás tolik lásky!  (Pokračování textu…)

„Zadržuje Duch vynálezy?“

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem

v rámci Léčivé středy, 27. dubna 2022    

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrté poselství tohoto měsíce a my jsme tato poselství pojali, nebo chcete-li, pojmenovali je – a celý měsíc se tedy týká načasování. Načasování je pro celé lidstvo tak zajímavé, zvláště když se podíváte zpět do historie a spatříte některé věci, které měly být intuitivní možná o mnoho, mnoho let dříve, než o nich bylo skutečně uvažováno. A nutí vás to přemýšlet o tom, proč to bylo tak, že vynálezce třeba nenapadly dříve věci, které měli přímo před sebou. Největším příkladem, který jsem už uvedl, je létání. Když Číňané měli draky tisíce let před tím, než je bratři Wrightové spojili s motorem. (Pokračování textu…)

Nový rok 2023 – Zvyšování vědomí

 

Tento živý Kryonův channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem

v rámci Léčivé středy, 25. ledna 2023

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vždycky je to tak: Mluvím s vámi o lásce. Mluvím s vámi o soucitu. Mluvím s vámi o době a energiikterá se mění. Meditace říká, abyste se vydali na vyšší cestu, abyste podstoupili zkoušku lásky. Chápete, jaké je to poselství? Vždy je to o lásce. Toto slovo se používá tak běžně, že si skutečně neuvědomujete dopad, hloubku lásky Stvořitele k vám nebo toho, co do vás bylo v těchto dnech vloženo, abyste mohli zaujmout toto vyšší místo. (Pokračování textu…)

Jak funguje načasování ve vašem životě

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Léčivé středy, 20. dubna 2022

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Navazuji na odpověď mého partnera a na meditaci, kterou jste právě slyšeli. Jsou tací, kteří budou lomit rukama a říkat: „Vidím zlo kolem sebe, v lidstvu; jak můžeme bojovat s temnotou?“ A odpověď, kterou ode mě vždy uslyšíte, je: „Nikdy nemusíte bojovat s temnotou. Vše, co musíte udělat, je tvořit světlo; to je celé. Temnota nemůže existovat v přítomnosti světla, prostě nemůže. A tím znovu předáváme myšlenku, že světlo kolem vás, které sami vytvoříte, je daleko, daleko účinnější, než si myslíteNamísto bojování s temnotou to za vás udělá tvoření světla – a temnota začne sama slábnout. (Pokračování textu…)