Země srdce

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

(přeloženo z audiochannelingu)

Drazí přátelé,

já jsem Marie Magdaléna. Jsem vaše přítelkyně a sestra, jsem s vámi spojena lidským i božským způsobem. Byla jsem člověkem tak jako jste vy a vím, jaké to je být chycena v hlubokých zdarech i nezdarech lidského života a v lidských emocích. A ačkoli se to zdá ve chvílích, kdy se to děje, velmi těžké, přináší to duši ohromnou hojnost poznání a zkušeností. I když můžete pozemský život z času na čas zatracovat, což vím, že děláte, uvědomte si prosím, že vaše duše chová v lásce každý okamžik vašeho pozemského života, protože procházet touto zkušeností, vám dává ohromnou hloubku, pronikavou moudrost a spojení se životem, a když pak z života odcházíte a jdete za tento čas, prostor, schránku, kterou obýváte, hluboce ho oceňujete. (Pokračování textu…)

Sexualita a láska mezi partnery

 

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí, já jsem Marie Magdaléna. Hovořím k vám s radostí a štěstím. Jsem hrdá na to, kým jste a kým jste se stali. Jste staré duše, které již byly na Zemi často a odolaly jste mnoha strachům.

Po dlouhý čas byla Země ovládána vědomím, které vibrovalo na velmi nízké úrovni. Nízkovibračním vědomím mám na mysli vědomí, ve kterém se vše točí kolem fyzického přežití a boje o moc. Takový druh vědomí vytváří mnoho strachu: strach projevit se, strach ukázat své skutečné emoce, strach nechat své světlo zářit. (Pokračování textu…)

Zakázaná ženská energie

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem Marie Magdaléna, vaše sestra, vaše rovnocenná a spřízněná duše.

Jsem tu s radostí i smutkem. Miluji vás jako své sestry. Vidím váš boj a vidím také plamen ve vašich srdcích: plamen lásky, vášně a hlubokého spojení se životem na Zemi a s vašimi lidskými přáteli. Toto hluboké nadšení a soucit ve vašich srdcích znám zevnitř. Jste citlivé ženy, které mají zároveň mnoho síly: vnitřní sílu, kterou jste během staletí, během mnoha životů sbíraly a budovaly.
(Pokračování textu…)

4:4 Portál Marie z Magdaly

Vzkříšení starověké moudrosti růže/hadích kněžek/šamanů/strážců pozemské moudrosti/ Templářů
Brána Marie Magdalské (4:4), Růže se 4 Okvětními Lístky (4 Petaled Rose), letos připadá na neděli vzkříšení (Velikonoční Neděle). Koncept vzkříšení / probuzení k vyššímu vědomí / nanebevstoupení se odehrává již od starověkých časů Sumeru / Babylonu / Mezopotámie, prostřednictvím Mýtu o Inanně / Ishtar / Venuši a jejího sestupu a následného vzestupu prostřednictvím 7 bran a Staroegyptských časů: Vzkříšení Osirise Bohyní Isis. Totéž se odráží prostřednictvím pomazání, zasvěcení a vzkříšení Krista prostřednictvím Marie Magdalény (Kněžka Isis). (Pokračování textu…)

Nebojte se sami sebe

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

drazí milovníci života, já jsem Marie Magdaléna. Ráda bych vás všechny objala energií domova. Domovem mám na mysli váš přirozený stav bytí. Cítit se přirozeně a cítit se doma je stejné. Když se cítíte doma, cítíte se v bezpečí, cítíte se zakořeněni, ukotveni a zároveň se cítíte svobodní ve vyjádření sebe sama a své přirozenosti.
(Pokračování textu…)

Strach jako brána do neznáma

Milovaní, tento příspěvek je z archívu (rok 2011), ale vnímám, že pro mnohé může být i nyní, o 10 let později, přínosem.

Mary skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem Mary, matka Jeshuy. Jsem zde, abych vás oslovila a přinesla k vám ženský aspekt Kristovské energie. Právě nyní je pro většinu z vás skutečně potřebný. Procházíte skrze hluboký proces transformace.
(Pokračování textu…)