Krátká a snadná meditace

Krátká a snadná meditace s významem nalezení sebe a naslouchání sobě samé, sobě samému pro každého, kdo bude chtít  Tolik času běžně věnujeme druhým nebo práci, kolik jej ale věnujeme sami sobě?

„Dovoluji si harmonizaci svého těla, se svou podstatou duše tak, jak je to pro mě vhodné“ … Mnozí z vás odmítají jednoduché a vyhledávají zbytečné složitosti, na které nejsou připraveni, které jsou pro vás často neuchopitelné a matoucí. Pokud to tak je, dovol si zkusit tuto jednoduchou afirmaci a pokud to tak není – dovol si zkusit i tuto jednoduchou afirmaci 😁👍 Uvidíš, že v jednoduchosti je schovaná síla.. (Pokračování textu…)

Vědomá chůze

Light steps

Každé ráno při probouzení je před námi dalších úplně nových 24 hodin života. Jaký je to dokonalý dar! Máme na to, abychom je prožili tak, že těchto 24 hodin přinese mír, radost a štěstí nám i ostatním. Můžeme se usmívat, dýchat, chodit a jíst naše jídla tak, aby se nám dostalo tolik štěstí, kolik je ho na dosah. Přestože procházíme časem, naše chůze se spíše podobá běhu. Na Zemi po sobě zanecháváme úzkost a zármutek. Musíme svou chůzi změnit tak, že budeme na Zemi šířit mír a klid. Když dokážeme učinit jeden takový krok, podaří se nám i dva, tři, čtyři i pět. Když jsme schopni udělat krok mírumilovně a šťastně, pracujeme tak pro mír a štěstí celého lidstva. Meditace chůzí je nádherná věc. (Pokračování textu…)

Antoine de Saint-Exupéry: Modlitba

Neprosím o zázrak – Pane, nýbrž o sílu pro všední den. Nauč mne umění malých kroků. Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit čas. Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé. Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych životem jen neproklouzával, ale abych si běh dne rozumně rozdělil, abych si všiml záblesků světla a výšin a abych si alespoň tu a tam našel čas pro kulturní prožitek. Dej mi poznat, že blouznění, ať o minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál. Pomoz mi, abych to nejbližší činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější. Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty jsou samozřejmým doplňkem života, kterým rosteme zrajeme. (Pokračování textu…)

Inspirace

„Meditací oblažujete sami sebe svou přítomností v každičkém okamžiku.“

Thich Nhat Hanh

Meditace na probuzení lásky a štěstí

Přátelé, dnešní Zimní slunovrat můžete oslavit po svém, třeba s poslední meditací od Matouše Svobody, která je zaměřená na naše nitro – lásku a štěstí uvnitř a zároveň se v ní velmi pracuje s napojením jak na Slunce, tak i na Zemi.

Mahavatar Babaji Gayatri mantra