Den narození 4,13,22 a 31

Ahu Tahai. Moai of Easter Island at dusk

 „Nic není tak silné jako idea,
jejíž čas přišel.

Victor Hugo

Milí přátelé,pojďme společně pootevřít dveře a podívat se, co v sobě skrývá archetyp čísla čtyři…

Psychické číslo 4 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci. Přináší vám změny, často nečekané a nenadálé, navzdory tomu, že zrovna vy změny příliš v lásce nemáte. Jako zrozenci  s psychickým číslem čtyři příliš nevzpomínáte na minulost, vy přímo jste svými vzpomínkami, které máte uloženy v každém koutku své duše a v každé buňce svého těla. S psychickým číslem čtyři se rodí mnoho postižených dětí i lidí náchylných k nemocem. Psychická čtyřka způsobuje, že není snadné získat vaši důvěru, býváte nejistí. Tato nejistota s sebou nese i vaši potřebu neustále něco s někým konzultovat. Na druhou stranu z vás Vaše pochybovačství dělá lidí svéhlavé a neústupné. Mezi vaše povahové rysy patří i smělost, odvaha a trpělivost. A pravdou je i to, že berete své náhlé vzestupy a pády tak jak přicházejí a nepříjemné věci nesete trpělivě. Tam, kde se ostatní hroutí pod tíhou  nepříjemností a potíží, si vy, čtyřky díky svému spojení se zemskými silami, dokážete poradit a celkem rychle se vypořádat s problémy, které na vás doléhají. Zdá se, že jste přišli na svět s heslem: „Pomoz si sám, stejně ti nikdo jiný nepomůže! „Nemáte rádi průměr, jste stoupenci krajního řešení. Povahou jste rebelanti. Ke všem situacím v životě přistupujete metodicky a nikdy nic nepodniknete, dokud si to velmi důkladně  nepromyslíte. Vaší touhou je zavést do svého života rovnováhu a harmonii, chcete být systematičtí. Psychické číslo čtyři dosahuje úspěchů pouze nebo hlavně vlastním přičiněním. Díky vlivu tohoto čísla jste extrémně rezervovaní, neumíte odkrýt své nitro ani před svými nejbližšími. Někdy býváte i hodně egoističtí a jdete dost bezohledně za svým cílem. (Pokračování textu…)

Den narození 3,12,21 a 30

nara

Zaposlouchejte se do sebe a pohlédněte do nekonečnosti
prostoru a času.
Odtamtud zaznívá zpěv hvězd,
řeč čísel a harmonie sfér.

Thot-Hermes

Milí přátelé, v tomto pokračování Numerologie krok za krokem se podíváme na barevnost a rozmanitost vibrace čísla tři…

Psychické číslo 3 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 3.,12.,21. a 30. dne v měsíci.

Vaše vzpomínky jsou spojeny s nějakou partou, klanem, týmem, spolkem a samozřejmě rodinou. Jste od narození kolektivní, zřídkakdy se někde objevíte sami. Máte rádi společnost jakéhokoli druhu a vyhýbáte se tichému ústraní.

Rádi s druhými něco sdílíte, rádi mluvíte, ale umíte i naslouchat. Jste dobrými vypravěči vtipů a příběhů, přičemž máte občas sklony přehánět a vymýšlet si.

Máte rádi blahobyt a pohodlí, ale jste i velmi pracovití a býváte i sportovně založení.

Číslo tři vibruje s planetou Jupiter. Ta je popisována jako planeta optimismu, smělosti a odvahy, energie, vědomostí a daru slova.

Jako člověk narozený pod vlivem trojky (tzn. 3., 12., 21., nebo 30. dne v měsíci) zakládáte každou svou činnost na velkém ideálu. Usilujete o pravdu a nic než pravda Vás neuspokojí, ať už ji hledáte v lásce, v přátelství, v kariéře nebo v politice.

Psychické číslo 3 se vyznačuje velkou ctižádostí. Jako její nositelé byste rádi dosáhli „světové pověsti“ a v tomto smyslu také stále o budoucnosti uvažujete.

Neumíte se podřizovat, proto si hledáte taková zaměstnání, kde jste svými pány. Dá se říct, že jste člověk, kterému se říká umělec života. Umíte hledat a najít praktická řešení problémů, umíte život učinit nejen dokonalejší, ale i barevnější a radostnější.

Jste bystří, nápadití a druhými lidmi oblíbení. Umíte pružně přizpůsobit svůj způsob myšlení novým situacím a nemáte strach se lišit od ostatních.

Dokážete myslet rychle, zábavně a velmi originálně, a jste schopni nakazit druhé svým překypujícím životním nadšením.

Máte tendenci vidět vše z té lepší stránky a Váš optimismus je velmi nakažlivý. Jste rádi obdivováni, milujete úspěch a potřebujete být středem pozornosti. Jste velmi aktivní, snad ani neumíte odpočívat – děláte mnoho věcí najednou i myslíte na mnoho věcí a výdělek vám většinou plyne z několika zdrojů. Jste většinou velmi zodpovědní, vždy si plníte své povinnosti, co začnete, to dokončíte a to zvyšuje vaši sebedůvěru.

Sebedůvěra je klíčovým slovem vašeho života.

Vibrace trojky způsobuje, že jste někdy šokujícím způsobem neotesaní v mluvním projevu – upřímní až přehnaně. Nedáte se tak snadno odbýt vyhýbavými odpověďmi nebo podvodem, a rozpoznáte lež, zatajování nebo nečestnost na hony daleko.

Milujete pořádek a kázeň. Někdy to se svou pořádkumilovností až přeháníte. Jste velcí perfekcionisté.

Často se projevujete jako podivná kombinace moudrého filozofa a šťastného klauna…

Rádi se obklopujete osobami druhého pohlaví, jste však vybíraví a svou přízeň většinou věnujete jen těm, kteří jsou pro vás nějakým přínosem.

Jste všestrannými pomocníky a jste ochotni pomoci všem, i svým „nepřátelům“, ale jen když jste o to  požádáni.

Vašim koníčkem je cestování. Další vaší přirozenou potřebou je něco si s druhými vyměňovat, takže se mezi Vámi najdou i nadšení sběratelé čehokoliv.

Vaší slabou stránkou je příliš mnoho ctižádosti a sklon k výstřednostem. Býváte prchliví, domýšliví a diktátorští.

Milé trojky, měli byste se vyhýbat zbytečným diskusím. A také společnosti nečestných lidí. Peníze vydávejte s větší opatrností, neutrácejte tolik za přepychové a povrchní věci. Neměli byste se přejídat, měli byste se vyhýbat tučným a kořeněným jídlům. Jestliže nemáte hlad, neměli byste jíst.

Uberte trochu na své ctižádosti a trénujte trpělivost. Respektujte své životní partnery a ponechejte jim i ostatním členům Vaší rodiny jejich svobodu.

Ve svém soukromí i v práci se snažte mít pod kontrolou své „diktátorské“ sklony.

Naučte se odpočívat a relaxovat. Neberte na sebe víc úkolů a práce než jste schopni unést.

 

Beautiful young woman on bike

Den narození tři

Motto: Celá moje bytost je naplněná silou a krásou

Symboly: Třetí sephira na Stromě poznání Binah-Rozum nám umožňuje dozrát v konfrontaci našeho vnitřního poznání s poznáním, které dosáhl svět, co nás obklopuje. Prostor a čas zdánlivě spoutávají ducha, ve skutečnosti je prostor otcem ducha, protože mu dal tělo, aby se v něm projevil na hmotné úrovni a matkou ducha je čas, který povzbuzuje ducha k vývoji a k tomu, aby na cestě nezaostával.

Úloha: Ať jsi žena nebo muž, nyní procházíš kultivací svých ženských aspektů. Krásu, která tě přitahuje k jiným lidem, máš také v sobě.

Tvé vlohy: družnost, rodinné založení, tvořivá představivost, herecké nadání, talent i pro jiné druhy umění, komunikativnost, schopnost zaujmout a oslovit druhé, dobrá fantazie a imaginativní schopnosti, výřečnost a upřímnost.

Tvé výzvy: zaměřenost na druhé do té míry, že zanedbáváš péči o sebe sama, utápění se ve vlastním myšlenkovém světě, roztříštěnost v jednání, potřeba mít vše pod kontrolou, snaha nabrat si toho na sebe příliš a potom „nestíhání“, přílišné spoléhání se na mínění a názory jiných. Zahrnování druhých „láskou“, která potlačuje jejich individualitu, tendence nebrat v úvahu názory druhých, pocit citové chudoby

Milá trojko, jsi velmi šarmantní člověk, který umí projevit radost ze života a rád navazuje kontakty. Neustále se musíš něčím zaměstnávat. Máš schopnost rychle se uzdravit z nemoci a dar zůstat mentálně mladý až do vysokého stáří. Jsi velmi kreativní, rychle Ti to myslí, nicméně nové ideje umíš lépe rozvíjet než provádět. Rutinní práci přenecháváš raději jiným. Jsi typ nezlomného optimisty, který svým neotřesitelným pozitivním postojem může druhé, buď zela strhnout, nebo jim jde strašně na nervy. Na překážky si nestěžuješ, představují pro Tebe zajímavé možnosti, jak prokázat svou kreativitu a najít nekonvenční řešení.

Dá se říct, že jsi miláček Štěstěny v každém směru. Všechno se ti hravě daří, jen nesmíš být lehkomyslná a jít hlavou proti zdi.

Zdraví a nemoci: citlivé nervy, kožní problémy, podrážděnost a nepokoj, srdeční problémy, sklon k artritidě.

Drahokamy: Růženín

Růženínsvými jemnými růžovými tóny v nás růženín probouzí cit něžnosti, mírnosti  a nesobecké lásky. Jeho záře je pohlazením, při kterém pookřeje každá duše. Růženín prohloubí tvou vnímavost k umění, zejména k hudbě, oživí tvou fantazii a tvořivého ducha. Při komunikaci s lidmi a řešení problémů  ti pomůže nechat věcem potřebný prostor a čas. V duchovní rovině Tě na cestě hledání bude provázet jako strážný anděl.

Všeobecně se doporučuje umístit větší kus růženínu v blízkosti televize a počítačů, neboťˇ má schopnost čistit prostor od elektrického smogu. Po zdravý a nerušený spánek je vhodné mít v blízkosti lůžka růženín spolu černým turmalínem a křišťálem.

Karmické úkoly:

Tělesné: Snaž se krotit svůj temperament, nepřejídej se a kontroluj své vášně i smyslnost.

Emocionální: Udržuj živé kontakty s lidmi, vyhýbej se ale povrchním vztahům a  zbytečně se nerozptyluj.

Spirituální: I když se úspěch nedostaví okamžitě, měla by jsi setrvat  v hledání velkých životních pravd.

tarot-karta-cisarovna

 

 

 

 

 

 

Třetí arkana tarotu: Císařovna je symbolem tvůrčí schopnosti a plné životní síly,nevyčerpatelného prazákladu,z něhož se neustále rodí něco nového. Archetyp Císařovny nám říká,že mír lze najít pouze tak,že se naladíme na naše Já,které je v našem nejvnitřnějším srdci, a že se rozpomeneme,co a kdo opravdu jsme – děti Nejvyššího. Císařovna je chápána jako spojení Mága,tedy anima a vědomí sebe sama,s Velekněžkou,tedy animou a podvědomím. Dalším důležitým poselstvím Císařovny je to,že miluje bezpodmínek. A dále, že máme-li někdy opravdu milovat samy sebe,musíme milovat svou matku a svého otce a smířit se s nimi.

Milá trojko ,využívej Císařovninu schopnost a sílu kreativní imaginace k vytvoření si lepší budoucnosti. Rozvíjej svou ženskou stránku. Následuj touhu svého srdce a doveď své naděje a sny až k plodům.

Afirmace,respektive sanskrtská modlitba: „Ó, božská Matko,naplň mi srdce světlem. Nechť je mi tma vzdálená. Povzbuzuj ve mně osvícení!“

Slova pro inspiraci: „Jak toužíme, tak chceme, jak chceme, tak jednáme, jak jednáme, tak také získáváme“.

 

The girl and a violoncello

Den narození dvanáct

Motto: Ve svém životě přijímám a následuji Boží vůli, která  se mi odhaluje krok za krokem.

Symboly: Místo mezi první sephirou Kether-koruna a druhou sephirou Chochmah – Moudrost na Stromě života. Neulpívej na Koruně pomíjející moci, ale na Koruně moudrosti života. Neztrať  se v přílišném odbočování ze své cesty.

Úkol: Rozpoznej, které oblasti Tvého života jsou strnulé a nehybné. Osvoboď se od nich, to ti přinese úlevu.

Téma vibrace 12: pýcha versus pokora .Nedovoluj, aby Ti pýcha bránila v osobním vývoji. Vědomě pěstuj pokoru.

Tvé vlohy : všestrannost, činorodost, schopnost se na něco podívat z jiného úhlu pohledu, chuť k cestování a poznávání jiných kultur,ochota podstoupit určité oběti kvůli většímu cíli, citlivost a schopnost vcítit se do druhých,vlohy pro službu, charisma a  schopnost působit na ostatní

Tvé výzvy: přílišná depresívnost, žárlivost, závislost, sklon nechávat se využívat druhými a parazitovat na sobě, obětování příliš mnohého ze sebe samých, pomalost, nepružnost,rigidní lpění na starých hodnotách, těžké přijímání změn a nových směrů, kritizování.Kladení většího důrazu na vnější než na vnitřní život. Sklon „zaseknout se“ v okolnostech, když staré způsoby již nefungují.

S dvanáctkou jako číslem dne narození v sobě máš energii trojky, ale i individuální sílu 1 a 2.Díky tomu jsi mnohostrannější než lidé, kteří se narodili 3.dne. Máš ochotnou, přívětivou povahu a jsi velmi družná.Také máš sklon k netrpělivosti, všechno bys chtěla hned. Máš v sobě hodně pochopení pro všechny a pro všechno, a tak je pro Tebe mnohdy těžké zaujmout nějaké stanovisko nebo se pro něco definitivně rozhodnout. Jsi velmi praktická a máš ráda aktivitu.Tvá bujná fantazie si často přikrášluje pravdu.

Milá dvanáctko,než se pustíš do změn, zeptej se nejdřív sama sebe:“Po čem toužím?“.

A nedovol nikomu a ničemu, aby v Tobě utlumil tvůrčí plamen.

Zdraví a nemoci: srdečně-cévní záležitosti, sklon k infarktům, psychosomatické nemoci, podrážděnost a nepokoj.

Drahokamy:Zlatý topas

Zlatý topas tě spojí se sluneční energií, posilní a oživí celé tělo, pomůže Ti proti strachu a depresím. Uvolňuje i napětí.

Žlutý topaz, posel sluneční energie, nám svou září přináší poselství, že vše živé je zrozeno s láskou. Stačí jen otevřít oči,vše živé na tomto světě je jedno.Toto prosté poznání může být lékem, hojivým balzámem nemocné duši, která se z neznalosti trápí strachem a depresemi. Zlatý topaz svým zářivým jasem může inspirovat a stimulovat tvoji vnitřní mysl, prosvětlit ji a tak prozářit i celý Tvůj organismus.

V nervové pleteni solaru plexu odstraňuje žlutý topas blokády způsobené nezpracovanými vnitřními konflikty a disharmonií; pomáhá po nervovém šoku a při duševní vyčerpanosti.

Je možné ho používat na posilnění srdce, při stavech vyčerpání a při zažívacích těžkostech. Klade se na třetí čakru. Preventivně nás zlatý topaz chrání před nachlazením a položen na prsou,tiší dusivý kašel.Posiluje také chuťové buňky.

Karmické úkoly:

Tělesné: Klidně si dopřej trochu pohodlí, ale nesmíš zpohodlnět příliš. Pokud to jde,pobývej hodně v přírodě.Tam se nejvíc zregeneruješ.

Emocionální: Nepropadej zoufalství,když se věci nevyvíjejí podle Tvých představ.Nic v sobě nedus.Vyčisti všechny trhliny mezi tebou a tvou matkou a všemi důležitými ženami v Tvém životě.

Spirituální: Uč se nechávat věci,ať se dějí,bez potřeby proces ovládat.Vědomě se obracej ke svému Vyššímu Já se žádostí o pomoc.

tarot-karta-viselec

 

 

 

 

 

 

Dvanáctá arkána tarotu: Viselec – tento archetyp říká,že nemáme-li zkušenost hloubky,nepochopíme význam výšky.Symbolizuje koncentraci člověka na své nitro,poznání sebe sama a to,že se na svět kolem sebe a na své hodnoty dívá z úplně jiné perspektivy.

Jedině, když se na situaci podíváme z opačného úhlu pohledu,můžeme dospět ke skutečnému pochopení.

Dále je Viselec představitelem univerzálního principu náhlého prozření a rozpoznání rutinních vzorců, které nás svazují a brání našemu vývoji a růstu.Viselec tyto vzorce rozbíjí. Aby bylo možno vzorce porušit, je mnohdy nutné obrátit svůj svět doslova vzhůru nohama zaujmout naprosto odlišný životní postoj. A často je také potřeba něco obětovat – cíle,představy ,mínění…

Milá dvanáctko,tvým velkým nadáním je schopnost neustále překonávat vlastní omezení. Díky tomu se rozvíjí Tvá schopnost pomáhat v tomto procesu ostatním.

Afirmace: Odevzdávám svoje malé já svému velkému Já.

Slova pro inspiraci: „Uváznout – to je moment nuly vědomí.“ Robert Pirsig

„Jak odlišně svět vypadá, díváme-li se na něj očima svého pravého Já.“

Miss AutumnDen narození dvacet jedna

Motto: Jsem v jednotě s Vesmírem.

Symboly: Místo mezi čtvrtou sephirou Chesed – Milosrdenství a sedmou sephirou Necah – Boj na Stromě života.

Můžeš dobýt svět a stát se jeho vládcem,anebo být bláznem,kterého svět odsoudí.

Buď nad věcí a vybírej si ze světa jen to, co pro svůj život potřebuješ.

Neklaň se mu,ani před ním neutíkej. Žij v harmonii s kosmickými zákony.

Snaž se o soulad s vnitřním a vnějším světem. Žij svobodně,ale v určitých hranicích.

Úkol: Důvěřuj svému vnímání.

Tvé vlohy: tolerantnost,schopnost stát na pevné zemi a zároveň být v kontaktu se svým nitrem, diplomatické schopnosti, úspěšnost bez snahy povyšovat se nad jiné,chápavost,přizpůsobivost, nadšení pro cestování a poznávání jiných krajin,tvořivost, představivost. Lehkost.

Tvé výzvy: roztříštěnost zájmů,nedochvilnost,útěk od reality, honba za nedosažitelným,podléhání sebeklamu, vytěsňování bolestných vzpomínek; touha patřit k velkému,širému světu a přitom se ztrácet; být příliš orientován navenek; přikládat si masky. Neakceptovat hranice. Sebepřeceňování kontra neangažování se; strach před světem; odmítání světa,jaký je.Hledání štěstí mimo sebe;trvající připoutanost k lidem nebo myšlenkám,které Tě zraňují,uvíznutí ve svém ohraničeném světě,v neschopnosti vidět celek.

Zdraví a nemoci: náchylnost ke kožním potížím,astmatu, hormonální nerovnováze nebo emocionálnímu stresu. Sklon k bolestem svalů.

Drahokam/Kov:

Zlato symbolizuje moc a bohatství,čistotu Boží sluneční energie a samo Slunce,dárce veškerého života. Zlatě zářivá vibrace zlata fyzicky ovlivňuje pupeční centrum, ale také působí i ve vyšších duševních a duchovních rovinách. Pomůže Ti najít smysl života a současně jej v praktickém životě v plné míře naplnit. Potlačuje Ego a aktivuje intuici.

Zlato je ale především prvkem obnovy, věčného mládí. Pozitivně ovlivňuje látkovou výměnu a následně i proces stárnutí. Až do pozdního věku v Tobě bude provokovat aktivitu,podporovat Tvoji sebedůvěru a sebevědomí. Pomůže Ti překonávat stavy deprese,splínu a daruje Ti vnitřní klid;tiší obavy z nemoci a ze smrti. Mírní bolesti.

Milá dvacet jedničko,  pro svůj vstup do světa sis vybrala velmi šťastnou vibraci, která jakoby v sobě měla zakódované vítězství nad veškerou nepřízní osudu. I přes to ale asi ve svém životě prožíváš chvíle, kdy jsi na nejvyšším vrcholu a pak zase v nejhlubším údolí. Jsi velmi emocionální a jako všechny trojky, podléháš výkyvům svých nálad. Máš sklon rozčilovat se kvůli maličkostem ,jsi často nervózní a náladová. Máš jazykový talent a můžeš být úspěšná tam, kde je zapotřebí hlasu. Dej si pozor na svůj sklon k hádkám, k vnitřní frustraci a také ke své „schopnosti“ druhé velmi zraňovat svými poznámkami. Jsi totiž velmi kritická. Vibrace 21 o Tobě prozrazuje i to, že jsi inteligentní a zábavný společník. Pod vlivem čísla dne 21 máš mateřský instinkt (to se týká i mužů), líbí se Ti starat se o partnera a láskyplně ho ochraňovat.

Karmické úkoly:

Tělesné: Nepotlačuj emoce, zejména zlost. Snaž se najít konstruktivní způsob pro její vyjádření (nějaký sport, tanec, hra na hudební nástroj nebo jiný kreativní koníček )

Emocionální: Připusť si touhu po nejvyšším naplnění. Meditacemi se přiblížíš k jeho uskutečnění.

Spirituální: Klidně můžeš usilovat o nejvyšší cíle při pokusu dát smysl svému životu.

Využij při tom s důvěrou nejvyšší tvořivé síly.

tarot-karta-svet

 

 

 

 

 

 

21.arkána Tarotu: SVĚT – tento archetyp ukazuje na plně vyrovnaného a celistvého člověka,který je v kontaktu se svým vnitřním zdrojem a i se světem venku.Jeho úkolem je uplatňováním univerzálního učení ve světských záležitostech napomáhat tomu,aby se svět stal lepším místem.

Muž se musí poznat v ženě,aby pochopil svět.Žena se musí poznat ve světě,aby pochopila samu sebe.

Milá dvacet jedničko, Tvým úkolem je pomáhat světu stát se lepším místem a to tak, že budeš uvádět do normálního života vesmírné (nebo Boží,chceš-li) zákony.

Vhodným začátkem je snažit se poznávat tyto kosmické zákony a uplatňovat je ve svém životě.Byla ti dána svobodná vůle. Smíš a máš ji používat. V životě není vyššího poslání než být naplněna radostí, ať už pro Tebe radost znamená cokoli. Ve stavu radosti a štěstí jsi  totiž nejblíže své pravé přirozenosti,své božskosti.

Vědomě prožité chvíle spokojenosti ti otevřou dveře k meditaci, během níž pro tebe bude snadné vnímat své spojení s Vesmírem.

Abys mohla světu přispět svými vrozenými talenty,musíš věřit tomu,že v sobě najdeš zdroj ničím nepodmíněné lásky,abys ji mohla projevit.Takovou moudrou lásku můžeš ale vyjadřovat jedině tehdy,pokud budeš ochotná vzdát se určitých omezujících vzorců ve svém chování a starých smutků. Bude potřeba,aby sis ujasnila svoje priority a kultivovala svoji komunikaci, která by měla být co nejláskyplnější a hladivá.

Děkuj vědomě Vesmíru nebo Životu nebo Bohu za všechno ve svém životě,co pociťuješ jako dar.

Děkuj také předem za všechno,co chceš do svého života pozvat.

Děkuj za své vnitřní bohatství a za potenciál, který chceš ještě rozvíjet.

Oslavuj sebe i svůj svět a raduj se ze své prosté existence.

Afirmace: Těší mě objevovat vše nepoznané.

Moje Já mě vždycky podporuje a dodává mi sílu.

Slova pro inspiraci: „Každý výstup do výšek se děje po točitých schodech…“. Francis Bacon

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“  J 8,32

hezke

Den narození třicet

Motto: Uvolňuji se a důvěřuji životu.

Symboly: Místo mezi osmou sephirou Hod – Sláva a devátou sephirou Jesod -Základ věcí na Stromě poznání. Voda poznání se dostává do rovnováhy s mocí a soudem živlu země. Kolo štěstí člověka je podmíněné dosahováním nebo ztrácením tohoto souladu.

Úloha: Poskytni potřebnou ochranu a starostlivost tomu, co se rozvíjí ve tvém nitru. Nemusíš nic zbytečně urychlovat.

Tvé vlohy: herecké nadání, prozíravost, bohaté myšlení, potřeba zvažování, fantazie, schopnost ustoupit, bystrost, smysl pro nádheru,optimismus, mnohostranný talent, potřeba komunikace v partnerském vztahu,přátelskost, snaha využít nadání a realizovat se v povolání, ve kterém je v souladu tvořivý i finanční aspekt.

Tvé výzvy: odmítání kritiky, nesnášení průměrnosti ,přílišné kritizování druhých, nevhodné přátelství a lehká ovlivnitelnost nimi,zaslepenost, nervové zkraty v složitých situacích, sklon k duševní tyranii vůči jiným, scestná fantazie, sklon dělat přehnané kompromisy;vypočítavost a sarkasmus;přikládání velkého vlivu sociálnímu statutu a vnějšímu vzhledu.

U vibrace dne 30 si připomeňme,že trojka je zároveň Slunce (1) a voda, kterou symbolizuje Luna (2). Takže se zde lunární citlivost kombinuje s tvořivou sílou Slunce. Působení nuly se projevuje především v tom, že nositelům tohoto dne narození dává další rozměr a tím i pronikavou bystrost.

Vibrace 30 se projevuje dvojím způsobem – buď je od  přírody extrovert,  temperamentní a má velkou zásobu energie. Baví ji poznávat nové lidi a je velmi přizpůsobivá.Nebo se projevuje v opačné poloze a je zaměřená sama na sebe a projevuje se skoro podivínsky jako mlčenlivý samotář,který je raději sám se svými myšlenkami. Stejné je to v oblasti sexu – mezi nositeli této vibrace dva velice vyhraněné typy: Buď je velmi sexuálně založená, anebo touhou a  něžnostmi příliš neoplývá a přistupuje k jakýmkoli fyzickým projevům lásky s naprostým nezájmem.Je to buď a nebo,nic mezi tím.

Milá třicítko,jsi inteligentní a tvůrčí,přes to ti často chybí motivace a raději se spoléháš na svůj šarm místo na své schopnosti. Potřebuješ mít vedle sebe partnera,který tě povzbuzuje a podněcuje k jednání.

Život je pro tebe jeviště,fascinuje Tě role toho,kdo „tahá za nitky“. Tvým krédem je láska k životu. Máš dobrou intuici a schopnost imaginace. Měla by ses mít ale na pozoru před každou posedlostí.

Milá třicítko,naplň všechny oblasti svého života smyslem a smysly.Tvoř a přetvářej tvoje bytí,dokud nenaplníš své hmotné a duchovní potřeby do největší možné míry.

Zdraví a nemoci: sklon k nervovým poruchám a těžším duševním onemocněním, závislost na lécích nebo na alkoholu.

Drahokamy: Sluneční kámen

Jak sám název napovídá,je to kámen Slunce.Pod jeho vlivem,zmizí všechny chmury,deprese a strach.Do našeho duševního života vnáší jas naděje.Obdarovává nás optimismem ve chvíli,kdy pro nás všechno ztrácí smysl.Učí nás milovat vlastní život a sebe sama,neboť nemilujeme-li sebe sama,nemůžeme milovat ani vé bližní,své okolí.Obrací naši pozornost ke světlým stránkám života.Stimuluje nervový systém a podporuje souhru všech orgánů.Tlumí nervozitu a přináší klidný spánek.

Karmické úlohy:

Tělesné: Posiluj v sobě snahu o dosažení pevné půdy pod nohami.

Emocionální: Odvaž se udělat i něco víc, než je to, na co si myslíš, že máš.

Měl bys hledat zakotvení v pevných vztazích.

Spirituální: Otevři se klidně a bez obav nejvyšším dimenzím světla a pramenům kosmických sil.

tarot-karta-cisarovna

 

 

 

 

 

 

3.arkána tarotu – Císařovna.

Kabala zná Císařovnu jako „Světelnou Inteligenci“.Tak jako je Luna oživována Sluncem, tato světelná a světlo vyzařující Inteligence dodává energii tomu,do čeho neustále vkládáme svou tvůrčí a emocionální energii, a oživuje to.

Takto projevujeme nebo dáváme zrod tomu,co milujeme,po čem vášnivě toužíme a co živíme.

Afirmace: Kolik dávám druhým,tolik dávám i sobě.
Slova pro inspiraci:“Touha je půl života,lhostejnost je napůl smrt.“  Chálil Džibrán

Milí přátelé, pro tentokrát se s Vámi loučím,sejdeme se příště nad povídáním o vibraci čísla čtyři.

Sofie

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Den narození 2.,11.,20. a 29

Angel wings

„Na cestách života potkáváme
stále znovu sami sebe v tisíceru převlecích“.

C.G.Jung

Milí přátelé, z pestré mozaiky dnů dnes vybírám ty, které po sečtení vyzařují energii čísla 2.

Pojďme se společně ponořit do oceánu citů, které jsou dvojkám vlastní…

Psychické číslo 2

Psychické číslo 2 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 2.,11.,20. a 29. dne v měsíci.
Vaše vzpomínky mají něco společného s protějškem, s nějakým „ty“, a chápání sebe sama se u Vás odvozuje vždy ze vztahu. Při jakémkoli svém konání hledáte ospravedlnění v reakci svého protějšku. Chcete se realizovat ve spolupráci a sice s člověkem, kterého akceptujete jako svůj protějšek a který nejvíc odpovídá vašemu vnitřnímu obrazu. Když jste ponecháni sami sobě, hůře nacházíte sama sebe a váš rozvoj postupuje pomaleji.
Číslo dvě vibruje s Měsícem, který reprezentuje představivost a  citlivost. Měsíc je odrazem sluneční záře. Je dárcem základní,mateřské a tvůrčí energie. Měsíc působí na naše podvědomí člověka, na náš vnitřní svět;podporuje naši představivost, vnímavost a proměnlivost.
Psychická 2 Vám propůjčuje jemnou a romantickou povahu a umělecké sklony. Dá se o Vás říct, že jste snílci s tendencí bát se neznámého nebo cizího. Jste velmi nápadití vynalézaví,  ale v uskutečňování svých plánů a nápadů nejste vždy tak důslední,  jak byste měli být. Potřebujete někoho, kdo Vaše nápady uvede v život.
Psychické dvojky mívají velmi silný vztah  ke svým rodičům, zejména ke své matce  -ať už v pozitivním nebo opačném slova smyslu. V každém případě jim hodně záleží na tom, aby se jejich blízkým dařilo dobře – dvojka je tzv. vibrace „slepičí polévky“. (Pokračování textu…)

Pestrá mozaika dnů narození

kvet zivota „Žádný člověk se nepodobá druhému, žádná tvář není stejná jako jiné, žádný otisk prstu se neopakuje. Milion tváří Boha se zrcadlí v milionu lidských obličejů. Jak mnohotvárné jsou vnější formy projevu, tak mnohostranné a neopakovatelné jsou i charaktery lidí.
Ale všechny usilují o dokonalost.
V každém dřímá obraz Nejvyššího v jeho nejčistší a nejpůvodnější podobě.
Kletba i požehnání provázejí člověka na jeho cestě k dosažení tohoto ideálního obrazu. Hluboko v duši dřímá vědomí toho nejušlechtilejšího, nejkrásnějšího a nejdokonalejšího. Ale nezapomínejme, že hmota se může stát dokonalou jen tehdy, když bude dokonalá Duše, jež ji oživuje, neboť podle žádostí duše se formuje to, co je viditelné a hmatatelné. Tak vypráví každá forma příběh svého vzniku, svého úsilí na cestě k prapůvodnímu obrazu.
Ukaž mi tvář, ukaž mi své tělo a já budu vědět, odkud pocházíš a kam chceš jít. I když se ukryješ do mnoha převleků, já tě přece poznám,neboť pravdu nelze zamaskovat.

Staň se tím, o co usiluješ: vlastní pravdou.“

Aymar

Vítám Vás na pokračování mého minikurzu Numerologie krok za krokem.
Dnes začneme poodhalovat tajemství, které skrývá náš den narození.
Numeroložka Penny McLean jej docela výstižně označuje jako „nástupní bod“.

Psychické číslo 1 ovlivňuje vás, kteří jste se narodili 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci.
Vaše vzpomínky se vztahují k roli vůdce, vládce, velitele, agresora, dominantního jedince, ale i k roli samotáře, osamělého a osamoceného bojovníka. Jste zvyklí jednat samostatně, prosazovat své zájmy bez pomoci jiných, uskutečňovat své myšlenky bez spolupráce se stejně smýšlejícími lidmi. I v nejkomplikovanějších situacích vždy najdete východisko a sami od sebe rozvinete síly, které vám pomohou zvítězit nad čímkoli.
Vaší vládnoucí planetou je Slunce. (Pokračování textu…)