16 věcí, které se změní, až opravdu potkáte toho svého

1. Nebudete se bát mluvit o svých vnitřních obavách

Co dřív bylo trapné a nepříjemné, se s tím pravým stane věcí snadnou a přirozenou. Teď víte, že nebudete odsuzováni ani za to, co bylo, ani za to, co možná ještě trvá. Bude pro vás snazší se otevřít a dovolit, aby vás druhá strana poznala takové, jací jste. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

… v takových chvílích cítím, že jestliže jsme se skutečně milovali, pak se milujeme i nyní, i v tuto chvíli. Milovat se nepřestaneme. Skutečná láska nikdy nekončí. Skutečná láska se v tichu a v odloučení prohlubuje. Jestliže však tomu tak nebylo, pak není čeho litovat. Protože člověk nemůže litovat, že ztratil něco, co nikdy neměl.“
Catherine Casal, Letters to Eternity

 

K zamyšlení

Vztahy jsou vlastně tím nejtěžším a nejnáročnějším, co člověka v životě potkává. To proto, že se dotýkají jeho nejniternější zranitelnosti – jeho potřeby přijetí lásky. Dříve se za duchovní cestu a cestu osobního růstu považovala duchovní cvičení a meditace mimo dosah života. Dnes už začínají být pravdivě a logicky za podstatu duchovního bytostného růstu člověka považovány právě vztahy.

(Pokračování textu…)

Jestli chceš vědomého muže…

Tak ty bys chtěla vědomého muže, co?

Je ti doufám jasný, že k tomu je potřeba, abys byla vědomou ženou?

Víš, co to znamená? Chápeš ty nároky, které jsou spojené?

Bude potřeba celé tvoje VŠECHNO. Bude potřeba, aby ses přihlásila ke všem svým průserům, prostě ke všem. I k těm nejhlubším, nejtemnějším, nejskrytějším kouskům.
(Pokračování textu…)

K zamyšlení

Pokud spolu dva lidé žijí, ovlivňuje žena muže z 60-70% a muž ženu ze 30-40%. Když se tedy jeden posune, má to vliv na oba partnery. Mám takovou zkušenost, že často ten, kdo si myslí, že se posouvá a v tom druhém změny nevidí, je zaslepen pouze vědomostmi a vlastní pýchou, ve skutečnosti pokud se mění naše nitro, proměňuje se náš pohled na druhé, proto tou změnou je krok směrem k lásce a přijetí druhých bez hodnocení a odsuzování.

Zdroj: Tara Radka Svobodová

Nikdy se ke svému partnerovi nechovej jako ke svému vlastnictví…

Tvůj partner je svobodný. Může jít, kamkoliv jenom chce. Na světě neexistuje žádný prostředek, který by mu v tom mohl zabránit. Když bude chtít, tak půjde. Je to jeho život a patří do jeho rukou. Jedině on ví, co je pro jeho život nejlepší. My to vědět nemůžeme, neboť víme jen to, co je nejlepší pro náš život. Existuje vlastně jen jeden způsob, jak mu umožnit, aby zůstal: Dovol mu být svobodný!

Beztak je, i když mu nasazuješ pouta jakkoliv pevná.
(Pokračování textu…)