K zamyšlení

Když tě tantrická žena vpustí dovnitř sexuálně, vpouští tě do sebe celé. Nespojuje se s tebou, aby se cítila žádoucí. Ví, že je žádoucí, protože po sobě touží každý den ve svém sebe potěšení. Nesleduje tě pro své vlastní osobní romantické komedie. Drama pro ni není výzvou ke vztahu. Není s tebou, aby měla společnost. Má živoucí kmen duchovních bojovníků a magických mudrců, které nazývá svými přáteli. Je s tebou, aby se vaše duše dotkly. Pokud si zvolíš tantrickou ženu, věz, že ona je branou.
Je očistou pro tvého ducha. Vše, co tě odvedlo od tvé skutečné podstaty, shoří v ohních její vášně a bude smyto nektarem jejího srdce. Ona je tebou. Je tvým odrazem.

Ch. M. Begg

Zdroj: FB

O intimitě

„Lidé si myslí, že intimita je o sexu. Ale intimita je o pravdě. Když zjistíte, že někomu můžete říct svou pravdu, že jim můžete ukázat sami sebe, že před nimi můžete stát bosí a jejich odpověď je „Se mnou jsi v bezpečí“. To je intimita.“

~ Taylor Jenkins

Zdroj: FB

O lásce a manželství

„Manželství samo o sobě nemůže nic zničit. Manželství prostě vynese na povrch vše, co je ve vás ukryto – vystavuje to světlu. Jestliže v sobě ukrýváte lásku, manželství ji vynese na povrch. Pokud byla láska jenom přetvářka, jenom návnadou, pak dříve nebo později zmizí. A pak vyjde najevo, jací doopravdy jste. Manželství je prostě příležitostí, aby se mohlo projevit všechno, co ve vás je.
Lásku neničí manželství. Lásku likvidují lidé, kteří nevědí, jak milovat. Není to láska, co zde podléhá zmaru, protože především to žádná láska není; žijete ve snu a skutečnost ten sen ničí. Doopravdy je láska něčím nezničitelným, je součástí věčnosti.

(Pokračování textu…)

Proč je pro toužícího vyhýbavý tak aktraktivní a proč vyhýbavý nemůže odolat toužícímu

Většina energie partnerů ve vztahu
se spotřebovává na jejich snahu
udržet si mezi sebou ideální vzdálenost
V poslední době jsem o tom už psala
například v článku Toužící žena, vyhýbavý muž

(Pokračování textu…)

Toužící žena, vyhýbavý muž; toužící muž, vyhýbavá žena

Málo se ví, že ve vztahu se často sejdou
dva lidé s rozdílným přístupem
k prožívání citového pouta
Psychologie zná pojmy
úzkostná vazba a vyhýbavá vazba

Oba tyto typy základního nastavení
jsou utvářeny už v raném dětství
Mohou sice během života kolísat
vlivem životních zkušeností,
ale v zásadě se nemění
(pokud člověk na změně
vědomě nepracuje)
(Pokračování textu…)

Obdivuju dnešní muže zcela upřímně

 

A proč?
Přečti si to ženo, dívko, jestli to dáš až do konce.

Ptám se

Všude se píše co by měl muž dělat a změnit se.
Před dvěma lety jsem se velmi zastával ve své tvorbě žen.

A teď se ptám do morku upřimnosti žen…kde jste ?
(Pokračování textu…)