Kořeny a křídla…

Když se spojí pro život muž vyvrácený z kořenů se ženou, která je na tom podobně jako on, nemůže jí on být oporou k tomu, aby v jejich vztahu zakořenila s důvěrou a mohla roztáhnout svá křídla, která budou povznášet je oba…měli bychom pamatovat na to, že jen stromy se zdravými kořeny dávají dobré plody.
A když chceme léčit svůj život dříve nebo později se budeme muset podívat na to, jaké kořeny máme a proč máme svázaná nebo kolikrát zcela zlámaná křídla.

K zamyšlení

Vztah, kde mezi partnery není důvěra, je totéž jako telefon bez signálu. A co děláte s telefonem, když nemáte signál? Odložíte ho nebo hrajete hry.
Dr. Steve Maraboli

Osudový partner

Osudový partner je ten, který má zámky, do nichž pasují naše klíče a současně má i klíče, které pasují do našich zámků. Když se spolu začneme cítit oba dostatečně v bezpečí, abychom se nebáli své zámky odemknout, odhalíme před sebou navzájem svá pravá Já a najednou zjistíme, že spolu můžeme být zcela a upřímně sami sebou. Že se navzájem milujeme takoví, jací skutečně jsme a nikoli takoví, jací jsme předstírali, že jsme. Navzájem tak v sobě nalézáme to nejlepší, co v nás obou je. Je úplně jedno, jestli se kolem nás strhne bouře. Právě s touto bytostí po boku se totiž cítíme naprosto v bezpečí, obklopeni svým soukromým rájem.

 Richard Bach

 

Myšlenka na dnešní den

Nikdy nedovol, aby se pro tebe stal prioritou ten, pro koho jsi jen jednou z možností.

Mark Twain

Pohádky vždy končí láskyplným polibkem…

Přijala: Lemiana dne 13.2. 2019 20:02

Tvoříte si život skrze mocné myšlenkové filtry, které jste již jako děti přijaly od svých rodičů, babiček a dědečků, blízkých příbuzných, od učitelů, ale i zkušenostmi od tzv. „moudrých rádců“ ve vašem životě. Láskyplná realita mnohdy ve vašem dětství byla pouze viděna a vnímána v pohádkách, kde vždy zazvonil zvonec a polibkem muže a ženy přišel konec………….

Myšlenka na dnešní den

Duše může růst pouze tehdy, když jste svobodní, a láska svobodu poskytuje. Když dáte svobodu, jste svobodní – to je odpoutání. Jestliže vnutíte otroctví druhému člověku, v tutéž dobu uvězníte sebe. Jestliže spoutáte druhého, druhý spoutá vás, jestliže omezíte druhého, druhý omezí vás, jestliže se snažíte vlastnit druhého, druhý bude vlastnit vás. Takto dvojice po celý svůj život stále bojují o dominantní postavení. Muž má svůj vlastní způsob, žena má svůj vlastní způsob, oba bojují. Je to nepřetržité trápení a bojování. Muž se domnívá, že nějakým způsobem ovládá ženu, a žena se domnívá, že nějakým způsobem ovládá muže. Ovládání není láska.
Nikdy nejednejte s jakýmkoli člověkem jako s prostředkem. S každým jednejte jako se sebou – pak nebudete na nikom lpět a nebudete k nikomu připoutaní. Milujte, ale ať vaše láska dává svobodu. Když dáváte svobodu druhému, jste svobodní. Vaše duše roste pouze tehdy, když jste svobodní. Potom se budete cítit velmi šťastní.
Osho