Simply Meditation

 

Změňte směr své cesty a zamiřte z mysli do srdce… 

Meditace je starověkým postupem, který se používá již celá tisíciletí k uvolnění fyzického těla, zklidnění emocí, utišení mysli, otevření se vyššímu chápání a poznání naší pravé podstaty. Žijeme ve světě, který se rychle mění. Mnoho lidí si v současné době uvědomuje, že ve svém životě chtějí něco víc než materiální pohodlí a finanční úspěch. S postupujícím technickým a technologickýcm rozvojem jsme vystavováni působení mnoha různých stresujících faktorů. Důsledky stresu potom často pociťujeme jako únavu, úzkost, napětí či nepříjemné pocity. Začíná být všeobecně známo, že na náš život mají mimořádný vliv naše myšlenky a naše vnitřní dialogy. Mnohdy ale nejsme schopni ten neustálý proud mentální diskuse ve své hlavě zastavit a stáváme se jeho vězněm. Myšlenky nad námi přebírají moc.

Dalším stresujícím faktorem v naší současné společnosti je nedostatečná znalost sebe samých v důsledku malého množství času stráveného o samotě a rozjímání. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se zbavit stresu, je meditace a každodenní pobývání v tichu v našem nitru. Většina z nás je v dnešním uspěchaném světě motivována silnou vnitřní touhou prožít ve svém životě opravdovou radost, rovnováhu, harmonii a bezpodmínečnou lásku. Jakmile se přeladíme na vyšší frekvence, můžeme všechny výše uvedené skutečnosti automaticky zažívat.

Simply Meditation představuje soubor technik, které  je součástí učení Paramahansy Sri Swamiho Vishwanandy. Simply Meditation pomůže všem kdo hledají cestu, jak se pozitivně a přirozeně zbavit stresu a najít vnitřní klid či uvolnění. Techniky Simply Meditation napomáhají efektnímu energetickému přeladění, a také nás otevírají našemu vnitřnímu vedení. Vylaďují naše duchovní, mentální a emoční pole a pozvedají nás do vyšších vibračních rovin. Toto vyladění se následně odráží v našem fyzickém těle a proměňuje je.

 

10917134_1524056514530105_4299538347358375336_n

 

Podstatou meditace je ztišit mysl a vytvořit si uvnitř sebe jakousi oázu pokoje. Meditací vytvořená vnitřní oáza nám pomáhá zvládnout v klidu změny, které život přináší a přispívá k snazšímu vyrovnání se s nejistotou, která nás provází v době transformace. Mnozí lidé považují za velmi náročné vypnout neustálou mentální diskusi, která denně takřka nepřetržitě probíhá v jejich mysli. Simply Meditation vede k tomu, že se v krátkém čase naučíme ovládat svou mysl místo toho, aby mysl ovládala nás.

Simply Meditation je soubor jednoduchých meditačních technik, které harmonizují mysl, emoce a prohlubují náš kontakt se sebou samými. Simply Meditation se soustředí především na zklidnění mysli a otevření Srdce Lásce a Míru, jež jsou naší Podstatou a plného prožívání těchto aspektů ve fyzickém světě, v běžném životě. Simply Meditation vede k tomu, že začneme prožívat hluboký mír v každé situaci; kdekoli se nacházíme. Je vhodná pro všechny a přináší užitek nejen nám samým, ale i našemu okolí. V dnešní uspěchané době je milým a časově nenáročným prostředkem k ponoření se do našeho nitra. Účinky Simply Meditation účinky je možné pocítit ihned, ať už jsme v meditaci zkušení či právě začínáme. Soubor technik je přizpůsobený moderní době a dnešnímu člověku. Skládá se z dechových cvičení, meditace, muder, vizualizace a práce s mantrou. To vše k našemu otevření a očištění, k prožívání a uvědomění si toho, kdo Jsme.

Meditační techniky Simply Meditation pomáhají:

  • uvolnit mysl i tělo
  • získat kontrolu nad našimi negativními vnitřními hovory
  • otevřít se našemu vnitřnímu vedení.
  • zvýšit schopnost zvládat stresující situace.
  • zlepšit zdraví, posílit vitalitu a pocity celkové pohody.
  • nastolit v našem životě klid a mír.
  • zlepšit schopnost řešit problémy.
  • zbavit se negativních pocitů a zvládat je efektivněji a konstruktivněji.
  • předcházet negativním reakcím a následkům stresu v budoucnu.

Největším přínosem Simply Meditation je zkušenost bezpodmínečné lásky, radosti a blaženosti.

Techniky Simply Meditation vyučované na kurzu je jednoduché následovat a lehké praktikovat. Užitek pocítíte téměř okamžitě a vyžaduje to jen 5 -10 minut denně.

S láskou,

Natarani

Více informací a seznam učitelů Simply Meditation: http://bhaktimarga.cz/simply-meditation/