Sedm principů havajské filozofie Huna

 

1. Svět je to, co si myslíme, že je. Fakt je něco, co si můžeme vyfotografovat nebo nahrát na video. Všechno ostatní je interpretací těchto faktů; jsou to naše city a myšlenky.Vědomí  toho, že myšlenky vytvářejí realitu a že si myšlenky můžeme vybrat, nás může vést k dalšímu počínání.

2. Není žádných omezení. Žádných limitů kromě těch, které si sami vlastním myšlením vytvoříme. Omezení a limity, ať užitečné, nebo ne, jsou našimi vlastními výmysly. Můžeme být svobodní, změnit své názory na omezení, zdraví,štěstí, úspěch, minulost, přítomnost i budoucnost.

3. Energie proudí tam, na co se  soustřeďujeme . Jestliže se zaměřujeme na věci pozitivní, více pozitivního vidíme a přitahujeme. Například: Když se setkáme se zlobou a zaměříme se na ni,zvíříme tím energii zloby a o to víc ji okamžitě pocítíme. Na druhou stranu, když si v tom okamžiku všimneme něčeho krásného, třeba stromu, modré oblohy nebo čistých tkaniček u bot, a soustředíme se na to, pozitivní energie překryje zlobu a změní tím naši skutečnost. Proto zůstaňme zaostření na to, co chceme, a ne na to, co nechceme.

4. Teď je okamžik moci. Minulost již byla, budoucnost teprve přijde, ale tento  okamžik je jediný, se kterým můžeme něco udělat, včetně změn pro budoucnost. Když chceme udělat změnu, buďme vyvážení v přítomnosti a vytrvejme.

5. Milovat znamená být šťastný. Starodávní Havajané se nezabývali tím, „miluje mě?“, nebo „miluji ho?“.
Když je ve vztahu, počínání, práci a nápadech přítomný pocit štěstí, je tam i láska. Proto buďme šťastni se vším, co je dobré, a žehnejme tomu.
Láska roste spolu s oceněním a vděčností.

6. Všechna síla pochází zevnitř nás. Už máme, co potřebujeme, jen jsme někdy zablokováni výchovou, okolnostmi nebo prostředím. Mějme tedy sebedůvěru, že naše spojení se zdrojem v nás samých je naprosto bezpečné.

7. Účinnost je mírou pravdy. Jestliže od života nedostáváme, co bychom si přáli, změňme své myšlení. Míra našeho úspěchu je vlastní pravdou. Žádná „protože“ nebo „ale když“, nejsou podstatná. Buďme dobří v tom, co děláme, a dělejme to nejlepší, co umíme. Zůstaňme pružní v tom, jakým způsobem se splní naše přání, protože stejně jako se stéká mnoho řek do jednoho moře, tak vede i mnoho cest ke stejnému cíli.

Základní princip staré havajské filozofie Huna je žehnat všem a všemu kolem sebe.
Hlubší význam havajského slova aloha  je radostné (oha), rozdělení se (alo) o životní energii (ha), v tomto okamžiku (alo).
Lidé, kteří se dělí o tuto energii, se naladí na vyšší sílu, kterou Havajané nazývají mana.
Láskyplné používání této síly je tajemstvím k získání skutečného zdraví, radosti, blahobytu a úspěchu.
Způsob, jak se napojit na tuto sílu a její vliv, je tak jednoduchý, že ho můžeme přehlédnout, protože se nám může zdát až příliš jednoduchý na to, aby byl pravdivý.
Je to nejsilnější technika na světě, a i když je neobyčejně jednoduchá, nemusí být lehká, proto ji musíme hodně praktikovat a cvičit.
Je to tajemství, které již bylo v mnoha formách sděleno lidstvu.
Toto tajemství zní: “Žehnejte všem a všemu, co si sami přejete.“
Žehnat něčemu znamená rozpoznat nebo zdůraznit kladnou kvalitu, charakter nebo kondici s vědomím, že to, co je zdůrazněno vzroste, vydrží nebo nastane.
Žehnání je účinné ve změně našeho života anebo k tomu, abychom získali to, co si přejeme, ze tří důvodů:
1. Kladné zaostření naší mysli rozvíří kladnou a tvořivou sílu.
2. Uvolní naši vlastní energii a tak dovolí, aby skrze nás víc této síly proudilo.
3. Když žehnáme ve prospěch druhých namísto sobě samým, vynecháme jakýkoli podvědomý strach z toho, co chceme pro sebe, a samotné soustředění na žehnání zvyšuje to samé dobro v našem životě.

To je právě to krásné.Toto žehnání druhým pomůže stejně jim jako nám!
Žehnat můžeme v představách nebo dotykem, ale nejběžnější a nejjednodušší způsob je slovy.

Druhy slovního žehnání jsou:

1. Obdiv. Chválíme nebo projevujeme  uznání něčemu, čeho si všímáme.
Například: Líbí se mi, co máš na sobě. S tebou je taková zábava!

2. Potvrzení. Je to žehnání pro růst nebo vytrvání.
Například: Žehnám kráse tohoto stromu. Ať je požehnáno tvé zdraví!

3. Ocenění. Je výrazem vděku za to, že něco dobrého existuje, nebo se stalo.
Například: Bože, děkuji ti za pomoc. Děkuji za déšť, který vyživuje půdu.

4. Očekávání. Je to žehnání budoucnosti.
Například: Budeme mít nádherný výlet.  Přeji ti příjemnou cestu. Ať máš vítr v zádech.

Abychom měli ze žehnání co největší prospěch, musíme vypustit nebo výrazně omezit, co je ruší: proklínání.
To neznamená nadávání, ale protiklad žehnání: kritizování namísto obdivu, pochybnosti namísto kladného potvrzení, obviňování místo ocenění; strachování se, místo abychom s důvěrou očekávali kladné výsledky.
Kdykoli něco z toho děláme, rušíme výsledky žehnání.
Třeba čím více nadáváme, tím déle bude trvat,  než budeme mít ze žehnání dobré výsledky.
Na druhé straně – čím více budeme žehnat, tím méně nám může nadávání ublížit.

Žehnání pro různé potřeba a přání:

Zdraví: Žehnejme zdravým lidem,zvířatům a rostlinám. Všemu,co je dobře uděláno či vytvořeno, co vyjadřuje bohatou energii.
Štěstí: Žehnejme všemu, co je dobré v lidech a věcech, všem známkám štěstí, které vidíme, slyšíme nebo cítíme v lidech nebo zvířatech, všem možnostem štěstí, kterých si všímáme kolem sebe.

Blahobyt: Žehnejme všem známkám rozkvětu v našem prostředí, včetně toho, co peníze pomohly vytvořit nebo udělat. Svým penězům i penězům, které pomáhají ostatním ve světě.

Úspěch: Žehnejme všem známkám dobrých výsledků (domům, mostům a sportovním událostem), všem příjezdům do cíle (lodí, letadel, vlaků aut a lidí), všem známkám pohybu dopředu a vytrvalosti, všem známkám radosti a zábavy.

Sebedůvěra
: Žehnejme všem známkám sebedůvěry v lidech a věcech (včetně ocele a betonu), všem známkám stability (např. horám nebo vysokým stromům), všem známkám účelné síly (včetně velkých strojů a elektrické energie).

Láska a přátelství:
Žehnejme všem, kteří pečují a ošetřují, soucitu a opoře, všem ladícím vztahům v přírodě a architektuře. Všemu, co je propojené nebo se něčeho jemně dotýká. Všem známkám spolupráce, ať už je to ve hrách, nebo v práci. Všem známkám smíchu nebo legrace.

Vnitřní mír: Žehnejme všem známkám ticha, klidu, míru a vyrovnanosti (jako klidné vodě nebo vzduchu), všem vzdáleným rozhledům (horizontům, hvězdám a měsíci), všem známkám krásy na pohled, zvuku nebo doteku.
Čistým barvám a tvarům, v přírodě anebo uměle vytvořeným.

Duševní růst
: Žehnejme všem známkám růstu, vývoje a změn v přírodě, proměnám svítání a soumraku, pohybu slunce, měsíce, planet a hvězd, letu ptáků na obloze, pohybu větru i moře.

Těmito návrhy se nenech omezovat. Pamatuj, že jakákoli hodnota, vlastnost nebo kondice může být žehnána (například k podpoře ztráty na váze můžeš žehnat útlým sloupům a štíhlým zvířatům), ať už to bylo, je, nebo zatím jen existuje v tvých představách.
Žehnání lze využít k uzdravení vlastního těla, ke zvýšení příjmů, k rozvinutí mnoha dovedností, k vytvoření hluboce milujících vztahů s partnery, dětmi a k vybudování celosvětové sítě mírumilovných lidí, kteří pracují v duchu aloha.

Technika praktikovaná havajskými šamany, která Ti pomůže zvýšit osobní energii.
Je to jednoduchý způsob dýchání.Nevyžaduje žádné speciální místo nebo pozici těla. Můžeš tak dýchat v pohybu nebo v klidu, při práci nebo odpočinku, s očima zavřenýma nebo otevřenýma.
V havajském jazyce se tato technika jmenuje pikopiko – piko znamená temeno i pupek.

Jak na to?

1. Uvědom si přirozené dýchání.To se může změnit samo o sobě jen proto, že se na něj soustředíš, a to je v pořádku.

2. Uvědom si temeno hlavy a pupek, mentálně nebo dotekem.

3. Při vdechu soustřeď pozornost na temeno hlavy, při výdechu na pupek. Dýchej takto dlouho, jak se ti líbí.

4. Když  se cítíš uvolněný, vyvážený a plný energie, začni si představovat, že jsi obklopen neviditelným oblakem světla nebo elektromagnetického pole a tvoje dýchání zvyšuje jeho energii.

5. Zatímco žehnáš, představuj si, že to, čemu žehnáš, je obklopeno stejnou energií, která obklopuje i tebe.

Podklady k této stránce jsou čerpány z časopisu Regenerace,z článku paní Marjánky Vrabcové – McComb, havajským jménem KUKUI


Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *