Inspirace

Člověk, jenž zná svůj vnitřní svět, je nesmírně krásný,

protože díky bdělé pozornosti vše falešné mizí a posiluje se jen

to, co je opravdové.

Jinak nemůže dojít k zásadní transformaci.

Takovou osobní změnu nezpůsobí žádné náboženství,

žádný mesiáš.

Je to dar, který musíte dát sami sobě.

Osho

Myšlenka na dnešní den

„V jedné provincii už hodně dlouho nepršelo. Všechno usychalo. A tak se obyvatelé rozhodli povolat přivolávače deště. Vyslali posla do vzdáleného města, kde ten člověk žil, s naléhavou žádostí, ať se co nejrychleji dostaví a přivolá déšť na vyprahlá pole. Přivolávač deště byl moudrý stařec a slíbil to, ale pod podmínkou, že mu poskytnou malou chatrč o samotě ve volné přírodě, aby tam mohl strávit tři dny. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli,

ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“

Jean Jacques Rousseau

 

Kod lidství 5 – 5 – 5

V tyto dny přichází uvolnění energií a kódů vrstev Země a skrze nebeské brány spouští se kódy uvědomění Lidskosti, které budou působit na naše spínače v těle, jenž jsou propojeny s naším zdrojovým nastavením ČLO – VĚKA.
Energie jsou propojeny s přijetím, pochopením, sdílením, sounáležitostí a respektem k ostatním. Nemusí se jednat o vysoké kosmické energie, ale energie, které jsou spíše ,,zemské moudrosti,, – z koutů hor a skal, řek a moří, luk, hlíny, jeskyň, rostlin i zvířat, z živlů, krystalů – z Vědomí Matky Země, která nám předává a připomíná hodnoty LIDSTVÍ, kterou jsou naší vnitřní přirozeností, dotýkající se především našeho Srdce.

(Pokračování textu…)

Portál 555

Již jsme ponořeni do portálu 555. Cesta, která již začala, a která se postupně buduje od začátku tohoto univerzálního roku čísla 5. Portál, který bude otevřen několik dní, protože  jeho energie  budou základem pro  to, aby se zaktivovali další lidé, připojili se a  společně vytvořili něco většího; něco, co se uskuteční kolem léta, kde se na fyzické úrovni začnou dít hluboké změny, doprovázené mnoha shledáními po celé planetě, ukotvením lásky a uzdravením pro všechny.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Navzdory nekonečné různorodosti mandal, ať již vytvořených meditujícími nebo ve snech, aktivní představivosti Jungových pacientů nebo jedinci po celém světě, lze ve všech nalézt základní shodu vzorce, neboť pocházejí z kolektivního nevědomí lidstva. Jsou symbolem jednoty, smíření protikladů na vyšší úrovni vědomí, prostředkem vyjádření univerzální reality, a skrze kontakt s nimi je vyvolán hluboký účinek navozující transformativní zkušenost.“

Radmila Moacaninová

Brána 555

5 je posun nebo změna v cestě, která se pro nás odvíjí a která přímo souvisí s účinky naší Odvahy a Karmy.
Naše cesta není nikdy úplně vyryta do kamene. Žádná cesta není jistá. Náš plán duše si vyhrazuje prostor pro spoustu flexibility v cestách, které se před námi otevírají … některé náročné a jiné jednodušší …. A s kterými cestami se nakonec spojíme, je otázkou volby, související s naší odvahou.

(Pokračování textu…)

Nad mraky

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem

v rámci Léčivé středy / Healing Wednesday, 16. září 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět vám říkám, že Duch není někde ve vakuu, ví o vás. Láska Boží je všude. Láska Ducha, Tvořivého zdroje, je vždy s vámi – je vždy s vámi! Toto je téma, které znovu a znovu opakujeme už 31 let. A přesto to někdy lidé nechápou, neuvědomují si to, nevědí o tom – jako kdyby Bůh stál někde za zdí nebo někde, kam se musíte vydat nebo něčím projít, abyste byli vyslyšeni. Ale tak to není. (Pokračování textu…)