Aktuálně na nebi…

Intuitivní astrologie – Lví brána a Novoluní ve Lvu, srpen 2021
8. srpna zahajujeme nový lunární cyklus za přítomnosti portálu Lví Brány. To vytváří magickou energii s vysokými vibracemi, která nám všem umožní, spojit se s naší vlastní vnitřní lví energií.
Portál Lví Brány se aktivuje kvůli východu hvězdy Sirius, který se shoduje s tímto ročním obdobím. Sirius je považován za naše duchovní Slunce a poté, co zmizel z naší noční oblohy, se nyní připravuje na návrat.

(Pokračování textu…)

K zamyšlení

„Bůh nám dává jen tři odpovědi:
„Ano“, „Ještě ne“ a „Ne, na to tě mám moc rád.“
Neznámý autor

Myšlenka na dnešní den

Nikdo nemůže zabít ego, protože ego neexistuje. Je to stín – a stín nemůžete zabít.

I bojování se stínem je pošetilé a vždycky budete poraženi – ne proto, že by stín byl tak silný, ale proto, že stín neexistuje! Jak byste mohli vyhrát, začnete-li bojovat se stínem? neexistuje, stejně jako neexistuje ego. (Pokračování textu…)

Inspirace

„Buď tady a teď. Někde jinde budeš později. Je to tak těžké?“

Židovské a zenové úsloví

K zamyšlení

Aby bylo současné lidstvo připraveno na budoucnost, je nezbytné, aby prošlo řadou přírodních katastrof, během kterých budou lidé umírat a pociťovat smrtelné nebezpečí. Tehdy se budou starat jeden o druhého a jejich následky společně překonávat. Mnoho z nich bude každý den považovat za poslední a právě toto zpřetrhá řetězy, kterými jsou přikováni k blahobytu a stabilitě. Lidé budou moci znovu pocítit lásku a láska jim pomůže překonat všechny připoutanosti. V životě každého člověka je ještě jedno období, kdy má velmi vysokou energetiku, kdy nepřetržitě miluje, pořád má radost a vydává energii. Naše dětství. Pokud se nám podaří zachovat potenciál lásky a energie, který nám byl vlastní v dětství, máme šanci v nové budoucnosti přežít.

Sergej N. Lazarev /2009/

Zdroj: FB

Aktuálně na nebi…

Srpen je bohatě protkán posvátnou synchronicitou a šťavnatostí Božského ženství, vícenásobné osmičky, Lví Brána, číslo posvátného ženství 13 v pátek 13.… tento měsíc je plný oduševnělé synchronicity.
Duchovně nabité Novoluní ve Lvu, kterému vládne Kosmický Lev, se odehrává 8. den 8. měsíce, současně s kulminací portálu Lví Brány. Lví Brána je potenciace hvězdné energie ze Siria. Minulý měsíc jsme se spojili se Siriem a tento měsíc se naše Božská láska s tímto hvězdným systémem může prohloubit, protože Novoluní ve Lvu aktivuje obzvláště silnou Lví Bránu 888. (Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

Sebepozorování přivádí člověka k poznání nutnosti sebezměny. A při pozorování sebe sama si člověk všimne, že sebepozorování samo sebou přináší určité změny v jeho vnitřních procesech. Začíná chápat, že sebepozorování je nástrojem sebeobměny, prostředkem probuzení.
ZDROJ: George Ivanovich Gurdjieff 1866-1949, ℵ☉Ω
Sdíleno v expanzi umění rozjímání a sebepozorování,
Mikai.

Inspirace

„Říkejte životu ano a snažte se co nejméně říkat ne. A musíte-li říct ne, řekněte to, ale nijak si to nevychutnávejte. Jestliže je to možné, řekněte to, jako kdybyste říkali ano. Nepromarněte jedinou příležitost, kdy můžete říct životu ano.

Když říkáte ano, říkejte to se slavnostním pocitem radosti. Posilujte to; neříkejte to váhavě. Říkejte to láskyplně, říkejte to s nadšením, s elánem; úplně se do toho ponořte., Říkáte-li ano, staňte se tím! (Pokračování textu…)