Maha Shivaratri

Shiva statue in Rishikesh, India

Dnes je Velká, kouzelná noc Pána Šivy!

Od dnešního do pátečního rána se po celém světě slaví Mahá Šivarátri, což znamená „Velká noc Šivy“. 24 hodinová oslava je zaměřená na Šivovu schopnost zničit uchopení naší mysli egem. Celonoční bdění je věnované Pánovi Šivovi a zahrnuje obětiny pro Šiva lingam, abhišekámy, půdži a zpívání kirtanu až do úsvitu.

(Říká se, že Šivův lingam symbolem všech symbolů, neboť v sobě zahrnuje všechny zjevené symboly světa. Neznázorňuje, jak bychom se na první pohled domnívali, mužskou tvořivou sílu a nemá sexuální podtext. Šivův lingam doslovně znamená „božství, které ještě není vyjádřeno“. Toto božství totiž vlastně nejde jinak vyjádřit, je nepopsatelné. Šivův lingam je pak vědění něčeho, co je za hranicemi symbolu.) (Pokračování textu…)

Meditace o tmě

Stejně jako začíná semínko svůj život v temnotě půdy nebo dítě začíná svůj život v temnotě lůna, veškeré začátky probíhají ve tmě, protože tma je pro začátky tou nejzákladnější věcí.

Začátek je tajemství – a k tomu je potřeba tma. A začátek je velmi jemná záležitost, takže je k němu zapotřebí tma. Temnota má hloubku a neobyčejnou vyživovací sílu. Den vás unaví, noc vás obnoví. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Jak vznešená modlitba je Otče náš…
Volám Tě z celého srdce, celou svou bytostí v nejhlubší pokoře, v nejhlubším mlčení srdce, v nejhlubším zastavení promítání mysli a představ.
Ty, kterýž jsi na nebesích, kde žádné lidské promítání a chvění nemá místa, Tebe volám, abys posvětil jméno své v našem vědomí.
Ty, kterýž jsi bezejmenný, všechna jsou jména Tvá, neboť všechno je jen Tebou tvořeno, a proto každé jméno a každý tvar jsou Tvé – jsou Tvým jménem.

(Pokračování textu…)

Meditace s Babajim

Meditace s Babajim rozvržená na 40 dní – z knihy V jednotě s Bohem

Zvu vás, abyste čtyřicet dní za sebou setrvávali v klidu, zatímco já vás provedu meditací, abyste se vyladili na mé vibrace.  Mé pozvání obsahuje žádost, abyste raději meditovali se mnou než o mně. Po prvních čtyřiceti dnech meditace se budete moci kdykoli zcela svobodně a rychle vyladit na mé vibrace. prostě se krátce soustřeďte na třetí oko a představte si mě ve své srdeční čakře. Potrvá to jen pár vteřin a budu s vámi. Sami poznáte, jaká chvíle je pro vás nejpříhodnější. A chcete-li můžete k mým vibracím připojit i invokaci tolika duchovních  mistrů, kolik je vám libo.
(Pokračování textu…)

Svaté zaklínadlo útěchy

Kéž láska proudí naší duší – spojujíc nás společně v jedno

Kéž světlo rozkvétá v našem srdci – propůjčujíc nám Milost k proměně všech strachů

Kéž teplo vyzařuje z našeho břicha – přinášejíc prosperitu všem

Kéž se čistota třpytí v našich kostech – naplňujíc nás světlem hvězd

(Pokračování textu…)

Meditace s Fialovým plamenem

svetlo

 

Milí přátelé, meditace je v podstatě dokonalým soustředěním se na přítomný okamžik. Nejlepší meditací patrně je nechat se zaplavovat těmi nejčistšími proudy Lásky, která námi neustále prochází, neboť každý z nás je nepřetržitě na tento pramen Života napojený, ať si to uvědomuje nebo ne. V dnešní době to již není ani tak o tom, abychom celé hodiny seděli v meditaci, ale abychom celý svůj život učinili meditací. (Pokračování textu…)