Myšlenka na dnešní den

„Když budete v hojnosti dlít,

budete ji také mít.“

Marianne Williamsová

K zamyšlení

„Nejběžnějším způsobem,

jakým se lidé vzdávají své síly,

je přesvědčení,

že žádnou nemají.“

Alice Walkerová

Květen – síla Světla

Milovaní, květen pro vás je velmi silným měsícem, kdy na Zemi dopadá obrovské množství fotonů a záření, které pracují s vašimi fyzickými těly.
Světlo přichází v určitých vlnách, pulzací, kde máte prostor na to se snadněji rekalibrovat, přijmout tyto silné energie, avšak nyní mohou na Zemi dopadat bez možnosti nádechu a výdechu, ale v neustálém záření, což působí především na vaše fyzické konání. (Pokračování textu…)

Aktuálně…

Vaše duše byla připravována na tuto významnou dobu po mnoho životů a existencí. Před tím, než se vaše duše inkarnovala / ztělesnila, již věděla, že Stará Země přestane existovat a zrodí se Nová Země. Toto je doba intenzivního zasvěcení duší, aby zjistily, zda skutečně mohou provést přechod na Novou Zemi.

K zamyšlení

Když jsme byli malí, v lůně matky, byla spojitost mezi námi a naší matkou zvanou pupeční šňůra. Byli jsme připojeni k naší matce. S naší matkou jsme byli takoví. Naše matka za nás dýchala, jedla za nás, bála se o nás, pila za nás. Takže všechno, co naše matka udělala, jsme udělali, protože jsme byli s naší matkou opravdu jedno. Když jsme se narodili, když jsme vyšli ven, přestřihli pupeční šňůru a pomalu jsme měli představu, že maminka je jiná než my. Ale ve skutečnosti jsme i nadále měli velmi úzké spojení s naší matkou.

(Pokračování textu…)