Nad mraky

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem

v rámci Léčivé středy / Healing Wednesday, 16. září 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět vám říkám, že Duch není někde ve vakuu, ví o vás. Láska Boží je všude. Láska Ducha, Tvořivého zdroje, je vždy s vámi – je vždy s vámi! Toto je téma, které znovu a znovu opakujeme už 31 let. A přesto to někdy lidé nechápou, neuvědomují si to, nevědí o tom – jako kdyby Bůh stál někde za zdí nebo někde, kam se musíte vydat nebo něčím projít, abyste byli vyslyšeni. Ale tak to není. (Pokračování textu…)

Kryon – „Marshmallow Messages“ 

„Marshmallow Messages“  jsou malé myšlenkové „jednohubky“ z Kryonových channelingů nebo knih

NOVÁ MEDICÍNA
Přijdou k vám nějaké léky a přístroje, které jsou velmi speciální. Dovolte mi, abych vám o nich řekl. Medicína Nového Věku bude z těch, které obsahují život. Život, který je buď aktuálně „živý“ anebo byl. Ohledně toho existují „předsudky“. Záměr je všechno a je katalyzátorem pro mnoho věcí. (Pokračování textu…)

Kosmologie vesmíru

Tento živý channeling byl streamován pro Lemuria Starseed Gathering
(Setkání lemurijkých hvězdných semen) – 11. října 2020

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Boulderu.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Jsem si vědom tohoto dne a toho, co se říká na této konferenci. Vím také o těch na židlích přede mnou a také o těch na židlích, kteří naslouchají ve vaší budoucnosti. Už jsem to řekl dříve: Pro mě jde o stejný časový rámec.
(Pokračování textu…)

Myšlenka na dnešní den

„My všichni jsme propojeni. Jsme velkým „JÁ JSEM“, které vaše Písmo Svaté nazývá Bůh. Když začínám své poselství slovy: „Já jsem Kryon,“ probíhá komunikace, která náleží celku, a můj podpis je Kryon. My jsme Bůh. (Pokračování textu…)

K zamyšlení

Na planetě velmi pomalu dojde k oddělení vědomí a my jsme o tom mluvili už dříve. Budou zde soucitní a nesoucitní – a bude to tak zřejmé, tak zřejmé! Laskaví a nelaskaví. Humánní a nehumánní. Právě teď na této planetě existuje jakási temná armáda. Co je jejím „faktorem soucitu“? Chápete? Je to stav svobodné mysli, ale dojde k rozdělení. Nebojte se toho, soucitní. (Pokračování textu…)

Akáša staré duše

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Laguna Hills v Kalifornii

13. července 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme na konci dne a tohle bude mini channeling. A vy brzy odjedete. Kdybych vám sdělil, že Bůh vás všechny zná a že právě teď můžete zaslechnout své jméno, možná zašeptané z éteru, a že uslyšíte slova: „Já tě znám“, téměř každý člověk by pravděpodobně padl na kolena a uvědomil by si, že se ho to určitým způsobem dotklo natolik, že pro něj neexistují žádné pochybnosti o tom, že ho Bůh skutečně zná. Kdyby tohle byl plán pro Zemi, tak by se to tak stalo, avšak není. Musíte se Boha zeptat: Znáš mě? (Pokračování textu…)